فهرست مطالب

پژوهش هنر - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی دادخواه*، بهاره تقوی نژاد صفحات 1-13
  آثار بر جای مانده از استاد عیسی بهادری در رشته های مختلف هنرهای سنتی، از خلاقیت و توانایی منحصر به فرد این هنرمند معاصر، به خصوص در زمینه طراحی نقشه فرش، حکایت می کند که فرش ستاره دریایی، یکی از این جمله آثار است. هدف این مقاله، مطالعه عناصر شاخص و ابداعات موجود در طرح و نقش این فرش و مقایسه ارتباط آنها با عناصر موجود در طبیعت است؛ لذا پرسش اصلی این پژوهش، در باب چیستی و چگونگی عناصر شاخص فرش ستاره دریایی خواهد بود. این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی دارد و روش گردآوری داده ها با استناد به منابع مکتوب، شفاهی (مصاحبه) و مشاهدات نگارندگان است. نتایج مطالعات حاکی از آن بوده که طرح ها و نقوش فرش مذکور، ارتباط تنگاتنگی با عناصر طبیعت داشته و عمدتا شامل انواع جانوران دریایی مانند ماهی، جلبک، حلزون، ستاره دریایی، عروس دریایی، شقایق دریایی و... هستند که در قالب عناصر و ترکیب بندی هایی متنوع، به شیوه ای نوگرایانه و انتزاعی، متناسب با اصول حاکم بر طراحی سنتی و نقشه فرش، به زیبایی هر چه تمام تر به اجرا درآمده و فرش ستاره دریایی را به نمونه منحصر به فرد و خلاقانه ای در زمینه طراحی نقشه فرش تبدیل نموده اند.
  کلیدواژگان: عیسی بهادری، فرش ستاره دریایی، طرح و نقش، عناصر طبیعت
 • حمید احمدیان مقدم*، مهدی اشراقی صفحات 15-25
  مقاله پیش رو، به بررسی شگردهای خلاقانه ای که یک طراح گرافیک - در مراحل مختلف طراحی تبلیغ- می تواند برای خلق آگهی تجاری تبلیغاتی به کار برد تا پیام (هدف) تبلیغ، کامل تر، موثرتر و مقبول تر در مخاطب (خریدار) اثر کرده و هدف کلی آگهی که همان فروش بیشتر محصول یا خدمات است محقق شود، می پردازد. از آنجا که نقش آگهی قاعدتا این است که در دنیای تجارت، خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کند، لذا طراحی گویا و کامل یک آگهی تبلیغاتی بدون رعایت شگردهای فنی و هنرمندانه، میسر نیست؛ طراحی که به صورت فرآیندی مشخص بعد از تبیین هدف تبلیغاتی و بودجه بندی، به جمع آوری اطلاعات لازم از مخاطبین و محصول پرداخته و شروع به ایده پردازی در مورد چگونگی به کار بردن جاذبه ها و تکنیک های تبلیغ می کند و در آخر، رسانه مورد نظر برای آگهی تعیین شده و عناصر تبلیغ با رعایت اصول زیبایی شناسی، در رسانه مورد نظر صفحه آرایی می شوند و مساله این جا است که طراح چگونه جاذبه ها و تکنیک ها را در طراحی تبلیغ به کار برد و آن را با معیارهای زیباشناسی یک رسانه، متناسب و آماده کند؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از دو شیوه کتابخانه ای و مشاهده ای انجام شده است. در روند تحقیق مشاهده ای، یک اثر از دهه معاصر در حوزه طراحی آگهی های تبلیغاتی محیطی از میان آثار طراحان ایرانی و خارجی، مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی استفاده از شگردهای تبلیغاتی آن بررسی شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که طراح تبلیغات در طراحی آگهی تجاری با انتخاب شگردهای مناسب تبلیغ و رعایت موارد ذکرشده در هر مرحله از مراحل طراحی تبلیغات - تبیین هدف، بودجه بندی، جمع آوری اطلاعات مخاطب و محصول، ایده پردازی، انتخاب رسانه تا طرح بندی فنی و هنری آگهی- در درجه اول می تواند به تبلیغ خود مطمئن باشد؛ چرا که تبلیغ ساخته شده، تبلیغی علمی بوده و در درجه دوم، از اثربخشی تبلیغ خود بر روی مخاطب مورد نظر مطمئن باشد.
