فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:2 Issue: 1, Spring and Summer 2018
 • Volume:2 Issue: 1, Spring and Summer 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده فهیمه پارساییان * صفحات 9-29
  با گسترش روز افزون زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی، نارضایتی هایی ، هر چند نه چندان پر طنین، از سوی دانشمندان مسلمان در خصوص هژمونی الگوهای تفکری غربی در آموزش زبان انگلیسی و اضمحلال ایدئولوژی، ارزش ها، و فرهنگ اسلامی در آموزش به طور عام و آموزش زبان انگلیسی و رویکردهای آموزشی به طور خاص به گوش می رسد. با این همه، علیرغم نگرانی های موجود، تلاش های اندکی در خصوص آموزش زبان انگلیسی با الهام از منابع و اصول اسلامی و دغدغه های اجتماعی- مذهبی جوامع مسلمان صورت گرفته است. با درک این فقدان، من در این مقاله از تجربه تهیه محتوای درسی برای فراگیران کودک و نوجوان زبان انگلیسی در قالب اشعار کودکانه با موضوع اعضای بدن و حقوق الهی آنها با الهام از منابع اسلامی همچون قرآن کریم و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام سخن می گویم. امید آن که این تجربه برای سایر معلمان زبان و تدوین کنندگان مطالب درسی علاقه مند به این حوزه الهام بخش بوده و گامی هرچند کوچک در هویت بخشی و مالکیت آموزش زبان بیگانه باشد.
  کلیدواژگان: طراحی محتوا، آموزش زبان انگلیسی، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اشعار کودکانه، فراگیران کودک و نوجوان
 • محمود رضا عطایی، عصمت بابایی، محسن نیلی احمد آبادی * صفحات 31-52
  تحلیل منتقدانه انگلیسی برای اهداف دانشگاهی فرصت ویژه ای را فراهم آورده است تا تعلیم و تربیت انتقادی و انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در یک مکان گرد هم آیند. به واسطه تحلیل منتقدانه زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی افراد در محیط دانشگاهی می توانند وضع موجود را برای دستیابی به آموزش بهتر مورد سوال قرار دهند. مطالعات اندکی وجود دارند که به موضوعات انتقادی در دانشگاه های ایران پرداخته باشند و نقش سیاستگذاران و اجرا کنندگان تصمیمات را پوشش دهند. مطالعه حاضر به بررسی دیدگاه های دانشجویان، اساتید، و سیاست گذاران در حیطه درس نامه ها و نحوه تدریس دروس زبان تخصصی در دانشگاه های ایران می پردازد و سه مقوله اصلی قدرت تصمیم گیری، برتری جویی زبان انگلیسی، و ایدئولوژی را مورد کنکاش قرار می دهد. بدین منظور از طریق پرسشنامه و مصاحبه های حضوری، اطلاعات از سه دانشگاه جمع آوری شد و با استفاده از فرایندهای آماری شمارش فراوانی، آزمون خی دو، و آنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مصاحبه ها با شیوه تحلیل متنی محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین وجود تفاوت معنادار در دیدگاه های دانشجویان، مدرسین و سیاستگذاران در خصوص قدرت تصمیم گیری، چیرگی زبان انگلیسی و ایدئولوژی در تدریس زبان انگلیسی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل کمی و کیفی در خصوص مقوله قدرت، نشان دهنده آن بودند که دانشجویان و اساتید در فرایند سیاست گذاری آموزشی قدرت تعیین کننده ای ندارند. در خصوص برتری جویی زبان انگلیسی، شرکت کنندگان بر این باورند که چنین مقوله ای در درس نامه ها و نحوه تدریس زبان تخصصی در دانشگاه های ایران وجود ندارد. نتایج برای مقوله ایدئولوژی نیز نشان دادند که شرکت کنندگان وجود هیچ نوع ایدئولوژی خاص یا هدایت شده در درس نامه ها و نحوه تدریس زبان تخصصی را باور ندارند.
