فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 2 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 2 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا تهوری*، سعدالله همایونی، الهام ثباتی صفحات 11-39
  نویسندگان این مقاله برآنند تا با هدف ایجاد تعامل دوسویه (و نه فقط ارتباط) بین فارسی آموزان و گویشوران این زبان، با ارائه روش تعاملی، زمینه را برای یادگیری دو مهارت «شنیدن» و «صحبت کردن» برای زبان آموزان فراهم کنند. این کار پس از تجزیه و تحلیل تقابلی زیر و بم‏ های زبان فارسی و عربی، بویژه در سطح آوایی صورت می‏ گیرد. مهم ترین نتایج این پژوهش نشان می دهد که با تجزیه و تحلیل تقابلی زبان فارسی و عربی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ارائه تکالیف معنادار و گفت وگوهای تجربه محور بر اساس آن و تداوم درون داد (شنیدن) و برون داد (گفتار) زبان، با استفاده از تمریناتی ویژه، می توان زمینه لازم را برای کاربرد و فهم درست زبان فارسی و در نتیجه، همفکری و تعامل سازنده بین فارسی آموزان عرب زبان و گویشوران زبان فارسی فراهم نمود. این تجربه، از تداخل زبانی، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های برون داد زبان نیز جلوگیری می‏ کند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، روش تعاملی، تجزیه و تحلیل مقابله ‏ای، تداخل زبانی
 • زهرا عباسی صفحات 41-67
  یکی از دشوارترین مهارت‏های آموختنی در آموزش زبان دوم که بسیاری از مدرسان زبان نیز بر آن هم نظرند، مهارت «نوشتن/ نگارش» است. یادگیری این مهارت، نیازمند تسلط بر توانایی‏های گوناگون زبانی، شناختی و اجتماعی فرهنگی است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته درباره نگارش به زبان دوم، وابستگی بسیاری به تحقیقات زبان اول داشته است. این امر نشان می دهد که توانایی زبان‏آموز‏ در نگارش، خلاصه کردن یا تحلیل یک متن به زبان مادری، الزاما به این معنا نیست که خواهد توانست همین کار را به زبان دوم نیز انجام دهد. با این حال، مهارت در نگارش زبان اول، بر نگارش به زبان دوم نیز تا اندازه ای موثر است.
  این مقاله دو هدف را پی ‏گرفته است:نخست: بررسی یافته ‏های مهم در مورد نظریه‏ آموزش مهارت نوشتن و تحقیقات مربوط به ویژگی‏های آموزش این مهارت، که فارسی آموزان با افزایش آن، خواهند توانست به شیوه ‏های قابل قبول، به زبان فارسی بنویسند.
  دوم: دستیابی به این هدف که این آموزش‏ها چگونه می تواند به آنان کمک کند تا به این مهارت‏ها دست یابند.
  در این مقاله، علاوه‏ بر بررسی گرایش‏ها و راهبردهای گوناگون در آموزش نگارش به زبان دوم، پژوهش‏های مرتبط با نگارش به زبان اول و دوم، الگو‏های آموزش نگارش به زبان دوم با اهداف دانشگاهی و همچنین تجربه‏ای عملی برای کلاس‏های آموزش نگارش زبان فارسی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مهارت نوشتن، زبان اول، زبان دوم، راهبردهای آموزشی
 • عطیه کامیابی گل*، میترا طاهر زاده، مینا قاضی جولایی صفحات 69-81
  زبان، ابزاری برای ارتباط میان انسان هاست و این ارتباط، بدون شناخت فرهنگ زبان مقصد ممکن نیست. این امر در میان زبان‏آموزانی که قصد ادامه تحصیل در ایران را دارند، به‏خوبی آشکار است. هدف این مقاله، بررسی میزان علاقه زبان‏آموزان به فراگیری فرهنگ و میزان توجه مدرسان آزفا به آموزش فرهنگ است. در این مقاله با بهره گیری از جدول تعمیم پذیری «مورگان»، با 28 نفر از مدرسان سطح متوسط آموزشی آزفا و 80 نفر فارسی آموز سطح متوسط عرب زبان «مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد»، مصاحبه ای پانزده دقیقه ای انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زبان آموزان تمایل به آشنایی با فرهنگ ایرانی را دارند، اما نمی خواهند در کلاس درس به آن پرداخته شود. از سوی دیگر، مدرسان بیشتر بر آموزش مستقیم نکات فرهنگی در کلاس تاکید می‏کنند و این ناهمسانی، دلزدگی بیشتر را برای دو طرف در پی دارد.
