فهرست مطالب

علوم خبری - پیاپی 28 (زمستان 1397)
 • پیاپی 28 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رویا معتمدنژاد * صفحات 9-36
  به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توامان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت ، منافع مردم را عملا در اولویت قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی دیجیتال، فضای دیجیتال، دولت رگولاتور، رگولاتور مستقل، بخش خصوصی و رگولاتور، شورای اروپا، شهروند دیجیتال، خدمت عمومی
 • امیدعلی مسعودی * صفحات 37-46
  یکی از مشکلات آموزش ویادگیری خبر در روزنامه نگاری ابهام درتعریف «خبر» است.تعاریفی که بیشترجنبه نظری داشته و در عمل به یادگیری افراد کمک نمی کند. بدون شناخت خبر، شناخت «عناصر» و «ارزشهای خبری» که بیشترین مباحث را در تهیه و تنظیم خبر در بر می گیرد، اگر نگوییم ناممکن، می توانیم بگوییم دشوار و پیچیده است.
  در این پژوهش محقق با استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مشاهده ومصاحبه با روزنامه نگاران با تجربه تعریفی جامع ومانع برای خبرتدوین نماید.نتیجه این تحقیق دستیابی به این تعریف است که: «خبر فرایند ارزش گذاری عناصر رویداد عینی است، با توجه به منافع فرستنده و نیاز مخاطب.»
  کلیدواژگان: خبر، روزنامه نگاری، تعریف خبر، ارزش های خبری، عناصرخبر
 • مهدی مقدر، سمیه تاجیک اسماعیلی * صفحات 47-74
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این خبرگزاری است. پژوهش حاضر را می توان از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی محسوب کرد.جامعه آماری تحقیق را تمامی کارکنان خبرگزاری شهر تهران تشکیل می دهد. که تعداد آنها 600 نفر است. برای نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. براساس فرمول کوکران 234 نفر از کارکنان خبرگزاری شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد نمونه های آماری تحقیق از لحاظ سن در میانگین 31 تا 40 سال (57.83%) بودند. همچنین در نمونه ی آماری 63.05% درصد از نمونه ها  را مرد تشکیل دادند و 36.95% درصد را زن تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی در زمینه ی سطح تحصیلات نمونه های آماری تحقیق به مدرک تحصیلی کارشناسی (64.25%) اختصاص دارد و کمترین فراوانی مربوط به مدرک کارشناسی ارشد (4.82%) است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی در شهرت و اعتبار عمومی، پذیرش اطلاعات در مخاطبان، کیفیت ادراک شده اطلاعات و ارزش ادراک شده اطلاعات نقش دارند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، برندسازی، خبرگزاری ایرنا
 • محمد بابایی *، ملک محمد مهرعلی صفحات 75-114
  هدف این مقاله بررسی میزان تاثیر برنامه های صداوسیما در همراه سازی مردم در راهپیمایی های سراسری ازجمله راهپیمایی 22 بهمن است.تلویزیون جمهوری اسلامی هر سال و در آستانه راهپیمایی های 22 بهمن برنامه های خبری و مناستبی تولید و پخش می کند تا مخاطب را برای مشارکت در این مراسم همراه کند. اکنون تغییرات جدید در شرایط و نیز فضای رسانه ای کشور ضرورت توجه به این موضوع و شناخت اثرات دگرگونی ها را بر عملکرد تلویزیون بیشتر کرده است. خلاء مطالعات علمی در این باره سبب تداوم برخی رویه های سنتی تلویزیونی شده است. مطالعه علمی این موضوع نیز می تواند سبب شناخت بهتر و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد رسانه در این مناسبت ها بشود. پرسش اصلی پژوهش این است که "برنامه های تلویزیون چه تاثیری در همراه سازی مشارکت کنندگان در راهپیمایی 22بهمن داشته است ؟" فرضیه مقاله نیز این است که" به نظر می رسد تاثیر برنامه های تلویزیون با توجه به تغییرات وضعیت جامعه و نیز ورود رقیبان رسانه ای جدید، کامل نیست و بلکه موردی و موضوعی بر مشارکت کنندگان اثر داشته است". پژوهش به دو روش اسنادی (برای داده های نظری) و پیماش (برای داده های میدانی و با تکتیک پرسشنامه) انجام شده است. داده ها نیز با نرم افزار spss  پردازش شده اند. کم توجهی به تولید پیام متناسب با ویژگی های مخاطبان، افزایش تاثیر رسانه های اجتماعی در مقایسه با رسانه ملی، ضعف حرفه ای گرایی در بکارگیری مولفه های محتوایی و بصری پیام و نیز کاهش مخاطبان جوان برنامه های مناسبی 22 بهمن از جمله مهمترین یافته های پژوهش اند.
