فهرست مطالب

Insect Biodiversity and Systematics - Volume:5 Issue: 1, Mar 2019
 • Volume:5 Issue: 1, Mar 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رویا محمدخانی، احمد ندیمی *، محمد خیراندیش صفحات 1-9
  بررسی فون زنبورهای تحم ریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) شهرستان گرگان، شمال ایران، طی سال های 1394-1396 منجر به شناسایی 16 گونه شد ششم گونه شامل Arge cingulata(Jakowlew, 1891) ،Calameutapallipes(Klug, 1803) ،Phylloecus xanthostoma(Eversmann, 1847) ،Allantuscingulatus(Scopoli, 1763) ،Ametastegia pallipes(Spinola, 1808),Nematus lucidus(Panzer, 1801) برای اولین بار از استان گلستان گزارش شدند و گونه Calameuta pallipes(Klug, 1803) گزارش جدیدی برای فون ایران است.
  کلیدواژگان: بال غشاییان، زنبورهای تخم ریز اره ای، گلستان، پراکنش، ایران
 • اوکریکاتا امانوئل *، اوگون ولو امانوئل اولودل، اوکولا ماندی اونوابون صفحات 11-32
  نمونه های بندپایان مرتبط با هندوانه ابتدا و انتهای فصل در سال 2016 با استفاده از دستگاه نمونه بردار مکنده جمع آوری شدند. نمونه برداری در طول 5 متر از ردیف های میانی 20 کرت آزمایشی واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فدرال وکاری انجام شد. نمونه ها بر اساس شکل ظاهری، نوع تغذیه تقسیم بندی شدند. تعیین گونه غالب بر اساس فراوانی نسبی (RA) و فراوانی حضور (FO) انجام شد. شاخص تنوع گونه های مختلف نیز محاسبه شد. نمونه های جمع آوری شده بر اساس الگوی ابتدا و انتهای فصل بر اساس شاخص مشابهت Jaccard (Cj) مقایسه شدند. الگوی توزیع مکانی بندپایان غالب با استفاده از قانونی نمایی تیلور و شاخص رگرسیون آیوائو تعیین شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که جمع آوری انجام شده روی هر دو محصول مشابه بودند (Cj= 0.83). تعداد کل 14466 نمونه متعلق به یک راسته از عنکبوتیان در رده عنکبوت مانندها و 64 گونه در 41 خانواده و 8 راسته از رده شش پایان جمع آوری شدند. اطلاعات جمع آوری شده نشان دهنده بالا بودن نسبی تنوع گونه ای (H = 2.8-3.0) و غنای گونه ای (R = 6.0-7.2) بود، اما شاخص یکنواختی کم بود (E = 0.26-0.39). در بین حشرات راسته سخت بال پوشان (22 گونه) سوسک های خانواده Chrysomellidae غالب بودند و پس از آنها حشرات راسته بال غشاییان، عموما شامل مورچه ها قرار داشتند. بندپایان غالب (RA≥1.0  و FO≥25.0%) شامل Asbecesta nigripennis، Aulacophora africana، Philanthus triangulum (پارازیتویید زنبورهای گرده افشان)، Pheidole sp.، Camponotus sp.، Rhynocoris nitidulus و عنکبوت ها بودند. اکثر بندپایان غالب دارای توزیع فضایی تجمعی بودند. توزیع بر اساس نحوه و زمان کشت متغیر بود. تنها در مورد 3/27 درصد از طیف متنوع بندپایان مرتبط با مزرعه هندوانه در وکاری، نیاز به اجرای برنامه های مدیریتی بوده و حضور آنها در مناطق تولید با حجم زیاد هندوانه تایید شده است.
