فهرست مطالب

صنعت تاسیسات - پیاپی 234 (تیر 1398)
 • پیاپی 234 (تیر 1398)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اخبار علمی و صنعتی
  صفحه 3
 • در محضر استاد
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 5
 • جیمزباند مامور 007 (زندگی کن و بگذار بمیرند)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 9
 • سینما تاسیسات (ریچارد شیردل)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 13
 • رده انرژی پکیجهای آبگرم
  مهندس وحید عزیزی صفحه 19
 • جدا کننده هیدرولیک
  مهندس رامین احسانی، مهندس هادی بایست صفحه 26
 • قانون و ساخت و ساز
  دکتر ایرج گلدوزیان صفحه 30
 • اطلاعیه انجمن صنعت تاسیسات
  صفحه 33
 • صرفه جویی انرژی با استفاده از شیرهای PICV در سیستمهای هیدرونیک
  ترجمه: مهندس علیرضا حدادی صفحه 41
 • کولرهای گازی بی دردسر
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 47
 • ممیزی آب در صنایع
  ترجمه: دکتر سیدعلی اکبر طباطبایی صفحه 49
 • فهرست بهای خدمات تاسیساتی
  صفحه 57
 • بازار تاسیسات
  صفحه 69