  کلیدواژگان: طراحی گرافیک، طراحی آگهی تجاری، ایده پردازی، تبلیغ
 • شراره جلالی، اصغر جوانی*، افسانه قانی صفحات 27-39
  مهم ترین عامل ایجاد نقوش ذهنی در قالی ترکمن، محیط پیرامون و ذهنیت زن ترکمن است، از این میان می توان به حیوان قوچ اشاره کرد که در زندگی ترکمن ها به عنوان یک عامل موثر وجود داشته و دارد. نقش مایه قوچک برگرفته از ذهنیت بافنده ترکمنی از حیوان قوچ موجود در محیط اطراف خود، یکی از پرکاربردترین نقوشی است که در زندگی این قوم مشاهده می شود. قوچک (شاخ قوچ)، یک نماد کاربردی، آیینی و مذهبی است که نه تنها در قالی ترکمن، بلکه در دیگر هنرهای این قوم نظیر سنگ قبور، نمازلیق ها، جواهرات و سوزن دوزی استفاده می کنند؛ از این رو در این مقاله، به دسته بندی محتوا (اعتقادات، آداب ورسوم فرم قوچک در قوم ترکمن) و ساختار (تحلیل فرم قوچک در قالی ترکمن) پرداخته خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری شامل پنج تخته قالی در اندازه های 6 و 12 متری و حجم نمونه تحلیل، 30 نقش مایه قوچک است که در حال حاضر نیز در سایر هنرهای ترکمن استفاده می شود. این مقاله در صدد پاسخ به این مساله است که اصول محتوایی و ساختاری انواع مختلف نقش مایه قوچک در قالی ترکمن کدام هستند؟ نتایج به دست آمده نشان می دهند که محتوای نقش قوچک (شاخ قوچ)، برگرفته از ذهنیت ترکمانان است که نزد خود آنها تعابیر گوناگونی هم چون شجاعت، قدرت و باروری از آن استنتاج می شود که این ویژگی ها، رابط نسل های گذشته تا به امروز بوده اند. شاخ قوچ در فرهنگ های مختلف با تعابیر دیگری هم چون ثروت، چشم زخم و طلب مراد نیز کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: محتوا، ساختار، قوم ترکمن، قالی ترکمن، نقش مایه قوچک
 • اصغر کفشچیان مقدم، مهدی رجایی* صفحات 41-51
  یکی از مهمترین و فراگیرترین نقشمایه های قالی ایران که در بیشتر کانون های بافت از دیرباز تا کنون بر زمینه قالی ها نشسته و رخنمایی کرده، نقش معروف "هراتی" مشهور به "ماهی درهم" بوده که با اندک تغییراتی در ریزنقشمایه های آن در انواع متنوعی ارائه شده است. نقشمایه "ماهی درهم" بر خلاف بسیاری از طرحهای پیچیده اسلیمی و ختایی، واگیرهای ساده بوده که تمام زمینه فرش را به خود اختصاص داده است. تا کنون فرضیه های مختلفی پیرامون خاستگاه و معانی نمادین این نقشمایه ارائه شدهاند، اما در این پژوهش مساله اصلی، بررسی ساختار کلی و ریزنقشمایه های موجود در واگیره "ماهی درهم" و معرفی الگوی اولیه آن است. در بررسی های اولیه بر روی واگیره نقشمایه "ماهی درهم"، مشخص شد که یکی از گره های گروه هشت با عنوان "هشت و زهره موجدار" با زیرنقش مربع، میتواند خاستگاه نقشمایه "ماهی درهم" باشد؛ از اینرو با استفاده از مقایسه و تطبیق یک به یک اجزای آنها با یکدیگر، به اثبات فرضیه پرداخته شد. نتیجه این بررسی، تطبیق و همپوشانی حداکثری جزئیات واگیره "ماهی درهم" با گره "هشت و زهره موجدار" بود. بر این اساس، فرضیه هایی که سابقه ابداع و شیوع نقشمایه "ماهی درهم" را به دوره اسلامی و زمان تیموریان و احتمالا شهر هرات نسبت داده، قوت می یابند. نقشمایه "ماهی درهم" از دوره قاجاریه به بعد به جهت ایجاد تنوع و نوآوری و جلوگیری از تکرار و یکنواختی، بارها دستخوش ایجاد تغییرات مختلف در جزئیات قرار گرفت و صورتی نو یافت، همچنان که معنا و مفهوم نمادین و رمزآلود آن نیز همواره از زاویه های گوناگون مورد گمانه زنی پژوهشگران است.
