فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 42 (زمستان 1397)
 • پیاپی 42 (زمستان 1397)
 • 212 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/03/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی احمد پناهی صفحات 7-24
  رعایت هنجارهای اخلاقی و بستر سازی مناسب برای اشتغال ایمن برای زنان و ملاحظه ظرفیت های زنان در رابطه با اشتغال یکی از عناصر مهم در کاهش آسیب های این حوزه است. تحقق امنیت اخلاقی و روان شناختی در رابطه با اشتغال زنان نیازمند برنامه ریزی عالمانه و هوشمندانه است. هدف پژوهش حاضر، معرفی مهم ترین راهبردهای اساسی در بهینه سازی اشتغال بانوان است. در این نوشتار با توجه به بهره وری از منابع مختلف کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که عدم ملاحظه هنجارهای اخلاقی، غفلت از ظرفیت های روان شناختی زنان، کم ارزش انگاری نسبت به نقش های اولیه و اصلی زنان و اغماض به بهداشت روانی زنان در محیط اشتغال و تولید، می تواند مهم ترین آسیب ها را برای زنان و به دنبال آن برای خانواده و جامعه ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: اشتغال زنان، هنجارهای اخلاقی، هم ترازی، منزلت زنان، امنیت اخلاقی
 • حسن محیطی اردکان صفحات 25-34
  مسئله منشا ارزش اخلاقی، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه فرااخلاق است. فیلسوفان اخلاق در مواجهه با این مسئله، دیدگاه های مختلفی اتخاذ نموده اند. برخی اندیشمندان اسلامی ازجمله محقق اصفهانی، عرف عقلا را واضع گزاره های اخلاقی دانسته اند. این پژوهش درصدد است با تاکید بر دیدگاه محقق اصفهانی به بررسی انتقادی نقش عرف عقلا در وضع گزاره های اخلاقی بپردازد. اگرچه ایشان بر اعتباری بودن گزاره های اخلاقی و وضع آن توسط عرف عقلا تاکید دارد، اما معتقد است آراء عقلا براساس بقای انسان و مصالح و مفاسد نوعی صادر می شود و با شروطی معتبر است. معناشناسی مفاهیم اخلاقی در دیدگاه مزبور خدشه پذیر است. همچنین این دیدگاه بر پایه دلایل درستی بنا نشده و از توجیه نهایی ارزشمندی بقای انسان و رعایت مصالح و مفاسد عاجز است.
  کلیدواژگان: عرف عقلا، مشهورات، گزاره های اخلاقی، محقق اصفهانی
 • محسن منطقی، احمدحسین شریفی صفحات 35-54
  سکوت سازمانی از مباحث نوظهور در حوزه اخلاق و مدیریت رفتار سازمانی است. بیشتر نوشته های موجود، نادرستی اخلاقی آن را مفروغ عنه گرفته، درصدد تحلیل علل و عوامل آن برآمده اند. نوشتار حاضر ضمن نادرست دانستن آن پیش فرض و با الهام از «روش فرایندی اکتشاف نظریه اسلامی»، به دنبال اکتشاف حکم اخلاقی آن از نگاه اسلام است. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد سکوت سازمانی به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ بلکه «حسن فعلی» آن منوط به این است که 1. در خدمت اعتلای جامعه اسلامی و عزت مسلمین باشد؛ 2. از روی دوراندیشی پارسایانه صورت گیرد؛ 3. با اصل مشورت دهی و مشورت گیری منافات نداشته باشد؛ 4. با مسئولیت پذیری تعارض نداشته باشد؛ 5 همچنین هنجارهای کلانی مثل «عدالت»، «ظلم ستیزی»، «اعانه بر بر» و «پرهیز از اعانه بر اثم» را نقض نکند. و درصورتی از «حسن فاعلی» و درنتیجه «حسن اخلاقی» برخوردار خواهد شد که به هدف قرب الهی و انجام وظیفه دینی صورت گرفته باشد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، فرایند اکتشاف، نظریه اسلامی، حکم اخلاقی
 • غلامرضا نورمحمدی، زهرا پیربالایی صفحات 55-74
  مقدمه و هدف
  اخلاق، همان طور که از عواملی تاثیر می پذیرد در مقابل، بر برخی امور نیز موثر است. ازجمله مواردی که اخلاق بر آن تاثیرگذار است، عامل جسمانی مزاج است. نحوه تاثیرگذاری اخلاق بر مزاج به صورت تاثیرات مثبت و گاهی نیز به صورت تاثیرات منفی است. در این مقاله سعی شده چگونگی این تاثیرگذاری از دیدگاه آیات، روایات، دیدگاه فیلسوفان، علمای اخلاق و دانش پزشکی بررسی و تحلیل شود. افزون براین، تاثیر برخی صفات اخلاقی بر انواع مزاج نیز بررسی خواهد شد.
