فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1398)
 • سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا نوری دلویی*، الهام بوستانی پور صفحات 101-116
  نوروفیبروماتوز تیپ 1 (NF1) یک نشانگان مستعد به تومور غالب اتوزومی است که با رخداد جهش و در نتیجه، از دست دادن کارکرد در یک ژن سرکوبگر تومور به نام نوروفیبرومین 1 ایجاد می شود. درمان اغلب محدود به برداشت تومور با یک حاشیه آشکار است. در این مقاله مروری پیرامون نقش سرکوبگری تومور چند کارکردی نوروفیبرومین بحث شده است. در حالی که نوروفیبرومین مهار کننده رشد و تکثیر از طریق مسدود کردن انتقال سیگنال به واسطه RAS  (RAS mediated)  است، اما باید به عنوان یک تعدیل کننده تحرک سلولی، چسبندگی سلولی از طریق ارتباط با اسکلت سلولی و ساختار غشاء نیز در نظر گرفته شود. نوروفیبرومین به عنوان تنظیم کننده منفی مسیرهای سیگنال دهی RHO/ROCK که در دینامیک و پویایی اسکلت سلولی دخیل هستند، عمل می کند و ابزاری در جهت توسعه مناسب نورون ها در سرطان به شمار می آید. از دست رفتن کارکرد طبیعی نوروفیبرومین توسط رخداد جهش، موجب افزایش تکثیر سلولی، مهاجرت و مستعد شدن بیماران نوروفیبروماتوز تیپ یک به تومور می شود. بدخیمی غلاف اعصاب محیطی تومورها (MPNSTs) قادر است از نوروفیبروماتوز خوش خیم گسترش یابد. رخدادی که دلیل اصلی مرگ بین بیماران نوروفیبروماتوز تیپ 1 به نظر می رسد. پژوهش های اخیر در MPNSTs کوشیده است از رویدادهای مولکولی کلیدی که MPNSTs را به سمت بدخیمی هدایت می کند، پرده بردارد. پیشرفت های مربوط به بدخیمی که در مهاجرت سلولی و سیگنال دهی رگ زایی دخیل هستند احتمالا روی بار درمان های آینده نوروفیبروماتوز تیپ 1 و سرطان های پراکنده مرتبط تاثیر گذار هستند.
  کلیدواژگان: نورفیبروماتوز تیپ یک، نوروفیبرومای شبکه ای، MPNST
 • زهرا جعفری آذر، سید کاظم سجادی، نیلوفر چمنی، مینو افشار* صفحات 117-124
  سابقه و هدف
  در طول سال های گذشته، فیلم های سریع بازشونده خوراکی (ODFs) جایگزین مناسبی برای فرم های خوراکی سنتی مانند قرص ها و کپسول ها، به خصوص برای بیماران مبتلا به دیسفاژی بوده است. ODF یک فرم دارویی نسبتا جدید است که با استفاده از پلیمرهای آب دوست تهیه شده، به سرعت در زبان یا حفره دهانی حل می شود و دارای مزایای دیگری ازجمله شروع اثر سریع و بهبود فراهمی زیستی است. هدف از این مطالعه، فرموله کردن شکل دارویی ODF حاوی آلپرازولام است که یک آنکسیولیتیک کوتاه مدت از  دسته داروهای بنزودیازپین است.
  روش بررسی
  پلیمرهای مختلف مانند هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC6cps)، سدیم کربوکسی متیل سلولز (Na CMC) ، پلی وینیل الکل (PVA 72000)، و همچنین پلاستیسایزرهائی مانند پروپیلن گلیکول (PG)، پلی اتیلن گلیکول (PEG400) با درصدهای مختلف با استفاده از روش تبخیر حلال برای تهیه فرمولاسیون ODF مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایشات فیزیکوشیمیایی شامل اندازه گیری وزن و ضخامت، زمان باز شدن و زمان انحلال برای یافتن فرمول بهینه انجام شد. 
  یافته ها
  فرمولاسیون بهینه شامل PVA72000 و PEG400 بود که زمان باز شدن آن کمتر از 60 ثانیه بود، ضمن اینکه سرعت حلالیت مناسب داشت.
