فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد علی زاده، اشکان خدابنده لو* صفحات 1-10
  استفاده از میراگرها به عنوان وسیله ای برای مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله یکی ازمطرح ترین روش هاست که در این میان میراگر ویسکوز طرفداران بیشتری دارد. مطالعات انجام شده در این تحقیق به منظور بررسی میزان تاثیر میراگرهای ویسکوز در کاهش آسیب پذیری سازه های بلند تحت زلزله وهم چنین انتخاب حالت بهینه در آرایش این میراگرها درسازه است، بر همین اساس، دو مدل قاب خمشی بتنی با هسته مرکزی با شکل پذیری ویژه و با تعداد 26 طبقه توسط نرم افزار  SAP2000طراحی شد، سپس تحت پنج رکورد زلزله قرار گرفته اند و میزان آسیب پذیری آنها به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بررسی شده است .سپس اقدام به الحاق میراگرها در سازه شده است. برای این کار میراگر ویسکوز به صورت افقی در سازه اختصاص داده شده است و مدلها مجددا تحت آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از بررسی سه پارامتر جابه جایی بیشینه بام، برش پایه و کاهش شتاب  سازه، حاکی از کاهش چشم گیر این سه پارامتر دارد به نحوی که جابه جایی سازه بین 10 الی 25درصد، برش پایه 15 درصد و همچنین شتاب ورودی به سازه در حدود 17 الی 20 درصد کاهش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: قاب خمشی ویژه، میراگر ویسکوز، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی
 • علی رضا سعیدی، احمد ملکی* صفحات 12-20
  پل های بزرگ مسیر جدید راه آهن میانه - تبریز در منطقه ای با خطر نسبی زلزله بسیار زیاد و تپه ماهورهای متشکل از خاک های سست مستعد لغزش واقع شده است. با توجه به شرایط خاص کاربری، شناسایی عوامل مخرب و جلوگیری از خرابی پیشرونده به سادگی امکان ندارد. با توجه به سیکل تغییرات دمایی روزانه و فصلی، تحمیل صدمات جبران ناپذیر در اثر ایجاد موانع انبساط حرارتی مابین کوله و عرشه به طور اتفاقی یا عمدی در سازه محتمل است. بنابراین جهت شناسایی رفتار حرارتی پل و جلوگیری از عواملی مخرب احتمالی، پل با نرم افزارCSI Bridge مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از اعمال تغییرات حرارت تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما به صورت تدریجی، تنش، نیروهای محوری و برشی و لنگر تا 60 درجه سانتیگراد به طور یکنواخت افزایش می یابد. با رسیدن دما به مرز 65 درجه سانتیگراد تنش ناشی از تغییرات حرارت به مقدار 17.7 درصد افزایش می یابد. با اعمال دمای 800 درجه سانتیگراد در دهانه میانی ضمن تغییرات شدید نیروهای محوری و برشی به مقدار 9833 تن و لنگر خمشی به مقدار 2074 تن بر متر و مقدار جابجایی 24.34 سانتی متر محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: پل مرکب، تنش حرارتی، خرابی پیشرونده، نیروی زلزله، تغییر مکان
 • احمد کریمیان، ارسطو ارمغانی*، علاءالدین بهروش صفحات 21-32
  عملکرد اتصالات تیر به ستون قاب های خمشی فولادی رایج، در بحث لرزه ای و خرابی پیش رونده به تنهایی مورد ارزیابی قرارگرفته اند که پس از زلزله نورثریج و کوبه محققان به ضعف عملکرد این اتصالات پی بردند این در حالی است که اتصالات تاثیر بسیار زیادی درروند استهلاک انرژی در سازه و رفتار سازه در برابر بارهای غیرعادی دارند؛ زیرا اگر چشمه اتصال ضعیف باشد، حتی در صورت اجرای اتصال کاملا صلب با مقاومت اتصال بیشتر از تیر که باعث می شود شکست از ناحیه اتصال نباشد، باعث به وجود آمدن تغییر شکل زیاد و درنتیجه شکست ترد اتصال می شود. در این راستا در مطالعه فعلی به بررسی عملکرد دو نوع اتصال رایج خمشی WFP (اتصال جوشی به کمک ورق های روسری و زیر سری) و WUF-W (اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی) در برابر پدیده خرابی پیش رونده با تغییر در نوع فولاد مورداستفاده در ورق های اتصال پرداخته شده است برای این منظور این دو نوع اتصال یک بار با فولاد نرمه ساختمانی    St37  و یک بار با فولاد کم مقاومت آلیاژی Steel LY160، در یک قاب 8 طبقه فولادی با سناریوهای مختلف حذف ستون (بدون حذف ستون، حذف ستون طبقه همکف، سوم و هفتم) در نرم افزار ABAQUS  شبیه سازی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که مقدار) DCR عبارت است از نسبت تقاضا به ظرفیت که از آن به عنوان ضریب تقاضا نیز نام می برند  (در اتصال WUF-W  با جایگزین کردن فولاد آلیاژی بسیار کمتر می شود.
