فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدعلی احمدی فروشانی * صفحات 7-33
  براساس آیات و روایات اهل بیت (ع) و روایات مشترک بین شیعه و اهل سنت، اهل بیت پیامبر(ص) از سوی خداوند به مقام «اصطفاء» نائل شده و با این مقام معرفی شده اند. این معرفی از جانب خدا، گاه در قرآن -مثل آیات «مباهله»، «تطهیر»، «اصطفاء حضرت مریم» و «وراثت کتاب» و سوره های «کوثر» و «انسان»- صورت گرفته و گاه از زبان رسول خدا(ص)-در قالب احادیثی همچون «ثقلین»، «سفینه»، «رضا و غضب حضرت زهرا(ع)» و «بضعه منی»- بوده است. آیات و روایات، همه گویای این مطلب اند که اهل بیت(ع)، ازجمله حضرت زهرا(ع)، برگزیده خداوند و مصطفای اویند. این موضوع از جهت بیان جایگاه حضرت زهرا(ع) در عالم وجود و برگزیدگی وی از سوی پرودگار در برابر همسران و زنان پیامبر(ص) و دیگر زنان عصر خویش، اهمیت آشکاری دارد.
  کلیدواژگان: حضرت زهرا(ع)، اصطفاء، علم، عصمت، حجیت، افضلیت
 • سید محمد یزدانی *، عزالدین رضا نژاد صفحات 35-60
  پژوهش حاضر با هدف تبیین پیامدهای برداشت «دوستی» از حدیث غدیر، که مختار اهل سنت است، به تحلیل و بررسی این دیدگاه پرداخته است. این نوشتار که از سنخ توصیف و تبیین است، با بهره گیری از روش کیفی، در صدد پاسخ به این پرسش است که پذیرش تفسیر «دوستی» از حدیث غدیر، چه پیامدها و تاثیراتی بر اعتقادات پذیرندگان خواهد داشت؟ با مطالعه منابع اهل سنت، درمی یابیم که بسیاری از مسلمانان، نه تنها امیرمومنان را دوست نداشته اند، بلکه به خانه اش حمله کرده، با ایشان جنگیده اند و تا هشتاد سال پس از شهادتش، به او ناسزا می گفته اند. مستند به همین منابع باید گفت که، جنگ با امیرمومنان؟ع؟->، بغض نسبت به ایشان و فحاشی به او، پیامدهایی همچون نفاق، فسق و جهنمی شدن و عدم عدالت صحابه، که اساس مذهب مخالفان شیعه است، را درپی دارد.
  کلیدواژگان: دوستی، مولا، ولایت، حدیث غدیر، بغض امیرمومنان(ع)
 • سید علی محمد طبسی* صفحات 61-106
  رجعت یکی از ضروریات مذهب تشیع بوده و ادله فراوانی بر حقانیت آن وجود دارد. کتب و مقالات متعددی از صدر اسلام تا به حال، با بهره مندی از آیات، روایات و تحلیل های عقلی، به نقد و یا اثبات این نظریه پرداخته اند. اهل سنت و سلفی های ایرانی، رجعت در امت اسلام را نپذیرفته اند و اعتقاد به آن را غلوآمیز می پندارند و در رد امکان آن، به آیاتی از قرآن استناد می کنند و اکثر روایات این باب را مجهول، مرسل و ضعیف می پندارند. بزرگان شیعه در اثبات امکان و لزوم تحقق رجعت، به آیات قرآن استناد می کنند و اکثر روایات مربوط به رجعت را صحیح دانسته و از آنها تواتر را برداشت می کنند. در میان سلفی های ایرانی، عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی، اشکالات متعددی را بر عقیده رجعت مطرح کرده اند. نگارنده بر آن است تا با محوریت آیات قرآن و روایات تفسیری، به نقد و بررسی شبهات وارده در کتاب «اسلام و رجعت» اثر عبدالوهاب فرید تنکابنی و بخش هایی از کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» و«تابشی از قرآن» اثر سید ابوالفضل برقعی بپردازد.