  نتیجه گیری
  شکل دارویی ODT آلپرازولام با رفتار انحلال قابل قبول و زمان بازشدن مناسب با موفقیت در این مطالعه فرموله شد.
  کلیدواژگان: آلپرازولام، فیلم سریع بازشونده دهانی، فرمولاسیون، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • زهرا رضایی کیا، سکینه سعیدی سار، نورالهدا ملکی جو، سیده زهرا موسوی* صفحات 125-130
  سابقه و هدف
  اثرات حفاظت کبدی گیاه شاهتره در مدل های سمیت ناشی از مواد شیمیایی و دارویی به اثبات رسیده است. با توجه به اهمیت سمیت کبدی داروی وین کریستین، در مطالعه حاضر اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی شاهتره در آسیب کبدی القا شده با وین کریستین در موش صحرایی نر بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 42 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند: 1)گروه شم 2) گروه کنترل منفی، 3)گروه VCR (وین کریستین mg/kg5/0i.p.) ، 4)گروه شاهتره با دوز mg/kg300 ،  5) گروه شاهتره با دوز mg/kg500،  6) گروه پیشگیری: شاهتره mg/kg300 (10روز) و در روزهای 9و10وین کریستین، و 7)گروه پیشگیری: شاهتره دوز mg/kg500(10روز) و در روزهای 9و10وین کریستین. سطح سرمی شاخص های کبدی (آنزیم های ALT، AST،ALP) و نیز بیومارکر مالان دی آلدئید اندازه گیری شد. نتایج توسط نرم افزار پریسم و آزمون ANOVA one away تحلیل شدند. 
  یافته ها
  شاهتره با دوز mg/kg500 تنها توانست سطوح افزایش یافته آنزیم ALT کبدی حاصل از سمیت وین کریستین را کاهش دهد (01/0>P). عصاره شاهتره با دوز mg/kg300در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معنی داری بر روی آنزیم AST و ALT, ALP نداشت و شاخص اکسیداتیو MDA همچنان بالا بود.
  نتیجه گیری
  گیاه شاهتره با دوزهای مورد مطالعه اثرات حفاظتی معنی داری در برابر آسیب های کبدی وین کریستین در موش صحرایی نداشت.
  کلیدواژگان: سمیت کبدی، وین کریستین، شاهتره گل ریز، آنزیم های کبدی، موش صحرایی، Fumaria parviflora
 • مهسا دادگر، اکرم سادات طباطبایی بفرویی*، سارا میناییان صفحات 131-140
  سابقه و هدف
  به دلیل اینکه بیشتر باکتری های مولد عفونت های بیمارستانی به انتی بیوتیک های رایج مقاوم هستند، گرایش به تولید محصولات ضد میکروبی موثر و غیرسمی طبیعی مانند نانوذرات فلزی و عصاره های گیاهی افزایش یافته است. مطالعه حاضر، بررسی اثر سینرژیسم ضدباکتریایی نانوذرات نقره با عصاره گیاهان گزنه و  موسیر علیه کلبسیلای مقاوم به چند دارو از بیماران بخش مراقبت های ویژه را مورد هدف قرار داد.
  روش بررسی
  از 360 نمونه بالینی، 112 ایزوله کلبسیلا جداسازی شدند. ایزوله های کلبسیلا توسط تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. حداقل غلظت بازدارندگی نانو ذرات نقره، عصاره گزنه، و عصاره موسیر علیه ایزوله های مقاوم با روش براث میکرودایلوشن سنجیده شد. اثر سینرژیسم ضدمیکروبی نانوذرات نقره با عصاره گیاهان گزنه و موسیر با روش چکربورد تعیین شد. شاخص غلظت مهاری نسبی (FIC) نیز محاسبه شد. 
  یافته ها
  تاثیر بیشتر نانوذرات نقره، نسبت به عصاره های گیاهی، علیه ایزوله های کلبسیلاهای MDR مشاهده شد. استفاده توام نانوذرات نقره و عصاره موسیر علیه کلبسیلاهای MDR و سویه کلبسیلا استاندارد 1290 ATCC اثر سینرژیسمی داشت. علاوه بر آن، استفاده توام نانوذرات نقره و عصاره گزنه علیه ایزوله کلبسیلای MDR اثر سینرژیسمی و علیه سویه کلبسیلا استاندارد 1290 ATCC اثر افزایندگی داشت.