  کلیدواژگان: خرابی پیش رونده، اتصالات تیر به ستون، فولاد با آلیاژ پایین، WFP، WUF-W
 • امیر عباس پور، سیامک طلعت اهری* صفحات 33-44
  سازه فضاکار عبارت است از سازه ای که از اجزای خرپا مانند سبک و محکم تشکیل شده از پایه هایی که در یک الگوی هندسی در کنار هم قرار گرفته اند. سازه فضاکار برای پوشش دادن دهانه های بزرگ بدون تکیه گاه میانی به کار می روند.
  در این مقاله، مسئله بهینه سازی همزمان شکل و اندازه سازه ی هایپربولیک سه لایه مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، از الگوریتم ترکیبی جستجوی ذرات باردار-توده ذرات به عنوان الگوریتم بهینه سازی استفاده شده است و نتایج حاصل با نتایج الگوریتم توده ذرات مقایسه شده است. هدف از این تحقیق، یافتن وزن بهینه می باشد که متغیرهای طراحی درنظر گرفته شده ارتفاع و سطح مقطع می باشند. برای انجام این کار، سازه ی هایپربولیک سه لایه با نرم افزار سپ طراحی شده و سپس با الگوریتم های ترکیبی جستجوی ذرات باردار و توده ذرات بهینه سازی شده است. نتایج حاصل برتری الگوریتم ترکیبی جستجوی ذرات باردار-توده ذرات را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، متغیرهای طراحی، سازه هایپربولیک، الگوریتم توده ذرات
 • امین مرادی*، بهروز عمرانی، مهدی ذاکری صفحات 45-53
  در صورتی که بقایای معماری منسوب به علیشاه جیلانی در تبریز را آخرین حلقه از زنجیره ساختمان های بزرگ مقیاس دوره ایلخانی متصور شویم؛ به گونه ای که دهانه ی سی متری آن بزرگ ترین و مرتفع ترین تاق آجری جهان اسلام را در بر داشته است، ابراز ایرادات فنی در راستای رد تئوری امکان اجرای تاق در دهانه ی مزبور، نکته ی مقابل بیش از نیم قرن مطالعات تاریخ معماری، نتایج باستان شناسی و گزارشات جهانگردان پیرامون انطباق داده های تاریخی با موقعیت مسجد علیشاه در تبریز خواهد بود. با فرض بر اینکه بقایای معماری U شکل با دیوارهایی به قطر یازده متر، جهت اجرای تاق آجری بخشی از پروژه معماری عظیمی در نظر گرفته شده است؛ کشف محدودیت های سازه ای حجم معماری مورد مطالعه در زمینه ی میزان پایداری، آسیب پذیری و نهایتا عدم امکان اجرای تاق در دهانه ی مزبور، فصل گشای افق های نوینی پیرامون تفسیر متون تاریخی و رابطه آن با بنای ایلخانی یاد شده در منابع تاریخی خواهد بود. تحقیق پیش رو بر آن است تا پس از پاسخ دهی به این مسئله که آیا حجم آجری منسوب به علیشاه قابلیت اجرای چنان تاقی را داشته است یا خیر، ضمن آنالیز استاتیکی و تحلیل مشخصات سازه ای بقایای معماری موجود و بدون توجه به روایات تاریخی، نقش تعیین کننده ای در بازبینی مسائل تاریخی پیرامون مسجد علیشاه داشته باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تنش حاصل از بارگذاری ناشی از وزن هر نوع تاق در بنای مورد نظر، فراتر از پتانسیل های مکانیکی سازه بوده و منجر به فروپاشی پایه ها در هر شرایط خواهد شد. از این دیدگاه، هیچ نوع پوششی از نوع تاق در هیچ بازه ی زمانی در بقایای معماری منسوب به علیشاه قابل اجرا نبوده است. بدین ترتیب، هیچ رابطه ای میان بقایای امروزی منسوب به علیشاه و مسجد ساخته شده توسط علیشاه وزیر با بزرگترین تاق آجری جهان وجود ندارد؛ از این دیدگاه، نمیتوان بقایای معماری موجود را به علیشاه جیلانی نسبت داد.
