فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بانکداری اسلامی
 • نیما لطفی فروشانی*، علی رضائیان، حمیدرضا فرتوک زاده صفحات 1-33

  مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

  کلیدواژگان: بانکداری، ایران، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی
 • تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی
 • ابوذر سروش* صفحات 35-58

  ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تامین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.

  کلیدواژگان: ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی، مهندسی مالی، مدیریت مالی، روش شناسی قیاسی، آگزیوماتیک
 • ابزارهای تامین مالی اسلامی
 • حسین حسن زاده سرورستانی*، مهدی تمیزی فر، محمدرضا سیمیاری صفحات 59-90

  امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تامین مالی جمعی است. نهادهای خیریه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تامین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تامین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تامین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تامین مالی جمعی امور خیریه پرداخت. تامین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیرین خرد جمع آوری می شود و جهت تامین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تامین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

  کلیدواژگان: خیرین، نیکوکاران، سرمایه گذاری جمعی، جذب سرمایه مردمی، سرمایه گذاران اجتماعی، تامین مالی جمعی، امور خیریه، انفاق
 • بانکداری اسلامی
 • محمد طالبی* صفحات 91-115

  باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معینه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معینه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معینه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحا پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتا متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتا با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.

  کلیدواژگان: بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی، عقود معینه (فقهی)
 • صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری اسلامی
 • سیدمحمدعلی ترابی*، رضا یارمحمدی، سیدعباس موسویان صفحات 117-148

  تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولا بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مساله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملا موافق یا موافق هستند.

  کلیدواژگان: فقه امامیه، فقه جعفری، خرید وفروش دین، بیع دین، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری
 • قیمت گذاری اوراق مالی اسلامی
 • محمدجواد پاک نیت*، میثم فدایی صفحات 149-173

  ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

  کلیدواژگان: اوراق سلف، اوراق بهادار اسلامی، صکوک، اوراق قرضه اسلامی صکوک، الگوی قیمت گذاری، قیمت گذاری، درخت دوجمله ای
 • بازار سرمایه اسلامی
 • سیدمحمد امین زاده* صفحات 175-196

  مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مساله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

  کلیدواژگان: اوراق بهادار، سهام، سهام خزانه، شرکت ها، حقوق تجارت
 • سیدمحمدرضا حسینی* صفحات 197-222

  اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تامین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سوال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تاخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سوالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

  کلیدواژگان: اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، ایران
|
 • Nima Lotfiforoushani *, Ali Rezaeian, Hamidreza Fartokzadeh Pages 1-33

  Numerous studies have been conducted about Iranian banking system and various dimensions of this phenomenon have been investigated; yet these studies have not concentrated on the rationale behind the policies and actions of those involved in the Iranian banking system. This study describes the rationale behind three major actors of Iranian banking system, namely the government, banks (private and public) and customers (retail and corporate). Using a multi-layer analysis, it has been tried to portray the blind spots in the country's banking system. In order to explore the relationships, 25 open interviews have been conducted with experts from different influential groups involved in the system. After a three-layered classification and analysis of these, the dominant atmosphere of the banking interactions and the existing complex problems have been explained. At the end, the areas of policy-making for improving the current situation have been determined. Validation of the results has been done through the focal group.

  Keywords: Banking, Iran, Usury-free Banking, Islamic Banking JEL Classification: O20, H10, G40, G29, G28, E70, E62, E61, E58
 • Abozar Soroosh * Pages 35-58

  Among the most important functions of an efficient Islamic financial system is to support the real sector of the economy. Such a system must work to strengthen the real sector of the economy and continuously seek to respond to its basic needs. One of the most important ways to achieve this goal is to design and use proper and efficient financial tools to finance companies and related projects. Tools such as bonds, mortgage bonds, and murabaha bonds are among the tools designed and published for this purpose. To design an efficient Islamic finance tool that addresses all aspects such as financial planning, legal and Islamic jurisprudential considerations, risk management, tax considerations and financial reporting, using an appropriate research method could be helpful. The method of logical research based on analogy (axiomatic) is one of these methods that helps researchers to extract the basic principles of designing financial instruments and also to design appropriate financial instruments.