  با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تخصصی در این زمینه صورت نگرفته است، افراد غالبا علت و چگونگی درمان بسیاری از بیماری های جسمانی و اختلالات مزاجی را که ناشی از رذایل و مشکلات اخلاقی است نمی دانند. این مسئله ضرورت پرداختن به این مسئله را روشن می کند.
  روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی براساس رویکرد کتابخانه ای بوده است که اطلاعات به دست آمده دسته بندی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  این پژوهش نشان خواهد داد که تعالی اخلاقی باعث ایجاد تاثیرات مثبت، یعنی ایجاد اعتدال در مزاج و در مقابل رذایل و مشکلات اخلاقی نیز باعث ایجاد تاثیرات منفی، یعنی ایجاد اختلالات مزاجی در انسان می شود.
  کلیدواژگان: مزاج، اخلاق، تاثیر اخلاق، نفس، قوای نفس
 • حامد خانی (فرهنگ مهروش) صفحات 75-94
  مرتضی مطهری از منادیان برجسته اخلاق در ایران معاصر است. وی افزون بر کوشش های نظری گسترده برای استوار کردن پایه های نظری نهضت اسلامی، با نگارش آثاری به زبان ساده برای مخاطب عمومی در ترویج ارزش های اخلاقی خاصی نیز کوشید. اگر بنا باشد اندیشه اصلاحگرانه اخلاقی وی شناخته شود، مطالعه همین دسته از آثار وی ضرورت است؛ چراکه نشان می دهند از نگاه او ترویج کدام ارزش ها در ایران دهه 1350 1340، در اولویت قرار داشته، و از دیگر سو، در آستانه تحول اجتماعی بزرگ ایران، کدام نگرش های اخلاقی ترویج شده است. این میان، یک اثر برجسته و تاثیرگذار، کتاب داستان راستان اوست. در این مطالعه کوشش خواهد شد که تحلیل ها از جایگاه و کارکرد این کتاب از نگرشی انتقادی مرور، و آن گاه با تحلیل محتوای این کتاب، راهی فراسوی شناخت رویکرد شهید مطهری به اصلاح اجتماعی و درک اندیشه های اخلاقی وی جسته شود. با این مطالعه بناست که دریابیم قضاوت های عمومی و رایج درباره هدف تالیف، مخاطبان، و رویکرد کلی اثر چیست؛ همچنان که نسبت میان اندیشه مولف را با درک سنتی و رایج ایرانیان آن عصر از اخلاق اسلامی از یک سو، و از دیگر سو، با ارزش های طبقه دانشگاهی جدیدی که در آن عصر به تازگی شکل گرفته بود، بازخواهیم جست.
