فهرست مطالب

محیط شناسی - سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1383)

فصلنامه محیط شناسی
سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1383)

 • 117 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/07/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهندس عباس پهلوانی صفحات 1-8
  برای ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال Ovis ammon arkal در پارک ملی گلستان، سه زیستگاه عمده گونه قوچ و میش انتخاب شد. سپس در سه فصل بحرانی؛ فصل پاییز (جفت گیری)، زمستان (زمستان گذرانی) و بهار (بره زایی) از طریق مشاهده گله های قوچ و میش اطلاعات لازم از قبیل شاخص های فیزیکی زیستگاه و شاخص های زیستی جانور جمع آوری شد.
  شاخص های زیستگاهی اندازه گیری شده عبارت بودند از: پوشش گیاهی، شیب، جهت، وضعیت هوا و دسترسی به منابع آبی.
  شاخص های زیستی نیز شامل: ترکیب سنی گله های قوچ و میش، نسبت جنسی گله ها، درصد بره زایی و تعداد قوچ و میش در هر گله می شد.
  برای مقایسه و انتخاب زیستگاه مناسب و مطلوب، اطلاعات جمع آوری شده دسته بندی، وزن دهی و رتبه بندی شدند. بدین صورت که ابتدا برای هر شاخص اندازه گیری شده با توجه به اهمیت آن در چرخه زیستی قوچ و میش اوریال یک وزن (ضریب) در نظر گرفته شد، سپس این ضریب در اندازه به دست آمده برای هر شاخص (فیزیکی یا زیستی) ضرب شده و در نهایت امتیاز کسب شده برای هر زیستگاه مشخص شد. با جمع بندی امتیازات کسب شده برای هر زیستگاه و مقایسه آنها با یکدیگر، در نهایت معیار مطلوبیت زیستگاه مشخص شد.
  زیستگاه سولگرد در بین سه زیستگاه انتخاب شده از نظر شاخص های فیزیکی و زیستی برای گونه قوچ و میش اوریال به عنوان مطلوب ترین محل زیست انتخاب شد. زیستگاه آلمه و لهندر در درجات دوم و سوم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ارزیابی زیستگاه، قوچ و میش اوریال، پارک ملی گلستان
 • افشین دانه کار، مهندس هنریک مجنونیان صفحات 9-32
  تدوین معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی، رویکردی مرسوم و منطقی در ایجاد پشتوانه علمی برای انتخاب مناطق تحت حفاظت در ناحیه ساحلی کشور به شمار می رود. فقدان مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی در میان شبکه مناطق حفاظت شده رسمی کشور ضرورت وجود معیارهایی را که همچون مدل اطلاعاتی، تصمیم گیران را در انتخاب مناطق فوق یاری می دهد بیشتر آشکار می سازد. تدوین این معیارها و نحوه به کارگیری آنها از طریق روش شناسی، موجب می شود که دامنه انتخاب های نادرست محدود شود و گزینش این مناطق را از حیطه افراد غیر متخصص خارج کند و به روش های سلیقه ای، ذهنی و توصیفی لگام زند و این اقدام را با برخورداری از پشتوانه علمی و در حیطه حرفه ای گری و متخصصان قرار می دهد.
