فهرست مطالب

مطالعات تاریخی جنگ - سال دوم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمداله اکوانی* صفحات 1-26
  صفویان از زاویه های مختلف در تاریخ تحولات سیاسی ایران دارای اهمیت هستند. در میان همه موضوعات مربوط به تاسیس و تثبیت دولت صفوی، چرخش گفتمانی متاخر بر تشکیل این دولت در ایران اهمیت زیادی دارد. این چرخش گفتمانی به یک باره شکل نگرفت و مجموعه ای از زمینه ها و نیز اقدامات پادشاهان صفوی در صورت بندی و تثبیت گفتمان سیاسی و هویتی این حکومت نقش داشت. سوال این مقاله این است که دولت صفوی برای تثبیت گفتمان خود کدام راهبرد ها را به کار بست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد صفویان برای استیلای گفتمان خود از دو چهره انضباطی(ماکروفیزیک) و نیز چهره خرد قدرت (میکروفیزیک) بهره گرفتند و به تدریج، قدرت دولت صفویان از ماهیت کاملا سخت و مادی فاصله گرفته و جنبه فرهنگی، معنوی و نرم بیشتر مورد توجه آنان قرار گرفت. از میان شاهان صفوی، شاه اسماعیل را باید نماینده چهره سخت قدرت و شاه طهماسب را باید مبدع استفاده از چهره نرم قدرت برای تثبیت گفتمان سیاسی صفویه دانست. روش این پژوهش تحلیل گفتمان است.
  کلیدواژگان: صفویه، گفتمان سیاسی، قدرت سخت، قدرت نرم، استیلا
 • مجید حاجی بابایی* صفحات 27-48
  فتح ایران از سوی اعراب مسلمان یکی از مهم ترین تحولات تاریخ ایران است. ایران در طول دو دهه کاملا تسخیر شد و استقلال کشور از بین رفت و دولت ساسانی سقوط کرد. هنور پرسش های بسیاری درباره ی این سقوط و دلایل و چگونگی آن وجود دارد. در این نوشتار تلاش می شود الگویی نوین برای تحلیل روند فتوح ارائه گردد روش این پژوهش کتابخانه ای و بر اساس منابع اصلی فتوح در ایران است. پرسش اصلی این است که آیا فتوحات در ایران از الگوی خاصی پیروی نموده و قابلیت ارائه در قالب یک نظریه دارد؟ پرسش فرعی هم ناظر به چگونگی فتح شهرها است. آیا بیش تر به جنگ بوده است یا به صلح؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این نوشتار شکل می گیرد. ایران به هشت منطقه تقسیم می شود. در مرزهای این مناطق شاهد بیش ترین مقاومت نظامیان ایرانی هستیم و از آن با نام مقاومت در آستانه مرز یاد می کنیم. با شکسته شدن مرز پیش روی اعراب مسلمان با سرعت بیش تر و جنگ کم تر انجام می شود. نتیجه آن که درگیری ها بیش تر از سوی نظامیان است و عموم مردم کم تر در صحنه های جنگ حضور دارند. فهم سرعت و چگونگی فتوح اعراب مسلمان در ایران تابعی از فهم این الگو است.