  کلیدواژگان: مطهری، داستان راستان، انقلاب اسلامی، تاریخ اخلاق، ادبیات داستانی، اصلاح اجتماعی، آسیب شناسی دین داری عامیانه
 • علیرضا آل بویه، فریبا علاسوند، زینب کبیری صفحات 95-112
  به اعتقاد اکوفمینیست ها میان مسائل زنان و مشکلات طبیعت نوعی ارتباط و تناسب وثیق وجود دارد. برخی از آنها نظیر فرنسواز دوبون، رزماری رویتر و مری دیلی معتقدند یکی از عوامل ستم بر زنان و تخریب طبیعت، فرهنگ مردسالاری و تسلط مردان بر تمامی امور است. به ادعای آنان، الهیات مردسالارانه کتب مقدس، فرهنگ مردسالاری را تقویت و نهادینه کرده، اختیار امور زنان ازجمله حفظ یا سقط جنین را به مردان سپرده است تا زنان را زیر سلطه و نظارت خود نگه دارندکه موجب ظلم جنسیتی به زنان شده است. به علاوه عدم جواز سقط جنین برای زنان به دلیل افزایش جمعیت که از سوی ادیان مقدس تبلیغ و ترویج می شود، موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی شده، به محیط زیست آسیب می رساند. آنان دفاع از جواز سقط جنین را به منظور مبارزه با سلطه مردان بر زنان و طبیعت ضروری دانسته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد ادله این طیف از اکو فمینیست های رادیکال درباره جواز سقط جنین به روش تحلیلی و علی است. در نقد ادعای آنان به نادرستی ادعای سقط جنین به دلیل احترام به طبیعت یا روحیه طبیعت دوستی همه زنان پرداخته می شود، همچنین ادعای جواز سقط جنین به دلیل حق تصمیم گیری زن و آزادی مطلق و حداکثری برای زنان نقد می گردد؛ به علاوه ضمن بیان ارزش ذاتی حیات انسان در الهیات قرآن کریم به ارزشمندی حیات جنین نیز پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اکو فمینیسم، فمینیسم رادیکال، آزادی، ستم جنسی، سقط جنین
 • محمد جواد فلاح، نسیم کرنوکر صفحات 113-131
  پژوهشگران اخلاقی، اخلاق را به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم می کنند. آیا چنین تقسیمی صحیح است و اگر آری با چه معیاری؟ از طرفی کدام بر دیگری مقدم است؟ اخلاق فردی به چه دلیل و اخلاق اجتماعی با کدام معیار؟ چند دیدگاه را می توان در این زمینه پی گرفت؛ ازجمله اینکه اخلاق فردی متعلقش خود فرد است و به دیگری سرایت نمی کند یا اخلاق فردی غایت و مطلوب و منافعش به فرد می رسد نه دیگران، نکته دیگر بحث ارزش گذاری است که اخلاق فردی را به اخلاق خودگروانه تفسیر کرده اند و اخلاق اجتماعی را به دیگرگرایی. همچنین آموزه های دینی و تاکیدی که بر برخی صفات اخلاقی دیگرگرایانه مثل اهتمام به امور دیگران، خیرخواهی و مهربانی و رحمت و شفقت به دیگران، ارزش این نوع از اخلاقیات را در مقابل اخلاق فردگرایانه مطرح نموده است، این مقاله درصدد ارزیابی معیارهای مذکور است و نشان خواهد داد براساس روح توحیدی اسلام و ارزش کمال نهایی و سعادت انسان، اخلاق اجتماعی در خدمت یک نوع «فرد گرایی تعالی محور» است که در آن انسان برای عبودیت که همان غایت خلقت انسان است و همه اعمال و توجهات اجتماعی اش توجیه خواهد شد. در این مقاله براساس آموزه های اخلاق اسلامی به ویژه آیات قرآن، پنج دلیل اصالی بودن اخلاق فردی، توجه به متعلق اوامر الهی، غایت اخلاق، موضوع اخلاق و دایره مسئولیت اخلاقی انسان برای این دیدگاه ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اقسام اخلاق، قلمرو اخلاق فردی، متعلق صفات اخلاقی، ارزش گذاری اخلاقی
 • محمدتقی فعالی صفحات 133-151
  مفهوم سبک زندگی ازجمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی و مطالعات فرهنگی به کار رفته است. سبک زندگی ناظر به رفتار انسان ها است. امروزه دو رویکرد کلی در ارتباط با سبک زندگی وجود دارد؛ رویکرد جامعه شناسانه که بیشتر تحت تاثیر ماکس وبر است و نیز رویکرد روان شناسانه که متاثر از آدلر می باشد. تاکید بر عنصر رفتار در مفهوم سبک زندگی، عنصر مشترک هر دو رویکرد می باشد. سبک زندگی یا نحوه زیستن به مجموعه ای از الگوهای رفتاری نسبتا پایدار اطلاق می گردد که از بینش ها و ارزش های آدمیان متاثر بوده در رفتار به صورت عینی متجلی می شود.