  کلیدواژگان: فرش ایرانی، طرح و نقش، ماهی درهم هراتی، گره های هندسی، مطالعه تطبیقی
 • زینب فرنام*، احمد صادقی پور، بهروز ارسطو صفحات 53-62
  گردشگری با کاهش مهاجرت، اشتغال زایی و افزایش تولید و درآمد، جایگاه ویژه ای در کشورهای در حال توسعه دارد و باعث رونق اقتصادی بسیاری از کشورها شده است. از آنجا که بهبود و ارتقای کیفیت صنایع دستی در توسعه گردشگری اثرگذار است، در این پژوهش، به توسعه گردشگری صنایع دستی بومی و جایگاه آن در گردشگری روستایی پرداخته شده است. هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط صنایع دستی با توسعه گردشگری است که برای تحقق آن، این سوال مطرح شده که اثرات عوامل حمایتی، مهارت ارتباطی و عامل نوآوری صنایع دستی بر توسعه گردشگری شهرستان دامغان کدام هستند؟ این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی است. دو نوع جامعه آماری وجود دارد؛ گروه اول، شامل کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با صنعت گردشگری و گروه دوم شامل گردشگران و مسافرانی است که از صنایع دستی روستاهای شهرستان دامغان بازدید کرده اند. نمونه آماری، شامل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. حجم آن با استفاده از فرمول کوکران، 225 نفر تعیین شده و میزان پایایی تحقیق با آلفای کرونباخ آزمون شده است. داده های پژوهش، با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شده اند. برای آزمون فرضیه ها، از ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب پیرسون، و برای اولویت بندی شاخص ها، از پارامتر ضریب تغییرات استفاده شده است. نتایج نشان داده اند که صنایع دستی، در بهبود و توسعه صنعت گردشگری نقش بسیار بالایی دارند و شاخص های حمایتی و مهارت - ارتباطی در صنایع دستی، هم بستگی مثبت و معناداری با توسعه گردشگری روستایی دارند. شاخص حمایتی با بیشترین سهم از واریانس کل، در اولویت اول است و مهم ترین شاخص ها در گردشگری صنایع دستی به ترتیب شامل پرداخت وام و تاخیر در بازپرداخت آن، برگزاری نمایشگاه های بین المللی و کارآفرینی هستند.