  در این مطالعه با بررسی معیارهای مشابه در سطح جهان و ملاک های پیشنهادی نهادهای معتبر بین المللی، بویژه آیمو و آی.یو.سی.ان. و تجربیات مشابه در داخل کشور، 15 معیار اصلی و 23 معیار فرعی که به صورت ارزشگذاری عددی عمل می کند، برای انتخاب مناطق تحت مدیریت در سواحل کشور تعیین شد. معیارهای تدوین شده با مناطق تحت حفاظت موجود در سواحل جنوبی دریای خزر ارزیابی شد. نتیجه کاربرد معیارهای فوق توسط کارشناسان ادارات کل محیط زیست استان های ساحلی فایده مندی، سهولت و اجرایی بودن این معیارها را آشکار ساخت. ارزیابی با معیارهای پیشنهادی نشان داد پناهگاه حیات وحش میانکاله با اهمیت ترین منطقه تحت حفاظت ساحلی کشور در حوضه دریای خزر است. خلیج گرگان و تالاب گمیشان در جنوب شرق دریای خزر نیز واجد ارزش های محیط زیستی بالا می باشند. و لازم است عنوان حفاظتی مناسب تری را کسب کنند. به این ترتیب پارک ملی ساحلی دریای بوجاق در دهانه رودخانه سفید رود و پناهگاه حیات وحش لوندویل در سطح پایین تر از عنوان ثبت شده رسمی و قانونی خود ارزیابی گردید. لازم است در ارتباط با ارتقای کیفیت این مناطق اقدامات ضروری، بویژه در ارتباط با رفع تعارضات صورت گیرد، تا این مناطق بتوانند برازنده عنوان رسمی خود باشند. این مطالعه عناوین پناهگاه حیات وحش امیرکلایه، پناهگاه حیات وحش سلکه و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم را مناسب با ارزش های محیط زیستی موجود این مناطق مورد ارزیابی قرار داد.
  کلیدواژگان: دریای خزر، مناطق تحت حفاظت، مناطق حساس دریایی، ناحیه ساحلی، حفاظت، تالاب ساحلی، مناطق حفاظت شده دریایی، آیمو، معیار محیط زیستی، آی، یو، سی، آن
 • سید حسین بحرینی، مهندس حمیدرضا جهانی مقدم صفحات 33-50
  پس از پنج سال تلاش جرج بیسل (George H. Bissel) و کلنل دریک (Col. Drake) برای کشف نفت، اولین چاه حفر شده به دست بشر در 27 آگوست سال 1859 میلادی در امریکا به نفت رسید. ارزش نفت بسرعت شناخته شد و تلاش برای یافتن نفت در دیگر نقاط دنیا نیز آغاز گشت. این تلاش ها در ایران با کشف نفت در مسجد سلیمان در سال 1908 میلادی به ثمر رسید که تاریخ آن بسیار جالب و شنیدنی است. از آن پس صنعت نفت بسرعت در ایران توسعه یافت و شهر مدرن مسجد سلیمان به عنوان مرکز فعالیت های نفتی در ایران به وجود آمد. تاسیسات صنعتی زیادی در این شهر ساخته شد تا در خدمت صنعت نفت قرار گیرد. با گذشت زمان و کشف نفت در دیگر نقاط ایران و نیز کاهش ذخایر نفتی مسجد سلیمان، این شهر افسانه ای در دهه 1970 میلادی بتدریج رونق خود را از دست داد. اکنون شهری فقیر و فاقد امکانات مناسب است که تاریخ عظیمی را پشت سر گذاشته و تاسیسات متروکه به جا مانده از کوران فعالیت های نفتی در آن، نماد بخشی از این تاریخ است. در این مقاله تاریخ نفت و تاسیسات صنعتی به جا مانده در مسجد سلیمان به عنوان توان بالقوه در جذب گردشگر مطرح شده و طرحی برای بهره برداری از جاذبه های گردشگری آن ارایه گشته است. این طرح در قالب توسعه گردشگری در منطقه جنوب غرب کشور که در آن استان های جنوب غرب کشور براساس جاذبه های جهانگردی موجود به پهنه های گردشگری تقسیم گردیده و هر پهنه دارای یک مرکز جهانگردی و چند جاذبه جهانگردی پراکنده است، پارک - موزه نفت مسجد سلیمان به عنوان فعالیت های جهانگردی در رفع رکود پهنه جهانگردی مسجد سلیمان عمل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: توریسم، نفت، مسجد سلیمان، پارک، موزه، تاریخ تاسیسات صنعتی
 • کمال الدین نیکنامی صفحات 51-60
  تحقیق حاضر مطالعه ای میدانی برای سنجش تغییرات در روی زمین سیماهای فرهنگی است. مطالعه مدارک باستان شناختی در گستره یک زمین سیمای در حال تغییر، احتیاج به مطالعات زمین باستان شناختی در وسعت منطقه ای و راهبردهای بررسی های روشمند و کاوش های باستان شناختی دارد.