  کلیدواژگان: قدرت تصمیم گیری، برتری جویی زبان انگلیسی، ایدئولوژی، درس نامه و تدریس، زبان تخصصی
 • محیا حاجی غلام، ناهید محمدی * صفحات 53-64
  فاستوس تاریخی طولانی در ادبیات غرب دارد، گرچه خاستگاه آن مبهم است. دیوید ممت در روایتی امروزی از این افسانه ی قدیمی، چشم انداز تازه ای از مسئله قدرت و حقیقت ارائه می دهد. علاوه بر این، میشل فوکو، تاریخ دان و فیلسوف پرنفوذ پساساختارگرا در قرن بیستم، درک بدیعی از ماهیت روابط قدرت و شیوه ی عملکرد آن در جوامع بشری عرضه می کند. بدین معنا، فوکو استدلال می کند که قدرت و دانش یکی هستند و در تمام تعاملات اجتماعی قدرت و مقاومت هم زمان وجود دارند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی روابط قدرت در نمایشنامه ی فاستوس بر طبق آرای فوکو است. فاستوس در این نمایشنامه، با ارائه ی مدل قدرت ادواری، بر آن است تا سازوکار جهان را طبق چارچوبی ثابت و نامتغیر توضیح دهد. مقاومت و اراده ی بشری در ایدئولوژی فاستوس جایگاهی ندارد. با این وجود، همان طور که تحلیل پیش رو نشان می دهد، روابط پنهانی قدرت به تدریج در نمایشنامه آشکار می شود و مدل فاستوس نقض می گردد. در پایان، این تحقیق نشان می دهد که جایگاه مهم حقیقت و دانش در روابط قدرت منجر به پیدایش گفتمان های اعتراف و تنبیه و پاداش می شود که به نوبه ی خود، فرد را در شبکه ی پیچیده ای از قدرت و مقاومت درگیر می کند.
  کلیدواژگان: دیوید ممت، فاستوس، میشل فوکو، قدرت، مقاومت
 • ساره پورصدوقی *، سوسن قهرمانی قاجار، محمدرضا سنگری صفحات 65-86
  با توجه به اهمیت شناخت ابعاد فرهنگی-سیاسی برنامه ی آموزش زبان انگلیسی و مواد آموزشی و نیز ضرورت بومی کردن آن، این پژوهش کیفی به دنبال کشف چگونگی پیوند یادگیری زبان خارجی و پرورش و تربیت انسان ها متناسب با مبانی انقلاب اسلامی و آموزش و پرورش مقاومت در برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی و پیشبرد سواد از طریق به کارگیری کدها و انگاره های زبان و ادبیات پایداری از طریق طراحی و ساخت در کالبد سه اصل مجاوره، مثنی، و یحسنفاشه است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که برنامه ی آموزشی شکل گرفته از زبان و ادبیات پایداری می تواند به فرایند زبان آموزی معنا و حیات ببخشد و با فراهم کردن راه برای سواد مقاومت، زبان آموزان را به رهایی از بی تفاوتی و زندگی روزمره دعوت نماید. این سواد با اهمیت دادن به تاملات شخصی و خلق معنا می تواند الهام بخش زبان آموزان در راه اصلاح و تعالی درون خود و جامعه از راه اعطای بینش و دعوت به تعهد و شرکت در مسائل جامعه باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مقاومت، سواد مقاومت، یادگیری از راه طراحی و ساخت، زبان و ادبیات پایداری، برنامه ی آموزشی
 • حمید مرعشی *، پریسا مهدیزاده صفحات 87-102
  این تحقیق در راستای بررسی تاثیر روش شکاف در اطلاعات بر مهارت خواندن و درک مفاهیم وابسته به متن و مستقل از متن در زبان آموزان صورت گرفته است. به این منظور، 61 زبان آموز از بین 120 زبان آموز سطح متوسط موسسه زبان ایران مهر انتخاب شدند. ابتدا تمامی زبان آموزان جهت یکسان سازیدر آزمون PET شرکت کردند. سپس در آزمون گروهی شخصیتی موسوم به GEFT شرکت کردند و به گروه زبان آموزان وابسته به متن و مستقل از متن تقسیم شدند. شایان ذکر است که این آزمون در اولین جلسه برگزار شد. دو زیرگروه متشکل از 33 زبان آموز وابسته به متن و 28 زبان آموز مستقل از متن تحت روش تبادل اطلاعات یکپارچه در زمینه خواندن و درک مفاهیم موردمطالعه قرار گرفتند. علاوه بر این، آزمون نمونه های مستقل تی نیز روی میانگین نمرات دو گروه در بخش خواندن نمونه آزمون PET اجرا شده اجرا شد و مشخص گشت که هر دو گروه در ابتدای کار از لحاظ مهارت خواندن همگن بودند. آزمون خواندن PET دیگری به عنوانپس آزمون پس از 15 جلسه انجام شد. تحلیل آماری استنباطی بین میانگین نمرات آزمون نهایی دو گروه (آزمون نمونه های مستقل تی) (t=-0.135, p=0.893>0.05) حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: زبان آموزی، خواندن، فعالیت های شکاف دراطلاعات، وابسته به متن، مستقل از متن
 • زینب نیکوکار، مونا هوروش * صفحات 103-115
  پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه حماسه تمسخرآمیز تاراج گیسو اثر الکساندر پوپ به بررسی تاثیر دستگاه های سرکوبگر و ایدئولوژیک دولتی بر شکل گیری هویت شخصیت ها در این شعر قرن هجدهمی بپردازد. این پژوهش با استفاده از نظریات لویی آلتوسر در زمینه دستگاه های سرکوبگر و ایدئولوژیک دولتی و فراخوانی سوژه به دنبال بررسی فضای ایدئولوژیک در تاراج گیسو است تا پیچیدگی های مفاهیمی چون مادی گرایی، پاک دامنی، زنانگی، و سازش را در اعمال، گفتار، و باورهای شخصیت ها مورد بحث قرار دهد. همچنین با بررسی جزئیاتی از شعر به روشن ساختن نظرات الکساندر پوپ به عنوان یک منتقد اجتماعی پرداخته می شود که با هجو روابط اجتماعی سطحی، سیستم سیاسی فاسد، و روند شکل گیری هویت زنان در این شعر، ایدئولوژی حاضر در عصر خویش را به چالش می کشد. این مطالعه نشان می دهد که پوپ توانسته در مقابل فراخوانی مقاومت نماید و با بازنمایی ذات مبهم ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی و جایگزین کردن آن با ایده آل های هنری، از قضاوت در مورد شخصیت ها خودداری می کند.
  کلیدواژگان: دستگاه های ایدئولوژیک دولتی، دستگاه های سرکوبگر دولتی، فراخوانی، لویی آلتوسر، الکساندر پوپ
|
 • Seyyedeh Fahimeh Parsaiyan * Pages 9-29
  Upon the continuing spread of English as the global language, there have been dissenting voices, albeit not resounding ones, from Muslim scholars lamenting the hegemony of Western patterns of thoughts and the relegation or denigration of Islamic ideology, values, and culture in education in general and English Language Teaching (ELT) curricular and pedagogic thinking in particular. Nonetheless, despite the current qualms, the practice of reviving language teachings based on Islamic sources and the socio-religious concerns of Muslim communities is still infrequent.Feeling the necessity of designing educational materials, I narrate an experience of composing nursery rhymes targeted at introducing body organs and their divine rights to young English learners through deriving inspiration from Islamic references like the Sublime Qur’an and Imam Sajjad’s Treaties on Rights (Risalat al-Huquq). I hope the modest experience would be inspirational for other language teachers and materials developers interested in carving out identity and ownership in foreign language teaching.
  Keywords: Materials design, English language teaching, Imam Sajjad’s Treaties on Rights, Nursery rhymes, Young language learners
 • Mahmoud Reza Atai, Esmat Babaii, Mohsen Nili Ahmadabadi * Pages 31-52
  Critical English for Academic Purposes (CEAP) is a site where English for Academic Purposes (EAP) and Critical pedagogy are combined. Through CEAP, participants in academia can question the status quo for better education. Few studies have addressed the critical issues in the context of Iranian universities, which take account of both authorities and practitioners. The present study investigated the perceptions of students, professors (practitioners) and policy makers (authorities) in terms of the three prominent modules in critical pedagogy in English for Academic Purposes (EAP) in terms of textbooks and instruction in the Iranian universities, namely power, English hegemony and ideology. Data was collected from three Iranian universities. A questionnaire and semi-structured interviews were used to collect data. Chi-squares and ANOVA procedures were employed to analyze the quantitative data. The interviews were analyzed through thematic content analysis. We investigated whether there was a significant discrepancy in perspective among students, professors and policy makers regarding decision-making power, English hegemony and ideology in the context of Iranian EAP instruction. Results of the quantitative and the qualitative analyses for the module of power showed that based on the participants’ perspectives, neither the students nor the professors enjoy power to be active in the policy making. Regarding English hegemony, the participants believed that it does not exist in the EAP textbooks. With reference to ideology, they believed in the absence of a certain ideology in the Iranian EAP textbooks and instruction.
