فهرست مطالب

تامل - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید جعفر حسینی* صفحات 7-22
  براساس شواهد موجود، اصل جریان تکفیر و مخالفت با «توسل» و «زیارت»، از یادگاری های اموی هاست. افراد مثل مروان اموی و کارگزار جنایتکار آنان، حجاج ثقفی، از پیشگامان این تفکراند؛ اما با ظهور ابن تیمیه، این جریان جان تازه ای گرفت، تا آنجا که برخلاف سیره هفتصد ساله مسلمین، هرگونه سفر برای زیارت قبرمطهر پیامبر اکرم (ص) را، بدعت و شرک اعلام کرد و با معصیت پنداشتن این سفر، فتوا برقتل زائران صادر نمود. با ابراز این اندیشه های بی سابقه، توسط ابن تیمیه، علمای بیدار اسلام و پاسداران حریم دین، به پا خاستند و اندیشه های مسموم وی را، با دلایل متقن و مستحکم، به چالش و نقد کشیدند. در این قیام همگانی علیه ابن تیمیه، علمای مذهب شافعی، نقش ویژه ای دارند. هم اکنون این نوشته، ضمن نگاهی به تاریخ «جریان تکفیر»، «شناخت نامه ابن تیمیه»، دیدگاهای عالمان بزرگ و صاحب نام «مذهب شافعی» را پیرامون افکار و اندیشه های ابن تیمیه، منعکس می نماید.
  کلیدواژگان: تکفیر، سلفی، ابن تیمیه، شافعی
 • ابوبکر محمد ثالث صفحات 23-37
  تحقیق و بررسی در مورد «عدالت اجتماعی» حایز اهمیت بسیار است، چون از راه شناخت »عدالت» ماهیت دین اسلام روشن می شود. «عدالت به معنای قرار دادن اشیا در جایگاه بایسته آنها است» و می توان دین اسلام را به همین تعریف بیان کرد، چون دین اسلام به هدف برقراری عدالت به وجود آمده است. خداوند متعال می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » بلکه میتوانیم جلوتر برویم و اقرار کنیم که عدالت، هدف آفرینش است: «بالعدل قامت السماوات و الارض». عدالت تنها راه ایجاد نظم و حل مشکلات جامعه هست به این سبب است، می بینیم که دین اسلام به آن خیلی اهمیت می دهد و در همه اقدامات، عدالت مشروط شده است. «عدالت»، یکی از اصول دین اسلام است، یکی از شروط امامت و رهبری سیاسی امت است و عدالت مهمترین شرط مرجعیت دینی است. عدالت به دو قسم: عدالت فردی و اجتماعی تقسیم شده است. در این بحث به تبیین هرکدام از آنها پرداخت می شود و نظریات موجود را بررسی می کند، در ادامه با راه اسلام برای ایجاد عدالت در جامعه و روش مبارزه با اقداماتی که ضد عدالتند آشنا خواهیم شد.
  کلیدواژگان: عدالت، مساوات، انصاف، قسط، عدالت فردی، عدالت اجتماعی
 • علیرضا عبداللهی صفحات 39-57
  بحث اصالت وجود و ماهیت، از زمان مطرح شدن آن توسط میر داماد (ره) و ملاصدرا (ره)، همواره محل نزاع صاحبان اندیشه بوده است، به تبع این نزاع ها با گذشت زمان تفسیر های مختلف و مباحث جدیدی از اصالت وجود و ماهیت شکل گرفته است. اگر منظور از اصالت عینیت و سنخیت باشد، آیا می توان هم وجود و هم ماهیت را اصیل دانست(؟) و اینکه آیا وجود و ماهیت در مصادیق با هم متحدند(؟) آیا ماهیت خودش از سنخ وجود است، یا این که سنخا به حسب تقرر ماهویش با وجود متفاوت است(؟). در این گفتار سعی شده است، تا به این پرسش ها پاسخ داده شود و به بررسی دو تفسیر ذیل از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پرداخته شود. 1. «الموجود موجود بالذات و الماهیه موجوده بالعرض»، ماهیت نه مصداق خارجی دارد و نه واقعیت خارجی؛ این همان تفسیری است که بیشتر از فرمایشات علامه طباطبایی و بعضی از شاگردان این بزرگوار مطرح می شود. 2. «الموجود موجود بالذات و الماهیه الموجوده موجوده بالذات»، ماهیت هم مصداق خارجی دارد و هم واقعیت خارجی. به ظاهر می توان گفت که این تفاسیر گوناگون شاید به عبارت خود مرحوم آخوند باز گردد.