  سبک زندگی اسلامی را می توان به مثابه دانشی مستقل در نظر گرفت که با دانش اخلاق و نیز مفاهیم ارزشی نسبت ها و پیوندهایی دارد. این نسبت ها را می توان به دو صورت تمایزها و اشتراک ها در نظر گرفت. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اسنادی، درصدد است تمایزات و نیز خدمات متقابل این دو دانش را استنباط کرده و ارائه دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق، ارزش، سبک زندگی، آداب و رسوم، خرده فرهنگ، عرف و مصرف
 • حامد پوررستمی صفحات 153-170
  ژرف اندیشی در آموزه های دینی، حکایت گر ظرفیت ها و ظرافت هایی معنایی و مبنایی در حوزه اخلاق است. این فرضیه، در مقابل ایده ای مطرح است که اخلاق دینی یا اسلامی را گزاره هایی بی معنا قلمداد کرده و بر اخلاق انسانی پای فشرده و تفاوت چندانی را میان اخلاق دینی با دنیوی (سکولار) قائل نیست. نوشتار فراروی با مسئله قرار دادن وجوه تمایز اخلاق اسلامی، به تمایزات معنایی، مبنایی و کارکردی پرداخته و با توجه به خاستگاه شیعی منابع، به نوعی، نموداری از وجوه تمایز اخلاق شیعی به تصویر کشیده است. روش تحقیق، از نوع اسنادی کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل محتوا است.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، اخلاق سکولار، تمایز معنایی، تمایز مبنایی، تمایز کارکردی
 • رضوان نجفی، علی سنایی، عظیم حمزئیان صفحات 171-188
  براساس نظریه امر الهی که غزالی بدان معتقد است، هر آنچه را که خداوند جایز می داند یا نهی می کند، به ترتیب درست و نادرست و هر آنچه را که خداوند بدان امر می نماید؛ واجب است. بنابراین ملاک درستی و نادرستی هر عمل را باید برحسب موازین شریعت سنجید. در مقابل، برخی متفکران غربی از استقلال و خودبسندگی اخلاق دفاع می کنند و ابتنای اخلاق به دین را نمی پذیرند. هانس کونگ به عنوان یکی از الهی دان های معاصر، با الهام از فلسفه اخلاق کانت، به همراه رویکردی نقادانه به آن، درصدد است که محورهای اخلاقی مشترک میان ادیان را بیابد و از این طریق امکان مفاهمه و همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان را فراهم آورد. ازجمله نتایج این بحث می توان به عدم امکان اخلاق جهانی در نظریه غزالی اشاره کرد، زیرا او اخلاق را به دین تاریخی تحویل می برد و مجالی برای اصول عام اخلاق در نظر نمی گیرد. هانس کونگ نیز چون اخلاق را مستقل از دین می داند و برای اصول اخلاقی، منشا آسمانی قائل نیست، فاقد یک بنیان متافیزیکی موثق، برای ایجاد رابطه نفس الامری میان اخلاق و دین است. ایدئالیسم اخلاقی «جوسایا» اندیشه مناسبی است تا اخلاق جهانی را برحسب رابطه متافیزیکی بین دین و اخلاق، در این دو اندیشمند، توجیه نماییم.
  کلیدواژگان: غزالی، هانس کونگ، جوسایا رویس، حسن و قبح، ایدئالیسم اخلاقی، اخلاق جهانی
|
 • Aliahmad Panahi Pages 7-24
  Observing the ethical norms and criteria for safe employment for women and considering the capacities of women in relation to employment is one of the important elements in reducing the damages in this area. Achieving moral and psychological safety in relation to women's employment requires smart and clever planning. The purpose of this study is to introduce the most important strategies for optimizing the employment of women. In this paper, using various library sources and descriptive-analytic method, this result was that the disregard for ethical norms, neglecting the psychological capacities of women, viewing the value of women's primary and main roles as not being considerable and neglecting the mental health of women in employment and production can create the most important injuries for them and, consequently, for the family and society.
  Keywords: Women's Employment, Moral Norms, Parity, Women's Status, Moral Security
 • Hasan Mohiti Ardakani Pages 25-34
  The issue of the source of ethical value is one of the most important issues in the field of metaethics. Moral philosophers have come up with different perspectives on this issue. Some Islamic thinkers, including Muhaqqiqi Isfahani, have considered the rationals` tradition as the formulating cause for moral propositions. This research is intended to emphasize on the viewpoint of Muhaqqiqi Isfahan and examine the role of rationals` tradition in formulating moral propositions critically. Although he emphasizes the conventionality of ethical propositions and their being formulated through the rationals` tradition, he believes that the rationals` opinions are issued on the basis of man's survival, interests and corruptions and is valid under certain conditions. The semantics of ethical concepts may not be permitted. Also, this viewpoint is not based on the correct reasons and is not the ultimate justification of the survival of man and his interests and corruptions.
