فهرست مطالب

ماهنامه پرسمان
پیاپی 160 (فروردین 1398)

 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/02/25
 • تعداد عناوین: 28
|
 • انقلابی با آرمان های جهانی
  صفحه 3
 • آمریکا چگونه آمریکا شد؟
  محمدحسن صادق پور صفحه 6
 • گریه ژنرال آمریکایی
  صفحه 10
 • آمریکای چلاق
  صفحه 12
 • زوال و افول هژمونی آمریکا
  محمدعلی لیالی صفحه 14
 • آمریکا ناخواسته انقلاب اسلامی را تبلیغ می کند
  محمدحسن قدیری ابیانه صفحه 17
 • آمریکای جهان سومی
  حسن محمدی صفحه 20
 • آغازی بر پایان کدخدا
  صفحه 22
 • شرایط آمریکا برای اقلیت ها سیاه پوستان فاجعه بار است
  رندی شورت صفحه 26
 • در جیب آمریکایی ها چه می گذرد؟
  محمدهادی محمدی صفحه 30
 • پشت پرده رفاه
  مهدی راسخی صفحه 32
 • کشوری که به مردم خودش هم رحم نمی کند
  صفحه 34
 • بهای نابرابری
  فاطمه محمدی صفحه 38
 • ایران جوان، آمریکای پیر
  صفحه 40
 • منبع شناسی افول آمریکا
  مهدی مشکی باف مقدم صفحه 44
 • سرنوشت محتوم مستضعفان
  صفحه 46
 • ظهور دنیای جدید
  صفحه 50
 • سپاه امروز در قلب ملت های منطقه است
  سردار یدالله جوانی صفحه 52
 • الفت ایران و عراق در سه پرده
  صفحه 56
 • اهل سنت عراق هیچ مشکلی با ایران ندارد
  حسن هانی زاده صفحه 58
 • حشدالشعبی نسخه عراقی بسیج ایران
  محمد خداپرست صفحه 60
 • عروسک آمریکایی
  صفحه 64
 • مرجعیت عراق جلودار نهضت انقلابی
  صفحه 66
 • تک تک عراقی ها از ته قلب ممنوع حاج قاسم هستند
  حاج عبدالحسین پهلوان زاده صفحه 69
 • با افغان ها هوشمندانه برخورد نکردیم
  محمدحسین جعفریان صفحه 72
 • انقلاب، معادلات آمریکا را در منطقه دگرگون کرد
  صفحه 74
 • رستاخیزی که کابوس اسرائیل شد
  سیدمصطفی شرافت طلب صفحه 76
 • یک فرصت طلایی در فضای مجازی
  صفحه 79