فهرست مطالب

آزمایشگاه و تشخیص - پیاپی 43 (بهار 1398)
 • پیاپی 43 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • دکتر محمد صاحب الزمانی صفحه 7
 • دکتر صادق ولیان بروجنی صفحات 8-22

  سقط جنین به پدیده از دست دادن جنین قبل از هفته 20 حاملگی گفته می شود. سقط جنین یکی از عوارض شایع در حاملگی می باشد و علت وقوع آن در بسیاری از موارد ناشناخته باقی می ماند. عوامل شناخته شده برای سقط شامل ناهنجاری های ساختاری در رحم، ناهنجاری های ژنتیکی، بیماری های خودایمنی، نقایص هورمونی، نقایص انعقادی و ترومبوفیلی، تخمدان پلی کیستیک، چاقی و سبک زندگی می باشد. سقط از لحاظ جسمی و روحی آسیب های فراوانی بر زوجین می گذارد، به ویژه هنگامی که به صورت مکرر رخ دهد. کشف و شناسایی مارکرهای زیستی مرتبط با سقط می تواند کمک موثری در تشخیص عارضه و پیشگیری از آن را فراهم نماید. در میان مارکرهای زیستی شناخته شده میکرو RNA ها دارای پتانسیل بالایی هستند. تشخیص براساس تغییرات مولکولی و تغییرات بیان میکرو RNA هایی که در سقط دچار تغییر می شوند، می تواند به شناخت افراد مستعد سقط جنین یا پیشگیری از آن کمک زیادی نماید. میکرو RNA ها گروهی از RNA های غیر کد کننده می باشند که بیان بخش زیادی از ژن های بدن را تنظیم می کنند. این تنظیم می تواند در سطح رونویسی و نیز پس از رونویسی انجام شود. بیان این میکروRNA تحت تنظیمات بسیار دقیقی قرار دارد و برهم خوردن این نظم با انواع بیماری ها در ارتباط است. مطالعات نشان داده است که برخی از این میکروRNA ها طی بارداری دچار کاهش بیان و تعداد دیگری دچار افزایش بیان می شوند و این تغییرات بر روی میزان بیان ژن های هدف آن ها تاثیر زیادی دارد. یکی از دلایلی که می تواند باعث تغییرات بیانی در میکروRNA ها شود، تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن های رمز کننده این میکروRNA ها در ژنوم می باشد. در این نوشتار نقش و اهمیت میکرو RNA در سقط مکرر بررسی می شود.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، میکروRNA، ژن ERBB2، ژن LIF، MIR-125a، rs12976445
 • دکتر محمد قهری صفحات 23-27

  لیکن پلان یک بیماری خود ایمنی است. علت اصلی این بیماری تا کنون ناشناخته باقی مانده است. بیماری واگیردار نیست و استرس می تواند وضعیت آن را بدتر کند. لیکن پلان یک بیماری نسبتا شایع و التهابی پوست و مخاط است. اگر چه این بیماری غالبا در افراد میانسال رخ می دهد اما احتمال ابتلا در هر سنی وجود دارد. لیکن پلان معمولا با ضایعات برجسته بنفش رنگی که اغلب بسیار خارش دار هستند بروز می کند. بیماری هر نقطه ای از بدن را ممکن است درگیر کند اما معمولا به طور کلاسیک مچ دست و پا مبتلا می شوند. گرفتاری پوستی با پاپول های خارش دار با سطح صاف و تخت، چند ضلعی شکل و بنفش رنگ مشخص می شوند و با حضور خطوط سفید و ظریف بر روی سطوح آن ها یک طرح توری شکل را نشان می دهند. در 10% موارد لیکن پلان تغییرات ناخنی دیده می شوند. شایع ترین تغییرات در ناخن ها نازک شدن صفحه ناخن و ظهور شیارهای طولی در صفحه ناخن است. اونیکولیز، هایپرکراتوز زیر صفحه ناخن و افتادن یا ریختن ناخن (shedding) نیز دیده می شود. به هر حال افتادن دائمی ناخن با اسکار ممکن است اتفاق افتد که این وخیم ترین نوع آسیب در این بیماری است. هر ناخن ممکن است گرفتار شود لیکن اکثر اوقات ناخن شست پا مبتلا می گردد. یک نوع نادر لیکن پلان وجود دارد که موجب یک فرآیند آتروفیک در کف پا و تخریب دائمی بسیاری از ناخن های پا می شود. تشکیل پتریجیوم بستر ناخن اگر چه کمتر شایع است اما تایید کننده تشخیص است. این حالت موقعی رخ می دهد که بین اپیدرم چین خلفی ناخنی و بستر ناخن چسبندگی پدید می آید و در نهایت منجر به از دست دادن ناخن می شود. ناخن های شست پا خیلی بیشتر مبتلا می شوند اما همه ناخن ها ممکن است مبتلا شوند. این بیماری علاوه بر پوست و ناخن، ممکن است مخاط دهان و ناحیه تناسلی را نیز درگیر کند. لیکن پلان اغلب با معاینه بالینی تشخیص داده می شود. اما در موارد مشکوک می توان از بیوپسی پوست یا مخاط برای تایید تشخیص استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بیماری های ناخن، ناهنجاری های ناخن، لیکن پلان، اختلالات ناخن
 • دکتر حسین درگاهی، نگین بشری، آرش اکبرزاده صفحات 28-41
  زمینه و هدف

