فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی آجیلی، سیدمحسن سجادی*، منیره کرمی صفحات 9-42
  فناوری های نوین و از جمله آنها پهپادها و سلاح های خودکار و خودگردان همیشه مورد بحث بوده است که کاربرد و استفاده آنها تابع کدام یک از قواعد حقوق بین الملل می باشد و آیا اصلا حقوق بین الملل کنونی توانایی پاسخ دهی به پیشرفت های علمی و نظامی و فناوری های نوین را دارا می باشد. این پژوهش بر این فرض استوار است و در پی بیان این موضوع است که فناوری های نوین همانند پهپادها تابع حقوق بین الملل بوده و نیازی به وضع و قانون گذاری جدید در این زمینه نمی باشد. این پژوهش پهپادها را در سه سطح حقوق بین الملل هوایی و معاهده شیکاگو، حقوق بشردوستانه بین الملل و قواعد مهم این حقوق و رژیم های چندجانبه کنترل صادرات مورد بررسی قرار داده و جایگاه پهپادها در هر کدام از این سه حوزه چگونه بوده است و نتیجه گیری نموده است که حقوق بین الملل کنونی توانایی نظارت و پیاده سازی بر پهپادها با قواعد کنونی در حوزه های سه گانه مورد اشاره را دارد.
  کلیدواژگان: هواپیمای بدون سرنشین، پهپاد، حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین الملل، معاهده شیکاگو، رژیم های چند جانبه کنترل صادرات
 • شایان جوزانی کهن*، شاهین جوزانی کهن، محمدرضا دهشیری صفحات 43-60
  طرح ابتکار کمربند-راه نقطه عطف شکل دهی به نظم اقتصادی جدید و مستقل از آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق مورد توجه چین و روسیه برای شکل دهی به شراکت راهبردی میان دو کشور با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در این منطقه به شمار می رود . مقاله حاضر با روش کیفی با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای گردآوری داده ها، پس از تبیین طرح ابتکار کمربند-راه و بررسی مناسبات چین و روسیه در منطقه آسیای مرکزی، به واکاوی تاثیر ابتکار کمربند-راه بر مناسبات چین و روسیه در منطقه آسیای مرکزی می پردازد . در پاسخ به این پرسش که تاثیر ابتکار کمربند-راه بر مناسبات چین و روسیه در آسیای مرکزی چیست؟ نگارندگان با تاکید بر رویکرد نومنطقه گرایی، معتقدند به رغم تردید روسیه نسبت به عملکرد چین در راستای ابتکار کمربند- راه در آسیای مرکزی، نظر به تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه و فشارهای ایالات متحده به چین در منطقه آسیای شرقی، طرح مذکور زمینه نزدیکی و همگرایی روابط روسیه و چین در آسیای مرکزی را فراهم اورده است .
  کلیدواژگان: ابتکار کمربند- راه، آسیای مرکزی، شراکت راهبردی، چین، روسیه
 • امیر حشمتی، علیرضا رضایی* صفحات 61-93
  طی چند سال اخیر، گسترش فعالیت گروه های نئوتروریستی در خاورمیانه، موجی از تهدیدات امنیتی متنوع در این منطقه ایجاد کرده است. هرچند اخبار موثقی مبنی بر تضعیف و انهدام هسته های سازمانی و لجستیکی این گروه ها در عراق و سوریه منتشر شده است، اما اسناد معتبری، حکایت از ادامه اقدامات پراکنده جریان های متاثر از داعش دارد. پیرامون ریشه های گسترش تروریسم  پژوهش های متنوع و برای مقابله با اقدامات تروریستی، تدابیر متعدد دیده شده است. اما تجربه موثری از پژوهش ها و اقدامات مبتنی بر شناسایی ناامنی هویت در سطح منطقه ای در دسترس نیست. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که؛ ناامنی هویتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه داشته است؟ به باور نگارنده گان؛ ره گیری مطلق روایت بیوگرافیک توسط ایران و عربستان، ضمن ایجاد ناامنی هویتی برای هر دو کشور، موجب آغاز یا تشدید اضطراب ناشی از شرم در باور و رفتار منطقه ای این بازیگران، ره گیری سیاست کسب شرافت و در اثری ناخواسته، سبب گسترش نئوتروریسم در منطقه شده است.