  کلیدواژگان: شاخص یکنواختی بوزاس و گیبسون، شاخص رگرسیون آیوائو، شاخص شانون - وینر، قانون نمایی تیلور، نسبت واریانس به میانگین
 • مرتضی کهراریان * صفحات 33-46
  در این تحقیق لیستی از پادمان موجود در زیستگاه های مختلف غرب ایران همراه با اطلاعاتی مانند مکان جمع آوری، زیستگاه فعالیت نظیر خاک، چمنزارها، بقایای گیاهی، سبزیجات، مناطق برفی، در بین سال های 1392 تا 1397 تهیه گردید. علاوه بر آن برخی از نمونه ها توسط نگارنده بین سال های 1397-1396 جمع آوری و شناسایی شد. در حالت اخیر، نمونه های پادمان به کمک اسپیراتور و یا قیف برلیز جدا شده و در صورت نیاز به شفاف شدن از محلول نسبیت (40 گرم کلرال هیدرات، 20 میلی لیتر آب مقطر و 5/2 میلی لیتر اسید استیک غلیظ) استفاده شد. در نخستین چک لیست پادمان که در سال 2013 منتشر شد، 17 گونه، 15 جنس و هفت خانواده از پادمان گزارش شد که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات صورت گرفته و نیز مطالعه نمونه هایی که توسط نگارنده از غرب ایران جمع آوری شد، تعداد پادمان گزارش شده از غرب ایران به 88 گونه، 42 جنس، 16 خانواده و چهار راسته افزایش یافت. دو جنس Entomobrya و Folsomia هر کدام با داشتن 6 گونه بیشترین فراوانی را دارند. در نهایت جدیدترین چک لیست پادمان غرب ایران تهیه گردید.
  کلیدواژگان: دم فنریان، لیست گونه ها، غرب ایران
 • سمیه مدرسی، صمد خاقانی نیا *، فرناز سیدی صاحباری صفحات 47-57
  مگس های زیرخانواده  Calliphorinae(Dipt.: Calliphoridae) در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ایران، طی سال های 1396-1397 مطالعه شدند. در نتیجه این مطالعه، شش گونه متعلق به سه جنس شناسایی شدند، که در بین آن ها دو جنس Bellardia Robineau-Desvoidy, 1863 و Cynomya Robineau-Desvoidy, 1830 به همراه چهار گونه Bellardia pandia (Walker, 1849)، Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830، Bellardia vulgaris (Robineau-Desvoidy, 1830) و Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) برای فون ایران جدید می باشند. در این مطالعه، مروری بر گونه های شناخته شده از ایران متعلق به زیرخانواده Calliphorinae صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: Calliphorinae، Calliphoridae، فون، گزارش های جدید، ایران
 • حسین لطفعلی زاده، ژان، ایو راسپلاس، مریم اسدی فارفار صفحات 59-68
  گونه های متعلق به جنس Notanisus Walker Hymenoptera:) (Pteromalidae: Cleonyminae در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. چهار گونه از گونه های متعلق به منطقه  پالئارکتیک شامل N. clavatus Bouček، N. oulmesiensis (Delucchi)، N. vanharteni Gibson و  N. versicolor Walker شناسایی شدند، که شامل  نر یک گونه و افراد ماده سایرین بود. از بین آنها دو گونه N. oulmesiensis و N. versicolor برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. هر کدام از گونه ها براساس نمونه های مورد دسترس، بطور خلاصه شرح داده شده، تصاویر هرکدام فراهم شده و نقشه پراکنش گونه ها در ایران تهیه گردید.