  نتیجه گیری
  به دلیل اثر ضدمیکروبی خوب نانوذرات نقره، عصاره موسیر وعصاره گزنه علیه ایزوله های مقاوم کلبسیلا و تولید مقرون به صرفه شان، می توان از آنها نیز علاوه بر آنتی بیوتیک ها بهره برداری کرد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، عصاره موسیر، عصاره گزنه، کلبسیلا، مقاوم به چند دارو
 • مهسا نعیمی، رسول زحمتکش رودسری* صفحات 141-149
  سابقه و هدف
  کولیت اولسروز یک بیماری چندعاملی است که در ایجاد آن هر دو عامل محیطی و ژنتیکی هم زمان نقش دارند. اینترلوکین ها گروهی از سایتوکاین هستند که توسط سلول های T، مونوسیت ها، ماکروفاژها و سلول های اندوتلیال تولید می شوند. اینترلوکین 10، یک سایتوکاین چندعملکردی مهم است که نقش کلیدی در پاسخ التهابی بازی می نماید. پروموتر اینترلوکین 10 بسیار پلی مورفیک است و بسیاری از پلی مورفیسم های آن شناسایی شده اند. هدف پژوهش حاضر تشخیص و بررسی پلی مورفیسم های A10825 و T819C پرموتر اینترلوکین 10 در ارتباط با بیماری کولیت اولسروز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومی 150 فرد مبتلا به کولیت اولسرو و 150 فرد سالم به وسیله تکنیک PCR تعیین ژنوتیپ شد. نسبت شانس و فاصله اطمینان 95 درصد محاسبه  شد و با آزمون کای دو توسط نرم افزار SPSS تحلیل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت توزیع ژنوتیپ GG و CC و فراوانی الل های جهش یافته G و C (به ترتیب مربوط به پلی مورفیسم های A1082G و T819C)، در دو گروه بیمار و کنترل معنی دار است.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده در رابطه با هر دو نوع پلی مورفیسم های A1082G و T819C پروموتر ژن  IL-10، به ترتیب احتمالا الل G و الل C، به عنوان فاکتورهای خطر برای ایجاد بیماری کولیت اولسروز، محسوب می شوند. همچنین هر دو ژنوتیپ GG و CC، احتمال ابتلا به بیماری کولیت اولسروز را افزایش می بخشند. به علاوه، با بررسی نتایج پلی مورفیسم های مربوط به این دو ژن به نظر می رسد که ارتباط معنی داری بین هر دو پلی مورفیسم و افزایش ابتلا به بیماری کولیت اولسرو وجود دارد.
  کلیدواژگان: کولیت اولسروز، پلی مورفیسم، IL-10 (A1082G)، IL-10 (T819C)
 • الهه قادری، رضا سلمان یزدی، مهرانگیز زنگنه*، مهین جمشیدی ماکیانی، معصومه مسگریان، علی صدیقی گیلانی صفحات 150-154
  سابقه و هدف
  هپاتیت های ویروسی یکی از بیماری های شایع عفونی هستند که به عنوان یکی از مشکلات عمده سلامتی در جهان شناخته شده اند. مطالعه مقطعی حاضر، برای شناسایی ارتباط بین HbeAg و HBV-DNA در بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه ناباروری رویان و بیمارستان امیرالمومنین (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) برای درمان ناباروری در طی سال های 1391 تا 1394 انجام شد. هدف از این مطالعه , بررسی ارتباط  بین  HBe Ag و HBV-DNA  برای ارزیابی عفونت زایی  ویروس HBV  بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی،  تعداد 222 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند و سطح سرمی HBe Ag و HBV-DNA  در آزمایشگاه سرولوژی و ملکولی پژوهشگاه رویان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها جمع آوری شده و در چک لیست مطالعه وارد شد.
