فهرست مطالب

رسانه های دیداری و شنیداری - پیاپی 29 (بهار 1398)
 • پیاپی 29 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه نزاکتی رضاپور*، مصطفی اسدزاده صفحات 9-30
  سیاست سرگرمی را می توان نوع جدیدی از ارتباطات سیاسی به شمار آورد که در قالب هایی مانند طنز سیاسی، فیلم مستند و نمایش تلویزیونی نمود می یابد. در این مقاله، به تحلیل نمونه هایی از سیاست - سرگرمی در شبکه ماهواره ای «من و تو» پرداخته ایم. بدین منظور، پنج فیلم مستند این شبکه («از تهران تا قاهره»، «37 روز»، «رضاشاه»، «هرگز نخواب کوروش» و «آدرس: بهارستان») که به موضوعات انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران و رژیم پهلوی پرداخته اند را انتخاب کردیم. تحلیل گفتمان انتقادی این مستندها نشان داد که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به عنوان «دیگری» رژیم پهلوی تصویر شده است. امام خمینی(ره) به عنوان «دیگری» شاه پهلوی و طرفداران شاه و رژیم پهلوی و طرفداران امام (نیروهای انقلابی) نیز با عناصر گفتمانی کاملا متفاوتی معرفی و تصویر شده اند. در این مستندها، رژیم پهلوی و شاه به عنوان «ما» (جبهه خودی) و انقلاب، امام و نظام جمهوری اسلامی به عنوان «آنها» (جبهه دشمن) تعریف شده است. شاه، میراث دار هخامنشیان و کوروش خوانده شده و از این طریق، رژیم پهلوی، طبیعی جلوه داده شده است. در مقابل، انقلاب اسلامی، نتیجه دخالت بیگانگان و ابرقدرت های جهانی خوانده شده است. تاریخ سیاسی - اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، به کشمکش و درگیری انقلابیون بر سر قدرت و تلاش برای از میان بردن مخالف فرو کاسته شده و بر نبود آزادی و تحمل مخالف در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. در بعضی از این مستندها، به صراحت در مورد آینده ایران گفت وگو و مخاطب به تلاش برای بازگرداندن رژیم پهلوی تشویق می شود. بنابراین، تحلیل گفتمان انتقادی این فیلم ها نشان داد که شبکه من و تو، در تلاش برای ترویج و هژمونیک ساختن گفتمان رژیم پهلوی و سلطنت طلبان و بدین ترتیب، بخشی از پروژه جنگ نرم رسانه ای با جمهوری اسلامی ایران است.
  کلیدواژگان: سیاست سرگرمی، گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، بازنمایی، شبکه ماهواره ای «من و تو»، فیلم مستند
 • امیر حاتمی، طاهر روشندل اربطانی، سید مهدی شریفی*، بهروز قلیچ لی صفحات 31-52
  هدف از این مقاله بررسی نقش قابلیت های فناوری در پیاده سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیما است. به دلیل جدید بودن تحقیقات در این حوزه به خصوص در ایران، این تحقیق از نوع پژوهش های توسعه ای است. روش مورد استفاده در این تحقیق، ترکیبی از کیفی و کمی است. در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه IPTV در صداوسیما شامل معاون، مشاورین عالی و اجرایی و مدیران کل برای انجام فرایند مصاحبه، انتخاب و نتایج مصاحبه براساس تکنیک تحلیل تم بررسی شد. در فاز دوم تحقیق با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج شده در مرحله نخست، با تکیه بر روش پیمایشی توسط خبرگان رسانه ای حوزه IPTV انجام شد. نمونه آماری فاز دوم شامل 53 نفر از مشاوران، مدیران کل، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص در حوزه IPTV در معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاونت توسعه و فناوری رسانه بود. در این مرحله به منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS.2 استفاده شد. نتایج بررسی، حاکی از مدلی با 5 متغیر پنهان و 23 متغیر مشاهده شده است که قابلیت های فناوری بر پیاده سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیما را تبیین نموده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، نوآوری باز، IPTV، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • شهاب اسفندیاری، نیما کاویان* صفحات 53-76
