فهرست مطالب

گرافیک و چاپ - پیاپی 8 (زمستان 1387)

فصلنامه گرافیک و چاپ
پیاپی 8 (زمستان 1387)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/01/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گرافیک
 • از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایران
  سلمان یافت آبادی، شهاب سیاوش، رضا بختیاری فرد صفحه 4
 • گرافیک، تئاتر، دانشجو
  بهنام جارئی صفحه 11
 • طراحی فونت به روایت دو طراح
  حسین زاهدی، کوکب طاهباز صفحه 12
 • به فونت لب بگویید منو ندارد
  شهاب سیاوش صفحه 18
 • فارسی سده چهارده شمسی
  سیامک خازنی صفحه 22
 • طراحی حروف فارسی در دانشگاه
  عبدالرضا چارئی، محسن سلیمانی صفحه 26
 • معرفی سایت های کاربردی
  بشری مصطفی زاده، آیدا حیدری صفحه 60
 • معرفی کتاب / مجموعه آثار محمد خرم، مجموعه کاریکاتوره ای پیام پورفلاح
  مونا مهرانفر صفحه 62
 • اخبار و رویدادها
 • سرگذشت گلدان و خنجرهای ممیز، گزارش کارگاه فونت
  صفحه 64
 • فهرست مطالب به انگلیسی
  صفحه 72