فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 60 (تابستان 1397)
 • پیاپی 60 (تابستان 1397)
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/06/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید شخصی نیایی، عاطفه سهرابی صفحات 4-13
  در سال های متمادی و در قالب به روزرسانی های استانداردهای مدیریت پروژه تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای نوین، اثر بخشی فرآیندهای مدیریت پروژه افزایش داده شود. یکی از این ابزار ها، مهندسی ارزش است که با توجه به قابلیت های عملیاتی گسترده ، در سال های اخیر به صورت روزافزونی در مصارف مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند انجام خرید در سازمان های دولتی به واسطه جنبه های مختلفی از بخش خصوصی متفاوت است، بدین صورت که خرید کالای مورد نیاز در این سازمان ها مستلزم انجام فرآیند اداری خاصی است. در این مقاله، نتایج پیاده سازی رویکرد مهندسی ارزش در بخش تدارکات در یک شرکت کارفرمایی دولتی ارائه شده است. در این مسیر به کمک سنجش عملکرد بخش تدارکات شرکت از منظر مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد، با استفاده از تکنیک های مهندسی ارزش راهکاری برای بهبود سیستم حاضر ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، مدیریت تدارکات، سازمان های دولتی‏، شرکت کارفرمایی، مناقصه
 • سید محمدرضا داودی، سمیه امامی صفحات 14-32
  از موضوعات مهم در مدیریت یک سازمان یا بنگاه اقتصادی می توان به ارزیابی و انتخاب تجهیزات اشاره کرد. اقدامات یک سازمان برای ارزیابی و انتخاب تجهیزات منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد آن سازمان می شود. این موضوع زمانی که گزینه های مختلفی برای خرید وجود داشته باشد، پیچیده تر می شود. خریداران در تلاش برای ارزیابی و انتخاب بهترین تجهیزات، کلیه معیارهای کمی و کیفی موثر بر تصمیم را به طور همزمان درنظر می گیرند. نظریه تصمیم گیری چند معیاره، روش هایی را برای انتخاب بهترین گزینه ارائه می دهد که از جمله این روش ها می توان به روش مجموع وزنی ساده، تاپسیس و تحلیل رابطه ای خاکستری اشاره کرد و میانگین این سه روش می تواند معیار مناسبی برای تلفیق سه روش و ارائه یک گزینه واحد باشد. روش شناسی سطح پاسخ یک مجموعه از تکنیک های آماری و ریاضیات کاربردی برای ساخت مدل های تجربی است. هدف در طرح های رویه پاسخ، تخمین پاسخ (متغیر خروجی) براساس چندین متغیر مستقل (متغیرهای ورودی) به کمک آزمایش های مناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد. در این پژوهش با استفاده از فرآیند طراحی آزمایشات، گزینه های آزمایشی ساخته شده و برای هر گزینه رابطه متوسط سه روش مجموع وزنی ساده، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری به عنوان متغیر وابسته و معیارها به عنوان متغیرهای مستقل توسط رویکرد سطح پاسخ ارزیابی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از دقت این روش ترکیبی بوده، به صورتی که رتبه بندی گزینه ها براساس روش پیشنهادی با میانگین سه روش تطابق کامل دارد.