  کلیدواژگان: صداوسیما، مشارکت سیاسی، راهپیمایی 22 بهمن، تبلیغات سیاسی
 • محمد اسماعیل حق پرست *، فاطمه کریم وند صفحات 115-132
  ایران از زمان پیدایش تا کنون و در ادوار مختلف تصاویر گوناگون متفاوت و گاه متناقضی از جامعه ایران به نمایش گذاشته است. جامعه ایرانی مانند همه جوامع درحال تحول در دهه های اخیر دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. یکی از متغیرهای اجتماعی برای فهم دگرگونی های معاصر ایران مفهوم سبک زندگی است ما در این مقاله در وهله اول با بهره گیری از نظریه بازنمایی و در وهله دوم با استفاده از الگوی تبیینی بوردیو در باب سبک زندگی تلاش میکنیم به بررسی سبک زندگی بازنمایی شده در شبکه های رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. برای نیل به این هدف فوق بعد از نمونه گیری از بین برنامه های تولید شده در شبکه رادیویی تهران در طول سه ماه از سال 97 با استفاده از روش تحلیل محتوا و پس از تعریف مقولات و شاخصها پرسشنامه معکوس تهیه شده و داده ها از طریق شنیدن فایل های استخراج شده مورد نظر جمع آوری شد. برای بررسی برنامه های تولید شده رادیویی موضوعات و دیالوگ های مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.
  نتایج حاصل نشان میدهد از میان ابعاد سبک زندگی، نگرش ها بیشترین میزان بازنمایی را در شبکه رادیویی تهران را به خود اختصاص داده است. بعد از این بعد، ابعاد دیگر به ترتیب عبارتند از: مصرف فرهنگی ، اوقات فراغت و اولویت ارزش های اخلاقی. در ادامه یافته های پژوهش با یافته های قبلی ارمکی و شالچی در مقاله بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ مورد مقایسه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رادیو، رسانه، نظریه بازنمایی، سبک زندگی، مصرف
 • پرویز امینی *، سید ابراهیم سرپرست سادات صفحات 133-154
  هدف مقاله حاضر بازشناسی نشانه های جامعه شناختی و معرفت شناختی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان 2012 ، ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی بوده است. این پژوهش از نوع کیفی و با تکیه بر روش نشانه شناسی در پی رمزگشایی از لایه های گاه ناپیدا و ناآشکار فیلم است. نتایج این بررسی نشان داد که در این فیلم پیام ایران جای زندگی نیست در بافتی دراماتیک و با ظرافتی هنری به مخاطب القا شده است. استدلال های چیده شده در خدمت این مضمون و برای تجهیز مخاطب برای همراهی با آن است. مضمون مذکور بازتابی از مشکلات معرفتی و جامعه شناختی ایران امروز است که با استفاده از شگردهای فیلم سازی نظیر محدودیت نمای لانگ شات، استیلای فضای بسته و فقدان موسیقی طبیعی نمایانده می شود. در واقع یکی از کارکردهای هنرهای تصویری، طبیعی جلوه دادن وضعیت های برساخته شده به وسیله رمزها و نشانه ها در جامعه هستند. در این فیلم مضامین اخلاقی در جامعه ایرانی به عنوان وضعیتی رو به اضمحلال تصویر می شود، که زمینه های معرفت شناختی دارند.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، معرفت شناسی، جامعه شناسی، جدایی نادر از سیمین، جامعه ایران
 • غلامرضا آذری *، محمد حاج حسینی صفحات 155-175
  محققین درصدد آن هستندکه دراین پژوهشبه بررسی مقایسه ای ارزشهای دینی درسینمای دهه 60 ایران(توبه نصوح- سفیر- پروازدرشب- دیده بان- هامون)ودر سینمای دهه 80 ایران(فیلمهای اینجاچراغی روشن است- قدمگاه-بیدمجنون- ملک سلیمان- طلا ومس) که با هدف کشف و شناخت مقوله های دینی موجود در این فیلم ها صورت گرفته است،برای دست یابی به این هدف تمامی صحنه ها وسکانس های دینی این فیلم هامورد تحلیل قرار گرفت .روش تحلیل محتوای کمی است وابزار اندازه گیری آن پرسشنامه معکوس بوده است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جداول و نمودارهای فراوانی استفاده گردید. نتایج آماری این پژوهش نشان داد،در مجموع 223 بار 12 مقوله دینی موردنظر محقق در این ده فیلم برگزیده استفاده شده است که سهم دهه ی شصت، 116 بار و سهم دهه هشتاد، 107 بار است. مقوله عبادت با 55 با بسامد(30 بار در فیلم های دهه شصت و25 باردر فیلم های دهه هشتاد) بالایی را به خود اختصاص داده است که می توان گفت که در سینمای دینی عبادت مهمترین نشانه معرفی یک دین و مذهب است وفیلمسازان این دو دهه به این نکته توجه ویژه ای داشتند. مقوله حج با یکبار تکرار فقط در دهه 80 کمترین بسامد را در بین مقوله ها داشته است.