  در این تحقیق اندیشه ارتباط و انطباق زمین سیما اکولوژی، مدارک باستان شناختی و ژئومرفولوژی زمین سیماها از یک طرف و نحوه سنجش تغییرات در روی زمین سیماهای فرهنگی از طرف دیگر مورد برسی قرار می گیرند. رویکرد اصلی در این سنجش، مقایسه آماری بافت های کاربری اراضی است که ژویایی زمین سیمای فرهنگی را در شمال غرب ایران اندازه گیری می کند. برای ثبت و آنالیز تغییرات از تحلیل ANOVA استفاده شده است. این تحقیق نشان داد که تغییرات در کاربری و بهره وری اراضی موجب تغییر در بافت یکپارچه و طبیعی زمین سیمای فرهنگی می گردد.
  کلیدواژگان: زمین سیما باستان شناسی، زمین سیما اکولوژی، زمین سیمای فرهنگی، بافت و الگوی کاربری اراضی، زمین باستان شناسی
 • عبدالله رشیدی مهرآبادی، علی اکبر عظیمی، ناصر رازقی، علی ترابیان، ایرج موبدی صفحات 61-68
  کدورت آب از سه جنبه مطلوب بودن، قابلیت صاف شدن و گندزدایی دارای اهمیت است. همچنین به دلیل وجود ارتباط بین کدورت و برخی مشخصه های میکربی از جمله کیست ژیاردیا، از کدورت می توان به عنوان شاخصی غیر مستقیم در تعیین بازده حذف و یا میزان حضور این عوامل استفاده کرد. براساس استانداردهای ملی، کدورت آب خروجی از صافی ها در تصفیه خانه های آب سطحی می باید کمتر از 1 ان - تی - یو باشد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین کدورت آب خروجی از صافی ها و کارایی حذف کیست ژیاردیا آزمایش کامل با در نظر گرفتن تاثیر عواملی چون نرخ فیلتراسیون، دانه بندی مصالح و میزان تزریق مواد منعقد کننده، بر روی دو نوع صافی تک لایه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر که براساس مطالعات پایلوتی صورت پذیرفت مشخص کرد، برای دستیابی به 99.9 درصد حذف کیست ژیادیا توسط صافی ها می باید کدورت آب خروجی از آنها کمتر از مقدار ذکر شده در استاندارد و در حدود 0.5 ان - تی - یو باشد. بنابر این به نظر می رسد استاندارد کدورت آب خروجی از صافی ها نیاز به بررسی مجدد داشته باشد.
  کلیدواژگان: فیلتراسیون، کدورت آب، کیست ژیاردیا، تصفیه خانه آب سطحی
 • علی ترابیان، مهندس سید حسین هاشمی، مهندس رضا خلیلی، مهندس سعید فردوسی پور صفحات 69-76
  سد ماملو در پایین دست رودخانه جاجرود، به منظور تامین نیاز آبی دشت ورامین، تولید انرژی و کنترل سیلاب در حال احداث است. به منظور پیش بینی کیفیت آب و تعیین حداقل دبی در پایین دست، به گونه ای که استانداردها و معیارهای کیفیت آب رعایت شوند، مطالعات خودپالایی رودخانه با استفاده از مدل QUAL2E، به منظور ارزیابی پارامترهای اکسیژن محلول و BOD5 و دما انجام شد. نتایج نشان می دهد که قبل و بعد از احداث سد، تغییرات کیفیت آب تا پیش از ورود پساب مجتمع پارچین محسوس نمی باشد، اما ورود پساب مجتمع پارچین حتی با فرض تصفیه تا حد استانداردهای تخلیه به آبهای سطحی موجب می شود که کیفیت آب رود خانه بشدت تغییر کند. علت این مساله نشان می دهد که تنها رعایت استانداردهای تخلیه بدون توجه به بار آلودگی برای حفظ کیفیت منابع آب کافی نمی باشد و لازم است تا نسبت به تدوین استانداردهای کیفیت آبهای سطحی و مقررات تخلیه پساب، با توجه به ظرفیت خودپالایی منابع پذیرنده اقدام شود.