  Keywords: Islamic Financial Instruments, Islamic Securities, Islamic Financial Engineering, Financial Management, Analogical Methodology, Axiomatic
 • Hosein Hasanzadeh Sarvestani *, Mahdi Tamizifar, Mohammad Reza Simiyari Pages 59-90

  Nowadays, with the development of electronic social networks and Web 2.0, a more suitable environment is provided to help the needy. And the institutions engaged in charity should try to improve both the quantity and quality of their services by increasing their familiarity and use of these new capacities. One of these is crowdfunding. Charitable organizations can develop or use crowdfunding platforms, to expose the difficulties and needs of their target audience in the form of a specific plan to the public and subsequently ask for the people’s contributions to meet those needs. Today, several basic models are being used for crowdfunding, namely donation, reward, pre-orders, borrowing and stocks or profit and loss sharing. With some of these models, especially donation and reward, we can practice crowdfunding for charity. It should be noted that crowdfunding is an agile way by which money is collected from a large number of small donors instead of few people with large amount of money. This could lead to the spread of the culture of charity and its etiquette in society. This article first examines the practice of crowdfunding with a descriptive/analytical method and then explains the use of this model for attracting donors’ contributions. The legal components of this model have been defined by using contracts of mandate and gift (hiba).Finally, after mentioning the cultural implications of the presented model in the society, we have referred to some other benefits of it.

  Keywords: Philanthropists, Collective Investment, Attracting Popular Capital, Social Investors, Crowdfunding Funded Charity, Collective Financing, Charity
 • Mohammad Talebi * Pages 91-115

  Thirty years after establishing the Islamic Republic of Iran’s usury – free banking system, there are many ambiguities about its success. After investigating sharia-related issues of usury-free banking system based on nominate contracts, it was observed that: banking structures and mechanisms do not have the capabilities to execute the contracts; actions taken by the designers, policy makers and executives of this system to confront the mentioned challenges may be categorized into two groups: First, the continuation of the banking system based on nominate contracts and correction  of the current situation; second, moving towards a different paradigm. This article concentrates on the second solution and explains a new paradigm named “bank contract”. Also, the currency used in the early years of Islam was the real money whereas the world’s present banking system is using fiat money which has its own regulations, hence the necessity of providing new definition of the state money and analyzing the existing banking and market systems based on that.  Finally, as banking and its functions in their modern sense didn’t exist in the early years of Islam and have to be recognized as a novel issue, the relationship between depositors and the bank and the relationship between the latter and receivers of facilities need a contract definition that goes with “bank contract”. Based on this study, usury-free banking system based on nominate contracts that now act as the underlying trend in the usury-free operational law, is not suitable for executing banking operations.

  Keywords: Usury-free Banking, Islamic banking, Nominate Contracts (Jurisprudence)
 • Sayyed Mohammad Ali Torabi *, Reza Yarmohammadi, Sayyed Abbas Mousavian Pages 117-148

  Financing businesses has always been a major concern for entrepreneurs and governments. In the recession, firms cannot usually receive their claims in cash, and the firms’ liquidity problems could lead to the suspension and reduction of employment and economic growth. The main subject of this paper is creating efficient and specialized institutions for receivables discounting in the country. Here, by considering debt discounting, we have designed a specialized entity for receivables discounting i.e. "Discounting Investment Fund Conforming with Shi'a Jurisprudence". Due to the increasing long-term trades in the recession, the need for discounting different types of receivables and the remarkable volume of discounting in other countries, research is needed to establish such institutions. The method of this research is descriptive/ analytical and data collection is based on library studies and questionnaires. First, by library research, we have studied institutions responsible for collecting the debts and have described the related concepts and then have explained Discounting Investment Fund. Sharia studies include comparing Imamiah jurisprudents’ views on discounting with entities and relations involved in the Fund. To validate the operational model, a questionnaire was designed and experts’ opinions in this regard were collected. As the results show, about 80 percent of the experts agree or strongly agree with the researcher’s suggestions and solutions.