  کلیدواژگان: صنایع دستی بومی، توسعه گردشگری، دامغان، روستا، توسعه
 • محمدصادق سهرابی* صفحات 63-71
  کیفیت دوره های آموزشی در دانشگاه ها، بر افزایش کیفیت نیروی کار، بهره وری و کارآفرینی در جامعه بسیار موثر است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر سرفصل و دروس رشته طراحی صنعتی بر آموزش مهارت های کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان است. این مطالعه، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده است که در آن، نیازهای آموزشی دانشجویان رشته طراحی صنعتی و نظرات و پیشنهاد های اساتید دوره در راستای ارتقای کیفیت تحصیل و ایجاد پتانسیل کارآفرینی، مورد بررسی قرار گرفته اند. روش بررسی، از نوع کمی- کیفی بوده و از مصاحبه های تخصصی و پرسش نامه های ساخت محقق، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. مفاهیم اصلی برای ارتقای کیفیت دوره تحصیلی و ایجاد مهارت های کارآفرینی، آموزش خلاقیت و نوآوری در دیزاین، آشنایی با مفاهیم استارتاپ و راه اندازی کسب وکار و آشنایی با موانع کارآفرینی هستند. پیشنهاد می شود با تغییر در بخشی از سرفصل آموزشی طراحی صنعتی و توجه به مسائل روز کشور، توانایی فارغ التحصیلان طراحی صنعتی را در ایجاد کسب وکارهای جدید، خلق نوآوری های تجاری و ارتقای سهم کارآفرینی در جامعه، بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: سرفصل دروس، طراحی صنعتی، کارآفرینی
 • حسنا ورمقانی* صفحات 73-86
  تزئینات و آرایه ها، بخش جدایی ناپذیر از معماری هر فرهنگ و سرزمینی هستند. این موضوع در هنر بومی، جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد؛ زیرا آرایه در هنر بومی، واجد معنا و مفهومی فراتر از آراستن و پوشش ظاهری بوده و عرصه ای در بازتاب مفاهیم و نمادهای فرهنگی در امتدادی تاریخی است که نه به هدف خودنمایی و بیان خویشتن، که به جهت بیان مفهومی درونی به کار می رود. تزئینات معماری که به شکل های مختلف، خود را در نما، ورودی ها و فضاهای داخلی بیان می کنند، هویت و ارزش خود را در مسیر تحول زیبایی شناسانه می نمایانند. تزئینات را نمی توان از معماری جدا کرد، اما به مراتب، نسبت به معماری، بیشتر می توان نشانه های تاریخی، هویت اجتماعی و ارزش های فرهنگی را از آن دریافت کرد. تزئینات و آرایه ها در خانه های روستایی و شهری گیلان، میراث ارزشمند و گران بهای بر جای مانده ای بوده که تا کنون توجهی در خور به آنها نشده است. هدف نوشتار حاضر، تحلیل و مقایسه تطبیقی تزئینات وابسته به معماری در خانه های روستایی و شهری گیلان به منظور شناسایی تفاوت ها و شباهت ها در شکل و محتوای آنها و بررسی تاثیر بستر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به عنوان عوامل دخیل در ظهور الگوهای نقوش آرایه ها است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بررسی تطبیقی با مطالعه اسناد کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، به گردآوری داده ها پرداخته و پس از تحلیل و جمع بندی، به نتیجه گیری در مورد چگونگی تمایزات و تشابهات در محتوای شکلی معنایی (نقوش طبیعی گیاهی و انسانی و اشکال هندسی) و محل کاربرد آرایه ها اقدام کرده است. چگونگی تاثیرگذاری شیوه زندگی و فرهنگ بومی بر آرایه ها و خاستگاه هنری نقوش تزئینی، از اهم یافته های تحقیق است.
  کلیدواژگان: آرایه، معماری، خانه شهری، خانه روستایی، گیلان
|
 • Ali Dadkhah*, Bahareh Taghavi Nejad Pages 1-13
  The remaining works of Isa Bahadori, in different fields of traditional arts, shows the unique creativity and capability of this contemporary artist, especially in terms of designing carpets such as Setareh Daryaye. The purpose of this article is to study the elements and innovations in the design and patterns of this carpet and compare their relationship with elements in nature. Therefore, the main question of this research is about what and how the indicator elements of the carpet will be. This paper has been written through a descriptive-analytical method and the data has been collected based on written, oral and interview materials and writers' observations. The results of the studies indicate that the designs and patterns of the mentioned carpet are closely related to the elements of nature and they include mainly various sea creatures like fish, seaweed, snail, starfish, jellyfish, sea anemone, etc. created in terms of different elements and compositions, in an innovative and abstract mode, that are created beautifully based on the principles governing the traditional designing of the carpet and have turned this carpet into a unique and innovative example of carpet design.