  Keywords: Rational Tradition, Mash`hurat, Moral Propositions, Muhaqqiqi Isfahani
 • Mohsen Manteqi, Ahmadhosein Sharifi Pages 35-54
  Organizational silence is one of the emerging issues in the field of ethics and organizational behavior management. Most of the existing writings, having thought its moral falsity as something established, have sought to analyze the causes and factors. The present paper, disagreeing the presupposition and being inspired by the "processional method of exploring Islamic theory", seeks to discover its moral decree from the point of view of Islam. As concluded in the paper, organizational silence is neither good nor bad in itself, but its goodness lies in (1) serving as a support for the Islamic community and the dignity of the Muslims; (2) being done on the basis of a pious approach; (3) not conflicting with the principle of consultation; (4) not being in conflict with responsibility. (5) It also does not violate such notable norms as "justice" and "being against oppression". And in the case of "husni faili" and, as a result, "moral goodness", it may be taken as performed for the purpose of divine revelation and religious duty.
  Keywords: Organizational Silence, Discovery Process, Islamic Theory, Ethical Sentence
 • Gholamreza Noormohamadi, Zahra Pirbalaie Pages 55-74
  Introduction & Objective:
  Ethics, as affected by factors, affects some affairs also. One of those affected by it, is human temperament as a physical subject. How to influence ethics on temperament is a positive and sometimes negative effect. In the paper, it is tried to study the way in which it affected the human temperament as mentioned in the Quranic verses and traditions as well as the views given by philosophers, scholars of ethics and medical sciences. In addition, the effect of some ethical states on the types of temperament will also be examined. Given that specialist research has not been done so far, people often do not consider the cause and the way of treating many physical illnesses and disorders that are caused by ethical issues and problems. This highlights the need to study the issue. The method of study in this research is descriptive and analytical based on library approach. The obtained information has been categorized and analyzed. This research will show that moral excellence leads to positive effects, ie, the creation of moderation in temperament, and in the face of misunderstandings and ethical problems, also causes negative effects.
  Keywords: Temperament, Ethics, the Effect of Morality, Soul, Self-Esteem
 • Hamed Khani Pages 75-94
  Morteza Motahari is one of those speaking on ethics in contemporary Iran. In addition to his extensive theoretical efforts for the theoretical foundations of the Islamic Movement, writing simple works for the public, he tried to promote certain moral values. If his moral reformist minds were to be recognized, it would be necessary to study the same series of his works, since they indicate the moral values whose promotion and effect in Iran of 1340s and 1350s and in Iranian great social transformation were prioritized for him. Inside, a prominent and influential work, is his story book, Dastan-e Rastan. In this study, we will try to analyze the position and function of this book from a critical point of view, and, then, by analyzing its content, it will be a way of knowing the approach of the martyr Mutahari to social reform and understanding of his ethical thoughts. This study seeks to find out what the public judges about the purpose of this work, its audience, and its general approach, as the relation of the author's thoughts to the traditional perceptions of the Iranian people of that era, on the one hand, and, on the other hand, to the values of the university classes newly formed would be made clear.
  Keywords: Motahari, Dastan Rastan, Islamic Revolution, Ethical History, Fiction, Social Reform, Pathology of folk religiosity
 • Alireza Ale Buyeh, Fariba Alasvand, Zeynab Kabiri Pages 95-112
  As viewed by ecofeminists there may be found a strong harmony and relation between the women`s problems and the problems found in nature. Some like Fracoise d`Eaubonne, Rosemary Reuter and Mary Daly have viewed that one cause of cruelty to women and of natural destruction lies in the culture of patriarchy and men`s dominance over all affairs. As they claimed, the patriarchic theology of The Bible has supported and established this culture and given the authority of women`s affairs including abortion to men to keep women under their dominance. It has been taken the form of a cruelty to women. And again, illegality of abortion for increasing the population as propagated and taught by Divine religions has led to natural destruction. Ecofeminists has known supportion of legality of abortion as necessaryto oppose men`s dominance over women. In the paper, it has been intended to study and analyze radical ecofeminists` proofs of the field critically. Meanwhile, it has been made clear that their claim for supporting nature by supporting abortion and for women`s right to decision and absolute freedom is incorrect. And finally, when reasoning against legality of abortion, the author has emphasized essential value of human life.