  کلیدواژگان: رجعت، سلفی گری ایرانی، سید ابولفضل برقعی، عبدالوهاب فرید تنکابنی
 • سعید توکلی زاده*، محمدتقی شاکر صفحات 107-138

  مقوله امامت، افزون بر کشاکش های عینی، خاستگاه تضارب انگاره ها در تطبیق آموزه های اسلامی بر مصادیقی خاص نیز شده است. در این میان، استناد به واژگانی شکل یافته در بستر این تحولات، زمینه مشروعیت بخشی به یک نگاه را مطالبه کرده است. دعوی متزلزل اجماع اهل مدینه بر خلافت فردی خاص، نیازمند مبنایی شرعی بر حجیت بود که از مهم ترین ادله اثبات این انگاره، متن «لا تجتمع امتی علی الضلاله» دانسته شد. نقل معروف دیگر، یعنی «لا تجتمع امتی علی الخطا» در هیچ یک از مجامع و منابع کهن حدیثی سنی و شیعه مشاهده نمی شود. هدف اصلی نگاشته حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، بررسی سندی و تبیین چیستی دلالت این دسته از متون است. برآیند این واکاوی بیانگر ضعف سندی تمام نقل های این خبر در منابع عامه و خاصه است. جبران ضعف سندی با راهکار تواتر معنوی، افزون بر دور بودن، مخالف با کمیت روایات متضمن حجیت اجماع است. افزون بر کندوکاو در سند، به لحاظ دلالت به نقد متن محور با دو ملاک ادله عقلی و ادله نقلی پرداخته شده است. احتمال خوانش های سازگار با متن، تاویل آن را به تفسیری مخالف با عقل و نقل ناسازگار می سازد. برآیند بررسی اشکال های سندی و دلالی، اصل جایگاه معصوم در عدم اجماع بر گمراهی در صورت اتفاق تمامی امت را اثبات و نقطه ثقل شکل نیافتن ضلالت را، حضور معصوم می نمایاند.

  کلیدواژگان: اجماع، معصوم، امت، امام
 • حبیب عباسی* صفحات 139-175
  تحقیق حاضر با هدف تبیین دلایل و قرائن ناصبی بودن ابن تیمیه با تکیه بر دیدگاه های وی در کتب و آثارش انجام گرفته است. با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی ثابت می شود که ابن تیمیه حرانی در موارد زیادی در کتب و آثار خود به ویژه کتاب «منهج السنه»، به انکار و تضعیف و تحریف فضائل و تنقیص جایگاه اهل بیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع) اقدام کرده است. با اثبات این یافته ها، پژوهش به این نتیجه می رسد که ابن تیمیه حرانی به طور آشکار به دشمنی با اهل بیت(ع) پرداخته است و براساس روایت نبوی -که دشمنی با حضرت علی(ع) را ملاک منافق بودن دانسته- و تعریف علمای اسلامی از نصب -که همانا اعتقاد و تدین به بغض و دشمنی با حضرت علی و اهل بیت ایشان است- ابن تیمیه شخصیتی ناصبی می باشد و بر اندیشمندان اسلامی لازم است مسلمانان را نسبت به استفاده از آثار و آرای او بر حذر دارند.