  کلیدواژگان: دین، ارزش، سینمای دینی، سینمای دهه 60 و80 ایران
 • حسام الدین خلعتبری لیماکی *، مجید بیگی صفحات 177-195
  واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان رجس ،رجز ، نحس ، اشتقاق معنای دارد ، متعلق  واژه نجس  همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد اجتناب واقع می شده است  ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت علاوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد که مصادیق هر کدام با قراین مقالی ومقامی مشخص می شود ، تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن علاوه بر اعیان  به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد ، سبب دگرگونی در برقراری ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها بدست می آید . این تحقیق به روش کتابخانه ای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمع آوری شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن   پرداخته است .
  کلیدواژگان: نجس، رجس، مشرکون، قرآن، ارتباطات اجتماعی
 • علی کربلایی پازوکی *، محمد صدقی صفحات 197-212
  نقش محبت در تنظیم روابط انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی، موضوعی اساسی و کاربردی است که در آیات قرآن، سیره اهل بیت و سخنان اندیشمندان اسلامی بر آن تاکید فراوان شده است. با توجه به زندگی سرد و بی روح بشر امروز و جایگاه محبت در ایجاد، بسط و گسترش سعادت اجتماعی، این پژوهش درصدد بررسی نقش محبت در سامان بخشی، رشد و تعالی و بهینه سازی روابط انسان ها است. برای تحقق این مهم از روش توصیفی، تحلیل متن و شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.  محبت نقش مهمی در پیوند و استحکام و تداوم روابط خانوادگی، سامان بخشی نابهنجاری های اجتماعی و رشد و تعالی روابط همسایگی و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان دارد. امروزه کم توجهی به مسئله محبت سبب چالش هایی در روابط اجتماعی ، افزایش اضطراب، غم غربت ،احساس تنهایی و افسردگی گردیده است.
  کلیدواژگان: محبت، ارتباط، اجتماع، خانواده، همسایگان، غیر مسلمانان
|
 • Roya Motamed Nejad * Pages 9-36
  Il semblerait que l’Etat régulateur soit beaucoup plus apte a gérer les défis de l’ère numérique que l’état monopolistique. Conférant a des autorités en son sein, chacune indépendante et experte, la régulation d’un secteur donné du numérique, ledit Etat fonctionne de manière beaucoup plus ouvert et décentralisée, ce qui est un facteur déterminant pour la bonne gestion du numérique. Les régulateurs s’emploient de manière quotidienne à rendre effective la coexistence entre des intérêts souvent divergents au sein du monde numérique. Ainsi parviennent à se concrétiser d’une part les droits fondamentaux des citoyens et d’autre part l’innovation, rendue possible par la participation du secteur privé. Faute de reconnaître le droit a l’innovation au secteur privé et par conséquent dépourvu d’un système de régulateurs indépendant et par ailleurs fortement présent dans les secteurs économiques et technologiques, l’état monopolistique aura logiquement du mal à pourvoir aux nombreux besoins et demandes des citoyens numériques. Cet article traite de préférence de la régulation à l’européenne laquelle a l’opposé de la régulation anglo-saxonne, comporte deux volets économique d’une part et sociale d’autre part. Une dimension sociale qui est d’ailleurs fortement perceptible. Mais qu’en est-il exactement de la chine qui en tant qu’état planificateur ou le secteur public fortement présent dans l’économie mais ou le libéralisme économique s’est fait jour malgré tout depuis quelques années déjà est loin de constituer un état régulateur. Alors qu’une avancée spectaculaire de ce pays dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle est annoncée pour les années à venir, des questions nous interpellent. Comment la chine fait – elle pour réussir cet exploit, mais surtout comment procède t’elle pour faire profiter les citoyens chinois de ces progrès ? Parvient elle à honorer ses obligations positives dans le domaine du numérique ?