  نظریه پردازان مطالعات فیلم در مورد  فیلم «مستند» تعاریف و دیدگاه های مختلفی داشته اند. عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی در دوره های مختلف تاریخی باعث به وجود آمدن پیش فرض های متفاوتی درباره فیلم مستند شده و انتظارات مختلفی از این فرم سینمایی و تلویزیونی پدید آورده و روند تحولات آن را تحت تاثیر قرار داده است. ازجمله این تحولات، دگرگونی شیوه بازنمایی واقعیت در فیلم مستند است. در نتیجه این تحولات، گونه های جدیدی به وجود آمده که تناقضات موجود در ماهیت فیلم مستند را برملا کرده و ادعاهای مستندنمایی را به چالش می کشند. ماکیومنتری یکی از همین گونه هاست که در سال های اخیر نمونه های آن در بخش های سینمایی و تلویزیونی جهان و ایران افزایش یافته اما درباره آن پژوهش های چندانی انجام نشده است. این مقاله با استفاده از یافته های یک پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش می پردازد که پیدایش سبک ماکیومنتری مبتنی بر چه ابعاد نظری و تاریخی بوده و این سبک چه تغییرات فرمی در بازنمایی واقعیت در فیلم مستند به وجود آورده است. مقاله استدلال می کند که ماکیومنتری با بهره مندی از تکنیک های رایج در هر دو قالب مستند و داستانی، مرزهای این دو را به چالش کشیده و جایی میان آن دو قرار می گیرد. علاوه بر این، ماکیومنتری با استفاده از تمهیداتی مانند انعکاسی بودن و پارودی، ادعای بازنمایی واقعیت در مستند را واژگون کرده و از این طریق واقعیت های پنهان دیگری را در قالبی دیگر آشکار می کند. بدین ترتیب این مقاله جایگاه ماکیومنتری در تاریخ تحولات فیلم مستند را تبیین کرده و نشان می دهد که این سبک سینمایی چه دگرگونی های فرمی در بازنمایی واقعیت ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: فیلم مستند، فیلم داستانی، ماکیومنتری، بازنمایی واقعیت، انعکاسی بودن
 • مهدی نجف زاده، سمانه شفیع زاده برمی* صفحات 77-103
  درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی رسانه ملی برگزار شد.در هریک از این مناظرات هر شش نامزد انتخاباتی دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب به بیان دیدگاه های خود به صورت همزمان پرداختند.در نوشتار حاضر با استفاده از نظریه استعاره مفهومی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مهمترین نشانه های زبانی  این مناظرات کدام است و چه پیامی از آنها به عرصه گفتمانی کشور منتقل می شود. بررسی تطبیقی مناظرات تلویزیونی انتخاباتی4 نامزد اصلی(روحانی،جهانگیری، قالیباف،رئیسی)براساس شش مدل استعاری مدلسازی وتبیین، بازمفهوم سازی، عاطفی سازی نظرگاه، پرورش صمیمت، مقوله سازی و طنزآفرینی و مطایبه در متن انتخاباتی نظام سیاسی کشورنشان داده است که منازعات شدید ایدئولوژیک و گفتمانی در درون ساختارنظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 96 اغلب به شکل استعاره های مفهومی بیان شده است.