  کلیدواژگان: عداوت با اهل بیت، ناصبی بودن، ابن تیمیه حرانی، منهاج السنه
 • سعید چهره نما* صفحات 177-214
  بی شک کتاب «عبقات الانوار»، اثر علامه شهیر میر حامدحسین لکهنوی، به عنوان ردیه ای قویم بر بخش هایی زیادی از فصل امامت کتاب «تحفه اثنی عشریه»، یکی از آثار ارزشمند کلامی در حوزه امامت پژوهی به شمار می رود و حاوی مطالب ارزشمندی است که پیگیری نظام حاکم بر احتجاجات و استدلال های آن، راهگشای محققین در این حوزه خواهد بود. اتصاف به وصف تواتر، به دلیل حصول نتیجه قطعی و علم آور آن، معیاری اساسی در سنجش اعتبار احادیث اعتقادی به شمار می آید. از این رو، بررسی روش ها و انگیزه های نفی صحت و تواتر این احادیث از سوی منکران، و به تبع آن، واکاوی روش های صاحب عبقات در دفع این اعتراض ها و شبهات -در قالب پیگیری شرایط و موانع تحقق تواتر یک گزاره بر پایه آثار اعلام عامه- و نیز به کار گیری راهکارهایی جهت اثبات تواتر این روایات، در کتاب فخیم عبقات الانوار محور مباحث این تحقیق را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: روش شناسی، عبقات الانوار، میر حامدحسین، تحفه اثنی عشریه، 177
|
 • Ali Ahmadi * Pages 7-33
  Based on revelations in quranic verses and narrations from Imams and Ahl-Ul Beit3and shared hadiths between Shias and Sunnis, Almighty Allah has bequeathed the status of Istifa to prophet’s offspring and members of his prophet. Numerous verses in the holy book of Quran have been revealed to the prophet of Islam testifying this appointment. Some examples are Mobahele verse, Tathir verse, Istifa of Holy Mary verse, the inheritor of the book verse, and two Surats al-Kowsar and Al-Insan. Oftentimes, the holy prophet of Islam attempted to clarify this appointment in his quotes such as Thaghalein hadith, Safine hadith, the wrath and pleasure of Fatima Hadith and Bezaton Menni hadith. A thorough look at the verses and hadiths clearly unveils the fact that members of the prophet’s house including fatima (his one and only child) are all granted the status of being chosen by Almighty Allah. This issue assumes particular significance when one considers the lofty status of Fatima in the universe and her appintment by Almighty Allah and when one compares this status with her contemporaries and wives of the prophet.
  Keywords: Fatima, Istifa, Science, Infallibility, proof, Superiority
 • Sayyed Mohammad Yazdani*, Izzeddin Reza Nejad Pages 35-60
  The current study aims to outline the conclusions drawn from interpreting Ghadir event as a message of “friendship”. The above interpretation is desired and often arrived at by Sunni scholars.The present research seeks to analyze and explore this interpretation from Ghadir event. In so doing, it adopts a descriptive-exploratory approach and employs a qualitative research design to answer this core question: what repercussions or effects will interpreting Ghadir as a message of friendship can have on the beliefs of people? A thorough analysis of Suuni writings on Ghadir event reveals that most Muslims in the era of Imam Ali not only had no friendship towards him but also attacked his abodence, fought him at wars and cursed him even eighty years after his martyrdom. Based on these very same resources, it can be said that being at war with Imam Ali, enmity towards him and cursing him has repercussions such as hypocricy, sedition, corruption , straying from salvation and injustice of companions. These repercussions are the pillars upon which the cult of anti-Shias has been built.
  Keywords: Friendship, Lead, leader, Ghadir hadith, enmity towards Imam Ali
 • Seyyid Ali Mohammad Tabasi* Pages 61-106
  Arrival of the savior has been a fundamental doctorine in Shia Islam. Its truthfulness is beyond any reasonable doubt or uncertainty corroborated by indisputable proofs. Coutless books and articles have tried to argue in favor or agianst this vitally important doctorine, grounding their arguments on narratives and hadiths and logical reasonings. Sunnis and fundamentalists in Iran rejected this doctorine regarding arrival as a mere exaggration. They base their ideas on some Quranic verses. They also hold that most narrative accounts and hadiths in this regard are weak, insubstantial or vague. On the other hand, Shia scholars base their ideas on Quranic verses arguing that arrival is a certainty in Islam. They hold that hadiths and narratives are undeniable and frequency of citatation of them clearly establishes their truthfulness. Among the fundamentalists of Iran, Tonekaboni and Borghei singled out problems within the doctorine of arrival. The current study seeks to adopt a critical stance towards the doubts expressed by Tonekaboni in his book “Islam and arrival” and two other books by another scholar Borghei namely “scientific study of Hadiths about Mahdi” and “a beam of light from Quran”.