  کلیدواژگان: رودخانه ماملو، سد ماملو، تهران، کیفیت آب، مدل QUAL2E، پساب، مجتمع پارچین
 • مصطفی رقیمی، مجید شاه پسندزاده، مهندس سید محمد سید خاتمی صفحات 77-84
  مکان های دفن زباله می توانند با آثار محیط زیستی ناشی از نفوذ شیرابه زباله ها به آبهای سطحی و زیرزمینی همراه باشند. عدم وجود برنامه های مراقبتی، عدم مکان های مناسب زمین شناسی برای دفن زباله، روش های دفن تلنباری و عدم استفاده از بستر نفوذ ناپذیر سبب بروز این گونه مشکلات می شود.
  هدف این پژوهش، بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهری گرگان است. در مطالعه آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله های شهر گرگان، مقدار اغلب کاتیون ها و آنیون ها بیش از حد استاندارد آب آشامیدنی است. اگر چه میانگین مقادیر Na+، k+، Mg2+، Cl-، SO42-، PO43-، NO3-، NH3 در آب چاه های بالادست محل دفن زباله، به ترتیب 2-10*، 2.01، 20.37، 0.18، 141.2، 90.2، 38.82، 2.8 و 27.8 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شده است. ولی غلظت این آلاینده ها در آب چاه های مجاور (پایین دست) محل دفن زباله، به ترتیب 2-10*7.9، 51.35، 0.50، 200.3، 183.30، 71.42، 7.2 و 218.8 میلی گرم در لیتر گزارش می شود. دامنه تغییرات مقادیر کدورت، هدایت الکتریکی و مجموع مواد جامد محلول به همراه غلظت آلاینده های NO3، Na+، Cl-و SO4 آب چاه های مجاور محل دفن زباله های شهر گرگان بسیار بیشتر از آب چاه های بالادست محل دفن این مواد زاید جامد است. با توجه به بالا بودن هدایت الکتریکی و تطابق بسیار خوب و مثبت آن با غلظت آلاینده های Na+، K+، Cl-، SO42- و TDS جهت کلی جریان آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از جنوب - جنوب خاور به سمت شمال - شمال باختر، دفن زباله های شهر گرگان به روش تلنباری بدون بستر نفوذ ناپذیر در نهشته های لسی (76 درصد سیلت و 23.5 درصد رس عمدتا از نوع کائولینیت، ایلیت و سمکتیت) می توان استنباط نمود که نفوذ شیرابه زباله ها به آبهای زیرزمینی این منطقه سبب آلودگی آب چاه های مجاور محل دفن زباله شده است. رخساره های هیدروشیمی آبهای زیرزمینی منطقه از نوع Ca2+Na+HCO-3Cl-، Na+HCO-3Cl- و Ca2+HCO-3 هستند.
  نظر به اینکه آبهای زیرزمینی منطقه محل دفن زباله های شهر گرگان مورد استفاده افراد این منطقه قرار می گیرد، برای جلوگیری از آلودگی این آبهای زیرزمینی باید اقدامات حفاظتی، نظیر تعبیه سیستم جمع آوری شیرابه زباله ها، ترمیم مکان فعلی دفن زباله با ایجاد بستر نفودناپذیر و احداث مکان جدید دفن زباله با رعایت اصول بهداشتی و استاندارد صورت گیرد.