  کلیدواژگان: نظریه استعاره مفهومی، لیکاف و جانسون، مناظره انتخاباتی، ریاست جمهوری
 • ویدا همراز*، الهام سادات حسینی، معصومه اسمعیل نژاد صفحات 105-132
  بازی های سنتی، بخشی از فرهنگ عامه هستند که در آن تعامل و مشارکت میان افراد یک گروه به خوبی نمایش داده می شود. در میان برنامه های رادیویی مسابقه های رادیویی هم با تکیه بر همین اصل تولید می شوند. هدف این تحقیق آن است که به برنامه سازان رادیویی شیوه استفاده از بازی های سنتی را برای نوآوری در طراحی مسابقات رادیویی یادآوری کند. شاید به نظر برسد بیشتر بازی های سنتی، حرکتی و تصویری اند و به شکل مرسوم آن نمی تواند در مسابقه های رادیویی کاربرد داشته باشند؛ همچنین محدودیت زمان و شنیداری بودن مسابقه های رادیویی سبب می شود که دایره انتخاب بازی های سنتی محدود باشد. اما برخی از بازی های سنتی به شکل مرسوم، الگوی مناسبی برای مسابقه های رادیویی هستند ازجمله: بازی توپ و الفبا، نمایش (قصه گویی، نقالی) مشاعره. در برخی از آیتم های اجرا شده در مسابقه های رادیویی فعلی، با الگوبرداری و اقتباس از بازی ها، تنوع در ساختار را شاهد بوده ایم. اما این تحقیق توصیه های جدیدی برای ساخت مسابقات مبتنی بر بازی های محلی دارد. در این تحقیق سعی شده است  با رویکرد کیفی و  مطالعه موردی مسابقات رادیویی مورد بررسی قرار گیرند. تحلیل محتوای نمونه هایی از مسابقات رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران و مصاحبه با برنامه سازان و تهیه کنندگان مسابقه های رادیویی و تحلیل  محتوای برخی از بازی های سنتی و بومی محلی در حوزه بازی های کلامی، حرکتی، نمایشی الگوی مناسبی برای تبدیل بازی های سنتی به مسابقه رادیویی مطرح می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه در نگاه اول بازی های سنتی کلامی با ساختار مسابقات رادیویی هماهنگی بیشتری دارند؛ اما حتی بازی های حرکتی و حسی هم با استفاده از ظرفیت های نمایش های رادیویی و رادیو نما می توانند در طراحی مسابقات جدید استفاده شوند.
  کلیدواژگان: رادیو، مسابقه، مسابقات رادیویی، بازی، فرهنگ عامه
 • فواد ایزدی*، ابراهیم شمشیری صفحات 133-158
  «دیپلماسی عمومی برای کودکان» یا «دیپلماسی کودکان»، اقدامات و برنامه های دیپلماسی عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می شوند. بخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات بلندمدت و عمیق آن است. تصورات و دیدگاه های اولیه از هر کشور، دولت و یا ملت که در ذهن کودکان دیگر کشورها ایجاد شود، مقدمه لازم برای برنامه ریزی های بعدی به منظور تغییرات بیشتر و یا جذب افکار عمومی و حتی نخبگان آن کشور را فراهم می سازد و بدین ترتیب دیپلماسی عمومی برای کودکان می تواند به عنوان زمینه و مقدمه ای در سایر روش ها و شیوه های دیپلماسی عمومی نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از نمونه های قابل توجه در این عرصه شرکت والت دیزنی و اقدامات آن در جهت دیپلماسی عمومی آمریکا است. به این منظور نحوه بازنمایی اصول و ارزش های آمریکایی در پویانمایی های ساخت این شرکت با استفاده از روش نشانه شناسی بارت با تحلیل نظام نشانه شناختی ثانویه در این مقاله بررسی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به تعریف ارائه شده از دیپلماسی عمومی برای کودکان، پویانمایی هایی که به موضوع مقاله نزدیک تر بودند (داستان اسباب بازی سه ، زوتوپیا  و شش قهرمان بزرگ) مورد تحلیل قرار گرفت. توجه ویژه به موضوع سبک زندگی یکی از محوری ترین موضوعاتی بود که در بازنمایی دیزنی از آمریکا بیشتر مورداستفاده قرارگرفته است. به عبارت دیگر، بازنمایی سبک زندگی آمریکایی اصلی ترین موضوع بازنمایی شده در پویانمایی های موردبررسی بود.
