فهرست مطالب

تامل - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد سواد ناصری صفحات 5-16
  براساس آیه 60 سوره مبارکه اسرا پدیده نامبارک «شجره ملعونه» درعالم رویا ازجانب خداوند به پیامبر (صل الله علیه وآله) نشان داده شده وآنرا مایه آزمایش برای بندگان معرفی کرده است، اکثر دیدگاهای مفسران شیعه وبرخی اهل سنت درتفسیر  رویا آنرا درخواب دیدن بنی امیه میدانند، بدیهی است که با پذیرفتن این نظریه  مشخص می شود که مصادیق بارزاین درخت نفرین شده همان سلسله سلاطین بنی امیه است که بنیان گذارآن شخص ابوسفیان بود که درنتیجه ضربات سنگین را برپیکره اسلام تزریق نمود اما براساس قرائن وقواعد اصحاب شجرنمی تواند منحصربه زمان ومکان باشد این پدیده شوم ممکن است درهربرهه از زمان ومکان خودنمائی کند وبا توجه به شرائط فعلی می تواند ثمرات به مراتب خطرناک تری داشته باشد نگارنده تلاش دارد درصفحات اندک برخی ازمهم ترین مصادیق وثمرات این جریان را به تحریر درآورد.
  کلیدواژگان: پیامبر (صل الله علیه وآله) رویا، شجره ملعونه، بنی امیه، آل سعود
 • ممتاز علی سولنگی صفحات 17-27
  پیامبر اکرم ص به عنوان برترین انسان ها می باشد که در قرآن کریم به عنوان الگوی حسنه معرفی شده است و در تمام مذاهب اسلامی سنت پیامبر یعنی قول، فعل و تقریر پیامبر ص حجت است و منبع مهمی برای رفتار فردی، اجتماعی، سیاسی و همه جنبه های زندگی بشر می باشد. یکی از روش های مطمئن برای شناخت سیره پیامبر ص و اوصاف ایشان، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. و همه امامان در طول زمان اوصاف پیامبر ص را به مردم به عنوان الگوی جاودان یادآوری کرده اند و در صحیفه سجادیه ی چهارمین امام شیعیان، اوصاف پیامبر ص در قالب دعا آورده است، که این نوشتار به بیان بخش هایی از اوصاف پیامبر ص از زبان امام علی بن حسین علیهما السلام در صحیفه سجادیه می پردازد.
  کلیدواژگان: پیامبر ص، اوصاف نبوت، امام سجاد ع، صحیفه سجادیه، رسول الله ص
 • سید مجتبی مطهری صفحات 29-51
  شفاعت در لغت به معنای جفت و در اصطلاح به معنای درخواست بخشش و کمک به گنهکاران از سوی شفیعان است؛ ب. شفاعت به دو نوع تکوینی و تشریعی قابل تقسیم است؛ ج. آیات قرآنی دال بر شفاعت، تعارضی با یکدیگر نداشته و همگی بر این نکته تاکید دارند که شفاعت اولا و بالذات از آن خداست و ثانیا عده ای از بندگان خاص خدا به اذن او حق شفاعت را دارند؛ د. منابع روایی شیعه و اهل سنت، آموزه شفاعت را تثیبت کرده اند؛ ه. شفاعت موجب از بین رفتن روحیه ناامیدی در گنهکاران و نیز ایجاد روحیه معنوی با شفیعان می شود؛ و. شفیعان روز قیامت عبارتند از: پیامبران، ملائکه، شهدا و علما؛. هیچ یک از شبهات فرقه وهابیت در رد شفاعت از شفیعان در این دنیا و ان دنیا وارد نیست.