  Keywords: Le numérique, les états, l’état monopolistique, régulateur
 • Omid Ali Masoudi * Pages 37-46
  One of the problems in the training of news in the journalism is the ambiguity in the definition of "news." The most recent commentary does not help in learning individuals. Without knowing definition of news, we can say that it is difficult and complicated for recognize the "News Elements" and "News Values", and it is not impossible cover most of the issues in the preparation and setting up of news. In this research, the researcher uses the qualitative research methodology and observing and interviewing experienced journalists with a comprehensive definition for reporting. The result of this research is to achieve this definition: »The news of the process of evaluating elements of an event is objective, taking into account the interests of the sender and The need for the audience«.
  Keywords: News, Journalism, News Definition, NewsValues, News Elements
 • Mehdi Moghaddar, Dr. Somayeh Tajik Esmaeili * Pages 47-74
  The purpose of this study is to investigate the role of social networks in branding the IRNA news agency. The present study can be considered as a descriptive-survey research and research project. The statistical population of the survey is all Tehran City news agency staff. That number is 600 people. For sampling, a purposeful sampling method was used in this research. Based on the Cochran formula, 234 employees of the Tehran news agency were selected as the statistical sample. Findings showed that the highest percentage of statistical samples of the research was in the age range of 31-40 years (57.83%). In the statistical sample, 63.05% of the samples were male and 36.95% were female. The results showed that the highest frequency in the field of education was in the research sample (64.25%) and the least amount is related to the master's degree (4.82%). Research findings suggest that social networks play a role in popularity, public acceptance, perceived information quality and perceived value of information.
  Keywords: social networks, branding, IRNA news agency
 • Mohammad babaei *, Mehrali malek mohammad Pages 75-114
  The impact of audio and video programs on the mobilization of people in various socio-political areas in Iran has been less studied scientifically. Every year and on the eve of the March 22 Baman rallies The Iran,s television program is being produced and broadcast to bring the audience to participate in the ceremony. Meanwile the fact that new changes in the conditions and media environment of the country seems it is necessary to pay attention to this issue and to recognize the effects of changes on TV performance. It seems that the lack of serious scientific studies on this issue has led to the continuation of te same traditional media practices, especially television. A scholarly study of this, can also help to better understand and provide solutions to improve media performance on these occasions. Hence, the main question of the study is, "How did the TV shows affect the attendance of the participants in the 22Bahman march?" The hypothesis to be tested will be "the impact of television programs seems to be not complete due to changes in the conditions of the community and the rol of new media rivals, but also has a bearing on the contributors." The research was carried out in two methods documentary (for theoretical data) and the survey (to collecting field data and questionnaire). Data is also processed by the SPSS software. The lack of attention of Produces to producing messages tailored to the characteristics of the audience, the increased impact of social media messages on participants in the march compared to the main stream media, the lack of professionalism in applying necessary content and visual components, and the decrease of young audiences of tv propaganda in 22Bahman are some of the most important findings of the research.
  Keywords: IRIB, TV Programs, political participation, March 22, political propaganda
 • mohammad esmaeil haghparast *, fatemeh karimvand Pages 115-132
  Various, different, and sometimes contradictory images have been represented from the Iranian society in different periods since its emergence so far. Like all evolving societies, the Iranian society has experienced changes in recent decades from different social, cultural, and economic aspects. A social variable used for understanding the contemporary changes in Iran is the notion of lifestyle. In this paper, we attempted to investigate the lifestyle represented in the radio channels of the Islamic Republic of Iran Broadcasting first by utilizing the representation theory and then by employing Bourdieu’s explanation scheme in regard to lifestyle. To achieve the above purpose, we developed an inverse questionnaire after sampling from among the programs produced in Tehran’s radio channel during three months in 2018 using the method of content analysis and after defining the categories and indicators, and collected data by listening to the relevant extracted files. To investigate the produced radio programs, we analyzed different topics and dialogues.