  کلیدواژگان: فتوحات، اعراب مسلمان، ایران، مرز، مقاومت، صلح
 • فرهاد دشتکی نیا* صفحات 49-76
  با آغاز جنگ جهانی اول و به رغم اعلام بی طرفی ایران از سوی احمد شاه قاجار، پای ایران به جنگ کشیده شد و برخی از شهرهای ایران به اشغال قوای روسیه، انگلستان و عثمانی درآمد. در میان مناطق اشغال شده، آذربایجان و شهر ارومیه و حومه آن به دلیل تنوع قومی، گوناگونی دینی و مذهبی و تفاوت های شیوه زیستی، در بحرانی عمیق فرو رفت. هدف جستار حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد دولت ایران در کنترل بحران ارومیه است. این پژوهش می کوشد با مطالعه زمینه های بروز بحران ارومیه به این پرسش پاسخ دهد که دولت قاجار برای کنترل بحران ارومیه چه گام هایی برداشت و نتایج آن گام ها چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هیات حاکمه قاجار در سه عرصه مذاکره با دول اشغال گر برای تخلیه قوای شان از آذربایجان، اعزام ولیعهد به تبریز و تغییر حکمرانان ارومیه می کوشید بحران را کنترل کند؛ اما به دلیل ضعف مفرط دولت مرکزی، بحران مالی فزاینده و فقدان نیروی نظامی قابل اعتنا نتوانست دستاوردی در کنترل بحران داشته باشد. روش پژوهش حاضر، تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، قاجاریه، آذربایجان، ارومیه، اتفاق مثلث، اتحاد مثلث
 • معصومه دهقان* صفحات 77-94
  خلافت فاطمیان (297-567ق) از شاخصه های نظامی و سیاسی ویژه‏ای در جهان اسلام برخوردار بود. تکیه‏ی خلفای فاطمی بر سازماندهی ارتش زمینی و دریایی قدرتمند منجر به گستردگی این خلافت و دستیابی به قدرت سیاسی و نظامی در رقابت با خلافت عباسی گردید. این پژوهش در صدد است تا تشکیلات نظامی و ارتش خلافت فاطمیان در مصر (358- 567ق) را مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور مقاله با هدف تحلیل و پاسخگویی به این پرسش‏ها نگاشته شده است: نهاد نظامی و ارتش خلافت فاطمی در مصر چگونه در فراز و فرود این دولت در جهان اسلام طی قرن‏های چهارم تا ششم هجری ایفای نقش کرد؟ ساختار و نهاد ارتش فاطمی براساس نیاز و الگوی حکومت‏های اسلامی چگونه شکل گرفت؟ اداره‏ی تشکیلات گسترده‏ی ارتش فاطمی بر عهده‏ی کدام نهادها بود؟ یافته های این پژوهش نشان می‏دهد که ارتش فاطمی با پشتوانه‏ی تشکیلات اداری منسجم و برخورداری از تنوع قومی و نژادی از یک سو به یکی از گسترده‏ترین نهادهای نظامی در میان دولت‏های سده های میانه تبدیل شد و از سوی دیگر ضعف نسبی در حفظ تعادل پایدار بین گروه های مختلف سربازان موجب شد آن دولت همواره در معرض آشوب‏های پادگانی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خلافت فاطمی، مصر، بربر، حجریه، ارتش، دیوان الجیش و الرواتب
 • مهدی دهقانی* صفحات 95-112
  اتحادیه های نظامی مدعیان مختلف سلطنت همواره ترکیبی از دستجات ایلی و تفنگ چی نواحی مختلف شهری و روستایی کشور بود. دستجات مذکور بر پایه ویژگی هایی همچون خویشاوندی یا هم جواری با خاندان حاکم و همچنین تعداد نفرات جنگجو، دارای نقش محوری یا فرعی در اتحادیه های نظامی بودند. ازاین رو، در پژوهش کنونی به این سوال پاسخ داده می شود که کدام مناسبات سیاسی نظامی میان دستجات مختلف اتحادیه نظامی زند در تقابل با اتحادیه های نظامی قاجار و افغان به قدرت گیری کریم خان زند انجامید؟ به منظور پاسخ گویی به سوال مذکور، پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و طبقه بندی تحولات مرتبط با مناسبات درونی اتحادیه نظامی زند به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات آن بر قدرت گیری کریم خان (1160-1176 ق) می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایلات وندی همچون (زند، مافی، نانکلی، جلالوند، بهنوی، سالاروند و جاف) ساکن نواحی پری، کمازان، گیلان، کاوردان، بر پایه پیوندهای قومی همچون گویش زبانی لکی و سنت فرماندهی شورایی نقش محوری در ائتلاف کریم خان ایفا می کردند. به سبب فقدان نسبی منافع شخصی و گروهی، کریم خان در صورت لزوم می توانست بدون حذف دستجات اتحادیه، با سایر دستجات ایلی و تفنگچی متحد شود و به پیروزی نهایی دست یابد.