  کلیدواژگان: نئوتروریسم، خاورمیانه، امنیت هستی شناختی، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی
 • محسن زمانی، سید امیر نیاکویی* صفحات 95-120
  تلاش آمریکا برای خروج ازتوافق هسته ای موسوم به برجام، برنامه ای بود که دونالد ترامپ از زمان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سر داشت. در نهایت دولت ایالات متحده آمریکا رسما از برجام خارج و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد و برای انجام مجدد مذاکرات در صورت تمایل ایران اعلام آمادگی نمود. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چه عواملی در خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تاثیر گذار بوده اند. فرضیه مقاله از این قرار است:  بنیادهای سیاست خارجی ترامپ، ثابت ماندن ماهیت تهدیدآمیز از ایران بعد از برجام و ایجاد فهم و انگاره مشترک میان ایالات متحده، اسرائیل و عربستان بر سر تهدید دانستن ایران، تفسیر آن ها از نقش برجام در تقویت حضور منطقه ای ایران و نادیده انگاشته شدن این موضوع در متن برجام و از بعد داخلی، کنش پسابرجامی جمهوری اسلامی ایران را باید از جمله متغیرهای اساسی در تصمیم دونالد ترامپ بر خروج ایالات متحده از برجام دانست.
  کلیدواژگان: موازنه تهدید، انگاره مشترک، منافع مشترک، سیاست خارجی ترامپ، برجام
 • مجتبی عبدخدایی صفحات 121-150
  در چند دهه گذشته نظریه های انتقادی در سیاست بین الملل با این باور که نقصانهای تحلیلی این حوزه ریشه در تنگ نظری های تحلیلی جریان غالب دارد به نقد ابعاد اثبات گرایانه (یافت باورانه)، خردگرایانه، مادی گرایانه، و نگرش سلطه جویانه و استیلا طلبانه جریان رائج پرداختند و بر ضرورت تحول در جهان نگرشهای غرب محورانه نظریه های روابط بین الملل و مدخلیت بخشیدن به نگرشهای پسایافت باورانه، تامل گرایانه، انگاره گرایانه و رهایی جویانه تاکید ورزیدند و منشا ناتوانی تحلیلی بسیاری از نظریات را به عوامل مذکور بازگرداندند. با این وجود کمتر به این مساله پرداخته اند که منشا و ریشه ابعاد این عوامل چالش برانگیز در چه مولفه ایی بنیادین نهفته است و نسبت آن با فرایند سکولار سازی این علم چیست؟ این نوشتار با این ایده که نگاه مادی گرایانه به روابط بین الملل، که میراث حاکمیت اقتدارورزانه نگرش سکولاریستی به این عرصه است، یکی از عوامل موثر در پیدایش چالش های تحلیلی تئوری های موجود روابط بین الملل می باشد، تلاش می کند تا سهم سکولاریسم در پیدایش نقصانهای مذکور را ترسیم نموده و نشان دهد که چگونه فرایند سکولارسازی علم روابط بین الملل، فرصت نگاه آزاداندیشانه به تحلیل واقعیتهای عینی را از نظریه های این علم بازستانده است و منشا آنچه نظریه های انتقادی بر جریان غالب خرد گرفته اند ریشه در فرایند سکولارسازی این گرایش دارد. همچنین بیان می دارد که جریانهای انتقادی خود بدلیل پایبندی به سکولاریسم از آفت آن مصون نمانده اند.