  کلیدواژگان: کودکان، دیپلماسی عمومی، ارزش های آمریکایی، والت دیزنی، نشانه شناسی
 • هادی ابراهیمی کیاپی*، فاطمه عامریان صفحات 159-181
  هویت های قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مسائل اساسی در کشورهای چند قومیتی به شمار می آید که می تواند بر روی همبستگی و انسجام ملی در این کشورها تاثیر بگذارد. حفظ و ترویج عناصر فرهنگی اقوام مختلف کشور از مهمترین اهداف راه اندازی شبکه های استانی صداوسیما بوده است. با وجود این، کاربرد گونه های زبانی بومی در این شبکه ها همواره با موانعی روبرو بوده که افزایش دانش برنامه سازان و بهره گیری از رهنمودهای آنها بی تردید در رفع آنها بسیار موثر خواهد بود. هدف کلی این پژوهش، شناخت دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی زبان شناسان در مورد کاربرد زبان محلی در برنامه های شبکه استانی مازندران است. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی است که به روش مصاحبه عمیق و با استفاده از نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. به موجب یافته های پژوهش، به طور کلی تاسیس نهادی که متولی تمام امور مربوط به فرهنگ و زبان مازندرانی ازجمله برنامه ریزی زبانی، تعیین گونه زبانی مشترک و صورت نوشتاری مربوط به آن باشد، اصلی ترین راه حل مشکلات موجود است. به اعتقاد صاحب نظران، در سطح شبکه استانی نیز افزایش آگاهی برنامه سازان، استفاده هوشمندانه و حرفه ای از ظرفیت های کم نظیر زبان محلی در برنامه های طنز، کاربرد سطوح متعالی تر طنز (طنز موقعیت) و اتخاذ گونه زبانی مشترک ضمن احترام به همه تنوعات گویشی موجود و انعکاس آنها در برنامه ها، تدابیر رسانه ای موثری برای حفظ زبان محلی، افزایش نگرش مثبت زبانی و رضایت مخاطبان از شبکه مازندران خواهد بود.
  کلیدواژگان: هویت قومی، زبان مازندرانی، شبکه استانی، زبان معیار، انسجام اجتماعی- سیاسی
 • مهدخت بروجردی علوی*، سید محمد مهدی زاده، محسن شاکری نژاد صفحات 183-207
  یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها، بازنمایی واقعیت های جهان خارج برای مخاطبان است. تصویری که ما به مثابه یک مخاطب از پدیده های مختلف داریم، در موارد زیادی ناشی از تجربه مواجهه با گزارش ها و تصاویری است که به وسیله رسانه ها ارائه شده است. چادر به عنوان حجاب برتر مورد نظر دین مبین اسلام، یک پدیده فرهنگی در حوزه پوشش زنان است که در طول سال ها، در تلویزیون بازنمایی شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که چادر در سال های پس از انقلاب اسلامی چگونه در سریال های تلویزیونی بازنمایی شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، شخصیت های چادری 40 سریال از پربیننده ترین سریال های پخش شده از تلویزیون ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. به این دلیل که واحد تحلیل در این پژوهش، «شخصیت» است، بر این اساس تعداد 107 شخصیت چادری این سریال ها، به صورت تمام شماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکور) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال های پس از انقلاب اسلامی تصویر مطلوبی از زنان چادری در تلویزیون ارائه نشده است، به طوری که زنان چادری یا اساسا حضور پررنگی در سریال های تلویزیونی ندارند یا اگر دارند اغلب دارای ضعف ها و