  کلیدواژگان: ارک علیشاه، مسجد علیشاه، تاق علیشاه، مجموعه علیشاه
 • میلاد سیداسماعیلی، سهیل منجمی نژاد*، منوچهر بهرویان صفحات 55-64
  از مهمترین عوامل نیاز به مقاوم سازی دیوار برشی کوپله کافی نبودن تاب برشی تیر همبند در دیوار برشی کوپله می باشد. برای مقاوم سازی روش های مختلفی وجود دارد که، به علت خصوصیات منحصر به فرد کامپوزیت های FRP، استفاده از آن ها برای بهسازی اعضای بتن آرمه، تبدیل  به یکی از متداول ترین روش ها شده است.  با توجه به این که قیمت مصالح FRP یکی از عوامل محدودکننده استفاده از آن در بهسازی سازه ها محسوب می شود در این مطالعه با استفاده از روش های عددی و نتایج آزمایشگاهی به کمک نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS، 5 نمونه از آرایش های   مختلف FRP که موجب کاهش مصرف FRP در  بهسازی لرزه ای دیوار برشی کوپله می شود، معرفی گردید. نتایج بدست آمده از این 5 نمونه با نمونه مبنا که بدون پوشش FRP  می باشد و نمونه که همپوشانی کامل FRP دارد، مقایسه گردید و نمونه که به صورت ضرب دری می باشد،  به عنوان بهترین نمونه انتخاب گردید که این امر سبب کاهش هزینه های بهسازی تیر همبند در دیوار برشی کوپله می گردد.
  کلیدواژگان: بهسازی لرزه ای، دیوار برشی کوپله، تیر همبند، abaqus
|
 • Sajjad Alizadeh, Ashkan Khodabandelou * Pages 1-10
  Application of dampers as means of attenuation of earthquake energy is one of the most significant approaches and viscose damper is the most popular one. The aim of this paper was to investigate the effect of viscose dampers on decreasing the vulnerability of tall structures at earthquake and selection of the optimal arrangement of dampers in these structures. so, two types of concrete special moment frames with central cores with 26 floors were designed with SAP2000 software. Then, they were applied to five earthquake records and their vulnerabilities were investigated according to non-linear timehistory dynamic analysis. Then, dampers were erected into the structure and modeled. To do so, the dampers were horizontally positioned in the structure and the models were evaluated again using non-linear timehistory dynamic analysis. The results obtained by investigating three parameters of maximum Floor displacement, base shear, and structure Acceleration verified signified decrease in all three parameters. In such a way that the displacement of the structure, between 10 to 25 percent,the base shear 15 percent, as well as the acceleration of the input to the structure, to about 17 to 20 percentage reduction.
  Keywords: special moment frame, viscose damper, non-linear timehistory dynamic analysis
 • Alireza Saeedi, Ahmad Maleki * Pages 12-20
  The large bridges of the new Meyaneh - Tabriz Railroad are located in a region with a high risk of a large earthquake and a slope of sloping soils, which are susceptible to landslides. Depending on the user's specific circumstances, it is simply not possible to identify malicious factors and prevent progressive failures. Regarding the daily and seasonal temperature variation cycles, imposing irreparable damage due to the creation of thermal expansion barriers between the shell and the deck is likely to occur accidentally or deliberately in the structure. Therefore, in order to detect the thermal behavior of the bridge and prevent potential destructive factors, the bridge was investigated using the CSI Bridge software and the results of the heat changes were analyzed. The results show that with increasing temperature gradually, stress, axial, shear and anchor forces increase to 60 ° C uniformly. With temperature reaching 65 ° C, the stress caused by heat changes increased by 17.7%. Applying a temperature of 800 ° C in the middle span with a sharp change in the axial and shear forces of 9833 tons and flexural anchorage of 2074 tons per meter and a displacement of 24.34 cm. were calculated.