  کلیدواژگان: اتحادیه نظامی، ایلات وند، پیوندهای قومی، دستجات تفنگچی، کریم خان زند
 • سید ابوالفضل رضوی، سروش آزادبخت* صفحات 113-138
  عصر تیمور، دوره فتح و تکوین امپراتوری بود و اشرافیت نظامی سهم بیشتری در ساختار قدرت داشتند. در عهد فرمانروایی شاهرخ، نوعی دگرگونی ساختاری در ماهیت و نحوه اعمال قدرت به وقوع پیوست که می توان آن را گذر امپراتوری تیموری از قدرتی با گفتمان غالب نظامی به قدرتی با ساختار مدنی نظامی قلمداد کرد. در این عهد، شاید برای نخستین بار در تاریخ ایران، امرا و عناصر نظامی با پرداختن به فعالیت های اداری و اجرایی، از کارکردهای صرف نظامی و مواضع همیشگی اهل شمشیر، فاصله گرفتند. در همین جهت، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تاملی بر ساختار اداری عصر تیموریان و اهتمام به نزاع میان اهل قلم و اهل شمشیر، این پرسش اصلی را مورد واکاوی قرار می دهد که دگرگونی ساختار سیاسی و نهادینه شدن قدرت تیموریان در عصر شاهرخ بر جایگاه و کارکرد امرای نظامی این عهد چه تاثیری داشت؟ دستاورد پژوهش حاکی از این است که در پرتو شخصیت واقع گرا و نهادینگی قدرت در عصر شاهرخ، ساختار اداری تقویت شد، به نحوی که برخی از امیران به امور دیوانی روی آوردند و تجربه سیاسی جدیدی را در تاریخ این عصر رقم زدند.
  کلیدواژگان: تیموریان، شاهرخ، اهل شمشیر، اهل قلم، ساختارنظامی، ساختار سیاسی
 • احمدرضا نوازنی*، علی حسن بگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی صفحات 139-163
  پس ازهجرت پیامبر خدا (ص) به مدینه،  بین پیامبر (ص) و مشرکان و کافران حدود هشتاد برخورد نظامی روی داد که از سی برخورد به «غزوات» یاد می شود. یکی از غزوه ها، غزوه بنی قریظه است. پیامبر (ص) پس از پیمان شکنی یهودیان بنی قریظه، در صدد مجازات آنان برآمد. درباره سر انجام این جنگ در منابع تاریخی، دو نوع گزارش وجود دارد: الف) کشته شدن مردان و اسارت زنان و کودکان؛ ب) کشته شدن جنگجویان و اسارت زنان و کودکان. یادآوری می شود که برخی از مستشرقان این دو گزارش را دستاویز قرار داده و چهره ای خشن از پیامبر (ص) ارائه کرده اند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی گزارش های تاریخی، سنجش آن ها توسط عقل، مقایسه آن ها با سیره پیامبر (ص) در جنگ ها و تامل در آیات قرآنی مربوط به این غزوه مبادرت کرده است. یافته ها نشان داد که در این غزوه، قتل عامی صورت نگرفته، بلکه در میدان نبرد و هنگام درگیری، عده ای از یهودیان بنی قریظه کشته شده و عده ای نیز اسیر گردیده اند.