  Keywords: arrival, fundamentalism in Iran, Borghei, Tonekaboni
 • Saeed Tavakkolizadeh *, Mohammad taghi Shaker Pages 107-138

  he issue of Imamate has been a controversial issue among Muslim think tanks. This issue is the root of multiple propositions. Also there is lack of accordance between religious teachings and specific instances. Meanwhile, in ensuing circumsatnces some terms have been formed paving the ground to legitimize a certain viewpoint. There is a weak line of reasoning that people of Medina reached a concensus to appoint a specific person as the caliph after the demise of prophet. This proposition requires a religious ground as proof. The text of لاتجتمع امتی علی الضلاله is cited as the proof of the above proposition. Yet the other account لاتجتمع امتی علی الخطا lacks citation in any hadith resources or circles of both Sunnis and Shias. The current paper adopts a descriptive – analytical approach. It seeks to define the implications of the essence of above hadiths. The current paper concludes that the authenticity of the above text is under question in both general and private resources. When authenticity of a document is under question, one cannot compensate for it by frequency of citation since this remedy has its own pitfalls namely it is too far away and runs counter to quantity of narratives that corroborate authenticity of consensus. In addition to investigating the proof, this paper takes two further criteria for investigation namely reasoning and other narratives. The criteria are tapped on hereby to investigate the implications of the above texts. The possibility of text-friendly readings of the Imamate texts renders the interpretations that are not in accordance with logic and hadith impossible. The conclusion drawn from investigating the weaknesses in the proofs and implications of hadith is that absence of an Infallible Imam was the solution to be redeemed from wronghood. It is concluded that the existance of an Infallible Imam was the cure for wronghood and consensus without Infallible Imam is itself an instance of Wronghood.

  Keywords: consensus, infallible, umma, Imam
 • Habib Abbasi* Pages 139-175
  The current study aims to investigate the reasons and proofs testifying that Ibn-Teimie was an inflicted and prejudiced scholar based on his ideas and writings. The current study adopts a descriptive-analytical - documentary approach that Ibn Teimie resorted to in order to repudiate, undermine or distort the virtues of Ahl ul beit specifically Imam Ali in numerous instances specially in his book “Menhaj al -sonna”. After thorough investigations, this research finds that Ibn Teimie has blatantly manifested his enmity towards the members of prophet’s house. Therefore, it can be concluded from quotes by the holy prophet of Islam, the criterion for being deemed as a hypocrite is enmity towards Imam Ali. According to the definition presented by Sunni scholars for prejudice- belief and commitment to enmity or partiality against Imam Ali and members of prophet’s household- Ibn-Teimie can be without doubt regarded as a prejudiced scholar. It is incumbent and imperative on Islamic scholars to warn common Muslims against using the writings and works of Ibn Teimie.
  Keywords: enmity towards members of prophets household, Prejudice, Ibn teimie, Minhaj Al Sunna
 • Saeid Chehrenama* Pages 177-214
  Without an iota of doubt, the book “Abaghat al Anvar” by the renowned scholar Mir Hamid Hossein is a priceless token for scholars of rhetoric and Imamate. This book is a strong answer in crtiticism of the chapter on Imamate in the book “Tohfet al-Ithna Asharia”. Mir Hamed’s Book contains valuable contents that exploring them and the systems and line of reasoning that govern them is a torch that guides scholars and think tanks in the domain of Imamate studies. Frequency of citation of a hadith yields an indisputable and definitive result used as a criteron in measuring the authenticity of Hadiths. This paper aims to explore the methods and motivations of those who doubted the authenticity of a hadith or its frequency of citation and how Mir Hamid attempted to answer these doubts and uncertainties. Mir hamid defined the qualities based on which one can label a hadith as frequently cited one. Mir Hamid also outlined the qualities that prove frequency of citation for a hadith in his invaluable book “Abaghat al-anvar”
  Keywords: methodology, Abaghat al Anvar, Mir hamed hussein, Tohfeh Ithna Asharieh