  یافته ها
  222 بیمار ناقل مزمن هپاتیت B، شامل 74 زن (2/33 درصد) و 148 مرد (8/66 درصد) بودند. از بین بیماران مورد بررسی، 10 بیمار (8/6 درصد) تست HBe Ag مثبت و تعداد 108 بیمار (5/75 درصد) تست HBe Ab مثبت داشتند. HBV-DNA در 94 (34/42 درصد) بیمار مثبت بود. میزان تست مثبت NBV-DNA به صورت معنی داری در ناقلان HBe Ag مثبت بالاتر از سایر بیماران بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه  نشان داد که  ارتباطی بین HBe Ag  و سطح HBV-DNA وجود دارد. بر این اساس می توانیم از HBe Ag برای ارزیابی  عفونت زایی و فعال بودن ویروس در ناقلان مزمن هپاتیت  استفاده کنیم.
 • حسام حسن زاده، چنگیز احمدی زاده*، ابوالفضل قربانی صفحات 155-162
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی اسکیمیک (IHD) دلیل بیشتر مرگ ومیرها در سطح جهان است، به طوری که عامل بیش از 30 % مرگ ومیرها است. بعد از کشف miRNAها در سال 1990 و کشف بیش از 2500 نوع miRNA رفته رفته اهمیت این تنظیم کنندگان مکانیسم و سیگنال های مولکولی و مسیرهای ژنی در پروسه ها و مکانیسم سلولی بخصوص در سیستم قلبی عروقی مشخص شده است. هدف از این تحقیق بررسی  miR-499 دخیل در روند آپوپتوز سلول های قلب درسرم بیماران دچار انفارکتوس قلبی (MI) بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی -شاهدی، بیان miR-499 در  70 بیمار بستری به علت MI در بیمارستان شهید مدنی تبریزدر سال 1396توسط  Real time PCR بررسی و با همان تعداد فرد سالم مقایسه شد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS (version19) و با به کار بردن t-test انجام شد. .مقادیر  05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد. 
  یافته ها
  سطح بیان miR-499 در بیماران مبتلا به MI در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (007/0=P). بیان miR-499 در افراد چاق و نرمال تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشت (06/0=P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیان ژن miR-499  در افراد دچار  MI بیشتراز افراد سالم است و بیان آن می تواند به عنوان عامل تشخیصی و همچنین در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به MI به کار رود.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد حاد (MI)، آپوپتوز، miR-499
 • آتوسا زمردی، محسن زرگر*، جمیله نوروزی صفحات 163-170
  سابقه و هدف
  عفونت ادراری دومین عفونت شایع در انسان است و باکتری های ساکن روده بزرگ، مانند کلبسیلا پنومونیه عوامل مهم ایجاد این عفونت به شمار می روند. بروز مقاومت آنتی بیوتیکی، درمان این عفونت ها را با مشکل مواجه کرده است. مهم ترین عوامل ایجاد مقاومت، بتالاکتاماز ها و پمپ های ترشحی هستند. در این تحقیق الگوی ژنتیکی سویه های مقاوم ایجاد کننده عفونت ادراری از نظر وجود ژنهای کد کننده پمپ های افلاکس oqxAB، بررسی شد.
  روش بررسی
  از بین 430 نمونه عفونت ادراری بررسی شده از دو بیمارستان مدرس، مفید و آزمایشگاه فارابی تجریش، 100 سویه کلبسیلا پنومنونیه به روش های بیوشیمیایی شناسایی و تست های حساسیت آنتی بیوتیکی و شناسایی سویه های مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف انجام شد و حضور پمپ های افلاکس oqxAB با روش PCR از طریق ردیابی ژن های کد کننده این پمپ ها تشخیص داده شد. 
  یافته ها
  در این بررسی 43 درصد از سویه های کلبسیلا پنومونیه، تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف شناسایی شدند و آنتی بیوتیک های ایمی پنم، پیپراسیلین تازوباکتام و مروپنم، بهترین اثر را نشان دادند. شیوع ژن های oqxA و oqxB در بین سویه های مقاوم به ترتیب 76/69 % و 1/72 % ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، شیوع عفونت های ادراری ناشی از کلبسیلا پنومونیه در بیماران بستری بالاتر است؛ همچنین این سویه ها درصد بالاتری از مقاومت را نسبت به سویه های جدا شده از بیماران سرپایی نشان دادند. این امر لزوم مدیریت جدی در تجویز آنتی بیوتیک ها را گوشزد می کند.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، پمپ افلاکس، عفونت ادراری
 • فاطمه جلیلی، وحید نجاتی*، حسن احدی، سیدعلی کتان فروش صفحات 171-180
  سابقه و هدف
  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب تحولی است. نقص کارکردهای اجرایی خصیصه فراگیر این اختلال محسوب می شود که پیامدهای منفی بسیاری برای کودکان مبتلا به این اختلال را در بر دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت بر بهبود توانایی شناختی حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که بر روی 28 کودک 8 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی شهر کرج با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شد. 14 نفر از آن ها در گروه درمان و 14 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. برای ارزیابی حافظه کاری از تکلیف چند محرک پیشین استفاده شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر آمیخته و به کمک نرم افزار spss.20  تحلیل شدند. 