  کلیدواژگان: روش مجموع وزنی ساده، روش تاپسیس، روش تحلیل رابطه ای خاکستری، روش شناسی سطح پاسخ
 • ندا رسولی، پگاه شایانی مهر صفحات 33-45
  در مدیریت بیمارستان باید به فکر افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها بود، در حالی که محدودیت هایی در منابع وجود دارد. برای تخصیص بهینه منابع و مدیریت زمان بندی در اجرای بسیاری از فرآیندهای مراقبت- سلامت فناوری های جدیدی به نام شبیه سازی توسعه یافته است و پیشرفت های فرآوانی برای ایجاد نمایه های واقع گرایانه داشته است. این شبیه سازی ها می توانند برای تسهیل درک بهتر موقعیت های مختلف و گلوگاه های سیستم، آموزش هماهنگی در لجستیک، فرآیندهای تصمیم گیری و جنبه های طراحی سیستم مراقبت های بهداشتی استفاده شوند. در این پژوهش به بررسی انواع  مدل های شبیه سازی و کاربردهای آنها در مدیریت سیستم های بیمارستان پرداخته شده و به شرح مدل های شبیه سازی که می تواند برای آموزش افراد در هماهنگی لجستیک عملیاتی که روزانه انجام می شود مفید باشد، ارائه شده است. بررسی انواع مختلف مدل های شبیه سازی در چندین مقاله کاربرد آنها را برای ساختن سناریوهای گوناگون برای حل انواع مسائلی که در مدیریت بیمارستانی وجود دارد را برای جلسات آموزشی نشان می دهد. مطالعات گسترده در پژوهش های انجام شده شامل شبیه سازی لجستیک در زمینه سیستم های مراقبت-سلامت نشان دهنده رشد استفاده از تکنیک شبیه سازی در تنظیمات این سیستم ها است.
  کلیدواژگان: مدل شبیه سازی، سلامت، کیفیت، شبیه سازی لجستیک
 • مریم الهی، امیرخاکباز صفحات 46-59
  صنعت مواد غذایی ازجمله صنایعی است که به اشتراک گذاری اطلاعات با شرکای زنجیره تامین در آن مورد توجه بوده است. با این وجود به دلیل مسائلی از قبیل هزینه های بالای سرمایه گذاری در فناوری های اطلاعات، عدم اعتماد مدیران و ترس از نشت اطلاعات به بیرون، این اطلاعات به اشتراک گذاشته نمی شود. هدف این پژوهش ارائه راهکار برای مواردی است که تمایل به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زنجیره تامین در آن وجود ندارد. در این پژوهش با در نظر گرفتن راهبرد استنتاج تقاضای پایین دست و با بهره گیری از روش های پیش بینی SMA، WMA،SES  وDES به ارزیابی رفتار تقاضا در فروشگاه بزرگ فیوره آمل می پردازیم. دقت و صحت روش ها علاوه بر روش MSE، با استفاده از روش های MAD، STD، Bias، MAPE تعیین می شود. می شود. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها گویای آن است که برمبنای چهار روش محاسبه خطایMAD، MSE، STD،  Bias روش پیش بینی WMA نسبت به روش SMAبهتر است، در واقع این پژوهش این فرصت را فراهم می کند از روش WMA که بهبودیافته روش SMA است در مطالعات آینده استفاده شود. همچنین بر مبنای روش محاسبه خطای MAPE برای بیشترگروه ها روش پیش بینی SES روش بهتری محسوب می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، استنتاج تقاضای پایین دست، میانگین متحرک موزون، هموارسازی نمایی فصلی، هموارسازی نمایی دوبل
 • محمدرضا عباسی، حسین غفاری توران، حسین قنبریان صفحات 60-69
  در این مقاله سعی شده است با مطالعه تطبیقی لجستیک معکوس ارتش های پیشرو و به کارگیری نظرات خبرگان این موضوع در سازمان های نظامی، روش های بهبود در فرآیندها و ساختار لجستیک معکوس در سازمان های نظامی استخراج شود. بدین منظور در حوزه لجستیک معکوس ارتش های عضو ناتو، کشورهای روسیه، انگلستان و امریکا مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفت. نقاط قوت و ضعف هر کشور احصا شده و پس از جمع بندی و صحه گذاری توسط خبرگان، موارد قابل پیاده سازی در سازمان مورد مطالعه، راهکارهای بهبود در سه حوزه فرآیندهای تخصصی لجستیک معکوس، فرآیندهای مدیریتی و توانمندسازها دسته بندی شد. مطالعه تطبیقی یکی از روش هایی است که تحت عنوان الگوبرداری4 نیز مورد استفاده قرار می گیرد، در این روش به طور مداوم وضعیت ها، پیشرفت ها، فناوری و کیفیت خدمات و همچنین سیستم های سایر مراکز و سازمان های مشابه که پیشرفته تر از سازمان ما می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و از مزیت های آنها الگوبرداری می شود. یکی از زیرسامانه های آماد و پشتیبانی در سازمان مورد مطالعه لجستیک معکوس "تعیین تکلیف اقلام و تجهیزات" است که به مقوله تعیین وضعیت اقلام و تجهیزات مازاد و بلااستفاده سازمان پرداخته و با انجام این اقدام، وضعیت کالاهای مازاد سازمان به لحاظ قابل استفاده بودن، از رده خارج بودن، قابل واگذاری یا اهداء بودن و مواردی از این دست تعیین می شود.