  کلیدواژگان: غزوه بنی قریظه، قرآن، عقل، سیره پیامبر
|
 • H Akvani * Pages 1-26
  The hegemonic strategies of the Safavid discourse: the genealogy of the face of power in the era of Shah Isma'il I and Shah Tahmasb I The Safavid dynasty seems to have held a very important position in the history of political developments in Iran. Among all the factors contributing to the establishment and consolidation of the Safavid government, the recent shift in discurse tends to be of great significance. This discursive turnaround, however, did not take place overnight; rather, a number of background factors and some measures taken by the Safavid kings helped the formation and consolidation of this political discourse and the identity of the Safavid government. Using a discourse analysis method, the present study investigated the strategies the Safavid government adopted to stabilize and institutionalize its discourse. To bring home their discourse, the research findings revealed, the Safavids took advantage from both a disciplinary stance (macrophysics) and the small side of power (microphysics). Then they gradually chose to stay away from the hard and material power and assumed cultural, spiritual and soft hegemony. It was also found that from among the Safavid kings, Shah Isma’il represented the hard face of the power and Shah Tahmaseb was credited with being the first to use the soft face of power for the stabilization of their political discourse. Key words: Safavid, political discourse, Micro power, Macro power, Hegemony.
  Keywords: Safavid, Political Discourse, Macro Power, Micro Power
 • Majid Hajibabaie * Pages 27-48
  The conquest of Iran by Muslim Arabs is one of the most important developments in Iran's history. Iran was completely conquered over two decades and the Sassanid government collapsed. There are a lot of questions about this fall and the reasons for it. In this article, a new model is proposed to analyze the process of "Fotohat". The methodology of this research is library method that based on the main sources of conquests( Fotoh) in Iran. The main question is: are the conquests in Iran following a particular pattern and can we present it in the form of a theory? The second question is about how cities are conquered. Was it more than war or peace? In response to the above question, the hypothesis of this paper is formed. Iran is divided into eight regions. At the borders of these areas, we see the greatest resistance of the Iranian military and we call it "resistance at the border". After the border breaks,the advance of Muslim Arabs is more fast and less fight. As a result, the clashes are mostly by the military, and citizens are less at war. Understanding the speed and quality of conquests in Iran depends on understanding this pattern.
  Keywords: conquests, Muslim Arabs, Iran, Border, resistance, peace
 • Farhad Dashtaki Nia * Pages 49-76
  With the start of World War I, despite Iran's Expression of neutrality by Ahmad Shah Qajar, Iran involve in War and some of Iran's cities occupied by the forces of Russia, England and Ottoman Empire. Among the occupied territories, Azerbaijan and the city of Urmia and environs crashed Deep due to ethnic Variety, religious diversity, and differences in the way of life. The purpose of this article to review and analyze the performance of the Iran government in controlling the Urmia crisis. This research tries to answer the question by studying the causes of the crisis in Urmia that: What did The Qajar government do to Control the crisis in Urmia and what was the result of those actions? Findings of The research show that the Qajar government tried to control the crisis the through of negotiations with the occupying powers to withdraw forces from Azerbaijan, dispatch the crown prince to Tabriz and changing the governors of Urmia, but due to the central government weakness, the growing financial crisis, and the lack of available military force Could not have achieved a crisis management. The method of this research is a historical one with an analytical descriptive approach
  Keywords: World War I, Qajar, Azerbaijan, Urmia, Allies
 • Masoumeh Dehghan * Pages 77-94
  The Fatimid Caliphate (297-567 AH) had special military and political characteristics in the Islamic world. The reliance of the Fatimid caliphs on the organization of a powerful land and navy army led to the expansion of this caliphate and the achievement of political and military power in their struggle against the Abbasid caliphate. The present study seeks to evaluate the military organization and establishment of the Fatimid Caliphate in Egypt (567-358 AH). For this objective, the paper aims to analyze and answer the following questions: First, how did the Fatimid Caliphate’s army institution in Egypt contribute to the rise and fall of this government in the Muslim world during the fourth to sixth centuries? Second, how did the structure of the Fatimid army form based on the need and pattern of Islamic regimes? And third, which institutions were responsible for the administration of the enormous Fatimid army? The findings of this study indicate that the Fatimid army, with the backing of a coherent administrative structure and ethnic and racial diversity, was one of the most extensive military institutions among the governments of the Middle Ages. However, a relative weakness in maintaining a stable balance among different groups of soldiers always made the state vulnerable to turbulences.