  کلیدواژگان: سکولاریسم، نظریه های روابط بین الملل، نظریه پردازی، سیاست بین الملل، آزاداندیشی
 • الهه کولایی*، پیمان کاویانی فر صفحات 141-170

  در بیست و پنج سال گذشته ثبات در محیط امنیتی آسیای مرکزی، همواره با پیچیدگی ها و چالش های فزاینده ای رو به رو بوده است. گرایش های ملی گرایانه با شدت و ضعف در جمهوری های آسیای مرکزی تجربه شده اند. در کنار این گرایش ها، پیدایش چالش های داخلی، دشواری های دوران استقلال، ضعف در دولت سازی و ملت سازی، سرریز مسایل پیرامونی، خلا ژئوپلیتیکی و سرانجام ورود قدرت های خارجی به ویژه پس از یازده سپتامبر، محیط امنیتی را در آسیای مرکزی با پیچیدگی های فزاینده ای روبه رو کرده است. در چنین بستری از همکاری ها و رقابت ها، مداخله ی بازیگران خارج از منطقه از مولفه های تاثیرگذار در محیط امنیتی این منطقه است که می توانند نقشی مثبت یا منفی در ثبات منطقه داشته باشند. با توجه به این مساله، نوشتار پس از تحلیل مجموعه امنیتی آسیای مرکزی در چارچوب موازین و مولفه های مکتب کپنهاگ، در پی پاسخ به این سوال است که «چه فرصت هایی برای نقش آفرینی ایران و ترکیه در مجموعه امنیتی آسیای مرکزی وجود دارد؟». برای پاسخ به این سوال محیط امنیتی آسیای مرکزی و نگرانی های کشورها با استفاده از الگوی تحلیلی مجموعه امنیتی بررسی شده و سپس با واکاوی علایق نظامی-امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه، نتایج پژوهش در قالب فرصت های نقش آفرینی دو کشور در این محیط امنیتی استخراج و ارائه خواهد شد. پیشنهادهایی نیز با هدف بهره گیری ایران از فرصت ها در این منطقه ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، امنیت، ایران، ترکیه، توسعه گرایی، سیاست خارجی، مجموعه امنیتی
|
 • Hadi Ajili, Seyyed Mohsen Sajjadi *, Monireh Karami Pages 9-42
  New technologies, including automatic and self-propelled UAVs, have always been discussed, whose application and use are subject to one of the rules of international law, and whether current international law is at all capable of responding to advances Scientific and military, and new technologies. The research is based on this assumption and seeks to state that modern technologies, such as UAVs, are subject to international law and require no new legislation or regulation. The study looked at UAVs at three levels of international air law and the Chicago Convention, International Humanitarian Law, and the important rules of these rights and multilateral export control regimes, and the role of UAVs in each of these three areas. And concludes that current international law has the ability to monitor and implement UAVs with current rules in the three areas mentioned.
  Keywords: Unmanned aerial vehicle, UAV, international law, international humanitarian law, Chicago treaty, multilateral export control regimes
 • Shayan Jozani Kohan *, Shahin Jozani Kohan, Mohammad Reza Dehshiri Pages 43-60
  The one Belt one road Initiative constitutes a milestone for shaping the new and independent economic order vis-a-vis the United States in the Central Asian region, as one of the key areas for China and Russia to shape a strategic partnership between the two countries with a view to preventing the expansionism of the United States. The present study as a qualitative method with an analytical-descriptive approach and utilising library method for data collection, tries to explain the one belt-one road initiative, to study China-Russia relations in Central Asia, and to examine the impact of the one belt-one road initiative on China-Russia relations in the Central Asian region. In order to answer the question of what would be the impact of the one belt- one road initiative on China-Russia relations in Central Asia? The authors, by emphasizing on the neo-regionalist approach, believe that despite Russia's skepticism towards China's activities in Central Asia, the one belt-one road initiative  would pave the way for the convergence of Russian-Chinese relations in Central Asia, taking into account the Western economic sanctions against Russia and the pressure of the United States towards China in the East Asian region.