مشکلات مختلفی هستند که در مقایسه با شخصیت های زن غیر چادری نمود پررنگ تری دارد. زنان چادری به گونه ای معنادار؛ مسن، بدون تحصیلات دانشگاهی، از طبقه متوسط و پایین جامعه، دارای مشکلات روحی و روانی و دارای چهره ای متوسط و زشت به تصویر کشیده شده اند. بر این اساس چادر، پوشش زنی معرفی می شود که احتمالا کمتر مخاطبی تمایل به همذات پنداری و احیانا الگوبرداری از او خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بازنمایی، چادر، حجاب برتر، سیمای جمهوری اسلامی ایران، سریال های تلویزیونی
 • فروزان ده باشی شریف*، سیده فاطمه میرافضلی صفحات 209-225
  مقاله پیش رو پژوهشی در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمه طنز در دوبله پویانمایی زوتوپیا است. برای شناسایی طنز از دسته بندی برگر (2010) و برای تشخیص عناصر مطرح در طنز از مدل مارتینز (2005) و برای شناسایی راهبردهای ترجمه طنز از مدل دلاباستیتا (1998) استفاده شده است. پس از تشخیص آیتم های طنزآمیز پویانمایی زوتوپیا در قالب طنز کلامی و طنز دیداری با استفاده از روش تحلیل محتوا، فراوانی هر راهبرد محاسبه و میزان توفیق مترجم در ایجاد حس طنز بر اساس نظریات مارتینز و دلاباستیتا محاسبه گردید و مشخص شد که هم در متن اصلی و هم در ترجمه این پویانمایی به ترتیب از طنز کلامی، طنز عملی و طنز ماهوی استفاده شده است. در میان راهبردهای ترجمه، راهبرد دیداری و زبان شناختی از دسته بندی مارتینز و راهبرد حذف و اضافه از دلاباستیتا بیشترین کاربرد را داشتند. به این دلیل، راهبرد حذف دلاباستیتا با عنصر دیداری مارتینز همپوشانی داشته، هیچ گونه کاستی در انتقال حس طنز ایجاد نکرده است و مترجم با بکار بردن معادله ای خنده دار، در انتقال طنز موفق بوده است.
  کلیدواژگان: دوبله، انیمیشن، ترجمه دیداری شنیداری، ترجمه طنز
 • زهرا نامور صفحات 227-252
  وجهه، خود انگاره عمومی است که هر فرد برای خود قائل است. وجهه، عبارت است از احترامی که هر فرد برای خود و آبروی خود قائل است. از طرفی، ادب توجه به وجهه طرف گفت وگو در طول مکالمه و در مقابل، بی ادبی تهدید وجهه است. کالپپر (2011) در نظریه گفتمان خود به راهکارهای اعمال بی ادبی براساس سه نوع وجهه فردی، رابطه ای، اجتماعی و دو نوع حقوق اجتماعی تساوی و وابستگی و ارتباط این مفاهیم اشاره می کند. این رویکرد بر عواملی چون بافت، هنجارهای اجتماعی و احساسات متمرکز و دارای ویژگی جمع مداری وجهه است. از این رو با چنین رویکردی می توان پدیده بی ادبی کلامی را در سریال های خانوادگی ایرانی بررسی کرد. این پژوهش در چارچوب این نظریه به این سوال پاسخ می دهد که نظریه گفتمان کالپپر در سریال «مادرانه» از چه زوایایی قابل بحث و این سریال حاوی کدام یک از الگوهای بی ادبی کلامی است. به این منظور تعداد 30 نمونه از گفت و گوهای حاوی ارتباط میان انواع وجهه و حقوق اجتماعی به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و از روش توصیفی تحلیلی برای تحلیل آنهااستفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که همه الگوهای بی ادبی کلامی شامل تهدید وجهه فردی، رابطه ای و اجتماعی با توجه به حقوق اجتماعی با جلوه های مختلف در این سریال بکار رفته که در این بین الگوی تهدید وجهه رابطه ای به میزان 6/86 درصد دارای بالاترین میزان وقوع است.