  The obtained results demonstrated that among the aspects of lifestyle, attitudes had been represented most on Tehran’s radio channel. The following aspects include cultural consumption, leisure, and priority of ethical values, respectively. Next, the findings of the research were compared to the previous findings by Armaki and Shalchi in their paper on investigation of coffee shop youth lifestyle.
  Keywords: Radio, Media, Representation Theory, Lifestyle, Consumption
 • Parviz Amini *, Sayyed Ebrahim Sarparastsadat Pages 133-154
  The main purpose of this article is to understand epistemological and ssociological indications of ‘A Separation’ directed by Asghar Farhadi, an Iranian director, the winner of 2012 Oscar award for best non-English language film. This Qualitative Research, based on methodology of Semiotics, aims to decode a number of underneath and hidden layers of the film. The study shows that the film - in a dramatic way with artistic delicacy - induces a message that “Iran is not a place to live”. The arguments raised in the film are to that end and are trying to push the audience to sympathize with it. The message of films is a mirror of the sociological and sociological problems of modern Iran, which is shown normal by filmmaking using techniques such as the limitations of the Long Shot, closed space entropy and the mum of music. Indeed, one of the functions of visual arts is the naturalization of the conditions constructed by ciphers and symbols in society.
  In the film, moral themes in the Iranian society are depicted as being in a condition of collapse, which has epistemological definitions.
  Keywords: Semiotics, Epistemology, Sociology, A Separation, Iran society
 • Dr.Gholamreza Azari *, Mohammad Haj Hosseini Pages 155-175
  The researchers sought to conduct a comparative study on religious values in Iranian movies of 80s (Repentance3, The Ambassador4, Ascension in the Night5, The Observer6, and Hamoon) and 2000s (Here, a Shining Light7, Ghadamgah, The Willow Tree8, The Kingdom of Solomon9,Gold and Copper10). The study aimed to discover the religious implications in these films. To this end, all religious scenes of these movies were analyzed by means of several tables and graphs, using reverse questionnaire as the measurement tool. According to the statistical results,the religious implications sought by the researchers were used a total of 223 times (116 times in the movies of 80s and 107 times in the movies of 2000s) in 12 categories in these 10 sample movies. The most frequently used category was prayer with a frequency of 55 (30 times in the movies of 80s and 25 times in the films of 2000s).It can be concluded, therefore, that prayer is the most important introducing implication of religion in the religious cinema and the filmmakers had paid special attention to this topic in these two decades. Moreover, Hajj was the less frequently used category being used only once in the movies of 2000s.
  Keywords: religion, value, religious cinema, Iranian cinema of80s-2000s
 • Hesam al Din Khalatbari Limaliki *, Majid Beygi Pages 177-195
  Najis is an original Arabic word, which has been mentioned in the Quran only once in the phrase "Enma al-Mishrakon Najis" The term "najis" has always been an object or a person that has caused hatred and avoidance And in addition to the issue of sharia law, it also prohibits purification The examples are indicated by verbal and verbal communication The affiliation of the word Najis in the age of the Messenger of Allah and before it, in addition to the lords of the hate and only meant to avoid it. Which means changes in the establishment of social relationships with polytheists. This research was conducted in a library method.
  Keywords: Najis, The idolaters, Quran, Social Communication
 • Ali Karbalaiee Pazoki *, Mohammad Sadeghi Pages 197-212
  The role of kindness in regulating human relationships and enjoying healthy social life, is a fundamental and practical issue. What has been emphasized in the years of the Qur’an, the family of the Ahl- al- bayt and ideas of Islamic scholars, Regaled to life of the cold and soulless, today the place of kindness in creation and expansion of social happiness, this research seeks to examine the role of kindness in the organization, growth, excellence and optimization of human relationships by descriptive and analytical method. Kindness play an important role in the bonding and solidarity of family relationships, the organization of social anomalies, excellence of neighborhood relationships and optimization of non- Muslim relation. Today, the lack of attention to the issue of kindness, has caused challenges in the social relations of human beings and has led to the coldness of social relationships, anxiety, sadness, routine and depression.
  Keywords: kindness, relationship, social, family, neighbouring, non- Muslim