  در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، راهکار‏هایی برای آموزش فرهنگ ارائه می دهیم تا با روشی موثر بتوان فرهنگ ایرانی را بدون بازخورد منفی به زبان آموزان آموزش داد.
  کلیدواژگان: فرهنگ و زبان، آموزش فرهنگ، فارسی آموزان عرب زبان، راهکارهای آموزشی
 • ابراهیم رضاپور، مریم جلیلی دو آب صفحات 83-97
  توجه به ویژگی «گذرایی» افعال، نقش مهمی در حوزه محتوا و به طور خاص درک مطالب کتب آموزشی، بویژه آموزش زبان دارد؛ یعنی در سطح پایه درک مطلب خواندن کتب آموزشی و سوادآموزی، بندهای با گذرایی بسیار بالا و به تدریج در سطوح بعدی، گذرایی با مقیاس های بعدی باید لحاظ شود.
  هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل موردی کتاب «خواندن و نوشتن فارسی دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی» با استفاده از نظریه یادگیری زبان بنیاد هالیدی (1993) در زمینه کاربرد ساخت های با میزان گذرایی بالا و بنیادی در گفتار کودکان و همچنین دیدگاه هالیدی و متیسن (2004) درباره «گذرایی» از طریق بررسی فرآیندهای فعلی، از دیدگاه فرانقش اندیشگانی است. بر این اساس می توان با بررسی گذرایی افعال موجود و تعیین بسامد وقوع آنها در کتاب مورد بحث، به میزان گذرایی کتاب پایه سوادآموزی دست یافت. نتایج نشان می دهد که میزان گذرایی بندها در این کتاب حدود 47% پایین است و اغلب بندها دارای فعل های ذهنی و رابطه ای هستند و در مرحله بعد، فعل های مادی قرار می گیرند؛ در حالی که در سطح پایه سوادآموزی، متن باید گذرایی بالایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: نظام گذرایی، فرانقش اندیشگانی، فرآیند، انواع فرآیندها، متون پایه آموزش زبان، سوادآموزی
 • زینب عرب نژاد صفحات 99-115
  امروزه آموزش زبان، با روش‏های گوناگونی انجام می‏گیرد و به عنوان رشته‏ای دانشگاهی، با رویکردی کاملا علمی تدریس می شود. روش‏های آموزش زبان، با توجه به هر یک از مهارت‏های زبان آموزی و این که چه روش‏ها و وظایفی را از زبان آموزان انتظار دارند، گوناگون است. امروزه مراکز آموزشی و اساتید زبان، با بهره‏گیری از فناوری های نو و انواع علوم و فنون و روش های ارائه، می‏کوشند تا هم سرعت و هم کیفیت آموختن را بیشتر کنند؛ به همین سبب از وب‏سایت‏ها و نرم افزارهای زبان آموزی بسیار استقبال می شود. این روش نوین که در علوم و رشته های گوناگون قابلیت اجرا دارد، به‏طور کلی با عنوان «آموزش الکترونیک» شناخته می شود.