  کلیدواژگان: وجود، ماهیت، اصالت، اعتباریت، اتحاد، عینیت، مصداق
 • امان الله الهی صفحات 59-68
  فقهای امامیه به پیروی از اهل بیت علیهم السلام همگی معتقدند که «اذان» به تشریع خداوند و با نزول وحی بر رسول الله (9) شروع شده است. در فقره «اشهد ان علیا ولی الله » در مذهب امامیه دو نظر ابراز شده است: عده ای آن را جزء مستحب می دانند، یعنی مانند قنوت که جزئی از نماز بوده و مستحب است. عده ای نیز آن را مستحب می دانند؛ اما بدون قصد جزئیت، یعنی مستحبی است که جزو اجزای اذان نیست. از مجموع روایات استفاده می شود که شهادت و اقرار به یگانگی خدا و رسالت رسول خدا و ولایت و امامت امیر المومنین (7) از یکدیگر جدا نیستند و بین آنها تلازم وجود دارد. علت اینکه فقهای شیعه گفتن شهادت ثالثه، بدون قصد جزئیت را جایز می شمارند، آن است که روایاتی به نحو مطلق می گویند: «هر گاه شهادت به توحید و رسالت دادید، شهادت به ولایت علی بن ابیطالب (7) هم بدهید»، این روایات چون مطلق است، پس شامل اذان هم می شود، چه در اذان و اقامه و چه در غیر اذان و اقامه.
  کلیدواژگان: اذان، شهادت، شیعه، اقامه
 • سید محمدحسن رضوی صفحات 69-82
  «اخلاق» در میان معارف اسلام، جایگاه ممتازی دارد و از مهمترین مباحث قرآنی می باشد، در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهی در طول تاریخ زندگی بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفی فرمود. قرآن کریم در آیاتی چند به این هدف مهم تصریح فرموده است: » هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین«. پیامهای اخلاقی قرآن همه جوانان مسلمان، به پیش برد اهداف تربیتی کمک می کند، که ما در این پژوهش به معرفی بخشی از این پیامها پرداخته ایم: پیشینه اخلاق، تعریف، جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث، پیام های اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان.
  کلیدواژگان: پیام، قرآن، اخلاق، جوانان، مسلمانان
 • سید هاشم حسینی صفحات 83-93
  در این تحقیق راجع به یکی از بزرگترین شبهات وهابیت یعنی توسل بحث شده است، توسل ازموضوعاتی است که همه مذاهب اسلامی آن را از امور اعتقادی خود می دانند؛ تنها فرقه وهابیت آن را انکار کرده است، معتقدان به توسل را مشرک و خارج از دین می پندارند. بنیان گذار فرقه ی وهابیت «محمدبن عبدالوهاب» است، او کسی است که با ادعای احیای توحید و سلفی گری همان عقاید و افکار «ابن تیمیه» را در شبه جزیره العرب پیاده کرد. (این فرقه از قرن دوازدهم تاکنون بر جای مانده است) از جمله شبهاتی که مطرح کرداند: لغو و بیهوده بودن توسل به مرده، آیه قرآن برعدم توسل، استمداد و کمک فقط از خداوند که به طور مختصر به این شبهات در این مقاله پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: وهابیت، شبهه، توسل، اهل سنت
|
 • Sayed Jafar Hoseini * Pages 7-22
  According to available evidence, basic of process excommunication and opposition with recourse and pilgrimage from memento of Omavian Persons like Marvan Omavi and their criminal broker, Hajaj saqfi are pioneer this thinking but IbnTemihe appearance this process refresh until he announce against Muslim seven hundred years history every pilgrimage to holly grave of prophet is innovation and with supposing the sine. They judge to kill them. With expressing this unprecedented thought by IbnTemihe Islam scholars and religion privacy guards uprising and they criticize his poisoned thoughts by strong and firm reasons. In this public uprising against Ibn Temihe Shafei religion scholars had special roles. This writing mean while attention to process excommunication, Ibn Temihe letter recognition, it reflect religion Shafei great scholars’ comments about Ibn Temihe’s views and minds.