  Keywords: power, English hegemony, ideology, EAP textbook, instruction
 • Mahya Hajigholam, Nahid Mohammadi * Pages 53-64
  Faustus has a long history in European literature although its origin is obscure. David Mamet, in a modern version of the old legend, presents a new perspective on the issues of power and truth. Michel Foucault, the influential post-structuralist historian and philosopher of the 20th century, gives a novel insight into the nature of power relations and its manner of operation within human societies. In this sense, Foucault posits that power and knowledge are the same; moreover, power and resistance coexist in every social interaction. The current study aims to investigate the power relations in David Mamet’s Faustus in a Foucauldian framework. Faustus’s model of the periodic power offers a rigid paradigm to explain the mechanism of the world. Human will and resistance have no place in Faustus’s ideology. However, the study shows how Faustus gets disillusioned as he becomes aware of the hidden power relations functioning around him. It concludes that the significant role of truth and knowledge in power relations leads to the emergence of confession, reward, and punishment: discourses which entangle the individual in a complex web of power and resistance.
  Keywords: David Mamet, Faustus, Michel Foucault, power, Resistance
 • Sareh Poursaduqi *, SueSan Ghahremani Ghajar, Muhammadreza Sangari Pages 65-86
  Recognizing the cultural political dimensions of  ELT curriculum and instructional materials and the necessity for their contextualization, this qualitative study explores how codes and themes of Language and Literature of Resistance presented in learning by design pedagogy and framed in trilogy of mujaawarah (group gathering), yuhsen (the best possible), and muthanna (quality pair) elaborated by Fasheh (2015), may pave the way for joining foreign language learning and Iranian Islamic Revolution’s pedagogy, pedagogy of resistance, in ELT curriculum development and implementation besides provoking literacy. The findings in this study demonstrated that the ELT curriculum, as marinated in the language and thought of resistance, can bring meaning and life to the act of language learning by providing Iranian language learners with literacy of resistance which invites emancipation from indifference and routine life. This type of literacy, which esteems individual reflections and meaning making, inspires learners to pursue the improvement and transcendence within themselves and their milieu by growing their insight and engagement (commitment to their being).
  Keywords: Pedagogy of resistance, Literacy of resistance, Learning by design, Language, literature of resistance, Curriculum
 • Hamid Marashi *, Parissa Mehdizadeh Pages 87-102
  This study was an attempt to investigate the effect of information-gap tasks on field-dependent (FD) and field-independent (FI) EFL learners’ reading comprehension. For this purpose, 61 learners out of a total number of 120 existing intermediate learners studying at a language school in Tehran were chosen through their performance on a piloted sample Cambridge Preliminary English Test (PET) and subsequently on the Group Embedded Figure Test (GEFT). Overall, there were 33 FD and 28 FI learners undergoing the information-gap task treatment. Furthermore, an independent samples t-test was run on the mean scores of the two groups on the reading section of the sample PET, thereby proving that they were homogeneous at the outset in terms of their reading. Another sample PET reading section was administered as the posttest of the study after each group was exposed to 15 treatment sessions. At the end of the instruction, another independent samples t-test was run on the mean scores of the two experimental groups in the posttest with the results indicating that there was no significant difference between the two groups’ reading skill.
  Keywords: Reading, Information-gap tasks, Field-dependence, Field-independence
 • Zeinab Nikookar, Mona Hoorvash * Pages 103-115
  The present study aims to focus on Alexander Pope’s controversial mock epic, The Rape of the Lock, to investigate the effects of Repressive and Ideological State Apparatus on the formation of characters’ identities in this 18th century poem. It seeks to analyze the ideological atmosphere in The Rape of the Lock and discusses the complexities of notions such as materialism, virtue, womanhood and conciliation in characters’ actions, words and belief on the basis of Louis Althusser’s theories of interpellationand Repressive and Ideological State Apparatuses. It analyses the details of the poem to determine Alexander Pope’s views as a social critic who tries to question the ideologies of his time by his satirical portrayal of the superficial social interactions, the corrupted political system and the process of women’s identity formation in this poem. The analysis reveals that Pope manages to resist being interpellated and avoids judgment of the characters by depicting the ambiguous nature of the sociopolitical ideologies and by resorting to the ideals of art instead.
  Keywords: Ideological State Apparatus, Repressive State Apparatus, interpellation, Louis Althusser, Alexander Pope