فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)

نشریه تفسیر پژوهی
پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی زینی ملک آباد*، نصرت نیل ساز، حسین خاکپور صفحات 13-42
  دعوت توحیدی تمامی انبیاء با انواع دشمنی های زبانی همراه بوده که طرح شبهات مختلف را می توان یکی از اساسی ترین آنها برشمرد؛ شبهه تضاد بشر بودن انبیاء با رسالت و به دنبال آن تکذیب ارتباط آنان با خداوند از فراگیرترین شبهات نسبت به بسیاری انبیاء بوده است؛ تحلیل آیات قرآن نشان می دهد شبهه بشر بودن نسبت به پیامبر زیربنایی ترین شبهه است و سایر اتهامات متفرع از همین شبهه هستند؛ امروزه نیز شبهات و اتهامات زیادی در قالب بحث های علمی نسبت به پیامبر اسلام مطرح می شود که ریشه در همین شبهه دارد. قرآن شبهه بشر بودن را نسبت به سایر انبیاء به صورت عام و نسبت به پیامبر اسلام به صورت خاص بیان می کند؛ واکاوی آیات نشان می دهد که کفر، عناد و لجبازی، جهل نسبت به مراتب وجودی انسان از مهمترین انگیزه های مخالفان و مطرح کنندگان شبهه است؛ پاسخ های قرآن نیز نخست علمی- اقناعی است؛ اما از آن رو که مخالفان عموما مشکل علمی ندارند در مرحله بعد با تهدید مخالفان و تسلای پیامبر همراه است.
  کلیدواژگان: شبهه، انبیاء، بشر بودن، پیامبر(ص)، قرآن
 • محمد شریفی، بابک هادیان حیدری* صفحات 43-65
  انسان به عنوان حیوانی ناطق پس از رانده شدن از بهشت و هبوط به زمین، همیشه تحت وسوسه های شیطان بوده است، موجودی که انسان گاه خود در برابر او بی اراده پنداشته و همین امر او را تحت وسوسه های شیطان قرار داده و به منجلاب نابودی کشانده است؛ از برای همین، پژوهش پیش روی با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و با تاکید بر قرآن و روایات، این پرسش بنیادی را که «شیطان و انسان چه نگاهی نسبت به یکدیگر دارند؟»، پاسخ داده است؛ زیرا پاسخ بر این پرسش بنیادین نه تنها شایان توجه است؛ والاتر که امری واجب و ضروری در برابر این موجود پلید که گاه انسان توانسته با شناخت این دیدگاه ها بر این وسوسه ها و بر دشمن خویش فائق آید و گاه با بی توجهی به این نگاه ها نتوانسته بر آن پیروز گردد، برآیندهای پژوهش نمایانگر آن است که در نگاه انسان، شیطان عاملی اغواگر، فتنه انگیز، عامل رنجش و شکنجه ی پیامبران، عامل ناامیدی و شهوت رانی است و دوم آنکه، شیطان، موجودی با رتبه ای پایین تر از خود که بی جهت برتری داده شده و دوستی اجابت کننده پنداشته است.
  کلیدواژگان: انسان، شیطان، دشمنی، گمراهی
 • طیبه اکران*، طلعت حسنی بافرانی صفحات 67-89
  یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر در مطالعات قرآنی بررسی تفاسیر از منظر روش تفسیری می باشد، توجه به روش شناسی تفاسیر در ابعاد مختلف کمک شایانی به دست یابی بر روش صحیح تفسیر قرآن و طبقه بندی تفاسیر می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به روش شناسی یکی از تفاسیر شیعی معاصر و بررسی منابع و مصادر آن می پردازد، تفسیر«احسن الحدیث» اثر آیت الله قرشی یکی از تفاسیر برجسته ای است با استفاده از روش های مختلف تفسیری، نقل و گاهی نقد آراء دیگر مفسران، به تبیین آیات الهی می پردازد. اهمیت این پژوهش در این است که با استفاده از ملاک های موجود در روش شناسی تفسیر قرآن میزان تعهد مفسر را در روش ادعای خود بررسی خواهد کرد. نگارنده با تتبع در بخش های مختلف این تفسیر به این نتیجه می رسد که روش تفسیری در این کتاب روش جامع با گرایش هدایتی- اجتماعی می باشد. 