  کلیدواژگان: لجستیک معکوس، بهینه کاوی، لجستیک نظامی، تعیین تکلیف اقلام و تجهیزات بلااستفاده، بازیافت، امحاء
 • مرجان نیرومند، ناصر خانی صفحات 70-85
  ریسک ها و مسائل پیش روی زنجیره تامین مالی بانک ممکن است مانع از انجام وظایف آن و تاخیر در خدمت رسانی و عدم رضایت مشتریان شود، بنابراین زنجیره تامین مالی نیاز به تاب آور شدن نسبت به مشکلات و اختلالات پیش رو دارد. تاب آوری به معنای تلاش به منظور بازگرداندن زنجیره تامین به وضعیت اولیه یا وضعیت مطلوب پس از یک اختلال یا اغتشاش اولیه است. با توجه به اهمیت این مطلب، هدف مقاله حاضر، بررسی عمل تئوری حل خلاقانه مسئله (TRIZ) در تاب آورسازی زنجیره تامین مالی بانک است. در این مقاله از ابزارARIZ85c  به عنوان آخرین نمونه شناخته شده این ابزار استفاده شده است، به طوری که با طی مراحل  ARIZ85cراه حل هایی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین مالی بانک و تاب آور ساختن آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین مالی، تاب آوری، TRIZ یا رویکرد حل خلاقانه مسئله، ARIZ85 c
|
 • Majid Shakhsi, Niaei *, Atefeh Sohrabi Pages 4-13
  Projects are crucial in the social-economic development of a country. One of the considerations in projects is the procurement of goods, works, services, and consultancies as inputs to implement projects in order to achieve the desired objectives. In this paper, project procurement management processes is evaluated with value engineering approach. Value engineering (VE), which is also known as value methodology (VM), is a systematic and structured approach for improving projects, products, and processes. The objective of the analysis is the identification of potential problematic areas and the design of new framework in order to maximize the possibilities of a successful implementation of a procurement system. The outcome of the research enabled the definition of the appropriate analytical practical solution.
  Keywords: Value engineering, Procurement Management, Governmental Organization, Client Company, Tender
 • Sayyed Mohammad Reza Davoodi *, Somayeh Emami Pages 14-32
  The evaluation and selection of equipment is one of the important issues in the management of an organization or firm. The actions of an organization to evaluate and select of equipment will lead to a competitive advantage and improve the organization's performance. This becomes more complicated when there are different options for purchasing. At the same time, buyers consider all quantitative and qualitative criteria influencing the decision in an effort to evaluate and select the best of equipment. Multi-criteria decision making theory provides methods for choosing the best option. One of these methods can be pointed out by SAW, TOPSIS and GRA, and the average of these three methods it can be a suitable criterion for combining the three methods and providing a single option. The response surface methodology is a set of statistical techniques and applied mathematics for constructing empirical models. The purpose of the response procedures is to estimate the response (output variable) based on several independent variables (input variables) using appropriate experiments. The purpose of the present research is to provide an innovative method for evaluating and selecting the equipment of the Isfahan Smelting Company. In this study, the design of experiments to make options the experiments were carried out and for each option, the mean relation between three SAW, TOPSIS and GRA as dependent variable and criteria as discrete variables were investigated by response surface methodology. The result of the research indicates the accuracy of this combination method, as the ranking of options based on the proposed method with the average of three methods is consistent.
