فهرست مطالب

صنعت نسوز - پیاپی 12 (تابستان 1397)
 • پیاپی 12 (تابستان 1397)
 • 86 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن سردبیر
  مسعود کشاورز صفحه 10
 • مطالعه کانی های گروه سیلیمانیت با تاکید برکابرد دیرگدازهای مولایتی
  محمد حمید وکیل نژاد، سید مرتضی نقیب * صفحه 12
 • خوردگی در دیرگدازها
  محسن امین، علی حبیبی صفحه 22
 • بررسی خصوصیات دیرگدازهای پایه مولایتی و آندالوزیتی
  ترجمه: سودابه جمشیدی صفحه 30
 • مواد اولیه صنعت دیرگداز
  عباس رمضانی صفحه 38
 • امضا قرارداد همکاری بین جهاد دانشگاهی یزد و شرکت آذر شید پارس
  صفحه 62
 • معرفی کتاب انتخاب مواد نسوز برای فولادسازی
  صفحه 71
 • مصاحبه با جناب مهندس ادیب ریئس هیت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
  صفحه 74
 • مصاحبه با جناب آقای محمدرضا ترکان، مدیر فروش شرکت سلیم سپاهان
  صفحه 78