  زبان فارسی به عنوان یکی از مولفه های هویتی و فرهنگی ایرانیان نیازمند توجه و سرمایه‏گذاری برای گسترش و افزودن گویشوران آن است. استفاده از فرصت پیش آمده در فضای فناوری کمک می کند تا با صرف هزینه‏های کمتر و با روش های بسیار آسان زبان فارسی را معرفی کنیم و آموزش دهیم. به عبارتی: آسان و و ارزان بودن، دو ویژگی بسیار موثر در آموزش الکترونیک برای جذب زبان آموزان بیشتر است.
  مقاله پیش رو با معرفی این روش های نوین آموزش، فرصت‏های بسیاری را که این روش ها در گسترش آموزش زبان فارسی ایجاد می کنند بررسی کرده و زمینه آشنایی بیشتر با روش های الکترونیک و استفاده از ظرفیت و پتانسیل آنها برای معرفی و ترویج زبان پارسی فراهم می کند. همچنین مزایا و نواقص این روش ها نیز به اختصار بیان شده است.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، آموزش زبان فارسی، روش های آموزش زبان، آموزش الکترونیک
 • مهدی پاکدل *، سید اسماعیل فرجی صفحات 117-133

  در یک نظام آموزشی موفق، محتوای آموزشی همگون و متناسب با اهداف، نقشی کلیدی ایفا می کند و تهیه متن آموزشی در نگاه کلان، نیازمند توجه به راهبردهای آموزشی و در نگاه خرد، نیازمند توجه به فنون طراحی آموزشی و نیز تمرکز بر اصول کاربردی تهیه متون آموزشی است.
  در این پژوهش، کتاب‏های سطح میانی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه‏المصطفی از دیدگاه طراحی آموزشی بررسی و تحلیل شده است. پرسش اساسی پژوهش این است که در تهیه این کتاب ها چه اندازه اصول طراحی آموزشی رعایت شده است. برای این منظور ابتدا شاخص های کیفی طراحی آموزشی و نیز اصول آموزش زبان دوم را در قالب چند جدول کمی بازسازی نموده‏ایم؛ سپس با بررسی داده های آماری، کتاب‏های مرکز آموزش زبان را بررسی و تحلیل کرده ایم.
  پژوهش به شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که دو کتاب سطح میانی مرکز آموزش زبان، به شکلی مطلوب موفق به رعایت اصول طراحی آموزشی شده اند.

  کلیدواژگان: کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، طراحی آموزشی، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، آموزش مهارتهای زبانی
|
 • Zahra Tahavvori *, Sadollah Homayooni, Elham Sobati Pages 11-39
  In thispaper, to provide a reciprocal interaction – not mere communication – between Persian language learners and the informants of this language, authors intend to pave the way for the learners to learn listening and speaking skills by presenting an interactive method. This can be completed after the contrastive analysis of Persian and Arabic language in details, especially at the phonetic level. The important results of this study indicate that after direct or indirect contrastive analysis of Persian and Arabic language, giving the learners meaningful tasks and experiment-based dialogs , as well as the continuity of language input (listening) and output (speaking) by the use of specific exercises, the necessary groundwork will be provided for the application and comprehension of Persian language which result in developing sympathy and constructive interaction between Arabic language learners and the informant of Persian language. This experience prevents linguistic interference as one of the most critical challenges of language output.
 • Zahra Abbasi Pages 41-67
  Writing skill is one of the most demanding skills in teaching second language and majority of the teachers agree with this. To master this skill, one needs to take into consideration different language dispositions such as cognitive and socio-cultural factors. Most of the researches conducted on writing second language have relied upon first language researches. This is indicative of the fact that the learners’ ability in writing, summarizing or rendering a text into the first language does not mean s/he can perform the same things into the second/foreign language. However, L1 writing skill to some extent is effective in second language writing skill. The aim of the present paper is twofold: first to analyze the major theoretical findings of the writing skill that Persian language learners can adopt in order to enhance their writing in Persian and second, to know how instructions can help learners to rectify their problems in writing. In this paper, apart from investigating different trends and strategies of teaching writing in a second language, researches related to the first and second language writing, and incorporating writing models into second language curriculum to gain some academic and practical experiences have been proposed.