  Keywords: Isa Bahadori, Setareh Daryaye, Design, Pattern, Nature Elements
 • Hamid Ahmadian Moghadam*, Mahdi Eshraghi Pages 15-25
  The present study examines the creative techniques that a graphic designer can use them at various stages of creating commercial advertisement in order to have a more complete, effective, and acceptable affect on buyers, and realize the general purpose of advertising which is selling more products or services. Since the role of advertisement is bringing together buyer and seller in the business world. Therefore, it is not possible to design a complete commercial advertisement, without observing artistic and creative techniques. A designer gathers the necessary information from the audience and the product, and begins to generate an idea regarding how to apply the attractions and techniques of advertising and finally the considered media is determined for the advert and its elements are formatted in the media by observing aesthetics pronciples, after determining the purpose of advertising and budgeting. The question is that how can a designer use attractions and techniques in designing advertisement and coordinate it with the aesthetic criteria of a media? This descriptive-analytical study has been carried out by using library and observational methods. Among the works of Iranian and foreign designers, one work dating back to the contemporary decade is examined, and the way of using advertising techniques is investigated. The result of this research shows that the designer at first can be sure of his/her advertisement, by choosing approriate techniques, and observing the mentioned points in all phases of designing, determining purpose, budget, gathering information about product and buyer, ideation, choosing media, and artistic and technical layout of advertisement, since the made advert is scientific and then the designer can be sure of affecting his/her advertisement on considered audience as well
  Keywords: Graphic Design, Design of Commercial Advertising, Ideas, Advertise
 • Sharareh Jalali, Asghar Javani*, Afsaneh Ghani Pages 27-39
  The most important factor in creating motifs in Turkmen carpet is the surrounding environment and the mentality of the Turkmen woman, including ram that has been considered as an effective factor in their lives. Ghouchak motif that comes from the Turkmen weavers' mentality regarding an animal in their surroundings is one of the most widely used designs that is seen in their lives. Ghouchak (horn of a ram) is a practical, religious and ritual symbol that is used not only in Turkmen carpets but also in other arts of this tribe such as gravestones, Namazlighs, jewelry and needlework. Therefore, this study tries to categorize the content (beliefs, customs of Ghouchak form among Turkmen people) and the structure (analyzing the Ghouchak form in Turkmen carpet). The statistical population of the present article consists of five carpets in sizes of 6 and 12 meters, and the sample size includes 30 Ghouchak motifs which are currently used in other Turkmen arts. This article that uses descriptive-analytical method, seeks to answer this question: what are the content and structural principles of different types of Ghouchak motifs in Turkmen carpets? The results show that the content of Ghouchak motif emanates from Turkmen's mentality, with various interpretations such as courage, power, and fertility derived from it, which have been the interface of past generations and the present day.
  Keywords: Content, Structure, Turkmen Folk, Turkmen Carpet, Qouchak Motifs
 • Asghar Kafashchiyan Moghadam, Mahdi Radjaei* Pages 41-51
  One of the most important and widely-used motifs in Iranian carpets is the best-known “Herati” design, also known as “Mahi-dar-ham”, which has been the focus of attention in most weaving centers in decorating carpet fields. The sub-patterns of this design have been slightly modified to add variety to this design. Despite many intricate Islimi (Arabesque) and Khataiee (Tendrils) motis, Mahi-dar-ham is a simple vagire that covers the overall field of carpets. Up to the moment, different hypotheses have been proposed regarding its origin and its symbolic concepts. The present study deals with the general form of Mahi-dar-ham and its sub-patterns so as to provide its original pattern. Early investigations revealed that one of the knots in “Hasht” (The Eight) category known as “Hasht and Wavy Zohreh” composed of square sub-patterns could be considered as the origin of Mahi-dar-ham. Therefore, their components were compared and contrasted. The results show maximum correspondence and overlapping between Mahi-dar-ham and Hasht and Wavy Zohreh. This finding casts doubt over those hypotheses attributing the history of this sub-pattern to Pre-Islamic Era; thus, strengthening those hypotheses linking its development and extension to Islamic Era and Timurid Dynasty and probably the city of Herat. The elements of Mahi-dar-ham have been the subject of various alterations since the Qajar era to put it into new forms while avoiding too much repetition and invariability. The mysterious meaning and the symbolic concepts behind Mahi-dar-ham have always been the subject of researchers’ speculation from different perspectives.