  Keywords: Fatimid Caliphate, Berbers, Army: Military Organization, Divan al-Jaysh va al-ravateb
 • Mehdi Dehghani * Pages 95-112
  The Military Unions of monarchy various rulers were always a combination of tribal and gunmen groups in various rural and urban areas of the country. Based on characteristics such as kinship or proximity with the ruling clan or the number of personnel warriors, these groups had a central or sub roles in the military unions. Hence, the present research was aimed to respond to this question what political-military relations between the different groups of the Zand Military Union against to Qajar and Afghan military unions led to the rise of Karim Khan Zand power? To answer the question, this study was done using the methods of historical research and classification of the internal relationships in the Zand military union to analyze and interpret these features and their impacts on the sovereignty of Karim Khan (1160-1176). The findings of the research show that the Vand tribes inhabiting pari, Kamazan, gilan and kaverdan areas such as (zand, mafi, Nankolly, jalalvand, behnavi, salarvand and jaff), would play a key role in the coalition of Karim Khan Zand, based on the ethnic connections such as laki accent and consultative command tradition. Due to the relatively lack of personal and tribal interests, Karim Khan could unite in critical circumstances the other tribes and gunmen groups and obtain victory without any loss of military groups.
  Keywords: Military Union, vand tribes, gunmen bands, ethnic connections, Karim Khan Zand
 • Seyyed Abolfazl Razavi, Soroush Azadbakht * Pages 113-138
  Timur’s period was the time of the conquest and evolution of the empire during which a military aristocracy played the most salient role in the structure of power. In Shahrokh’s era, a kind of structural transformation occurred in the nature and manner of the exertion of power that could be considered as the symbol of passing the Timurid empire from a military-dominated discourse to a military-civil structure. In this era, it seems that, for the first time throughout Iran’s history, the governors and military elements had distanced from the merely military functions and permanent stances of the men of the sword by engaging themselves in administrative and executive activities. The Present Study employed a descriptive analytic method. It not only ponders on the administrative structure of the Timurid period, and effort to a conflict between the literati and the men of the sword but also addresses the major question of what the effects of the transformation of the political structure and the institutionalization of the Timurid power in Shahrokh’s period on the function and stance of the military governors of this period were. The results of the research reports that in the light of the realistic personality of Shahrokh’s and the institutionalization of power in this period, the administrative structure was improved so that some governors paid attention to executive affairs and created a new political experience in Iran’s middle period.
  Keywords: Timurian, Shahrokh, military structure, Political Structure
 • Ahmadreza Navazani *, Ali Hasanbagi, Alireza Tabibi, Keyvan Ehsani Pages 139-163
  After the prophet of Islam, Mohammad pbuh, migration to Medina, there happened about 80 wars. Out which 30 wars are referred to as Ghazveh. In the process of analyzing the historical reports on these wars, we rely on wisdom, comparing them with the prophet's code of conduct, referring to the Quran as the document about them. Bani Ghoraizeh is among the wars with two reports: a) killing of men and capturing women and children, b) killing of military men and capturing women and children. Some of the orientalists have resorted to these reports and tried to provide a violent and arrogant picture for the prophet of Islam. Through a descriptive and analytical procedure, the present researcher analyzed these reports and came to the conclusion that those reports are not true. As a result, no general massacre occurred and nobody is beheaded. The true story is that some Jews were killed in the battle field and during the war and some other Jews were captured.
  Keywords: Ghazveh Banighoraizeh, historian reports, The Quran, Wisdom, prophet code of conduct