  Keywords: excommunication, Ibn Temihe, shafei, salafists
 • Abu Bakr Mohammad Sales Pages 23-37
  Search and check about social justice is so important because we can determine Islam religion nature with justice recognition way , justice means putting up everything to their specified condition so we can explain Islam religion with that because Islam religion has been created justice establishment goal.Great god says:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» We can admit that justice is creation goal.«بالعدل قامت السماوات و الارض» Justice is the only way to creating discipline and saving social problems so Islam religion notice to that and in all proceedings justice is conditional. Justice is one of the religion principles; one of pontificate conditions and nation political leader ship and justice is the most important religious authority condition. Justice 2type categories: individual justice and social justiceIn this discuss we determine every one and surrey available views.in continuation with Islam way for justice creation in society and fight way with proceeding that are justice against ,we will getting to know.
  Keywords: justice, equality, equity, installment, individual justice, social justice
 • Alireza Abdollahi Pages 39-57
  Essence and existence originality have been wrangled by wise persons when Mirdamad and Molasadra explain them so with pasting the time different interpretation and new topics created about essence and existence If mention from originality is concreteness and likeness can we say existence and essence are original? Existence and essence in confirmation is the ally? Is essence of existence bunch or it different? In this article to answer this question and search about two explanation of reality and essence 1. Essence dos not have external confirmation and not external reality; this is Allame Tabatabaei and some of his student explanations 2. Essence has external confirmation Obviously we can tell these different explanations related to that death Akhond
  Keywords: existence, Essence, reality, unity, concreteness, confirmation
 • Amanallah Elahi Pages 59-68
  Shiite scholars of Ahl al-Bayt (as) to comply with legislation all believe that prayer to the lord revealed to the prophet started. In paragraph Shiite religion is expressed in tow terms: some of the recommended components know. That is like being part of a prayer and is desirable quant. Some consider it to be recommended, But without the intention of particularity, it is recommended that the components not Adhan. Both of tradition that bearing witness to the one ness of God and the mission of the messenger of Allah and guardian ship of Imam Ali are not separated and between them there is a bound Because of Shia scholars reciting the third testimony without going particularity permitted count, that the narrator absolutely say: This narrative is absolute because after the call to prayer is made whether or not the non-azan call to prayer And brought
  Keywords: call to prayer, Shia, Adduction
 • Seyyed Mohammad Hasan Razavi Pages 69-82
  Quran morals massage for young’s Muslim Moral has high position in Islam knowledge and it is one of the important korani topics.Refinement and human manner were important goals of prophetic mission in during human life so Prophet Mohammad said his prophetic mission goal was manner and Quran point to this goal in several verse. «هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یلزکیهم و یعلمهم الکتاب و »انوا من قبل لفی ضلال مبینمه و ان کالحک Messages ethics to all Muslim youth .to advance educational goals help, in this study we evaluated the introduction part of this message; History of ethics, Definition, Ethics in place Quran and hadith ,The moral message of the Quran for Muslim youth.
  Keywords: message, Quran, morality, youth, Muslims
 • Seyed Haghem Husaini Pages 83-93
  In this research has been discussed the most important wahhabiat is doubts that is recourse. Recourse is one of the subject that all religion belong it to themselves but wahhabiat sect deny this matter they suppose that recourse believers are polytheist. Mohammad Abdolvahab is founder sect wahhabiat. He did Ebn Temih is believes and minds with monotheism revival in Arab peninsula (this sect exist on 12 century until now) Some doubts that have been discussed such as futiling recourse to dead, Quran verse on dis recourse, helping of God that in this article has been answered to them briefly.
  Keywords: wahhabiat, Doubt, recourse, soni