  Keywords: Iranian Carpet, Design, Pattern, Herati Mahi-dar-ham, Geometric Knots, Comparative Analysis
 • Zeynab Farnam*, AHMAD Sadeghi Por, Behroz Arasto Pages 53-62
  Tourism industry, with declining immigration, job creation and rising production and income, has a special role in developing countries and has boosted the economy of many countries. Since the improvement and promotion of handicrafts is influential regarding tourism development, in this research the tourism development of native handicrafts and its position in rural tourism have been addressed. The main purpose of this research is to investigate the relationship between handicrafts and tourism development. The research question is that what are the effects of supporting factors, communication skill, and handicraft innovation factor on tourism development in Damghan County? This applied research uses descriptive-analytic method. There are two types of statistical society: the first group includes tourism industry experts, and the second group consists of tourists and travelers who have visited the handicrafts of villages in Damghan. The statistical sample includes graduate students and professors, handicrafts activists, managers and experts. By using Cochran's formula, the sample size was determined to be 225 people and the reliability of the research was tested through Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS software. To test the hypotheses, multiple regression coefficient and Pearson coefficient were used, and the coefficient of variation was used to prioritize the indices. The results show that handicrafts play a very important role in improving and developing the tourism industry. There are positive and significant correlations between the supporting and communication skill indicators in handicrafts and rural tourism development. Supporting index with the largest share of the total variance is considered as the first priority, and the most important indicators in handicrafts tourism include paying loan and delay in repaying it, holding international exhibitions and entrepreneurship, respectively.
  Keywords: Native Handicrafts, Tourism Development, Damghan, Village, Development
 • Mohammad Sadegh Sohrabi* Pages 63-71
  The quality of academic courses in universities is very effective in increasing the quality of workforce, productivity and entrepreneurship in society. The motivation behind this examination was to research the effect of industrial design courses and curriculum on entrepreneurship skills training of students and graduates. This descriptive-analytic study investigates the academic needs of students of industrial design major, comments and suggestions of professors in order to improve the quality of education and create entrepreneurship potential. The method of this study is quantitative and qualitative, and specialized interviews and researcher-made questionnaires are used to collect data. The main concepts to improve the quality of the educational course and create entrepreneurial skills are teaching innovation and creativity to design, familiarizing with the start-up and business concepts, and also the obstacles of entrepreneurship. The results indicate that the industrial design graduates' ability in starting new businesses, creating commercial innovations, and promoting the entrepreneurship share in the society can be improved by changing a part of academic curriculum of this major and paying attention to up to date issues of the country.
  Keywords: Curriculum, Industrial Design, Entrepreneurship
 • Hosna Varmaghani* Pages 73-86
  Decoration and ornamentation are inseparable parts of architecture in every culture and land. This subject has a valuable position in native art. In native art, it has a meaning and concept beyond the embellishment and external cover. This is the reflection of cultural concepts and symbols along the historical lines which is used not to the purpose of self-expression, but to express an inner conception. Architectural decorations that express themselves in different shapes in facades, entrances, and interior spaces, display their identity and value. Ornament cannot be separated from architecture; but, historical signs, social identities, and cultural values could be found far more than architecture.  Decorations and ornamentations in urban and rural houses of Gilan are remained valuable heritages which have not received notable attention so far. The purpose of this paper is to describe and compare the architectural ornaments in rural and urban houses of Gilan in order to identify the differences and similarities of their forms and contents and examine the impact of social, cultural and historical context as the involved factors in the decoration patterns. This research is conducted by using descriptive-analytic approach and comparative study has collected data through studying library documents and field observations. After analyzing and summarizing, the differences and similarities of the form, content (plant, human and animal patterns, and geometric shapes), and the location of ornament have been determined. The way of the influence of the lifestyle and native culture on decorations and also the artistic origin of decorative motifs are among the important research findings.
  Keywords: Decoration, Architecture, Urban house, Rural House, Guilan