  کلیدواژگان: محل دفن مواد زاید جامعه شهری، شیرابه زباله ها، آلودگی آبهای زیرزمینی، زمین شناسی محیط زیستی، استان گلستان، شهر گرگان، اقدامات حفاظتی
 • بهروز عشقی ملایری صفحات 85-88
  در اغلب استانداردهای محیط زیستی، حد مجاز رها سازی فلزات سنگین در محیط برای تمام ترکیبات یک عنصر به یک اندازه تعیین شده است، حال آنکه اثرهای سمی و توان آلایندگی این عناصر تا حد زیادی به نوع املاح و ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد (Merian، 1991). در این بررسی به منظور تبیین نقش فرم شیمیایی عناصر سنگین در آثار آلایندگی آنها، اثر کلرور و نیترات کادمیوم به طور جداگانه بر رشد بوته های گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) و همچنین میزان جذب و ذخیره سازی این عنصر توسط ریشه و اندام هوایی این گیاه در حضور املاح فوق مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج حاصل نشان داد که اثر بازدارندگی نیترات کادمیوم بر رشد بوته ها به گونه معنی داری بیشتر از کلرور آن بود. جذب و ذخیره سازی این عنصر توسط اندام های گیاهی نیز در محیط های حاوی نیترات کادمیوم، بمراتب بیشتر از بوته های کاشته شده در محیط های دارای کلرور کادمیوم بود. لذا می توان نتیجه گیری کرد که در ارزیابی آثار آلایندگی عناصر سنگین، چنانچه سازگاری گیاهان با برخی املاح مثل نیترات موجب سهولت ورود این ترکیبات به چرخه های زیستی و آلایندگی بیشتر آنها می گردد، می باید علاوه بر کمیت، به نوع املاح و ترکیب شیمیایی آنها نیز توجه کرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، جذب و ذخیره سازی، کادمیوم، رشد
 • حسن کریم زادگان، مهندس محمد شیدایی، مهندس نگین امین افشار صفحات 89-98
  این پژوهش به منظور توجیه اقتصادی بازیافت مواد زاید جامد شهری (پسماند) لاهیجان برای نخستین مرتبه در سال 1380 انجام شده است. در این پژوهش، ضمن آنالیز فیزیکی زباله های خانگی تولید شده در شهر لاهیجان، مطالعات لازم در مورد میزان تولید روزانه زباله، هزینه های جمع آوری، حمل و نقل و دفن نهایی آنها انجام شد. روزانه در شهر لاهیجان با جمعیت شهری 57298 نفر، 70 تن زباله تولید می شود. درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده آن شامل: کاغذ و مقوا 7 درصد، پلاستیک، 6.6 درصد، شیشه 1.2 درصد، فلزات 1.2 درصد، مواد فسادپذیر و غیره 83.8 درصد بود. بر اساس قیمت های بازار، با بازیافت این مواد می توان سالانه 392046515.2 ریال کاغذ و مقوا، 715932815.2 ریال پلاستیک، 6146311 ریال فلز، 6146311 ریال شیشه و 688495.4 ریال از ضایعات شیشه ای سود به دست آورد که ارزش اقتصادی کل آن معادل 127160447.8 ریال در سال است. با توجه به هزینه های جمع آوری، حمل و نقل، دفع نهایی و آلودگی های محیط زیستی بازیافت این مواد صددرصد توجیه اقتصادی دارد.
  کلیدواژگان: پسماند شهری، لاهیجان، ارزش اقتصادی، توجیه اقتصادی، بازیافت، آنالیز فیزیکی
 • مظفر شریفی، فرشید رضایی چمنی، سید محمد مهدی حسینی، غلامحسین راجی صفحات 99-107
  مقدار ماده آلی و دانه بندی (درصد رس، شن و ماسه) تعداد 257 نمونه خاک و تورب به دست آمده تا عمق 3 متر در طول 6 زنجیره موازی در تالاب هشیلان واقع در شمال غربی شهر کرمانشاه اندازه گیری شد. براساس رابطه بین دانه بندی و مقدار ماده آلی خاک مشخص گردید که 19% از نمونه های استخراج شده در این مطالعه تورب،6% سیاه خاک، 7% ماک، 13% خاک معدنی سیاه، 16% خاک سنگین معدنی و 37% خاک سبک معدنی اند. توزیع نمونه های به دست آمده نشان می دهد که در اعماق مختلف تالاب، لایه هایی از تورب وجود دارد. نمونه های خاک معدنی که در درون تالاب به دست آمده مربوط به تعداد 406 جزیره کوچک (Hummock) محتوی خاک های معدنی است. این هاموک ها، اشکی، دایره ای، بیضی و نعل اسبی شکل بوده و توسط برکه ها و استخرهایی در اندازه های متفاوت احاطه شده اند. وجود لایه تورب در بخش های عمیق و همچنین هاموک ها در سطح تالاب نشان دهنده الگو یافتگی تورب زار یکپارچه ای است که در اثر عوامل محیطی، بویژه فرسایش ناشی از حرکت آبهای سطحی تکوین یافته است.