  کلیدواژگان: روش شناسی، گرایش اجتماعی، تفسیر قرآن، سیدعلی اکبر قرشی
 • معروفعلی احمدوند* صفحات 91-114
  چکیده جارالله زمخشری معتزلی از مفسران و متکلمان تاثیر گذار در قرن ششم هجری بوده است. و با نگارش تفسیر کشاف بسیاری از آیات الهی را تبیین و روشن نموده است. معرفی اندیشه های کلامی و تفسیری این اندیشمند بزرگ می تواند قدمی در راه آشنایی با فرهنگ و معارف اسلامی تلقی گردد. با بررسی دیدگاه های این مفسر،معلوم گردید با رویکرد عقلی مباحث خداشناسی را مورد تحقیق قرار داده است. زمخشری عقل را در دستیابی به اثبات وجود خدا و صفات او مستقل و معارف وحیانی را صرفا تنبیهی می داند.وی نظر واستدلال در مسائل اعتقادی راضروری می داند وبااستناد به آیات قرآن هرگونه تقلید کورکورانه در باورهای دینی رامردوداعلام نموده است. وی با استفاده از آیات قرآن مجید براهینی چون فطرت، امکان و وجوب، حدوث و نظم را برای اثبات وجود خداوند بکار گرفته است.واز این طرق وجود خدارا اثبات نموده است دراین نوشتار اندیشه های ایشان در این مباحث تبیین می گردد. 
  کلیدواژگان: زمخشری، الکشاف، برهان حدوث، برهان نظم، برهان امکان ووجوب
 • امین فتحی* صفحات 115-137
  چکیده قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی ، علاوه بر حقایق ، مراتب نزول و معانی باطنی اش، دارای ظاهری با درجات طولی متناسب با ظرفیتهای مختلف افراد می باشد. لذا بدیهی است که بعنوان کاملترین کلام الهی در عین عمق و جامعیت، سادگی عموم مخاطبین و طراوت همه زمانها را در نظر گرفته باشد. بنحوی که الفاظ آیات، بطور مطابقی بر آن معانی دلالت بکند، به شکلی که هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه ای از فهم و درک باشد. هدف این مقاله ، ارائه و تبیین درجات معنایی ظاهر آیات است. روش کار در این پژوهش، به شیوه معنا شناختی «شینیا ماکینو» می باشد ، که با استفاده از کلید واژه های مرتبط با موضوع، آیات مربوطه فیش برداری شده، سپس با استفاده از قراین و تطبیق آیات بریکدیگر و روایات وارده در تفسیر آنها، مراحل بهره مندی از قرآن در ده مرتبه : قرائت ، ترتیل، تلاوت، تفکر، تعقل، تدبر، تاویل ، تذکر، علم من الکتاب و علم الکتاب ، برآورد شده است . 
  کلیدواژگان: مراحل قرآن، تعقل، تدبر، تذکر، علم الکتاب
 • فاطمه قربانی لاکتراشانی، سیدعلی اکبر ربیع نتاج* صفحات 139-168

  تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه مستبصرین سیل عظیم گروندگان به تشیع، محققین را واداشت تا به بررسی مهم ترین دلایل ایشان بپردازند که در اصطلاح به آنان مستبصر می گویند. مستبصر کسی است که از سایر ادیان و فرق به مذهب شیعه روی آورده و با عنایت خداوند و اهل بیت(ع)، چشمش به سوی حقیقت بینا شده باشد.آنها در کتب خویش که پس از استبصار تالیف کرده اند به آیات و روایاتی که زمینه ساز گرایش آنها به تشیع شده، استنادکرده اند. این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مهم ترین استناد های قرآنی مستبصران می پردازد. بررسی ها نشان می دهد علاوه بر روایات، آیات ولایت، تطهیر، اکمال دین، صلوات، مودت، مباهله، خیرالبریه و... مهم ترین نقش را در استبصارآنها داشته است.