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دادند که در حافظه کاری گروه درمان بعد از مداخله بهبود حاصل شد (01/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت می تواند باعث بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی شود.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه و بیش فعالی، توانبخشی شناختی رایانه ای (مبتنی بر حرکت)، حافظه کاری
 • سارا پاشنگ*، انیس خوش لهجه صدق صفحات 181-190
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی درمان های پذیرش و تعهد و فراشناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرانجام گرفت.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد با پیگیری سه ماهه بود. زنان 20 تا 40 ساله مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که به مرکز مشاوره واحد علوم دارویی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. از بین آنها، 45 نفر (15 نفر در هر گروه) به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی 1 (درمان فرا شناخت) و 2 (درمان پذیرش و تعهد) و گروه گواه جایگزین شدند. مقیاس های مطالعه شامل پرسش نامه سرمایه روانشناختی لوتانز، 2007 و کیفیت زندگی  وار و شیربون،1992بود. گروه های آزمایشی  بسته های درمانی پذیرش و تعهد و فرا شناختی را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، به طور هفتگی دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار ماند. 
  یافته ها
   هر دو روش درمانی به یک اندازه باعث افزایش سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شد. بر اساس گزارش پزشک معالج و خود بیماران، علایم بیماری کاهش محسوسی داشت. پیگیری سه ماهه، پایداری درمان ها را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که علاوه برعوامل زیستی، عوامل روانی-اجتماعی نیز بر شدت علائم نشانگان روده تحریک پذیر موثرهستند، باید تقویت شاخص های کیفیت زندگی سالم و سرمایه روانشناختی جهت پیشگیری و درمان این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، درمان فرا شناختی، سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی، سندرم روده تحریک پذیر
|
 • Mohammad Reza Nooridaloii*, Elham Boustanipour Pages 101-116
  Neurofibromatosis type 1 (NF1) is an autosomal dominant tumor predisposition syndrome that is caused through loss of function mutations of a tumor suppressor gene termed neurofibromin 1. Therapeutic decisions are presently restricted for NF1-associated tumors, where treatment is often restricted to thorough surgical resection with perfect margins. In this review article, the multifunctional role of neurofibromin in tumor suppression has been discussed. While neurofibromin inhibits proliferative growth through blockade RAS-mediated signal transduction, neurofibromin should also be considered as a modulator of cell motility and cell adhesion. Through interfacing with the cytoskeleton and membrane structures, neurofibromin acts as a negative regulator of RHO/ROCK signaling pathways involved in cytoskeletal dynamics that are involved in proper neuronal expansion.
  The loss of function of neurofibromin through genetic mutation results in heightened cell proliferation and migration, predisposing NF1 patients to cancer. Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) can be developed from benign neurofibromas and are the main cause of death amongst NF1 patients. Recent researchers in MPNSTs have been attempting to reveal key molecular events that lead MPNSTs to malignancy. Advances regarding malignant drivers involved in cell migration, cell invasion and angiogenic signaling are discussed in this review, where these findings will likely influence future therapies for both NF1 and related sporadic cancers.
  Keywords: Neurofibromatosis type 1, Plexiform Neurofibromatosis, MPNST
 • Zahra Jafariazar, Seyed Kazem Sadjady, Niloufar Chamani, Minoo Afshar* Pages 117-124
  Background
  Over the past years, orally disintegrating films (ODFs) have been a suitable alternative to conventional oral dosage forms such as tablets and capsules, especially for patients with dysphagia. ODF is relatively a new dosage form which is prepared using hydrophilic polymers, which rapidly dissolve on tongue or buccal cavity and has other advantages of rapid onset of action and improved bioavailability. The aim of this study was formulation of ODF dosage forms containing alprazolam, which is a short-acting anxiolytic of the benzodiazepines class of psychoactive drugs.
