فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 1 (پاییز 1383)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 1 (پاییز 1383)

 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • فهرست و شناسنامه نشریه
  صفحه 1
 • تولدی دیگر (سخن سردبیر)
  صفحه 2
 • نگاهی به تاریخچه علوم، فلزات و مفتول در ایران و جهان
  صفحه 4
 • صنعت فولاد در ایران چگونه شکل گرفت؟
  صفحه 7
 • نگاهی به تاریخچه ساخت و تکمیل شمشیر
  صفحه 8
 • صنعت فولاد ایران در جهان چه جایگاهی دارد؟
  صفحه 9
 • درباره آهن بیشتر بدانیم!
  صفحه 12
 • کاربرد مفتول در موسیقی
  صفحه 15
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 17
 • تاریخچه ساخت کابل در ایران و جهان
  صفحه 21
 • معرفی کتاب
  صفحه 25
 • کارهای مفتولی تزیینی / بخش اول
  صفحه 26
 • مصاحبه با مدیرعامل شرکت فنرلول ایران
  صفحه 33
 • آیا نیروی کار برای صنعت ارزان تمام می شود؟
  صفحه 36
 • نقش و اهمیت تشکل ها در فرآیند صنعتی شدن
  صفحه 38
 • از زبان آمار
  صفحه 44
 • از دومین نمایشگاه صنایع مفتولی چه خبر؟
  صفحه 48
 • اهمیت مدیریت فارغ التحصیلان
  صفحه 50
 • معرفی سایت های داخلی و خارجی
  صفحه 51
 • معرفی نشریات داخلی
  صفحه 52
 • معرفی نشریات خارجی
  صفحه 54
 • شناسنامه / انگلیسی
  صفحه 55