  کلیدواژگان: قرآن، روایات، شفاعت، شفاعت تکوینی، شفاعت تشریعی، شفیعان
 • باقر حسین اعظمی صفحات 53-67
  یکی از راه های رستگاری همان نگهداری خویشتن خویش از زشتی ها و بدی هاست که در قرآن و روایات "تقوی" معرفی شده است، پس کسانی که می خواهند به رستگاری رسیده و زندگی پاک داشته باشند و خداوند از آنها راضی باشد و از نعمت های دنیوی و اخروی بی بهره نباشند، باید خود را از بدی ها حفظ کنند و کارهای خوب و شایسته انجام دهند تا هم خود و جامعه پاکیزه بماند. این گروه که چنین تلاش می کنند، متقین نامیده می شوند و قرآن کریم برای اهل تقوی ویژگی هایی را بیان می کند که این مقاله به بیان و بررسی این اوصاف میپردازد.
  کلیدواژگان: تقوی، متقین، اخلاق، قرآن کریم، انفاق، عفو و گذشت
 • محمد امین عظیمی صفحات 69-81
  ابتدای بیست و نه سوره قرآن  با یک یا چند حرف از حروف الفبا آغاز شده، که مشهورترین نام آنها حروف مقطعه می باشددر بحث حروف مقطعه،  مباحث  ارزشمندی از قبیل؛ چرایی صدور این حروف از سوی خداوند، نحوه قرائت،تعداد، ارتباط معنایی آن با آیات پس از خود، مطرح  می باشد.  به دلیل رمز آلود بودن  این حروف، و به جهت رازگشایی از این حروف، تاویلات و تفسیر های مختلفی ارائه شده است
  کلیدواژگان: قرآن کریم، حروف مقطعه، تاویل، مفسران
|
 • Muhammad Sawad Nasiri Pages 5-16
 • Mumtaz Ali Solangi Pages 17-27
  The Holly Prophet as the best human being is introduced as a good sample in the Holly Qur’an, all deeds and confirmations of whom are valid and an important source for the personal, social, political actions and all aspects of man’s life. One of the reliable ways for knowing the Prophet’s manner and attributes is his family. All the Imams have always reminded the Prophet’s attributes as the permanent sample for the people. These attributes are mentioned in Sahifa Sajjadiah of the forth Shia Imam, Ali Ibn Al-Hussain in the form of supplications and the present paper has explained some of these attributes from the book.
  Keywords: Prophet, the Attributes of prophet, Imam Sajjad, Sahifah Sajjadiah, the Messenger of Allah
 • Sayed Mojtaba Mutahhari Pages 29-51
  The literary meaning of “Shafa’ah” is “pair” and its idiomatic meaning is “supplying forgiveness and help for the sinners by the intercessors” and it is divided to two types of intercession in genesis and canonization. There is no contradiction among the Quranic verses about intercession, and they unanimously emphasize that this right is initially for Allah and it is given to some special servants by His permission. The Hadith sources of both Shi’a and Ah Al-Sunnah confirm intercession and say that this teaching eliminates hopelessness among the sinners and creates a spiritual connection with the intercessors. None of the doubts propounded by Wahhabis about intercession is acceptable.
  Keywords: Qur’an, hadith, intercession, intercession in genesis, intercession in canonization, intercessors
 • Bagher HosseinAzami Pages 53-67
  One of the ways of beatitude is self-control from the evil which is called in the Qur’an and the Ahadith as “Taqwa” (Piety). Therefore, those who want to achieve beatitude and have a pure life and enjoy Allah’s satisfaction and the two worlds’ blessings, must keep themselves away of the evil and do good deeds to keep themselves and the society clean. Those do such efforts are called “Mottaqin” (The Pious) and the Qur’an has explained some characteristics for them. The present paper studies these characteristics.
  Keywords: piety, Mottqin, ethics, the Holly Qur’an, donation, forgiveness
 • MohamadAmin Azimi Pages 69-81
  Twenty nine Surahs of the Qur’an are started with one or more of the alphabetic letters the most famous name of which is “Horuf Moqatta’ah” (separate letters). There are several issues propounded about these letters, like why they are included in the Qur’an, how they are pronounced, how many they are and their semantic relation with the verses coming after them. There are different explanations and interpretations put forward to clarify them due to their mysteriousness
  Keywords: the Holly Qur’an, the separate letters, explanation, exegetists