  کلیدواژگان: تالاب الگو یافته، تالاب هشیلان، زغال سنگ نارس، هاموک، لایه شناسی
 • بخش انگلیسی
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحات 1-10
|
 • Pahlavani, A.* Pages 1-8
  Three major habitats in the Golestan National Park were selected to evaluate the Urial Sheep (Ovis ammon arkal) by filed observation during 3 critical seasons (breeding, mating and wintering seasons) in 1997.The parameters investigated were: aspect, slope, vegetation, weather condition, water accessibility, age composition, sex ratio, percentage of breeding, number in group. The ranking and weighting method were used to asses and compare 3 habitat types. It was found that solegerd ranked first among 3 selected habitat types. Almeh and Lohondor ranked second and third.
  Keywords: Habitat Evaluation, Urial Wild Sheep, Golestan National Park
 • Danehkara., Madjnonian, H Pages 9-32
  Marine and coastal protected areas have an important role in conservation programs of any country. Although most have been established relatively recently when compared with protected areas on land, there is considerable expertise on their identification, setting up and management. Therefore, some techniques have been adapted from that use on land.The selection of sites for conservation management is only one of many elements in the building of a network of protected areas. Frequently the first areas to be selected for protection are often so obvious that there is no need to put forward the criteria except in selecting an appropriate management category. However, the identification and selection of other candidate areas requires the setting up of criteria.In this study for each site under consideration, the different criteria (23 criteria) were quantified or scored (e.g. on a scale of 0 to 5 for lowest to highest value). The scores summed for each site and compared, and priority areas identified based on the highest scores. We assessed these criteria according to regular protected areas in southern part of Caspian Sea in Iran. Results indicate Miankaleh Wild Life Refuge is most important site in Southern part of Caspian Sea. Furthermore, Gorgan Bay and Gomishan wetland in southeast part of Caspian Sea would score highly on a combined list of ecological, social and economic criteria. Thereby Boojagh Marine-coastal Park in Sefid-rood river mouth (middle of southern part of Caspian Sea) and Lavandevil Wild Life Refuge (southwest part of Caspian Sea) have the lowest score and need more management efforts.
  Keywords: Marine Protected Area, Sea, Sensitive Areas, Caspian Sea, Coastal Area, Coastal Wetland, Conservation, IMO, IUCN, Criteria
 • Bahrainyh., Jahani Moghadam, H. R Pages 33-50
  Following five years of efforts made by George H. Bissell and Col. Drake for the discovery of oil, on 27 Aug. 1859, oil was found in the first well dug by human hand in America. The value of oil was recognized quickly and efforts in this regard were initiated in other parts of the world too. These efforts in Iran came to fruition through the oil discovery in Masjed-i-Soleiman in 1908. The history of this development is very interesting and memorable since then oil industry developed quickly in Iran and the modern city of Masjed-i-Soleiman was established as a center of oil activities in Iran. Many industrial establishments were created to serve oil industry. Through passage of time and discovery of oil in other parts of Iran as well as reduction of oil reserves in Masjed-i-Soleiman, this legendary city gradually lost its momentum during 1970s. It is now a poor city lacking required facilities and has left a great history behind it. The abandoned establishments left from the period of oil activities constitute a major part of this history. In this research project the oil history and the industrial establishments left in Masjed-i-Soleiman are put forward as potentials to attract tourists and a project has been designed to take advantage of its tourism attractions. This project has been prepared within the framework of tourism development in the southwest regions of Iran, in which the provinces in the southwest of Iran are divided on the basis of existing tourism attractions. Each region has a tourism center and several tourism attractions. Oil park-museum of Masjed-i-Soleiman also acts as a center of tourism activities in the realm of Masjed-i-Soleiman tourism.
