فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جلال رحیمیان* صفحات 11-31
  از کارهای شایسته «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» ایجاد و اداره کرسی های آموزش فارسی و ایران شناسی در بسیاری از کشورها و اعزام مدرس برای گسترش زبان و ادب فارسی در این کشورهاست. در این راستا ارزیابی پیوسته کرسی ها با هدف رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت، امری کاملا ضروری است. وزارت علوم در این ارزیابی ها، از مشکلات هر کرسی مطلع و با پیشنهادهای سازنده مدرس، برای رفع این کاستی ها و مشکلات اقدام خواهد کرد. در این راستا ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه های مرتبط با آموزش فارسی نیز لازم است. نگارنده به عنوان مدرس اعزامی به کشور بلاروس، در این تحقیق، به تحلیل و بررسی زمینه های آموزش زبان فارسی در این کشور پرداخته و با بیان نقاط قوت و ضعف، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و کمبودها ارائه کرده است. بنابر بررسی های انجام گرفته، لازم است که درس زبان فارسی در بلاروس، از یک تک درس غیررسمی، به یک درس (دست کم) اختیاری در یکی از دوره های کارشناسی/کارشناسی ارشد تبدیل شود تا بسیاری از مشکلاتی که در متن تحقیق به آنها اشاره شده، برطرف گردد. از دیگر اقداماتی که باید انجام گیرد، ایجاد هماهنگی لازم میان وزارتخانه هایی است که با کرسی آموزش زبان فارسی مرتبط اند. همچنین لازم است برای ایجاد انگیزه در زبان آموزان خارجی، چشم اندازهایی روشن برای آنها ترسیم کرد.
  کلیدواژگان: آموزش فارسی، کرسی های فارسی، ایران شناسی، گسترش زبان و ادب فارسی
 • راحله کلانتری درونکلا* صفحات 33-62
  آموزش حروف اضافه، یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه آموزش زبان است. حروف اضافه فارسی، به طور کلی به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می شوند. در این پژوهش، آموزش چهار حرف اضافه ساده «از، به، با، در» مطالعه و بررسی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی بازخورد‏های زبان آموزان خارجی به آموزش این حروف اضافه، با رویکرد شناختی بوده است. دو گروه زبان آموز غیرایرانی در این تحقیق شرکت داشته اند: گروه اول: گروه شاهد؛ گروه دوم: گروه مداخله. پس از آموزش این حروف به گروه مداخله با رویکرد شناختی و بررسی و تحلیل خطاهای زبان آموزان دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون، مشخص شد که عملکرد زبان آموزان در سه سطح درک، تشخیص و تولید چهار حرف اضافه «از، با، به، در» یکسان نبوده و گروه مداخله، نمره بیشتری از گروه شاهد در پس آزمون کسب کرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، حروف اضافه، رویکردشناختی، درونداد، برونداد
 • فاطمه جعفری*، ابوالقاسم غیاثی زارچ صفحات 63-82
  این مقاله به تفاوت های آوایی زبان فارسی و چینی و نقش آن در درست نوشتن کلمات فارسی توسط زبان آموزان چینی می پردازد. در یادگیری زبان دوم هر اندازه تفاوت های زبان مبدا و مقصد اندک باشد، زبان آموزان، زبان دوم را آسان تر می آموزند. زبان های فارسی و چینی تفاوت های نحوی، واژگانی، الفبایی و آوایی بسیاری دارند. شناختن این تفاوت ها و تکیه بر آنها می تواند مشکلات یادگیری آنها را تا اندازه چشم گیری کاهش دهد. تفاوت های آوایی این دو زبان، تاثیر مستقیمی در یادگیری نوشتن، تلفظ کلمات و شنیدن زبان آموزان چینی دارد. اگر زبان آموزان در مراحل ابتدایی زبان آموزی، با تلفظ درست کلمات آشنا شوند، می توانند شکل درست کلمات را بنویسند و به‏درستی آن را بیان کنند.