  کلیدواژگان: مستبصران، تشیع، ادله قرآنی، اهل بیت، امام علی(ع)
 • سیدابوالقاسم موسوی*، مجتبی نوروزی صفحات 169-197
  از جمله مباحثی که در عصر کنونی مورد توجه پژوهشگران حوزه های قرآنی قرار گرفته است، روش شناسی تفسیر قرآن کریم می باشد. این اهمیت و توجه به ابعاد مختلف روش شناسی تفسیر از آن جهت می باشد که باعث دستیابی به روش صحیح تفسیر قرآن کریم می شود. همچنین زمینه را برای طبقه بندی تفاسیر بر مبنای معیارهای روش شناسی فراهم و الزامات روش شناسی تفاسیر را بیشتر روشن می کند. یکی از تفاسیر قابل توجه و مهم در قرن هشتم هجری، تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التاویل، معروف به تفسیر حداد یمنی می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و همچنین گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، سعی شده است تا روش ها و گرایش های تفسیری این مفسر مورد مداقه قرار گیرد. لذا در بررسی این تفسیر و با توجه به این که روش مفسر، بهره گیری از روش های نقلی، عقلی، و اجتهادی همراه با گرایش های لغوی، کلامی و فقهی در تفسیر است، این نتیجه حاصل شد که روش تفسیری ایشان، روشی نسبتا جامع در تفسیر قرآن کریم می باشد.
  کلیدواژگان: روش شناسی، کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التاویل، ابوبکر حداد یمنی، تفسیر جامع
|
 • Hadi Zeini Malekabad *, Nosrat Nilsaz, Hosaein Khakpor Pages 13-42
  The invitation to monotheism of all prophets has been accompanied by a variety of verbal hostilities, the most fundamental of which have been the various suspicions. The suspicion of the contradiction of the prophets' humanity with their mission and the subsequent rejection of their relationship with God has been the most pervasive doubts against many prophets. The analysis of the verses of the Qur'an shows that the suspicion of the Prophet’s being a human is the most fundamental one and the other allegations have branched out of it. Today, there are many doubts and allegations in the form of scientific discussions about the Prophet of Islam, which are rooted in this doubt. The Quran expresses the suspicion of humanity in general in relation to other Prophets and in particular in relation to the holy prophets of Islam. The investigation of the verses of Quran shows that blasphemy, hostility, stubbornness, ignorance of the human existential levels are among the most important motivations of the opponents and the ones who cast suspicions. Qur'an's answers are, first of all, scientific-persuasive, but because opponents generally do not care about science, in the next stage, the answers are threatening the opponents and consoling the Prophet.
  Keywords: suspicion, prophets, being human, the holy Prophet (peace be upon him), Quran
 • Mohammd Sharifi, Babak Hadian Heidary * Pages 43-65
  As a rational animal, after being sent down from Paradise onto the earth, human has always been tempted by Satan’s temptations; and sometimes this malice has led human to the abyss of destruction. Satan is a creature in whose encounter, human finds himself to be weak-kneed. Therefore, the present descriptive-analytical study, based on desk study and with an emphasis on the Qur'an and narratives, was an attempt to answer this fundamental question: “How do human and Satan view one another?” Answering this fundamental question is not only noticeable, but also a necessary and indispensable concern against this malevolent creature. Understanding these views, sometimes human has been able to overcome these temptations and overcome his enemy, while some other times has not been able to do so because he has neglected these views. The outcomes of this study indicate that human and Satan consider one another as enemy and as a factor in being driven out of the grace of God.
  Keywords: Human, Satan, Enmity, Deviation
 • Tayebeh Akran *, Tlate Hasani Pages 67-89
  Best interpretation of Hadith Methodology Abstract One of the inevitable necessities in Quranic Studies Interpretations review is from the perspective of interpretive method, According to the methodology of the interpretations in different dimensions Help to achieve the correct way to interpret the Qur'an Classification of interpretations of it. In this article tries using descriptive – analytical Shia interpretations of contemporary methodology And survey sources described it, Interpretation of "best-Hadith" by Ayatollah Qureshi is one of the outstanding interpretation Using different methods of interpretation, transportation and sometimes other commentators' opinion, to explain God's revelations. The importance of this study is that using the criteria in the methodology of interpretation of the Qur'an The interpreter commitment on your claim will be reviewed. The author function in different parts of the commentary concludes Interpreted in this comprehensive book-oriented approach guidance - Society. 