 • Atiyeh Kamyabi Gol *, Mitra Taherzadeh, Mina Ghazi Joolaee Pages 69-81
  Language is used as a medium for human social interaction. This interaction won’t be possible without knowing the culture of the target language. This fact is well known among the language learners who give priority number one to the maintenance of education in Iran. The present paper aims at investigating the degree of students' interest to learn culture and the degree of AZFA teachers' attention to teach it. To this end, in this paper, using the table of Morgan's generalizability, 28 educational teachers at intermediate and 80 Arabic-Persian learners at the same level in the center of AZFA in Ferdowsi University of Mashhad were interviewed in 15 minutes. The results showed that the learners tended to be more familiar with learning the Iranian Culture, but do not want to be addressed in classes. On the other hand, teachers emphasized the direct teaching of cultural items in class .This discrepancy resulted in repulsion on the both sides .Finally, with regard to the results found in this survey, some strategies for teaching the target culture are provided so that culture could be taught to learners without any negative barriers and feelings.
 • Abrahim Rezapour, Maryam Jalili Do Ab Pages 83-97
  Attention to the issue of transitivity of verbs has an important role in content domain and comprehension of educational books, particularly language teaching. It means that reading comprehension of educational books and literacy clauses having high transitivity at the basic levels and gradually at the next levels clauses having lower transitivity should be included. The goal of present research is to describe and analyze the book entitled “Persian reading and writing of literacy movement at the basic level” based on Balcom’s hypothesis(1993) about applying constructions having high transitivity in child speech and also Halliday and Matthiessen’ view(2004) about transitivity through investigation of processes based on ideational metafunction. Accordingly, having determined the frequency of their occurrence in the book of basic literacy book was transient. The results of research indicate that the transitivity degree of clauses in the aforementioned book is about 47% low, and most of the clauses have mental and relational processes and material processes will be placed in next stage; while literacy text must have high transitivity at the basic level.
 • Zeynab Arabnejad Pages 99-115
  Nowadays language is taught through various methods. Teaching is investigated as an academic discipline and a scientific approach. Teaching methods are of various types according to which specific language skills will be emphasized or certain procedures and tasks will be presented to language learners. Nowadays in the process of learning language, new technologies, different types of sciences and techniques are being utilized in order to improve the speed and quality of learning. And that is why many learners are interested in using Websites and Learning applications. This new method which is applicable to various sciences and disciplines generally is known as E-Learning.
  Persian language as one of the components of Iranian identity and culture needs more attention and investment in order to increase its speakers. The era of technology is of great help to introduce and teach Persian language by spending less money and through many available methods. In other words, availability and cheapness are two highly effective features of E-Learning to attract more language learners.
  The present study by introducing new opportunities and features of new strategies attempts to look at very extensive opportunities in expansion of Persian language teaching. It also attempts to pave the way to familiarize learners with electronic methods and introduce and promote Persian language by unleashing their full potentials. Besides, the advantages and disadvantages of these methods were briefly touched upon.
 • Mahdi Pakdel *, Seid Esmaeel Farajy Pages 117-133

  In a successful educational system, homogenous educational content and consistency with the objectives play a key role. For providing educational texts from a macro point of view, attention should be drawn to the instructional strategies and from a micro point of view; attention should be drawn to the instructional design techniques and practical principles of providing educational texts. In this research, the intermediate-level books of Language Teaching Center and Islamic teachings of Jame Al-Mustafa have been analyzed in terms of educational design features. The main question of this research was that while preparing these books to what extent the principles of educational design features have been complied with and applied. Accordingly, first the indices of quality of educational design features and principles of second language teaching were reconstructed in the form of some quantitative tables. Then, using statistical analysis of data, the books of Language Teaching Center were analyzed. This study is rather of library, descriptive and analytic type. The results revealed that the two intermediate level books of Language teaching Center had fully abided by the principles of instructional design features.