فهرست مطالب

گفتگو - پیاپی 80 (خرداد 1398)
 • پیاپی 80 (خرداد 1398)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • باب گفتگو
  مراد ثقفی صفحه 3
 • مقالات ویژه
 • گفتارها و سیاست های توسعه در ایران بعد انقلاب
  اعظم خاتم صفحه 7
 • دولت ملی، توسعه اقتصادی و سدسازی: نگاهی به سیاست شناسی تسعه اقتصادی
  محمد اسکندری صفحه 29
 • تحلیل عملکرد سه دهه اجرای برنامه های توسعه پس از انقلاب بر بخش صنعت
  داریوش مبصر، افسانه شفیعی صفحه 49
 • توسعه و تخریب : نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) 1357 - 1346
  ثمر صارمی صفحه 63
 • سد کرج: ظهور مصرف گرایی توده ای، سیاست وعده و جنگ سرد در جهان سوم
  سیروس شایق صفحه 83
 • حماسه سرایی و توسعه: دکتر تقی بهرامی و ماجرای روستایی کردن کشور ، 25 - 1321
  مراد ثقفی صفحه 123
 • کتابخانه
 • خاطرات مشرف نفیسی
  کاوه بیات صفحه 148
 • اندیشه، منافع ملی و مصالح عام سرمایه در سیاست خارجی آمریکا
  محمد اسکندری صفحه 156
 • پلی برای گذر از سختی ها
  حسین حقگو صفحه 165