فهرست مطالب

حسابدار - سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 161، آبان 1383)
 • سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 161، آبان 1383)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • چالش های حسابرسی عملیاتی
  دکتر یحیی حساس یگانه صفحه 3
 • رویکرد مبتنی بر اصول به استاندارگذاری ایالات متحده امریکا
  دکتر علی ثقفی، امیرپوریانست، محمد قربانی ترجمه: دکتر علی ثقفی ، امیرپوریانست ، محمد قربانی صفحه 6
 • بودجه بندی راهبردی
  دکتر علی رحمانی، الناز تجویدی صفحه 11
 • ارزش افزوده ی اقتصادی
  دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، افشین فتح الهی صفحه 16
 • صورت های مالی تلفیقی
  بهمن بنی مهد صفحه 20
 • مالیات افرزش افزوده
  فرهاد حکیمی صفحه 23
 • هزینه های کیفیت
  حسین کاظمی صفحه 27
 • نواندیشی در حسابداری مدیریت
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 41
 • اخبار آیفک
  صفحه 45
 • اخبار حرفه
  صفحه 53
 • قوانین و مقررات
  صفحه 60
 • گزارشگری مالی بین المللی
  دکتر محسن خوش طینت صفحه 86
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 91