  Materials and methods
  Various polymers like hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC6cps), sodium carboxy methyl cellulose (Na CMC), polyvinyl alcohol (PVA72000), and different plasticizers like propylene glycol (PG), polyethylene glycol (PEG400) with different percentage using solvent casting technique were used to prepare ODF formulations. Physicochemical tests including weight and thickness determination, disintegration time, assay and dissolution time were performed to find the optimum formulation.
  Results
  The optimized formulation contained PVA72000 and PEG400 with disintegration time less than 60 seconds and acceptable dissolution rate.
  Conclusion
  ODT dosage form of alprazolam with acceptable dissolution behavior and proper disintegration time was successfully formulated in this study.
  Keywords: Alprazolam, Orally disintegrating films, Formulation, In vitro evaluation
 • Zahra Rezaeikia, Sakineh Saeidi, Sar, Noorolhoda Malakijoo, Zahra Mousavi* Pages 125-130
  Background
  Hepatoprotective effects of Fumaria parviflora have been approved in pharmaceutical and chemical toxicity models. Given the importance of the vincristine- induced hepatotoxicity during chemotherapy, the aim of this study was to investigate the potential hepatoprotective effects of F. parviflora extract on vincristine induced toxicity in adult male rats.
  Materials and methods
  In this experimental study, the rats (n=42) were divided into 7 groups: 1) Sham group, 2) vehicle group, 3) vincristine group (VCR) (0.5 mg/kg, i.p.), 4) F. parviflora extract (300 mg/kg, p.o.), 5) F. parviflora extract (500 mg/kg, p.o.), 6) Pretreatment group: F. parviflora extract (300mg/kg for 10 days, p.o.) + VCR (0.5 mg/kg, i.p.) on 9th and 10th days of the experiment, and 7) Pretreatment group: F. parviflora extract (500mg/kg for 10 days, p.o.) +VCR (0.5 mg/kg, i.p.) on 9th and 10th days of the experiment. Serum values of AST, ALT, ALP and malondialdehyde (MDA) were measured. Data were analyzed by one way ANOVA using prism software.
  Results
  F. parviflora extract with dose of 500 mg/kg markedly decreased ALT hepatic enzyme level caused by vincristine (P<0.01). In addition, the dose of 300 mg/kg could not decrease the elevated liver enzymes, including ALP, ALT and AST and also MDA levels.
  Conclusion
  Hepatoprotective effects of F. parviflora extract were not considerable in pretreatment groups.
  Keywords: F. parviflora, vincristine, Hepatotoxicity, Rat
 • Mahsa Dadgar, Akram Sadat Tabatabaee Bafroee*, Sara Minaeian Pages 131-140
  Background
  Because most bacteria responsible for hospital infections are resistant to common antibiotics, the tendency to produce effective and nontoxic anti-microbial drugs have increased. Therefore, it is attempted to substitute antibiotics with natural products, such as nanoparticles and plant extracts. The aim of this study was to investigate the synergistic antibacterial effects of silver nanoparticles with extracts of nettle and shallot plants against multi drug resistant (MDR) kebsiella.
  Materials and methods
  Of 360 clinical samples, 112 kebsiella were isolated from ICU hospitalized patients. The klebsiella isolates were identified by biochemical tests. The antibiotic susceptibility of isolates was determined using disc diffusion method. Minimum inhibitory concentration of silver nanoparticles, nettle and shallot extracts against resistant isolates was assessed by broth microdilution method and their synergitic effects were determined using checkerboard method. Also the fractional inhibition concentration (FIC) was calculated.
  Results
  The silver nanoparticles were more effective than plant extracts against MDR isolates. The use of silver nanoparticles and shallot extract together led to synergistic effect on both MDR klebsiella isolate and Klebsiella pneumoniae ATCC 1290. In addition, the use of the silver nanoparticles and nettel extract led to synergistic effect on MDR isolate of klebsiella and additive effect ATCC isolate.
