فهرست مطالب

صنعت نسوز - پیاپی 13 (پاییز 1397)
 • پیاپی 13 (پاییز 1397)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/09/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن صنعت نسوز
  مسعود کشاورز صفحه 10
 • فصل اول: مواد اولیه عایق / مواد اولیه صنعت دیرگداز
  عباس رمضانی صفحه 12
 • خوردگی در نسوزها
  محسن امین صفحه 23
 • چاره اندیشی برای چالش های تامین مواد اولیه دیرگداز با تاکید بر مدیریت پسماند
  محمد حمید وکیل نژاد، سید مرتضی نقیب، مهسا فریدی صفحه 31
 • آیا نانوبند سیلیکای - کلوئیدی می تواند راهکار مناسبی برای قطعات منولیتیک پریکست (به خصوص قطعات سنگین وزن حجیم) باشد؟
  نادر کاظمی صفحه 42
 • رویدادهای پاییزی نسوز
  صفحه 58
 • کسب رکورد کاهش مصرف الکترود در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه
  صفحه 60
 • هندبوک استانداردهای بین المللی مواد دیرگداز
  صفحه 62
 • دستاوردهای جدید فولاد الیاژی ایران بر افتخارات این شرکت افزود
  صفحه 64
 • گفت و گو با مهندس آتش انتظامی
  صفحه 70
 • مصاحبه با دکتر ایرج کاظمی
  صفحه 73
 • گفت و گو با مهندس عظیمی
  صفحه 77
 • آشنایی با ضوابط و مقررات بیمه ای ویژه کارفرمایان
  صفحه 79