  کلیدواژگان: Chalcidoidea، Cleonyminae، گزارش جدید، خاورمیانه
 • مریم زردویی حیدری، احسان رخشانی*، عزیزا... مختاری صفحات 69-78
  گونه های متعلق به جنس Erigrogus Forster ،1869 در ایران مورد بازبینی تاکسونومیک قرار گرفتند. نمونه برداری با استفاده از تله های مالیز در استان های شرقی ایران انجام شد. دو گونه شامل Erigorgus cerinops (Gravenhorst , 1829) و (Gravenhorst, 1829) Erigorgus fibulator بازبینی شدند که گزارش گونه دوم نشان دهنده انتشار این جنس در شرق ایران است. توصیف افتراقی مختصر براساس شکل شناسی معتبر به همراه کلید شناسایی مصور گونه های ایران ارایه شد. انتشار جغرافیایی گونه های گزارش شده در منطقه پالئارکتیک نیز مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: Gravenhorstiini، Erigorgus، پالئارکتیک، پارازیتویید، خراسان جنوبی
 • سارینا سیدین، وحید رحیمی نژاد*، احمد ندیمی صفحات 79-85
  در طول بررسی کنه های هترواستیگمای مرتبط با سوسک های سرگین غلطان در جنگل های هیرکانی شمال ایران، چندین کلنی از کنه های خانواده Pygmephoridae شامل چهارگونه از جنس 1993، Spatulaphorus Rack، به نام های S. copridis Khaustov, 2007 ، S. gorganicaRahiminejad & Hajiqanbar, 2011 ، S. vladimiriKhaustov, 2005 و S. geotruporum Khaustov, 2005 صورت همسفر رویبدن سوسک Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) پیدا شد. این اولین گزارش S. geotruporum از آسیا است. همچنین، این مقاله اولین گزارش همسفری کنه S.geotuporum روی سوسک G.spiniger است.
  کلیدواژگان: هترواستیگماتینا، سرگین غلطان، همسفری، ترجیح میزبانی، ایران
|
 • Roya Mohammadkhani, Ahmad Nadimi*, Mohammad Khayrandish Pages 1-9
  A survey on sawflies (Hymenoptera: Symphyta) fauna of Gorgan County, northern Iran, during 2015-2017, led to the identification of sixteen species. Six species including Arge cingulata (Jakowlew, 1891); Calameuta pallipes (Klug, 1803); Phylloecus xanthostoma (Eversmann, 1847); Allantus cingulatus (Scopoli, 1763); Ametastegia pallipes (Spinola, 1808) and Nematus lucidus (Panzer, 1801) are recorded for Golestan fauna for the first time and C. pallipes is a new record for the Iranian fauna.
  Keywords: Hymenoptera, Symphyta, Golestan, distribution, Iran
 • Okrikata Emmanuel*, Ogunwolu Emmanuel Oludele, Ukwela Monday Unwabunne Pages 11-32
  Arthropods were sampled on an early- and late-season crop of watermelon in the 2016 cropping season using motorized suction sampler swept along 5m length of the middle row of 20 experimental plots at Federal University Wukari. Specimens were sorted to morphotypes, feeding guilds and as dominant based on percentage relative abundance (RA) and frequency of occurrence (FO). Different species diversity indices were computed. The collections made on the early- and late-sown crops were compared using Jaccard’s Similarity index (Cj). Spatial distribution pattern of the dominant arthropods were determined using Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression. Results showed that collections on both crops were similar (Cj= 0.83). A total of 14,466 specimens sorted to 1 order (Araneae) in the class Arachnida and 64 species in 41 families and 8 orders in the class Hexapoda were collected. Data showed moderately high species diversity (H = 2.8-3.0), richness (R = 6.0-7.2), but low evenness (E = 0.26-0.39). Coleopterous insects (22 species), dominated by chrysomelids, were the most diverse and species-rich followed by hymenopterans, mainly formicids. Dominant arthropods (RA≥1.0 and FO≥25.0%) included Asbecesta nigripennis, Aulacophora africana, Philanthus triangulum (parasitoid of bee), Pheidole sp., Camponotus sp., Rhynocoris nitidulus and spiders. Most dominant arthropods were aggregated; dispersion varied with model used and crop season. Only 27.3% of the diverse and rich arthropods on watermelon at Wukari require pest management intervention and validation of their dispersion pattern in large-scale watermelon production.