  Keywords: Tourism, Oil, Industry, Masjid, i, Soleyman, Park, museum
 • Niknami, K. A Pages 51-60
  This paper explores eco-archaeological approaches to regional scale research in dynamic landscapes. Landscape elements, a spatial concept from landscape ecology, and the archaeological notion of place are integrated with land use patterns of the evolution of landscape. This paper also applies the integrity concept to the assessment of cultural landscape. As a case study, land use dynamics of a cultural landscape in Northwestern Iran were measured and ANOVA analyses were used to project observed changes. Comparisons indicated that the patterns of landscapes would change to another states under the circumstances of land use patterns change. This study found that the changes in land use patterns diminish the existing integrity of natural and cultural landscapes.
  Keywords: Landscape archaeology, Cultural landscape, Landscape ecology, Land use patterns
 • Azimia., Rashidia., Razeghin., Torabiana., Moobedi, I Pages 61-68
  Water Turbidity is important from three aspects, desirability, filterability and disinfection. Also because of the relationship between turbidity and some microbial parameters, turbidity can be used as indirect indicator to estimate removing efficiency and rate of presence of these parameters.In this study a statistical relation between turbidity of filtered water and removing logarithm of Giardia Cysts was also found. This relation was shown by a polominial (power law) model. Based on the model results, to achieve 99.9 percent efficiency for Giardia Cysts removing, turbidity of filtered water must be less than 0.5 N. T. U. where as on the base of national standards this value is less than one N. T. U and must be reviewed.
  Keywords: Filtration, Water Turbidity, Giardiacysts, Water Treatment
 • Torabiana., Hashemi. H., Khalilir., Ferdosipour, S Pages 69-76
  Mamloo Dam is supposed to be constructed on downstream of Jajrood River for supplying Varamin plain's consuming water, controlling flood and producing energy.In order to predict water quality and define the minimum flow on the downstream of Jajrood River, studies on water quality criteria and standards river self purification were done to assess parameters of dissolved oxygen, BOD5 and temperature.Results indicate that prior or after dam construction, water quality changes are not sensible before discharging of Parchin complex effluent to the river. But after discharge even with considering complete treatment of Parchin effluent to standard level of surface water, river water quality changes severely.The main reason for river water quality changes is high Parchin effluent flow comparing with river water flow at point of discharge. Mamloo dam construction will increase this effect significantly.We conclude that reaching discharge effluent standard is not enough for water quality control without considering pollution load.It also suggests that, promulgation and enforcement of surface water discharge standard are necessary.
  Keywords: Mamloo River, Mamloo dam, Tehran, Water quality, QUAL2E model
 • Raghimim., Shahpasandzadehm., Seyed Khademi, S. M Pages 77-84
  Landfill sites could be associated with the environmental impacts of surface and groundwater pollution due to landfill leachate percolation to the hydrological system. Such issues occur due to the unsuitable selection of geological areas as the waste disposal site, characterized without any effective capping and bottom liners. The goal of this research is the investigation of hydro-chemical quality of the groundwater in the vicinity of Gorgan MSW landfill. The result of geochemical study of the groundwater samples in the landfill area indicates that prominent cations and anions concentrations are more than Drinking Water Standards. Although in the south of Gorgan disposal site, the average total concentration of Na+,K+, Mg2+, Cl-, SO42-, PO43-, NO3-, and NH3- are measured 27.80, 2.80, 38.82, 90.20, 141.20, 0.18, 20.37, and 0.02 mg/l respectively in the groundwater wells. But in the nearby Gorgan MSW groundwater wells, the average total concentration of these contaminants are reported 218.8, 7.20, 71.42, 183.30, 200.30, 0.50, 61.90 and 0.17 mg/l respectively. Range of turbidity, E. C., and T.D.S. amounts, along with concentration of Na+, Cl-, SO42- and NO-3 contaminants in the groundwater wells of adjacent of Gorgan MSW is more than groundwater wells in the south of Gorgan disposal site. According to strongly and positive correlation of EC with Na+, K+, Cl-, SO2-4 and TDS of the groundwater, S- SW to N-NE flowing of groundwater, and unsanitary disposal of Gorgan MSW without any effective liner, which lies on the loess deposits (76% slits and 23.5% clays as kaeolinite, illite, and semectite) it could be concluded that the infiltration of landfill leachates have caused the contamination of the ground water.Geohydrochemical facies of groundwater types are determined as Ca2+Na+HCO-3Cl- and Na+HCO-3. Usage of the groundwater resources in the vicinity of landfills area by the residential municipal and rural people, which has a potential impact on public health, requires controlling of the leachate seepage and designing lining systems for preventing contamination of groundwater.