  در رویکرد جدید مدیریت ، استفاده از هوش مدیریتی اهمیت خاصی پیدا کرده است که شامل هوش هیجانی، ریاضی، سیاسی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش مدیریتی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396- 1395 انجام شد.

  روش بررسی

  در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 225 نفر به صورت طبقه بندی شده و تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پ‍رسشنامه هوش مدیریتی دارای دو بخش استفاده شد که بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم، دارای 6 بخش هوش هیجانی، معنوی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و ریاضی بود. در نهایت 206 پرسشنامه جمع آوری شد که داده های حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS 21 به کمک آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، تی تست، آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون و آزمون من- ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  کمترین نمره هوش مدیریتی دانشجویان برابر با 1/372 و بیشترین آن برابر با 5/705 و متوسط هوش مدیریتی دانشجویان برابر با 5/51± 12/569 در سطح مطلوب و میانگین و میانه آن بیشتر از مقدار مورد انتظار بود. اختلاف معناداری بین هوش مدیریتی مردان و زنان و همچنین بین رشته های تحصیلی مختلف وجود نداشت، اما یافته ها نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی امتیاز بالاتری از دانشجویان کارشناسی در هوش مدیریتی داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت زیاد هوش مدیریتی برای حوزه نظام سلامت جهت استخدام دانش آموختگان، لازم است تا علاوه بر سایر مولفه های مورد نیاز به هوش مدیریتی و ابعاد آن توجه خاص مبذول داشت و هوش مدیریتی را به عنوان یکی از معیارهای مهم شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتخاب مدیران آینده نظام سلامت کشور در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: هوش مدیریتی دانشجویان، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • محمد تشیع، امیر بهرامی، دکتر فریبا نبات چیان* صفحات 42-49
  زمینه و هدف

  مورفین یکی از مهم ترین آلکالوئیدهای خانواده تریاک است که مهم ترین ترکیب موثر آن نیز می باشد. مورفین نوعی داروی ضد درد و مخدر بسیار قوی است. با توجه به استفاده عمده مورفین و مشتقات آن، اعمال تاثیرات این ماده بر روی هورمون های بدن به ویژه هورمون های جنسی بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر مورفین بر هورمون های جنسی و همچنین تفاوت اثربخشی مورفین بر جنسیت است.

  روش بررسی

  این تحقیق، یک مطالعه بنیادی-کاربردی می باشد که در آن از 38 راس موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (wistar) استفاده گردید. در سرم خون آن ها 17- بتا استرادیول، پروژسترون و تستوسترون با استفاده از کیت های بیوشیمیایی اندازه گیری گردید. نتایج با استفاده از آزمون های آماریt,،t زوج، آنالیز واریانس بررسی گردید.

  بحث

  مطالعه ما نشان می دهد که میزان تستوسترون در خلال 1 هفته پس از مصرف مورفین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان می دهد. این کاهش با افزایش مصرف مورفین تا هفته چهارم نیز ادامه دارد. بررسی ما نشان می دهد که میزان هورمون در بین هفته های اول و دوم، اول و سوم تفاوت معنی داری ندارد.
  میزان هورمون پروژسترون در حد فاصل هفته دوم نسبت به هفته اول مصرف مورفین کاهش معنی داری نشان می دهد (002/0 P<) ولی این مقایسه در موش ها به تفکیک جنسیت بین هفته های دوم و اول معنی دار نبود. ارتباط معنی دار بین مصرف مورفین و میزان استرادیول دیده نشد.

  نتیجه گیری

  میزان هورمون تستوسترون با مصرف مورفین کاهش معنی داری نشان می دهد. این کاهش، قطعا با کاهش میل جنسی و قدرت باروری جنس نر ارتباط دارد. میزان هورمون پروژسترون با مصرف مورفین کاهش معنی داری نشان می دهد این کاهش می تواند با وضعیت بارداری و حفظ و نگهداری جنین در این دوران ارتباط داشته باشد.