  Keywords: Belt- Road Initiative, Central Asia, Strategic Partnership, China, Russia
 • Amir Heshmati, Alireza Rezaei * Pages 61-93
  Over the recent years, expansion of neo-terrorist groups in the Middle East has shaped a wave of various security threats in the area. Although credible news has been published on downfall and destruction of organizational and logistical cores of these groups in Iraq and Syria, there are valid documents suggesting that scattered actions still continue by currents depended on ISIS. Various researches were carried out focusing on root causes of development of neo-terrorism and several measures were taken to confront terrorist acts. Nevertheless, at regional level, there is no effective experiment available on investigations and measures taken to identify the nature of insecurity. This is a qualitative research conducted with descriptive-analytic approach aimed at finding how did identity insecurity of Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia influence the development of neo-terrorism in the Middle East? According to the researcher, unrestrained prevention of biographic narration by Iran and Saudi Arabia , added to creating identity insecurity for both countries, triggered or exacerbated the anxiety caused by shame in credence and regional behavior of these actors, prevented earning honor policy, and in an unplanned manner, led to development of neo-terrorism in the region.
  Keywords: Neo-terrorism, Middle East, Ontological security, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia
 • Mohsen Zamani, Seyed Amir Niyakuei * Pages 95-120
  The American effort to quit the nuclear deal, called JCPOA, was a program Donald Trump had been running since the US presidential election. Eventually, the US government officially announced and resumed sanctions and declared readiness to re-negotiate Iran's willingness. The main question of the present article is what factors have contributed to the departure of the United States. The hypothesis is as follows: the Trump Foreign Policy Foundations, the persistence of the threatening nature of Iran after the introduction of the common sense between the United States, Israel and Saudi Arabia over the threat of Iran, its interpretation of the role of progress in strengthening the regional presence of Iran and the ignorance Considering this in the context of the internal and external implications, the post action of the Islamic Republic of Iran should be considered as one of the key variables in the decision of Donald Trump on the withdrawal JCPOA of the United States.
  Keywords: Threat balance, Common idea, Foreign policy Trump, JCPOA
 • Mojtaba Abdkhodaei Pages 121-150
  Over the past few decades, critical theories in international politics, believing that the analytical deficiencies of this field are rooted in the analytic constraints of the prevailing current, criticized positivist (rational), rational, materialist, and domineering and steadfast attitudes toward the flow of ideas and emphasized the need for transformation in The world of Western-oriented attitudes has emphasized international relations theories and have emboldened post-truthful, reflective, imaginative, and emancipatory attitudes, and the source of analytic inability has returned many of the ideas to the above-mentioned factors. However, they are less concerned with the root and origins of the dimensions of these challenging factors in what the fundamental foundations are, and what is its relation to the secularization process of this science? This paper, with the idea that the materialist view of international relations, which is the legacy of the authoritarian rule of secularism in this field, is one of the factors contributing to the emergence of analytical challenges of existing international relations theories, attempts to draw the share of secularism in the emergence of these deficiencies and Demonstrates how the process of secularization of international relations science has redefined the opportunity for a free thinker to analyze objective facts from theories of this science, and the origin of what critical theories take over the dominant microcosm is rooted in the secularization process of this trend. He also states that his critical currents have not been immune from the pest because of adherence to secularism.
  Keywords: International Relations, International Politics, Theorizing, Secularism
 • ELAHEH KOOLAEE *, Peyman Kaviani Far Pages 141-170
  During last 25 years, Central Asia’s stability has permanently witness with increasing difficult and complicated situation. All the countries of the region have experienced low or high pressures of nationalistic trends. Meanwhile appearance of domestic challenges, difficulties of the ear of independence, weakness in state- building and nation- building, spread of peripheral problems in the region, geopolitical vacuum, and finally activities of regional and international players especially after 9/11, have made very complicated the security sphere of Central Asia. In a such condition of cooperation and competition of foreign players, intervention of trans regional powers have a very deep impact on the regional security that could have positive or negative effects on these developments. This paper focus on this question that, “what are the opportunities for Iran and Turkey to play their role in the Central Asian security complex?” To answer this question, the authors first describe the security sphere pf Central Asia and use the theory of “Security Complex”. Then by analyzing Iran’s and Turkey’s capacities to play role in this context. The method of this research is descriptive- analytical.
  Keywords: Iran, Turkey, Central Asia, Security, security complex