  این مقاله با استفاده از داده هایی که از نوشته های زبان آموزان چینی به دست آمده، به اجمال، به تفاوت های آوایی دو زبان چینی و فارسی اشاره می کند. نتایج این تحقیق می تواند در بهبود توانایی نوشتن زبان آموزان چینی در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم، با تمرکز بر ارتباط مستقیم صورت آوایی و نوشتاری همخوان ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: زبان فارسی، زبان چینی، تفاوت های آوایی، املا، زبان دوم
 • نفیسه رئیسی مبارکه صفحات 83-104

  یادگیری مهارت های زبانی، بدون شناخت درست از فرهنگ، ناپایدار و نارساست. این پژوهش بر اهمیت تدریس فرهنگ در زبان آموزی و چالش های انتقال نادرست آن در کتب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان تاکید دارد و پس از مرور جایگاه آموزش زبان فارسی در انگلستان و آمریکا، کتاب های آموزش زبان فارسی این دو کشور را از دیدگاه پرداختن آنها به فرهنگ ایرانی، تقسیم و تحلیل می کند. مقاله با معرفی خلقیات ناپسندی که در این کتاب ها به ایرانیان نسبت داده شده، ادامه می یابد. نسبت دادن چنین خلقیاتی به هر ملتی، به دور از چهارچوب منطقی زبان آموزی، درک متقابل و احترام به جامعه اهل آن زبان است. در پایان مقاله، راهکارهایی برای انتقال صحیح فرهنگ و پرهیز از فرهنگ‏ستیزی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگستیزی، خلقیات ایرانی، کتاب های آموزش زبان فارسی به انگلیسیزبانان
 • مجتبی ابراهیمی*، محمدحسین طالعی صفحات 105-123
  یکی از ابزارهای موثر در آموزش زبان دوم، فیلم و نمایش آن برای زبان آموزان است. رسیدن به برخی از اهداف آموزشی، بدون بهره گیری از فیلم، بسیار مشکل است یا نیاز به زمانی طولانی تر دارد. این پژوهش می‏کوشد تا اهداف و تاثیر نمایش فیلم های آموزشی در آموزش زبان دوم، ابزار و روش‏های اجرایی آن را بیان کند. اهداف نمایش فیلم را می‏توان به دو بخش نخستین (اصلی) و فرعی (ضمنی) تقسیم کرد. شکسته شدن قفل شنیداری زبان آموز (درست و سریع شنیدن) و تلفظ درست و کاربرد حرفه‏ای واژگان و جمله‏ها (خوب گفتن) اهداف اصلی نمایش فیلم است.
  از اهداف فرعی این امر نیز می‏توان به تثبیت آموخته‏های پیشین، آشنایی با زبان گفتار، آشنایی با اصطلاحات و واژه‏های جدید، آموزش محتوا، انتقال فرهنگ و آموزه‏های اخلاقی، ایجاد انگیزه برای یادگیری درس جدید، بالابردن قدرت ضبط و نوشتار و خودآزمایی پیشرفته اشاره کرد. هر وسیله‏ای (سخت افزاری یا نرم افزاری) که بتوان با آن فیلم‏های گوناگون را با تصویر و صوت مطلوب در اختیار زبان آموز قرار داد، ابزاری آزمایشگاهی است که در قالب هشت روش اجرایی به کار برده می‏شوند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، نمایش فیلم، آزمایشگاه، اهداف، ابزار، روش
 • علی سلیمانی*، محسن صدیق صفحات 125-145
  در مجموعه مطالعات زبان فارسی، توجه به فرهنگ های لغت اهمیتی به سزا دارد؛ زیرا مراجعه به فرهنگ ها و آشنایی با شیوه ارائه اطلاعاتی که این فرهنگ ها به خواننده می دهند، بویژه برای کسانی که فارسی، زبان دوم آن هاست، کار بهره‏گیری از زبان را آسان می‏کند. در ارزیابی فرهنگ های لغت، به عوامل بسیاری اشاره می شود که کارآمدی هر یک از آنها نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ و فرهنگ نویسی دارد. یکی از این عوامل که از گذشته تا به امروز جزء مشکلات فرهنگ نویسی به شمار می آید، «شیوه تلفظ واژگان» است.
  در این مقاله به بررسی این معیار در برخی از مهم ترین فرهنگ های زبان فارسی پرداخته‏ایم. با بررسی تطبیقی و تاریخی این عامل بنیادین، دریافتیم که فرهنگ نویسان به دلیل پی بردن به عیوب و روش های تلفظ واژگانی «اعراب گذاری» و «هم‏وزنی» تلاش می کردند تا ضمن یافتن راه حلی برای رفع نواقص روش های مرسوم در شیوه تلفظ واژگانی، روشی را ابداع کنند که بتواند هرچه بهتر و دقیق تر، تلفظ واژه ها را آشکار سازد. بنابر همین مهم، آنها یا هم زمان از دو روش اعراب گذاری و هم وزنی استفاده کرده‏اند، یا در مواردی اندک دست به نوآوری زده‏‏اند. با این وجود، چندان نتوانسته‏اند همه عیوب شیوه تلفظ واژگان را رفع کنند.
  نویسندگان این مقاله، با نگاهی به این نهضت بزرگ فرهنگ نویسی، توانستند با استفاده از روش های موجود در تلفظ واژگانی فرهنگ های زبان فارسی کهن، شیوه تلفظی جدیدی را استخراج کنند که علاوه بر جامع بودن، بتواند جایگزینی مناسب بر شیوه «فونتیک» باشد و فرهنگ نویسان زبان فارسی را از روش های بیگانه بی نیاز گرداند.