  کلیدواژگان: مورفین، تستوسترون، پروژسترون، استرادیول
 • دکتر حمیدرضا فرزین، دکتر مجید جمشیدیان مجاور* صفحات 50-54

  با توجه به واردات واکسن ها از کشورهای مختلف با سطوح تکنولوژیک متفاوت، ضرورت تکوین و توسعه سیستم های کنترل کیفی واکسن در داخل کشور از ضروریات بی بدیل کشور می باشد. تست های هماهنگ تعیین عدم حضور عوامل خارجی بعنوان یک موضوع اصلی در عرصه بین المللی برای واکسن های دامپزشکی مطرح می باشد. عوامل خارجی مانند ویروس نیوکاسل، ویروس لکوز پرندگان، ویروس لارنگوتراکئیت عفونی، ویروس بیماری بورس عفونی، ویروس برونشیت عفونی، ویروس کم خونی جوجه، ویروس آنتریت هموراژیک و ویروس رتیکولواندوتلیوز می باشد. روش های شناسایی این عوامل خارجی ویروسی شامل سرولوژی برای آنتی بادی های اختصاصی ویروس در پرندگان تلقیح شده، جداسازی ویروس در پرندگان تلقیح شده، جداسازی ویروس در تخم مرغهای جنین دار یا کشت های سلولی می باشد. در این مقاله به بررسی اجمالی این روش ها خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: کنترل کیفی، مواد بیولوژیک، آلودگی واکسن، عوامل خارجی
 • رضا بهلولی خیاوی صفحات 55-59

  مالاریا یکی از مهم ترین بیماری های عفونی گرمسیری است. میزان بروز مالاریا در جهان در هر سال حدود 300 تا 500 میلیون موارد بالینی را شامل شده و سالیانه با مرگ و میر 1 تا 3 میلیون نفر از مبتلایان همراه می باشد. تشخیص صحیح و به موقع مالاریا ضروری است تا از طریق درمان اختصاصی ضد مالاریا عوارض شدید و مرگ و میر ناشی از این بیماری کاهش یابد. این مقاله روش های تشخیص آزمایشگاهی عفونت مالاریا را شرح می دهد.

  کلیدواژگان: مالاریا، تشخیص، میکروسکوپی، سریع
|
 • Fatemeh Karimi khouzani, Sadegh Valian Bourojeni* Pages 8-22

  Abortion is a term used for missing of fetus before 20th week of pregnancy, which is a common complication of pregnancy and its aetiology usually remains unknown. Known aetiologies for this phenomenon include structural malformation of uterus, genetic anomalies, autoimmune conditions, endocrine defects, coagulative and trombophilic disorders, polycystic ovary, obesity, and lifestyle. Abortion has many mental and physical consequences for the involved couple, especially when it becomes recurrent. Analysis of molecular changes of microRNAs expression that are changed in abortion can help identifying people who are susceptible to abortion and even prevent it. MicroRNAs are a group of non-coding RNAs that regulate a large number of genes. This regulation can occur at transcription level or after transcription. Expression of microRNAs is associated with a variety of diseases. Studies have shown that during abortion, expression of some of these microRNAs is altered (both decrease and increase), which has a large effect on expression of their target genes. Single nucleotide polymorphism (SNP) in coding genes of microRNAs could affect microRNAs’ expression. In the present article, the role and effects of MIRs on recurrent abortion is reviewed.

  Keywords: Recurrent abortion, microRNA, ERBB2 gene, LIF gene, MIR-125a, rs12976445
 • Mohammad Ghahri Pages 23-27

  Lichen planus affects about 1%-2% of the general population. There is little known as to the cause of the condition, but all theories include a reaction of the body’s immune system. Lichen planus can develop nearly anywhere on the body. On the skin, lichen planus “appears as rows of itchy, flat -topped bumps,” It can also appear on the inside of the cheek and on the gums and tongue. Lichen planus also appears on the scalp (referred to as lichen planopilaris). On the scalp, lichen planopilaris can cause permanent damage to hair follicles and leave adults with patches of baldness. Of those affected with the condition, about 10% will have lichen planus on the nails. The condition can cause splitting or thinning of the nails. One reason is it’s easy to confuse with other nail conditions, such as pterygium. Another roadblock to a diagnosis is the fact that lichen planus can show up on all the nails and toes, on only the nails or the toes, or on only select nails or toes. However, when lichen planus appears on the nail, it often destroys the matrix. Consequently, even if the lichen planus clears up, the nail will still be damaged. Lichen planus can be itchy, and it can cause inflammation. It may not be possible to clinically differentiate nail involvement by lichen planus from involvement by psoriasis, primary onychomycosis or traumatic nail unit dystrophy. One could reach a diagnosis of lichen planus on the basis of the typical clinical appearance and a punch biopsy of a representative lesion.