  Keywords: Imamieh Jurisprudence, Jafari Jurisprudence, Buying, Selling Debt, Buying Debt, Investment Fund JEL Classification: E51, G23
 • Mohammad Javad Pakiniyat *, Meysam Fadaei Vahed Pages 149-173

  In recent years, Islamic finance instruments have remarkably developed in Iran’s capital market. One of the most common developed instruments in this area is salaf sukuk. This instrument has been issued by using different operational models and maturity and settlement of the price in maturity. One fundamental problem we face is the vast issuance and expansion of salaf sukuk market, observance of the market price and correct evaluation of that. This article has used binomial tree method logic as an accepted valuation method in conventional finance to evaluate and price salaf sukuk. In this article, we introduce the general model of salaf sukuk with embedded call and put options and without embedded option. And then after the presentation of operational models of this sukuk, and using binomial tree valuation method, we design a pricing model for this sukuk with and without embedded call and put options. In this model, we price the sukuk by predicting the price of underlying asset in maturity and discount them. In the second model that contains embedded call and put option, we price the sukuk by predicting the price of underlying asset in maturity and evaluate the exercising or not exercising the options, predict the option value in maturity and then discount them.

  Keywords: Salaf Bonds, Islamic Securities, Sukuk, Islamic Sukuk Bonds, Pricing Model, Pricing, Binomial Tree Method. JEL Classification: G13
 • Sayyed Mohammad Aminzadeh * Pages 175-196

  The practice of purchasing shares by the same company is forbidden according to Article 198 of the amended Commercial Code. Pursuant to Article 28 (par. B) of the Act on Removing Barriers to Competitive Production and Improving Financial System of the State passed in April 21st, 2015, the generality of the above-mentioned prohibition was repealed and hence this practice has been legalized under the name of “Treasury Shares” for the companies listed on the Stock Exchange or OTC markets if they comply with certain conditions. Although the legislature has accepted treasury shares (without giving any definition of that), this legal concept is subject to numerous legal and regulatory challenges. The controversial issue is the analysis of the shares’ nature and the correlation between the shares and the company; since in treasury stocks, it is the company which acts as the contractual party with the shareholder. It seems that only by regarding the share as a tangible asset could we justify treasury shares, and other perspectives have failed to do so. In this paper, various points of view have been examined in regard to shares’ nature by an analytical-descriptive method and its impact on the treasury shares’ analysis has been observed, and on that basis, we have enumerated the treasury shares’ features.

  Keywords: Securities, Stocks, Treasury Stocks, Corporations, Trade Law. JEL Classification: E51, G23
 • Sayyed Mohammad Reza Hosseini * Pages 197-222

  Islamic treasury bills are new financial instruments which the government introduced in 1392 to settle private creditors' claims from the government. These types of documents, considered debt securities, are means of compensating for government deficits in the short run in other countries. In Iran, two Islamic treasury bills have been introduced. The first type is used to settle private contractors' claims from the government and this is not to be confused with conventional treasury bills and those employed in pre-revolution Iran to compensate for the government's budget deficit. In contrast, there is the second type of Islamic treasury bills used to cover temporary budget deficits of the government functionally similar to the conventional ones. In Islamic jurisprudence, the question is whether the first type treasury bills can pay extra to creditors due to their delay in paying off their debts. Furthermore, identifying the legal nature of the basic contract of issuing Islamic treasury bills and its comparison with its similar entities such as treasury securities clearing can clarify the comprehensiveness of the regulations governing this type of securities, the rights and obligations of the contract parties and its implications. In this research, the above questions are examined and some amendments are proposed about the basic laws for issuing these documents.

  Keywords: Islamic Treasury Bills, Islamic Treasury Documents, Iran. JEL Classification: G15, G38, K11, K22, P51