  کلیدواژگان: ادب، بی ادبی، تهدید وجهه، نظریه گفتمانی، سریال «مادرانه»
|
 • Farzaneh Nezakati *, Mostafa Asadzadeh Pages 9-30
  Politainment is a new type of political communications that could be seen in formats such as political satire, documentary films and TV shows.In this paper, five documentaries from “Manoto TV” (from Tehran to Cairo, 37 days, Reza Shah, Never Sleep Kurosh, Address Baharestan) about Islamic Revolution and Islamic Republic of Iran have been chosen. Critical discourse analyses have shown that Islamic Revolution and Islamic Republic of Iran have portrayed as “the other of Pahlavi”. Imam Khomeini has pictured against and as “the other of Shah”. In addition, Imam and Islamic revolution’s fans pictured against Shah Fans.In this films, Pahlavi and Shah portrayed as “we” and “Insider” but Islamic Revolution, Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini portrayed as “other” and “Outsider”.In these documentaries, Shah, heir to the Achaemenes Empire and Cyrus, so, Pahlavi regime has been shown natural. In contrast, the Islamic Revolution has been shown as a result of foreign intervention and global superpower.Socio-political history of the Islamic Republic of Iran has been reduced to the revolutionary struggle for power and trying to eliminate opposition. The lack of freedom and intolerance in the Islamic Republic of Iran emphasized.Some of these documentary films talk candidly about Iran's future and the audience is encouraged to restore the Pahlavi regime.These critical discourse analyses have shown that “Manoto TV” is trying to promote and hegemonic discourse of Pahlavi regime and the royalists. It is an example of the media's soft war with the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Politainment, Discourse, critical discourse analysis, Representation, Satellite Television network Manoto, Documentary Films
 • Amir Hatami, Taher Roshandel Arbaniani, Mehdi Sharifi *, Behroz Ghilichli Pages 31-52
  The purpose of this paper is to present a model for impact of Technology capabilities on Successful implementation open innovation in the media industry in IPTV. This research is a fundamental research which is due to the novelty of research on innovation in the media, especially in Iran, in this research, semi-structured interviews with emphasis on exploratory approach were used. The method used in this research is a combination of exploratory hybrid techniques. In the qualitative section, 18 IPTV experts in IRIB include deputy, senior and executive advisers, directors and managers were chosen. The interview results were analyzed based on the theme analysis technique. In the second phase of the study, with the quantitative approach of the model, extracted in the first phase of the research, based on a survey research strategy conducted by media experts in the field of IPTV was carried out. The relevant statistical sample is 53 executives and senior experts in the field of IPTV in the IRIB. In order to investigate and present the final model at this stage, structural equation approach with Smart PLS.2 software was used. Based on the results of the theme analysis, 9 concepts in Technology capabilities and 14 Concepts of successful implementation of open innovation explained which, with optimal fitting indicators, has positively and significantly influenced the Technology capabilities on the successful implementation of open innovation in the IPTV field in IRIB
 • Shahab Esfandiari, Nima Kavian * Pages 53-76
  Film studies theoreticians have always had different views and definitions of “documentary” form. Different cultural and social factors have contributed to the construction of different expectations regarding the documentary form and have had various effects on its development in different periods. These expectations have had different effects on the modes of representing reality in the documentary form and have problematized its representations. Mockumentary is one of these problematizing forms which has had a rise in popularity in cinema and television but has been studied less than the other forms. This study uses the findings of a research with descriptive-analytic method to answer the main question about the alterations that the mockumentary makes to documentary. Initially, we look at the definitions and presumptions about documentary in order to clarify the different interpretations of this concept, and then we examine the different elements of the mockumentary form. It looks like mockumentary uses tools like reflexivity and parody to subvert documentary representations of reality and to present reality in a different mold. The purpose of this study is to analyze the position of the documentary form and the contexts of the emergence of many presumptions regarding this film form and the subversions being made in representation of reality from the perspective of the mockumentary form. The study demonstrates the means by which mockumentary transforms and subverts the documentary representation of reality and builds its own way of representation of reality without the common deceiving methods used by the documentary form.