  Keywords: Nail diseases, Nail dystrophies, Nail disorders
 • Hossien Dargahi, Negin Bashari, Arash Akbarzadeh Pages 28-41
  Introduction

  In new management approach ,using managerial intelligence has special significance, that includes emotional, mathematical/logical, political, cultural, spiritual and moral intelligence. So, this study is aimed to compare managerial intelligence among students of school of Allied Medicine of Tehran University of Medical Sciences in 2017-2018.

  Method

  A descriptive-analytical study was induced using sample size by krejcie and morgan table was consisted 225 students selected based on random classification method. For collecting data, managerial intelligence questionnaire was used included demographic information and 6 managerial quotient elements. 206 questionnaires were collected and they were analysed with descriptive statistic and Kolmogorov-smirnov test, T-test, Wilcoxon-singled test and U Mann- Whitney test by SPSS 21.

  Findings

  The least managerial intelligence score of students was 372.1,and the highest score was705.5 and the average managerial intelligence score of students was 569.12±51.5,and the mean was more than its expected amount. There was no meaningful correlation between managerial intelligence of male and female students and also between different major fields. But, these findings indicated that MSc. and Ph.D students had higher scores than undergraduate students in managerial intelligence.

  Conclusion

  Regarding of high importance of managerial quotient for health care system employees´ performance after graduation and starting employment, it is necessary that managerial quotient should be selected as a most important criterias for selection of competent health care system managers.

  Keywords: Managerial Intelligence of Students, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences
 • Mohammad Tashauoei, Amir Bahrami, Fariba Nabatchian* Pages 42-49
  Background and Aim

  Morphine is one of the most important alkaloids of opium family that is the most effective combintion of family as well. Morphine is a narcotic analgesic and is very strong. Due to the use of morphine and its derivatives, applying the effect of this substance on the body's hormones, especially sex hormones is very important. The aim of this study was to investigate the effect of morphine on sex hormones and the effect of morphine on gender differences.

  Materials and Methods

  The study, an Applied study in which 38 Wistar rats (wistar) was used. In the blood serum were measured 17 beta-estradiol, progesterone and testosterone using biochemical kits .

  Discussion

  Our study shows that testosterone levels within 1 week after taking morphine compared with the control group showed a significant decrease. This decrease morphine consumption continues until the fourth week. Our study shows that hormone levels in the first and second weeks, the first and third difference is not significant. The progesterone in between the second week than the first week of morphine showed a significant reduction (002/0 P <) in mice, according to sex, but the comparison between the second and first weeks was not significant
  There was no relationship between morphine and estradiol levels.

  Conclusion

  The results show a significant decrease in testosterone with morphine. This reduction would be associated with decreased libido and male fertility. The hormone progesterone indicate that this reduction could be significantly reduced morphine consumption and maintenance status of the embryo at this stage of pregnancy related.

  Keywords: : Morphine, Testosterone, Progesterone, Estradiol
 • Majid Jamshidian Mojaver*, Hamidreza Farzin Pages 50-54

  multiple technological levels the necessity of developing vaccine quality control systems is one of the requirements of our country Coordinated tests of the absence of externous agents in biological substances are considered as a major international concern for veterinary vaccines. Exogenous agents such as Newcastle disease virus, avian leukosis virus, infectious laryngotracheitis virus (ILTV), infectious bursal disease virus, infectious bronchitis virus, chicken anemia virus, hemorrhagic enteritis virus and reticuloendothelial virus. Identification methods for these external viral agents include: Serological testing of virus specific antibodies in vaccinated birds, virus isolation in vaccinated birds, virus isolation in embryonic eggs or cell cultures. Here's an overview of these methods.

  Keywords: quality control, biological substances, externous agents
 • Reza Bohloli Khiavi Pages 55-59

  Malaria is one of the most important tropical infectious diseases. The incidence of malaria worldwide is estimated to be 300–500 million clinical cases each year with a mortality of between one and three million people worldwide annually. The accurate and timely diagnosis of malaria infection is essential if severe complications and mortality are to be reduced by early specific antimalarial treatment. This review details the methods for the laboratory diagnosis of malaria infection.

  Keywords: malaria, diagnosis, microscopy, rapid