فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه
  سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده*، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده صفحه 1
 • ارتباط دانش های طب ایرانی و فلاحت در کتاب الشامل فی الصناعه الطبیه ابن نفیس قرشی(با بررسی موردی شناخت خاک و اصلاح آن)
  باغبانی محسن*، حسن کمار، مریم خیاط کاشانی صفحه 2
 • مفهوم رطوبت و انواع آن در طب سنتی ایران
  فاطمه حکیمی*، روشنک مکبری نژاد، اسماعیل ناظم، مرتضی مجاهدی، مژگان تن ساز، رسول چوپانی، رضا ایلخانی، مهشید چایچی رقیمی، پریسا جعفری، مینا موحد صفحه 3
 • پژوهشی پیرامون سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی
  محبوبه فرخنده زاده* صفحه 4
 • داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران
  یاسمن واحدی مزدآبادی*، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی صفحه 5
 • مطالعه اتنوبوتانی و مصارف سنتی برخی گیاهان دارویی شهرستان خاش
  مهلا میرشکار*، مهدیه ابراهیمی، مجید آجورلو صفحه 6
 • مطالعه میکروارگانیسم های پاتوژن و پروبیوتیک در نمونه فرآورده های دارویی طب سنتی ایران
  مریم صالحی، زهره ابوالحسن زاده، ابوذر کاظمی، احمد غلامی، عبدالعلی محقق زاده* صفحه 7
 • رابطه مزاج با مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر بوشهر در سال 97-1396
  الهام بنائی، شهناز پولادی*، مسعود بحرینی، رحیم طهماسبی صفحه 8