  Keywords: Methodologies, Society, Tafsir of the Quran, Sayyid Ali Akbar Qureshi
 • Ahmad Vanddd * Pages 91-114
  Jarallahe Zamakhshari Mu'tazeli influential commentators and theologians, were in the sixth century AD. and explained and clarified many verses writing commentary Kashaf . The introduction of theological thought and interpretation of these great thinker can be considered a step in the way of knowing Islamic Studiesandculture.By examining these theologian it becomes chear that they both took rational approach to research on theology. Zamakhshari sees reason in the pursuit of the existence of God and His attributes as independent and interprets the revealed dcctiuesas mere admanitians. He using verses offered such the innate arguments such as nature, possibility and necessity, temparallycreatian and order to prove the existence of God.andinplained the attributes of perfection and glory of God with rational arguments using the verses of the Holy Quran . As to the divine knowledge there are references in the words of Zamakhshari, that prove that God knows things before they exist as stationary objects that exist in the knowledge of God. , in zamakhshari in words there is not wahat that implies representiontheory of the attributes. 
  Keywords: Zamakhshar i, Kashaf, nature argument, possibility-necessity argument, temparallycreatian argument
 • Amin Fathi * Pages 115-137
  The Holy Qur'an as a book of life, in addition to its inner meanings and levels of revelation, has a longitudinal appearance proportional to different capacities of individuals. Obviously, as the most complete divine book despite its depth and comprehensiveness is simple for all audiences and fresh for all times, in a way that any particular Qur'anic term has its own meanings and each of these meanings belongs to a certain level of understanding. The purpose of this article is to explain the different levels of meaning of the appearance of verses. The methodology used in this research is in the traditional way along with conceptual analysis.  With the aid of the relevant keywords, the relevant verses are written down, then, using narrations and matching the Qur'anic verses together, the ten steps of understanding the holy Quran were achieved: Readings, Tartil, Talavat, Thinking, Reasoning, Reflection, Ta'wil, Reminding, some Science of Qur'an and The whole science of Qur'an.
  Keywords: Quranic levels, Thinking, Reasoning, Reminding, science of Quran
 • Fateme Ghorbani, Ali Akbar Rabea Nataj * Pages 139-168

  in the name of god Study of the most important Quranic citations of MOSTABSERIN Study of the most important Quranic citations of MOSTABSERIN Great Flood converts to Shi'ism, researchers led TO The most important reasons Mstbsryn tend to be Shiite. Mstbsr someone say That of other religions and sects turned to the Shiite sect And with the grace of God and Ahl al-Bayt (AS), she might be blind to the truth. They have written in their books after Istibsar. The verses and traditions that underlie the tendency to Shi'ism has been cited. This article through sectional study using library resources. The most important Quranic citations Mstbsryn deals. Studies have shown that in addition to the stories, verses province, cleansing, completion of religion, peace, love, Cursing, Khyralbryh and the most important role in Istibsar them. 

  Keywords: Mstbsryn, Shiite Quranic evidence, Ahlolbety, Imam Ali (AS)
 • Seyed Abolghasem Mosavi *, Mojtaba Noruzi Pages 169-197
  One of the issues that has been considered by the scholars of the Qur'anic areas in the present era is the commentary methodology of the Holy Qur'an. As it is led to the correct interpretation of the Holy Qur'an, the importance of paying attention to various aspects of commentary methodology is important. Also, it provides a ground for classification of commentaries based on methodological criteria, and clarifies the requirements for the methodology of commentary. One of the remarkable interpretations in the eighth century is the commentary of Kash ul Tanzil al-Mu'bahāth and al-Ta'awil, known as ‘Haddad Yemeni’s commentary’. Using descriptive-analytical method, as well as collecting materials with library methode, it has been attempted in this research to examine the interpretative approaches and tendencies of this commentator. Therefore, in studying this commentary, and considering that the interpreter's method is to use the narrative, rational and ijtihadi methods along with the lexical, theological and jurisprudential tendencies in the interpretation, it was concluded that his commentary method is relatively a comprehensive commentary of the Holy Qur'an.
  Keywords: Methodology, Kash ul Tanzil al-Mubah?th-al-Taawil, Abu Bakr Haddad Yemeni, Comprehensive Commentary