فهرست مطالب

روانشناسی و هنر - پیاپی 13-14 (تابستان و پاییز 1397)
 • پیاپی 13-14 (تابستان و پاییز 1397)
 • 158 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
  هومن نامور صفحه 2
 • پرونده
 • شناخت شناسی انجمن جهانی روان شناسی مثبت نگر و نگاهی بر مفهوم نیک زیستی
  دکتر نغمه تقوی، دکترهومن نامور صفحه 6
 • رمز گشایی از سایه سازمانی
  دکتر محمدرضا سرگلزایی، سیدپیمان رحیمی نژاد، دکتر هومن نامور صفحه 36
 • سینما
 • «فروشنده» تحلیل روان شناختی
  دکتر هومن نامور صفحه 68
 • موسیقی
 • نیم نگاهی به عصب روان شناسی و موسیقی، اینجا و اکنون
  سیدامیرمحمد موسوی جشنی صفحه 108
 • ادبیات
 • خیام؛ انسانی برای تمام فصول زندگی / تحلیلی بر اندیشه های حکیم عمر خیام بر مبنای روان شناسی مثبت نگر وجودی
  سیدپیمان رحیمی نژاد صفحه 116
 • دستورالعملی برای کشتن پنگوئن
  علیرضا محمودی ایرانمهر صفحه 133
 • عطری که میان چمدان ها محصور بود
  زهرا سیادت صفحه 137
 • اجتماعی
 • کهنسالی؛ تقابل دوگانگی های وجودی
  دکتر سیدحمید آتش پور صفحه 154