  Keywords: Environmental geology, Groundwater, Chemical quality, Pollution, Municipal Solid Waste (MSW), Gorgan, Leachate seepage
 • Eshghi Malayeri, B Pages 85-88
  In most Bio-environmental standards, the allowable limit of heavy metals release in environment was determined for all compounds of a given element. However toxic effects and pollution potential of these elements is relatively dependent upon their kind and chemical composition. In this research, the effect of CdCl2 and Cd(NO3)2 on the growth of tomato plants (Lycopersicum esculentum) was separately evaluated, as well as, the amount of uptake and accumulation of Cd by root and shoot parts of this plant in the presence of these salts. The results showed that deleterious effect of Cd(NO3)2 on the growth of plants was significantly greater than CdCl2. Also, the uptake and accumulation of this element by plant organs in media that contain Cd(NO3)2 was greater than in media containing CdCl2.It is concluded that in surveying the pollution effects of heavy metals, not only their quantity but also the kind and chemical composition must be considered. Because plants adaptation to some salts like nitrate cause easy entry of these compounds to biological circles and increases pollution.
  Keywords: Heavy metals, Cadmium, Growth, Uptake, accumulation, Pollution
 • Karimzadeganh., Sheidaeem., Amin Afshar, N Pages 89-98
  This research was carried out with the aim of justifying the recycling of solid wastes in Lahijan for the first time in 1380(2001). To do this along with physical analysis of household wastes the necessary information about the daily amount of waste collection, transportation, and final disposal charges were collected.Results indicated that Lahijan with a population of 57298, produces wastes up to 70 tonnes per day including: paper and cardboard7%, plastic 6.6%, glass 1.2% and other disintegrating matter 83.85. Their collection and landfill charges for each year was estimated at 3115881265 Rials(€ 3.11 thousands). An appropriate recycling plan can obtain profits summing up 392046515.2 Rials for paper and cardboard, 715932815.2 Rials for plastic, 6146311 Rials for metal, 6146311 Rials for glass, and 688495.4 Rials for cult. The total amount of saving could be 127160447.8 Rials (€ 12 thousands). Camparing the collection, transportation and landfill costs, as well as, environmental impact, the recycling of soild waste has a complete economic feasibility.
  Keywords: Municipal solid waste, Lahijan, Economic valuation, Economic feasibility, Recycling
 • Sharifim., Rezaie Chamanyf., Hosseinim., Raji, Gh. H Pages 99-107
  Percent organic carbon and texture composition (percent clay, sand and silt) of 257 specimens taken from equal depth from 30 to 300 centimeters on six transects in Hashillan wetland in north east Kirmanshah were determined. On the basis of relationship between percent organic carbon and particle size it was determined that 19% of the specimens are peat, 6% mucky peat, 7% muck, 13% mucky mineral soil, 16% heavy mineral soil and 37% light mineral soil. Distribution of specimens with different organic content indicates that a stratum of peat exist in Hashillan wetland. The mineral soils in this wetland belong to some 407 small hummocks which are distributed on the surface of the wetland. These hummocks which are circular, ovoid, tear or horseshoe shape are surrounded by a web of pools and strings. The presence of peat in various depths and hummocks on the surface indicate that Hashillan wetland has been evolved from a blanket mire into a patterned mire under the influence of environmental factors.
  Keywords: Patterned mire, Hashillan wetland, Peat, Hummock, Stratography