  Keywords: documentary, Fiction, Mockumentary, Representation of reality, reflexivity
 • Mehdi Najafzadeh, Samaneh Shafizadeh Bermi * Pages 77-103
  During the 12th presidential election, three electoral debates on political, economic and cultural issues were held by the national media. In each of these debates, each of the six candidates in the two mainstream parties fundamentalist and reformist expressed their opinion isochronous. In the present paper Using the concept of metaphor, we seek to answer this question What are the main signs of these debates, and what message they are transmitted to the discourse of the country? The comparative study of the TV election debates (four main candidate Rouhani , Jahangiri , Qalibaf ,Raissi) has expressed based on six types metaphorical modeling and explanation، reconceptualization ,categorization , emotional perspective, creating intimacy and comic creation that there are intense ideological and discursive conflicts within the political structure of the Islamic Republic of Iran and often expressed in conceptual metaphors during the presidential elections of 2017.
  Keywords: Conceptual Metaphor Theory, Lakoff, Johnson, Electoral Debate
 • Vida Hamraz *, Elham Sadat Hosseini, Masumeh Esmailnejad Pages 105-132
  Traditional games are example of folklore culture where shows engagement and participation among the group as well.Based on this principles, radio games shows, can be modeled and derived from folklore games.Radio game shows, has its own specific figure in time, structure and istory. Accordingly, we need to deconstruct folklore games in term of   utilization in radio game shows.In some of the items used in the radio contest,we have witnessed variation of structures which adapted and shaped from traditional games.Among this shows,021 radio show fromRadio Tehran station and do-be-do game show from Radio javan station,which inspired from traditional drama games for finding and guessing proverbs and Zue for the show start up, are remarkable.Most of the traditional games are visual-motion based, and cannot be used in radio contest in  their current from so their strauctures should be fundamentally modified for radio shows.Some of this tradional verbal games are convention models for radio game shows in their current model such as BLLandALphabet game.Minsterlesy, Crambo and et. This research is trying to axplore the capabilities of traditional games in production of radio  game shows by studying and analyzing  examples of Radio game shows in Voice Of Islamic of Iran radio station and interoduction of  some traditional games and native – folkore analysis in the field of verbal- motion Game shows, and also categorization and analysis of interviews with producers of radio contest
  Keywords: Radio, Competition, Radio Competitions, Games, Folklore Culture
 • Foad Izadi *, Ebrahim Shamshiri Pages 133-158
  "Public Diplomacy for Children" or "Child Diplomacy" is public diplomacy actions and programs designed and implemented to influence children. Part of the importance of child diplomacy is its long-term and profound effects. The initial impressions and ideas that come from each country, state and nation in the minds of other children in the countries provide the necessary preconditions for further planning for further change or attracting public opinion and even the elites of that country. Thus, public diplomacy for children can be considered as a background to public diplomacy in other public diplomacy methods and practices.One of the most striking examples in this regard is the Walt Disney Company and its actions for US public diplomacy. To this end, in this research, while describing the history of the company's activities and its interactions with the US government in the past, the way of representing American principles and values ​​in the animation of the company's construction is studied using the methodology of semiotics. Using targeted sampling method and according to the definition of general diplomacy for children, the animations that were closer to the subject (Toy Story 3, Zootupia and 6 great heroes) were analyzed.The representation of the American lifestyle was the main theme represented in the animations examined.
  Keywords: children, Public Diplomacy, American Values, Walt Disney, Semiotics
 • Hadi Ebrahimi Kiapey *, Fatemeh Amerian Pages 159-181
  Ethnic identities and their relation to national identity are one of the main issues in multi-ethnic countries that can affect Solidarity and National Coherencen in these countries. Maintaining and promoting the local languages and cultures has been one of the main goals of establishing IRIB provincial networks. Never the less, these networks have confronted obstacles in using local languages and dialects in their programs. Increasing the knowledge of the program- makers and employing linguistic advices would act as effective solutions to the problem. The present research aims at collecting useful viewpoints and linguistic advices of selected experts (Professional linguists) by employing qualitative survey methods and purposive sampling. According to the findings, in a holistic perspective, the main solution to the problem is establishing an institution responsible for the linguistic planning and determining the standard Mazandarani language and the respective written form. The local media can also take practical steps by educating the program makers, professional usage of the unique potentials of Mazandarani language in creating irony and comedy and respecting/reflecting the linguistic varieties while using the standard language.