  Keywords: composite bridge, thermal stress, progressive failure, earthquake force, displacement
 • Ahmad Karimian, Arastoo Armaghani *, Alaeddin Behravesh Pages 21-32
  The performance of beam – column  connection of common steel moment frames has been evaluated in a seismic discuss and progressive collapse alone. After the Northridge and Kobe earthquake, researchers found that the connections were weak. This is while the connections have a huge impact on the process of energy depletion of structure and structure behavior against unusual loads; Because if the panel zone is weak, even in the case of performing a rigid connection with resistance of more than beam which causes failure in the connection area, it causes a large deflection and resulting in a brittle fracture of connection. In this regard, in the current study, the performance Two common types of WFP bending (welded flange plate connection) and WUF-W (welded unreinforced flange-welded web connection) against a progressive coolapse phenomenon have been investigated by changing the type of steel used in plate for this purpose. The purpose of these two types of connection is once with St 37 and once with a steel alloy steel LY160, in a frame 8 steel story with different scenarios, Column removal (without remove the column, removing the column of the ground floor, third and seventh) was simulated in ABAQUS software. The results show that the DCR (criterion which is the Demand Capacity Ratio and it is also called the demand factor) value in the WUF-W connection is much lower by replacing the alloy steel.
  Keywords: Progressive collapse, Steel moment frame, Beam-ColumnConnection, Low-alloy steel, WUF-W, WFP
 • Amir abbaspour, siamak Talaat ahari Pages 33-44
  Space structure is a rigid, lightweight, truss-like structure constructed from interlocking struts in a geometric pattern. Space structure can be covered large areas without intermediate supports.In this paper, the problem of simultaneous shape and size optimization of a three-layer paraboloid space structure is addressed. In this method, the hybrid charged system search-particle swarm is utilized as the optimization algorithm and the result is compared with the particle swarm optimization algorithm. The objective of this paper is to find optimal weight, that design variables are considered as height and cross-sectional area. For conducting this, a three-layer paraboloid space structure is designed by SAP and then optimized by using hybrid charged system search-particle swarm and particle swarm optimization algorithms. The result demonstrate the efficiency of the hybrid charged system search-particle swarm algorithm.
  Keywords: Optimization, Design variables, Paraboloid structure, particle swarm optimization algorithms
 • Amin Moradi *, Behruz Omrani, Mahdi Zakeri Pages 45-53
  Considering the architectural remnants of the so-called structure of Ali-Shah in Tabriz as the last sequence of large-scale buildings during the Ilkhanid era in which it’s approximate 29-meter span had held the largest and the highest ever made arch in the Islamic World, proposing controversial technical bugs parallel to the violation of theoretical possibilities towards erecting such an arch would be the opposite point of more than half a century’s studies of historic architecture, archaeological investigation as well as historic documents in relation to the location of the Great Ali-Shah Mosque. With this pre-assumption that the U-shape structure including roughly 11 meter thickness for its walls had been considered to create a brick arch of a huge architectural project; clarifying the statically limitations of the mentioned building in terms of stability, durability, vulnerability and the impossibility of creating any kind of arch and vault in mentioned span would shed new lights towards the  interpretation of historical contexts and its connections with the Ilkhanid structure appeared in the sources.
  After responding to question of statically feasibility of any kind of arch made by traditional masonry in so-called Ali-Shah Ark, besides statically analyses with no attention to historic reports and events, this project is aimed to play a vital role in reviewing the historic chronologies of Ali-Shah Mosque. According to the results, tensions result of loading due to any kind of arch would exceed the mechanical potentials of structure and will cause grossly deformation of vertical units under any condition. From this point of view, there has been no covering of arch either of vaults in this building anytime. In other words, there has been no relation between what is marked as Ali-Shah Mosque including the world’s largest brick arch, and what is known as today’s remnants of the so-called Ali-Shah Ark.
  Keywords: Ark of Ali-Shah, Ali-Shah Mosque, Ali-Shah’s Arch, Ali-Shah’s Complex
 • Milad Seyedesmaeeli, Sohil Monajeminejad *, Manushehr Behroyan Pages 55-64
  Due to the fact that many of the existing structures have been in existence for over a decade, retrofitting has become one of the greatest challenges facing structural engineers. There are several methods to retrofit that, due to the unique properties of FRP composites, their use for the repair of reinforced concrete members has become one of the most commonly used methods. One of the most important factors in the need to retrofit the shear wall is the insufficiency of the shear bending of the beam in the shear wall of the cooper. Considering the fact that the price of FRP materials is one of the limiting factors for its use in improving structures, in this study, Numerical and Laboratory Results With the help of ABAQUS Limited Components Software, 5 different FRP derivatives that reduce the use of FRP in the seismic reconstruction of the coupler shear wall fittings were introduced. The results obtained from these 5 samples were compared with the base model without FRP coating and the sample, which has a complete overlapping of FRP, and the sample, which is multiplied by drowning, was selected as the best sample, which reduces the cost of refinement The connective beam is in the wall of the shear joint.
  Keywords: seismic reconstruction, copulous shear wall, connector beam, abaqus