فهرست مطالب

ترانسفورماتور - پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن آغازین
 • سخن مدیرمسئول
  مهندس آرش آقایی فر صفحه 2
 • سرمقاله
  مهندس حرمتاللهفیروزی صفحه 3
 • گفت و گو
 • در شرایط تحریم، چاره ای جز افزایش عمر تجهیزات نداریم
  مهندس آرش آقایی فر، فریده عباسی صفحه 6
 • از ری تا زنجان، با مرد نام آشنای تاریخ ترانسفورماتور ایران / مرور تاریخ ترانسفورماتور سازی در ایران با مهندس محمدرضا پیروی یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین مدیران شرکت ایران ترانسفورماتور
  مهندس آرش آقایی فر، فریده عباسی صفحه 10
 • برگی از تاریخ
 • کارل هاینس هوفمان اولین مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو
  صفحه 14
 • مقالات
 • آنالیز پاسخ فرکانسی یک نمونه ترانسفورماتور کوره Shell Type و تشخیص عیب آن
  بنیامین علامتی، علیرضا میرزایی صفحه 16
 • تشخیص وضعیت تپ چنجر تحت بار ترانسفورماتورهای قدرت
  حسن رضا میرزایی، عباس غایبلو، کریم میرعلیخانی، حمیده محمدرضایی، زینب سودی صفحه 24
 • بهینه سازی و اتوماسیون طراحی ترانسفورماتور خشک رزینی مبتنی بر الگوریتم های زیستی
  داود عزیزیان، مهدی بیگدلی صفحه 32
 • مقره های پلاگین و تجربه استفاده از آن در ترانسفورماتورهای توزیع
  بنیامین علامتی، مهدی حیدری صفحه 40
 • معرفی استاندارد
 • ترانسفورماتورهای خشک بر اساس استاندارد IEC60076-11Ed.2 (ویرایش سال 2018)
  صفحه 43
 • کتاب
 • معرفی کتاب
  صفحه 49
 • ترجمه کتاب The J&P Transformer Book / فصل چه ارم: ساختمان ترانسفورماتور / قسمت هشتم: مکانیزم تپ چنجر
  مهندس سیامک غفاری، مهندس سروش غفاری صفحه 50
 • راهنمای جامع سرویس و نگهداری ترانسفورماتور
  ترجمه: آرش آقایی فر صفحه 60
 • معرفی کتاب
  صفحه 70
 • ترانسفورماتور از نگاه آمار
  صفحه 72
 • رویدادهای آتی
  صفحه 74