  Keywords: Mazandarani language, IRIB provincial branch, Standard Language, Socio-Political Coherence
 • Mahdokht Boroujerdi Alavi *, Seyyed Mohammad Mahdizadeh, Mohsen Shakerinejad Pages 183-207
  One of the main functions of the media is representing the realities of the world for the audience, and often the audience perception of the world is shaped by media. The chador as the preferred veil of Islamic religion is a cultural phenomenon that has been featured over the years on television. The research seeks to answer the question of how chador has been represented in IRIB in the years after the Islamic Revolution. In this research, we use quantitative content analysis method, to analyze the characters of forty most viewed TV Series that broadcasted from IRIBTV in the years after the Islamic Revolution. So, a total of 107 chadori characters of these series have been selected and studied. For data analysis, spss software and descriptive and inferential statistics (chi-square test) were used. Research findings suggest that the IRIB did not have a decent performance in the post-Islamic period in terms of representing chador in TV series characters, So that chadori women do not have a strong presence in the national media, or they often have a variety of weaknesses and difficulties that are more than those of non-chadori women. Chadori women are meaningfully depicted, elderly, lack of university education, middle and lower classes of society, have mental and psychological problems and have a moderate and ugly face. Accordingly, chador is introduced as a cover for a woman that no audience tends to accept and probably does not model her.
  Keywords: Representation, chador, Premier Hijab, IRIB, TV Series
 • Forouzan Dehbashi Sharif *, Fatemeh Mirafzali Pages 209-225
  This study aimed to investigate what types of strategies were used in the dubbing of humor in Disney's animation "Zootopia”. To recognize the types of humors, the Berger (2010) classification was used and to recognize the strategic elements of humor, the Martinez Sierra (2005) was applied and to find out the applied strategies used in the Persian dubbing of Zootopia humor the Delabastita’s (1998) model was considered. Out of 108 minutes Zootopia movie, the researchers identified 187 verbal and visual humorous items which were used as the corpus of this study. Based on the obtained data from the content analysis of the extracted data, the most frequent types of Humor used were language, Action and finally substantive type. Among the translation strategies, Linguistic and Visual strategic elements of Martinez Sierra (2005) categories were the most frequent ones and strategy of Deletion and Addition of Delabastita (1998) was highly applied. In general, it could be said that due to the visual nature of the corpus, the most frequent strategy was deletion. Since Delabastita's deletion strategy overlapped with Martinez's visual strategy, the deletion has not produced any shortcomings in transferring the sense of humor and the translator, by using funny verbal equivalents, have successfully preserved humorous nature of this animation in Persian language.
  Keywords: dubbing, animation, Audiovisual Translation, Humor Translation
 • Zahra Namvar Pages 227-252
  Prestige is the general self-image and a kind of respect that a person considers for him/herself. Paying attention to somebody during the conversation is considered politeness and on the other hand, impoliteness is an attack to one’s prestige. In fact, all efforts made by a person to observe politeness to others, are considered prevention of his/her prestige from threatening (Brown & Levinson, 1987). Culpeper (2011) in his discourse theory points to different strategies of impoliteness based on quality/ relational/ social prestige and equities such as, social rights and association rights and also close relations between these concepts. Since Culpeper’s approach is based on factors like context, social norms and feelings and also contains collectivism aspect of prestige, so it could be employed to analyze verbal impoliteness in the Iranian TV family serials. This study is aimed to answer the question of which aspects of this theory can be discussed in “Madarane” TV serial and which patterns of verbal impoliteness it follows. For this purpose, based on purposive sampling, 30 samples of dialogues including relations between kinds of prestige and social rights were selected and analyzed by descriptive-analytical method. The results showed that all the verbal impoliteness patterns including attack to the personal prestige, relational and social, were used in this serial and among them the relational prestige attack, by 86/6 percent, were at the highest rate.
  Keywords: Politeness, impoliteness, Prestige Attack, Discourse Theory, MadaraneSerials