  Keywords: Ecofeminism, Radical Feminism, Freedom, Sexual Cruelty, Abortion
 • Mohammadjavad Fallah, Nasim Karnokar Pages 113-131
  Ethical scholars have divided ethics into two types including personal ethics and social ethics. How may one judge about the very division? What may be taken as the differences between the two? The views on the field are numerous. Some have viewed personal ethics as dealing person only or, in other words, personal ethics is the one whose interests is only for person not others. Again, regarding its assessment, personal ethics is divided into egoism and altruism. And religious teachings emphasizing altruist ethical values as helping other people, benevolence, kindness and mercy to thers have put the values of this ethics forward with regard to personal ethics. This paper has intended to assess the criteri in the field. it has been made clear that on the basis of monotheistic spirit of Islam, the value of the ultimate perfection and human happiness, social ethics is directed to a transcendent individualism in which all human social conducts and concerns would be justified. In this paper, on the basis of Islamic ethical teachings, more particularly the Quranic verses, five proofs of priority of personal ethics have been presented.
  Keywords: Personal Ethics, Social Ethics, Kinds of Ethics, Ethical Realm, Ethical States, Ethical Assessment
 • Mohammadtaqi Faali Pages 133-151
  The concept of lifestyle is one of the new concepts used in the field of sociology, psychology and cultural studies. Lifestyle is about human behavior. Today, there are two general approaches to lifestyle, a sociological approach that is most influenced by Max Weber, and a psychological approach influenced by Adler. The emphasis on the element of behavior in the concept of lifestyle is the common element of both approaches. Lifestyle or way of life is referred to as a set of relatively stable behavioral patterns that are influenced by the insights and values of human beings in terms of behavior objectively manifested. Islamic lifestyle can be considered as an independent knowledge which has relations and links with ethics and value concepts. These ratios can be considered in two distinctions and subscriptions. The present paper, using the documentary library research methodology, seeks to infer and disclose the distinctions and mutual services of these two knowledge.
  Keywords: Ethics, Value, Lifestyle, Customs, Subculture, Consumption
 • Hamed Purrostami Pages 153-170
  Deep studies in religious doctrines is an indication of semantic and fundamental capacities and delicacies in the field of ethics. This hypothesis is opposed to the idea that, emphasizing human morality and viewing religious or Islamic ethics as meaningless propositions, knows religious ethics and secular ethics approximately the same. The article has intended to explain the semantic, fundamental and functional differences between Islamic ethics and secular ethics and to draw a schematic illustration of Shiite moral distinctions according as may be understood by Shiite resources. The research method is a type of library and documentary with a content analysis approach.
  Keywords: Islamic Ethics, Secular Ethics, Semantic Differentiation, Basic Differentiation, Functional Differentiation
 • Rezvan Najafi, Ali Sanaee, Azim Hamzeian Pages 171-188
  According to Ghazzali's theory of Divine Order, whatever God permits or forbids is respectively right and wrong, and whatsoever God command is obligatory. Therefore, the criterion of the correctness and inaccuracy of any act must be measured in terms of Divine order and forbidding. On the contrary, some Western thinkers defend the independence and self-sufficiency of morality and do not agree with ethics as being base on religion. As one of the contemporary theologians, Hans Kung, inspired by Kant's ethical philosophy, is seeking, along with a critical approach, to find common ground between religions and thus allow for peaceful coexistence between religions. Among the results of this discussion is the impossibility of universal morality in Ghazali's theory, because he based morality on historical religion and sees no room for the general principles of morality. Hans Kung also sees ethics as independent of religion and being of no celestial origin for moral principles; his view, therefore, lacks a credible metaphysical foundation to create an amoral relationship between morality and religion. When comparing the two Western scholars, we may say that Josaya`s idealist ethics is a good idea to justify global ethics in terms of the metaphysical relationship between religion and ethics.
  Keywords: Ghazali, Hans Kung, Josiah Royce, Husn, Qobh, Virtue, Vice, Moral Idealism, Global Ethics