  Conclusion
  Due to good antibacterial effect of AgNPs, shallot and nettle extracts on resistant klebsiella isolates and their affordable production, they can be exploited in addition to antibiotic treatments.
  Keywords: Silver nanoparticles, Shallot extract, Nettle extract, Klebsiella, MDR
 • Mahsa Naeimi, Rasoul Zahmatkesh Roudsari* Pages 141-149
  Background
  Ulcerative colitis is a multifactorial disease in which the environmental and genetics factor are being involved together. Interleukins are a group of cytokine which are produced through T cells, monocytes, macrophages, and endothelial cells. Interleukin-10 is an important multitasking cytokine that has a key role in inflammatory responses. The promoter of interlekin-10 is highly polymorphic and many of its polymorphisms were identified. The purpose of this study was to investigate and detect the A1082G and T819C polymorphisms of interleukin-10 promoter in ulcerative colitis patients.
  Materials and methods
  In this case- control study, DNA from 150 individuals with ulcerative colitis and 150 controls were determined by PCR technique. Data were analyzed by Chi-square test using SPSS software. Also, odds ratios and 95% confidence interval were calculated.
  Results
  The results showed that distribution of GG and CC genotypes and frequency of G and C alleles (related to A1082C and T819C polymorphisms, respectively) was significantly different between patient and control groups.
  Conclusion
  According to the results, both polymorphisms of IL-10 gene promoter (A1082G and T819C), including G allel and C allel, respectively, are likely to be considered as risk factors for ulcerative colitis. Moreover, both genotype of GG and CC can increase the incidence of ulcerative colitis.
  Keywords: Ulcerative colitis, Polymorphism, IL-10 (A1082G), IL-10 (T819C)
 • Elaheh Ghaderi, Reza Salman Yazdi, Mehrangiz Zangeneh*, Mahin Jamshidi Makiani, Masoumeh Mesgarian, Ali Sedighi Gilani Pages 150-154
  Background
  Viral hepatitis is one of common infectious diseases and known as health problem around the world. Present cross-sectional study was performed to determine the association between HBeAg and HBV-DNA in patients who referred to Royan Institute for Reproductive Biomedicine and Amiralmomenin Hospital (Islamic Azad University) between 2012 and 2015.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, 222 patients were assessed and their HBe-Ag and HBV-DNA were analyzed by serological and molecular assays to determine the association between HBeAg and HBV-DNA for infectivity of infection. The results were gathered and recorded in the study checklist.
  Results
  222 chronic HBsAg positive carriers, including 74 (33.2%) female and 148 (66.8%) male were studied. Of studied population, 10(6.8%) HBeAg positive, 108 (75.5%) HBeAb positive and 94 (42.34%) HBV DNA were detected. Level of detectable HBV-DNA was significantly higher in patients with HBeAg positive in compare with patients with negative HBe Ag (, P<0.001).
  Conclusion
  According to study findings, there is clinical association between HBe Ag positive and HBV-DNA level and we can use HBeAg for assessing the infectivity of HBV infection.
  Keywords: HBV DNA, HBe Ag, HBe Ab, HbsAg
 • Hesam Hasanzadeh, Changiz Ahmadizadeh*, Abolfazl Ghorbani Pages 155-162
  Background
  Ischemic heart diseases (IHD) cause most deaths worldwide in a way that they are the cause of more than 30 percent of the deaths. After the discovery of miRNA in 1990 and the discovery of more than 2500 types of miRNA, gradually the importance of these mechanism regulators and molecular signals and gene routes were identified in the processes and the cellular mechanisms, especially in cardiovascular system. The goal of this research was to investigate miR-499 dominating the apoptosis of heart cellules in serums of the patients with MI (myocardial infarction).
  Materials and methods
  In this case-control study, miR-499 were investigated by real time PCR among 70 MI patients in Shahid Madani Hospital in Tabriz in 2017 and the data were compared with healthy persons. The statistical analyses were carried out using SPSS (version19) by t-test method. P<0.05 were considered as significant.
  Results
  The expression levels of miR-499 significantly increased among MI patients compared to control group (P=0.007). The miR-499 expression has no significant difference between overweight and normal weight people (P=0.06).
  Conclusion
  The present study showed that the expression of miR-499 among individuals suffering from MI has been greater than healthy people and it can be utilized as a diagnostic and also prognostic factor of MI patients.
