فهرست مطالب

حسابدار - سال سی و پنجم شماره 1 (پیاپی 325، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 1 (پیاپی 325، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • بهای روی جلد: 1,000,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/04/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • گواهی نامه ی خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران
  صفحه 2
 • مقالات و مطالب فنی
 • میزگرد: «خدمات مالیاتی مشاغل» با حضور اعضای کارگروه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران (به ترتیب الفبا)، مصطفی باتقوا، کتایون تفرشی راد، منصور شمس احمدی، مهدی غریب، و محسن قاسمی
  صفحه 4
 • تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل (کسب و کارهای انفرادی)
  کتایون تفرش یراد صفحه 14
 • گفت و گو با: دکترعبدالمجید ارفعی درباره ی حسابداری و کنترل در گل نبشته های باروی تخت جمشید
  سمیه وطن دوست صفحه 16
 • تدریس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در انگلستان: تجربیات متفاوت از دو بخش دانشگاه های قدیم و جدید
  فاطمه بابائی صفحه 27
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک فساد
  قدرت الله برزگر، معصومه اشکانی، سید امین هادیان صفحه 33
 • چند اصطلاح درباره ی اظهارنظر حسابرس به نظم پارسی
  عبداله آزاد صفحه 40
 • 60 سالگی مدرسه ی عالی بازرگانی (شب مدرسه اقتصاد)
  حسین عبده تبریزی صفحه 42
 • اخبار
 • خبرهایی از جهان حسابداری
  بنفشه صفری نژاد صفحه 44
 • انجمن
 • فهرست موسسات حسابرسی
  صفحه 47
 • فهرست اعضای خبره ی انجمن
  صفحه 53