فهرست مطالب

علوم پایه - سال شانزدهم شماره 2 (1382)

نشریه علوم پایه
سال شانزدهم شماره 2 (1382)

 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایرج کهساری، فاطمه ابریشمی صفحه 1
  طراحی سیستم سلاحهای نوین و موشکهایی با تکولوژی بالا مستلزم دستیابی به مواد پر انرژی و پیشران هایی با کارایی بالا می باشد. یکی از اجزاء پیشران ها، نگهدارنده ها می باشند. نگهدارنده ها پلیمرهایی با اتصالات عرضی هستند که اجزا سوخت را بطور یکنواخت در بر می گیرند. از نگهدارنده های مرسوم می توان به پلی بوتادین با گروه های هیدروکسیل انتهایی (HTPB)، پلی بوتادین با گروه کربوکسی انتهایی (CTPB) و پلی اترهایی با گروه هیدروکسیل انتهایی (HTPE) اشاره نمود...
  کلیدواژگان: نگهدارنده، پیشران، مواد پر انرژی
 • رضا طیبی صفحه 16
  اثرات ایمیدازول، پیریدین و یک o - دهنده خالص بر اکسایش تترالین با NaIO4 بوسیله کاتالیزور 5 و 10 و 15 و 20 - تترافنیل پورفیریناتومنگنز (III) استات، Mn(TPP)OAc در حلال CH2CL2-H2O بررسی شده است. مشخص شد که کوئوردینه شدن دهنده های نیتروژن دار به این کاتالیزور سبب افزایش سرعت واکنش اکسایش تترالین می شود o - دهنده خالص، تنها اندکی بر افزایش کارایی سیستم اکسایش مؤثر است. در حالی که دهنده های - o به وضوح باعث افزایش کارایی اکسایش تترالین شدند. این مطالعه نشان داد ویژگی های دهندگی - o ایمیدازول و پپریدین مهمتر از خصلت دهندگی - o آنها بوده و مستقیما بر کارآیی سیستم اکسایش مؤثرند.
 • هادی محمدی، بهرام صادقی بی غم صفحه 22
  بانکها به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاست های این بخش در کل جامعه، نقشی مؤثر در حفظ؛ ایجاد رشد پایدار اقتصادی جامعه دارند. ارزیابی واحدهای بانکی، به دلیل تنوع خدمات ارائه شده، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. روش های موجود ارزیابی و سنجش واحدهای بانکی، روش های تجربی هستند که به دلیل استاندارد نبودن، نتایج آنها در بانک های مختلف دارای اعتباری یکسان نیستند. بعلاوه این روش ها به کارایی واحدها توجه نداشته و صرفا ستاده واحدها را مد نظر قرار می دهند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها یک متدولوژی علمی و غیر پارامتری در ارزیابی کارایی و ناکارایی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) است. این متدولوژی کاربردهای علمی فراوانی در بانک ها، بیمارستان ها، نیروگاه ها، بیمه ها، دانشگاه ها و... دارد. در این مقاله تغییرات نهاده ها و ستاده های یک بانک کارا را، با حفظ کارایی، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در این رابطه ابتدا بانک کارای قوی را تعریف کرده و سپس حساسیت تغییرات در نهاده ها و ستاده های بانک را در تقابل با قوت بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارایی، تحلیل حساسیت، سیستم بانکی
 • الهه علیزاده، محمد لامعی رشتی، داریوش سرداری صفحه 32
  کاربرد باریکه ذرات باردار در شدت های بالا برای تجزیه عنصری، موجب ایجاد آسیب هایی در نمونه های تحت پرتو دهی می شود. این مسئله در مورد نمونه های زیست شناختی که به منظور تشخیص و تعیین میزان عناصر کم مقدار تجزیه می شوند، مشکل حادی محسوب می شود؛ زیرا چنین نمونه هایی رسانایی الکتریکی و گرمایی پایینی دارند و جدا شدن آنها از محیط اصلی شان، انجام فرایندهای آماده سازی و پرتودهی آنها با باریکه یونی، ممکن است حتی میزان برخی از عناصر کم مقدار و در نتیجه ترکیب مواد مورد بررسی را، دچار تغییر کرده و در انجام تجزیه دقیق ایجاد خطا کند. علاوه بر این، در شدت جریان های زیاد امکان گرم شدن بیش از حد نمونه نیز وجود دارد. به همین دلیل سعی می شود در مورد چنین نمونه هایی ، تجزیه عنصری تا حد امکان در شدت جریان های پایین صورت گیرد. در مورد نمونه های جامد نیز استفاده از هدف های نازک، مشکل یاد شده را تا حدی برطرف می سازد. در این پژوهش، تاثیر برخورد باریکه ای معمولی از ذرات باردار مانند پروتون هایی 2MeV، بر روی هدف های نازک استاندارد در شدت جریان های کم (در محدوده nA) بررسی می شود.
  کلیدواژگان: تجزیه پیکسی نشر پرتو ایکس القایی ذره، تجزیه RBS، میکروب هسته ای، باریکه پروتون، هدف نازک، اتلاف عنصر
 • معصومه انوری، غلام خیاطی صفحه 40
  کاربرد باریکه ذرات باردار در شدت های بالا برای تجزیه عنصری، موجب ایجاد آسیب هایی در نمونه های تحت پرتو دهی می شود. این مسئله در مورد نمونه های زیست شناختی که به منظور تشخیص و تعیین میزان عناصر کم مقدار تجزیه می شوند، مشکل حادی محسوب می شود؛ زیرا چنین نمونه هایی رسانایی الکتریکی و گرمایی پایینی دارند و جدا شدن آنها از محیط اصلی شان، انجام فرایندهای آماده سازی و پرتودهی آنها با باریکه یونی، ممکن است حتی میزان برخی از عناصر کم مقدار و در نتیجه ترکیب مواد مورد بررسی را، دچار تغییر کرده و در انجام تجزیه دقیق ایجاد خطا کند. علاوه بر این، در شدت جریان های زیاد امکان گرم شدن بیش از حد نمونه نیز وجود دارد. به همین دلیل سعی می شود در مورد چنین نمونه هایی ، تجزیه عنصری تا حد امکان در شدت جریان های پایین صورت گیرد. در مورد نمونه های جامد نیز استفاده از هدف های نازک، مشکل یاد شده را تا حدی برطرف می سازد. در این پژوهش، تاثیر برخورد باریکه ای معمولی از ذرات باردار مانند پروتون هایی 2MeV، بر روی هدف های نازک استاندارد در شدت جریان های کم (در محدوده nA) بررسی می شود.
  کلیدواژگان: حمل و نقل درون شهری، بهینه سازی، ترافیک، تحقیق در عملیات، مدیریت برنامه ریزی، ازدحام، مکان یابی، زمان بندی، کوتاهترین مسیر
 • حجت الله رضازاده، ناهید شیخان صفحه 56
  مساله معروف فروشنده دوره گرد کاربردهای فراوانی در توالی عملیات و زمان بندی دارد. الگوریتم های ابتکاری تعویض شاخه از جمله الگوریتم های ابتکاری سریعی است که هنوز هم جهت بدست آوردن حل نزدیک به بهینه مساله متقارن فروشنده دوره گرد از آن استفاده می شود. در این مقاله روش جدیدی برای انتخاب شاخه ارائه شده که زمان محاسباتی الگوریتم های تعویض شاخه را به یک سوم زمان مورد نیاز کاهش می دهد بدون آنکه از کیفیت حل مساله بکاهد.