  Keywords: Acute myocardial infarction, Apoptosis, miR-499
 • Atousa Zomorrodi, Mohsen Zargar*, Jamileh Noroozi Pages 163-170
  Background
  The urinary tract infection is the secondary most common human infection. Colon bacteria, including Klebsiella pneumonia, are the main cause of urinary tract infections. The occurrence of the antibiotic resistance is a major problem in the treatment of infections. Beta- lactamases and efflux pumps constitute the major defense mechanisms of antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae. The aim of present study was to detect oqxA and oqxB genes that encoding oqxAB efflux pumps, in the resistant strains of Klebsiella pneumoniae.
  Materials and methods
  Among 430 urine samples gathered from Mofoid and Modares Hospitals and Farabi Tajrish Laboratory, 100 strains of Klebsiella pneumoniae has been isolated. Antibiotic sensitivity tests have been accomplished by disc diffusion method based on CLSI standard. The ESBL strains have been identified by Roscoe's compound discs. Finally, the presences of oqxAB efflux pumps have been detected by PCR method through finding the genes encoding these pumps.
  Results
  Among 100 Klebsiella pneumoniae strains, 43% were ESBL positive. Imipenem, piperacillin tazobactam and morphenem were identified more effective than other antibiotics. The prevalence of oqxA and oqxB genes among resistant isolates was 69.76% and 72.1%, respectively.
  Conclusion
  Regarding our findings, the urinary tract infections caused by Klebsiella pneumoniae were more prevalent in hospitalized patients. As well as, it was shown a higher percentage of resistance in compare with strains isolated from outpatients. Since the high resistance of Klebsiella pneumoniae strains is very worrying, antibiotics prescribing especially carbapenems need to be strongly supervised.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, Antibiotic resistance, Efflux pump, Urinary tract infection
 • Fatemeh Jalili, Vahid Nejati*, Hasan Ahadi, Seyed Ali Katanforosh Pages 171-180
  Background
  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder. Deficit of executive functions is the main feature of ADHD which has negative outcomes on the affected children. The purpose of the current study was to determine the effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of executive function, and working memory of children with ADHD.
  Materials and methods
  The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group which was done on 28 ADHD children with age of 8-12 years old in Karaj city using a purposeful sampling method. The samples were allocated randomly into two control and intervention groups. N-Back test was used to assess the working memory. Data were analyzed with repeated mixing variance analysis and using SPSS.ver20.
  Results
  The result of the study showed that working memory improved with cognitive rehabilitation through exercise (CORTEX) (P<0.01).
  Conclusion
  This study showed that computerized motion-based cognitive rehabilitation can improve working memory of children with ADHD.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD), Computerized motion-based cognitive rehabilitation, Working memory
 • Sarah Pashing*, Aniss Khosh Lahjeh Sedgh Pages 181-190
  Background
  The aim of the present study was to compare effectiveness of metacognitive therapy (MCT) and acceptance commitment therapy (ACT) on reducing syndromes, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome (IBS).
  Materials and methods
  Research method was quasi-experimental with pre-test, post- test, three-month follow-up and control group. Statistical population was all 20-40 years old females suffering from IBS who applied to Counseling Center of Pharmaceutical Sciences University located in Tehran City. Through available sampling, 45 patients were selected and assigned randomly in experimental group 1 (MCT), experimental group 2 (ACT) and control group (15 in each group). The Psychological Capital Inventory (Luthans, 1992) and Quality of Life Inventory (Ware & Sherbourne, 1992) were administered pre-test, post-test and follow-up period. The therapeutic packages of acceptance, commitment therapy and metacognitive therapy applied on experimental groups for eight 90- minute sessions once a week. Control group was placed in a waiting list.
  Results
  Both therapeutic methods equally increased psychological capital and quality of life in patients suffering from IBS. According to physicians’ report and own patients themselves, the symptoms of the disease were significantly reduced. Three- month follow-up confirmed these results.
  Conclusion
  Since psychosocial factors, in addition to biological elements, influence on severity of IBS symptoms, improving healthy quality of life and psychological capital indicators should be paid attention to prevent and treat this disorder.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Metacognitive therapy, Psychological capital, Quality of life, irritable bowel syndrome