  Keywords: Buzas, Gibson’s Evenness, Iwao’s patchiness regression, Shannon-Weiner index, Taylor’s power law, Variance to mean ratio
 • Morteza Kahrarian* Pages 33-46
  In this study, the list of Collembola from west of Iran and collection information such as study site, habitats, e.g. soils, grasslands, leaf-litter, vegetation, snowfields, etc., and collectors has been presented between years 2013-3018. Moreover some samples were collected and the identified by the author during 2017-2018. In the last case, Collembolans were extracted using the respirator or Berlese funnels. When greater clearing was required, Nesbitt's solution (40g chloral hydrate, 25 mL distilled water, and 2.5 mL concentrated acetic acid) was used for heavily pigmented specimens. In the first Iranian checklist of Collembola published in 2013, 17 species, 15 genera and seven families were introduced from west of Iran. After review and analysis of the available literature and the examination of samples collected by the author from west of Iran, were listed 88 species, belonging to 42 genera, 16 families and four orders. The genus Entomobrya and Folsomia are having highest number of species for analyzed region. An up-to-date systematic checklist of Collembolans has been provided.
  Keywords: Springtail, Species list, Western part of Iran
 • Somayeh Modarresi, Samad Khaghaninia*, Farnaz Seyyedi Sahebari Pages 47-57
  Blow flies of the subfamily Calliphorinae (Dipt.: Calliphoridae) were studied in the East Azerbaijan and West Azerbaijan provinces - Iran, during 2017-2018. Six species belonging to three genera were identified of which the genera Bellardia Robineau-Desvoidy, 1863; Cynomya Robineau-Desvoidy, 1830 and four species Bellardia pandia (Walker, 1849); Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830); Bellardia vulgaris (Robineau-Desvoidy, 1830) and Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) are new records for the Iran insect fauna. A review of Iranian species of the subfamily Calliphorinae is provided.
  Keywords: Calliphoridae, Calliphorinae, fauna, new records, Iran
 • Hossein Lotfalizadeh*, Jean, Yves Rasplus, Maryam Asadi, Farfar Pages 59-68
  The species of Notanisus Walker (Hymenoptera: Pteromalidae: Cleonyminae) from Iran were revised. Four Palaearctic species are recognized: N. clavatus Bouček, N. oulmesiensis (Delucchi), N. vanharteni Gibson and N. versicolor Walker; including one species with macropterous male and the rests with macropterous females. Of which, N. oulmesiensis and N. versicolor are new records for Iran. The species are briefly described based on available materials, illustrated through macrophotography, and their distributions in Iran was mapped.
  Keywords: Chalcidoidea, Cleonyminae, new record, Middle East
 • Maryam Zardouei Heydari, Ehsan Rakhshani *, Azizollah Mokhtari Pages 69-78
  Iranian species of the genus Erigorgus Forster, 1869 are taxonomically reviewed. The sampling was done using Malaise traps in Eastern provinces of Iran. Two species, Erigorgus cerinops (Gravenhorst, 1829) and Erigorgus fibulator (Gravenhorst, 1829) are reviewed, of which the second species represents occurrence of this genus in East of Iran. A brief diagnosis based on the reliable morphological characters, as well as an illustrated key to Iranian species are provided. The geographical distribution of the recorded species in the Palaearctic regions is also discussed.
  Keywords: Erigorgus, Gravenhorstiini, Palaearctic, Parasitoid, South Khorasan
 • Sarina Seyedein, Vahid Rahiminejad *, Ahmad Nadimi Pages 79-85
  During a comprehensive survey of the heterostigmatic mites associated with dung beetles in the hyrcanian forests, northern Iran, several colonies of the pygmephoroid mites including four species of the genus Spatulaphorus Rack, 1993, S. copridis Khaustov, 2007, S. gorganica Rahiminejad & Hajiqanbar, 2011, S. vladimiri Khaustov, 2005 and S. geotruporum Khaustov, 2005 phoretic on Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) were found. This is the first record of S. geotruporum from Asia. Furthermore, this is the first record of phoresy of S. geotruporum on G. spiniger.
  Keywords: Heterostigmatina, Dung beetles, Phoresy, Host preference, Iran