  کلیدواژگان: زبان فارسی، فرهنگ لغت، تلفظ، اعراب گذاری، هم وزنی
|
 • Jalal Rahimian * Pages 11-31
  One of the admirable steps taken by the Ministry of Science, Research and Technology is to establish and conduct Iranology and Persian teaching chairs in order to disseminate Persian language and literature in different foreign countries. However, regular assessment of the chairs in order to remove problems and strengthen advantages is crucial. Through the assessment, the ministry would be able to become aware of the drawbacks and proceed to eliminate the problems by the constructive suggestions proposed by the teacher. Here, proper coordination among all ministries associated with Persian teaching chairs is significant. The writer, as a teacher dispatched to Belarus, assesses and analyzes Persian teaching planning conditions in order to identify the merits and drawbacks in order to propose remedies. Based on the assessment, it is necessary to change the present Persian course from an informal one into an official optional one as other courses of a B A/ M A program. In this way, all problems discussed in this piece of research will be solved. Among other steps to be taken to improve the situation is to create necessary coordinative measures among ministries that are associated with Persian teaching chairs. It is also imperative that the Ministry sketch clear prospects for foreign Persian learners to encourage them to learn Persian. Keywords:  One of the admirable steps taken by the Ministry of Science, Research and Technology is to establish and conduct Iranology and Persian teaching chairs in order to disseminate Persian language and literature in different foreign countries. However, regular assessment of the chairs in order to remove problems and strengthen advantages is crucial. Through the assessment, the ministry would be able to become aware of the drawbacks and proceed to eliminate the problems by the constructive suggestions proposed by the teacher. Here, proper coordination among all ministries associated with Persian teaching chairs is significant. The writer, as a teacher dispatched to Belarus, assesses and analyzes Persian teaching planning conditions in order to identify the merits and drawbacks in order to propose remedies. Based on the assessment, it is necessary to change the present Persian course from an informal one into an official optional one as other courses of a B A/ M A program. In this way, all problems discussed in this piece of research will be solved. Among other steps to be taken to improve the situation is to create necessary coordinative measures among ministries that are associated with Persian teaching chairs. It is also imperative that the Ministry sketch clear prospects for foreign Persian learners to encourage them to learn Persian.
 • Raheleh Kalantari Daruankela * Pages 33-62
  Prepositions are challenging issues in language teaching. Persian prepositions are structurally divided into two groups: simple and compound preposition. This study focused on teaching four simple Persian prepositions " az, be, bā, dær" and it aims to study Persian learner's feedback towards a cognitive teaching method of these prepositions. Two groups of non-native Persian learners participated in this study. Each group contained 15 students. The first group was control group and the second one was experimental group. The experimental grouped was taught Persian prepositions " az, be, bā, dær" by a cognitive teaching method for three weeks.  Both groups passed posttest then the results were analyzed and compared. The experimental group gained higher grades in comprehension, recognition and production of the taught prepositions. adpositions,  cognitive Approach, Input, Output.
 • Fatemeh Jafari *, Abolghasem Ghiasi Zarch Pages 63-82
  This article explores how phonetic differences between the Chinese and Persian languages impact Chinese learners’ writing in Persian. It is established that the more similar one’s mother tongue to a second language is, the easier the learning of the second language for students will be. Chinese and Persian languages are distant in syntax, vocabulary, alphabet, and phonetics. Understanding such differences can help significantly minimize Chinese students’ difficulties in learning Persian. Phonetic differences between the two language influence the learners’ writing, pronunciation, and listening. Improving pronunciation in an early stage of learning will enhance students’ writing and reading. This paper, with the help of empirical data from the Chinese language learners, briefly points out the phonetic differences between the two languages. The results of this study could improve the writing of Chinese learners in teaching Persian as a second language, focusing on direct correspondence between phonetic and written form of consonants.
 • Nafiseh Raeesi Mobarakeh Pages 83-104

  Linguistic skills, without proper knowledge of culture, are unsustainable and inadequate. The present research emphasizes the importance of teaching culture in the language of instruction and the challenges of its inaccurate transmission in the Persian language textbooks of English. After reviewing the Persian language teaching in England and the United States, this study divides and analyzes the Persian language teaching books of these both countries in the terms of dealing with Iranian culture. The article continues with the introduction of the negative attitudes attributed to Iranians in these books. Attributing such loops to any nation is far from the logical framework of language learning, mutual understanding and respect for the language community. Finally, the paper provides some guidelines for the correct translation of culture and the avoidance of culture.