  Keywords: SAW, TOPSIS, GRA, Response Surface Methodology
 • Neda Rasoli *, Pegah Shayanimehr Pages 33-45
  In hospital management, we are seeking to increase quality and reduce costs, while there are resource constraints, for optimal allocation of resources and scheduling time, many developed technologies for development of health-care called simulations, and Process progress has been made to create realistic profiles. These simulations can be used to facilitate a better understanding of the different situations and system bottlenecks, coordination training in logistics, decision-making processes, and design aspects of health care systems. In this research, we have explored a variety of simulation models and their applications in managing hospital systems and provide simulation models that can be useful for training individuals in the logistic coordination of operations that are performed daily. Examining different types of simulation models in several papers, their use to create various scenarios to solve a variety of issues that are present in hospital management, as well as for training sessions. Extensive studies in simulation research in the field of logistics health care systems show the growth of the use simulation techniques in adjusting these systems.
  Keywords: Simulation Model, Health, Quality, Logistics Simulation
 • Maryam Elahi *, Amir Khakbaz Pages 46-59
  The food industry is among the industries where information sharing with the supply chain partners has been taken into consideration. However, this information is not shared due to issues such as high costs of investment in information technology, lack of trust from managers, and fear of data leaks out. The purpose of this study is to provide a solution for cases in which there are no desire to share information in the chain. In this study, we evaluate a DDI strategy by use of different forecasting methods such as SMA, WMA, SES and DES, in the Fiorella Amol large store. The accuracy and of these methods are determined using MSE, MAD, STD, Bias, MAPE methods. The obtained results show that, based on the methods MAD, MSE, STD, and Bias, the WMA forecasting method has better efficiency than the SMA does. In addition, based on the MAPE error calculation method, the SES forecasting method is the best one. In the other words, the present study provides an opportunity to use the WMA method instead of the SMA method in the future studies.
  Keywords: Supply Chain Management, Downstream Demand Inference, Weighted Moving Average, Seasonal Exponential Smoothing, Double Exposure Smoothing
 • Mohammad Reza Abbasi *, Hossein Ghaffari Touran, Hossein Ganbarian Pages 60-69
  In this paper, we have tried to extract the methods of improvement in the processes and structure of the reverse logistics in a military organization with a comparative study of leading armies reverse logistics and applying expert opinions. For this purpose, the reverse logistics field of the NATO, Russia, United Kingdom and US armed forces was studied and analyzed. The strengths and weaknesses of each country were identified. After summarizing and verifying by the experts, the implementation issues and improvement solutions in the organization studied were grouped in three areas: reverse logistics specialist processes, management processes and enablers.
  Comparative study is one of the methods used as a benchmarking. In this method, the status, progress, qualities of services, as well as systems of other similar organizations that are more advanced than our organization are studied and their advantages are benchmarked.
  In the organization studied, reverse logistics, as "Determining the status of Items and Equipment," is one of the logistics subsystems that have the task of determining the status of the organization's excessive and unused items and equipment. The state of the surplus goods of the organization is determined in terms of usable, outdated, transferable or donated, and so on.
  Keywords: Reverse Logistics, Benchmarking, Military Logistics, Recycling, Disposal
 • Marjan Niroomand, Nasser Khani Pages 70-85
  The risks and issues facing the bank's financing chain may prevent it from fulfilling its obligations, delaying service and dissatisfaction with customers, so this funding chain needs to be resilient to the problems and impediments ahead. Resilience means trying to restore the supply chain to an initial state or favorable condition after a disturbance or initial disturbance. Considering the importance of this issue, the purpose of this paper is to investigate the problem of problem solving theory (TRIZ) in resuming the bank's supply chain. In this paper, the ARIZ85c tool, one of the latest known examples of this tool, has been used, so that ARIZ85c provides solutions to improve the performance of the bank's supply chain and its resilience.
  Keywords: Supply Chain Resilient, TRIZ, ARIZ85c Tool