فهرست مطالب

مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1398)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1398)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین آزادی*، محمدحسین ساعی، هادی البرزی دعوتی صفحات 11-36
  انتشار گسترده «خبر جعلی» خبرهایی که عامدانه، مغرضانه و به صورت سازمانی و حرفه ای اغلب بر بستر رسانه های اجتماعی، جهت فریب کاربران و انحراف جامعه ساخته و پرداخته می شوند به یکی از تهدیدات مهم رسانه ای در جوامع امروز تبدیل شده است. شناخت جامع این پدیده که به ویژه پس از انتخابات سال 2016 آمریکا موردتوجه جدی رسانه ها و پژوهشگران قرار گرفته، برای تشخیص و مقابله با آن ضروری است. فهم تفاوت های این مفهوم خاص و سایر مفاهیم مشابهی که در فضای زبانی مرتبط با خبر و خبررسانی به کار می رود، می تواند برای شناخت مناسب خبر جعلی به ما کمک کند. ازجمله قدیمی ترین واژه های این حوزه، «شایعه» است که در نگاه اول بسیار به مفهوم خبر جعلی نزدیک است. بنابراین در صورت ارائه ی تبیینی روشن از تفاوت این دو مفهوم، می توان معنای دقیق تری از «خبر جعلی» بیان نمود. برای دست یابی به این هدف مقاله، علاوه بر بررسی جامع منابع علمی موجود، با 17 نفر از متخصصان حرفه ای و دانشگاهی حوزه خبر و رسانه مصاحبه شد. سپس با تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون، تفاوت این دو پدیده را ارائه دادیم. یافته های این پژوهش معلوم می کند که اولا مهم ترین تفاوت شایعه و خبر جعلی مربوط به ظهور و بروز شایعه در جامعه ی شفاهی و ظهور بروز خبر جعلی در جامعه ی شبکه ای است. ثانیا می توان خبر جعلی را در بستر جامعه ی شبکه ای در سه ویژگی «تولیدکنندگی»، «ماهیت محتوا» و «ویژگی های کاربران» متفاوت از شایعه دانست.
  کلیدواژگان: خبر، خبر جعلی، شایعه، رسانه های اجتماعی، جامعه شبکه ای
 • ویدا همراز* صفحات 37-56
  در سال های اخیر فناوری های رسانه ای برای کمک به آموزش و پژوهش تاریخ، فرصت های جدیدی مهیا کرده است که از آن جمله می توان به تولید کتاب صوتی اشاره کرد. کتاب صوتی یا کتاب شنیداری یکی از گونه های رسانه ای است که به دلیل فضای چندرسانه ای در تولید آن، مورد استقبال مخاطبان قرارگرفته است. هدف این مقاله آن است که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های کتاب شنیداری برای آموزش تاریخ در گروه های سنی مختلف و افزودن علاقه خوانندگان به مطالعه و فراگیری تاریخ را مورد بررسی قرار دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تفسیری و روش اسنادی انجام شده است. نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان از ظرفیت های صدا و چندرسانه ای ها، برای تصویرسازی ذهنی کتاب های شنیداری کودکان و بزرگ سالان و امکانات جدید چندرسانه ای در آموزش تاریخ به تنهایی یا به صورت مکمل دیگر روش های آموزشی استفاده کرد. مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی این روش ها، ویژگی ها و کاربردهای آن ها را تشریح نموده است.
  کلیدواژگان: کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی، کتاب شنیداری، تصویرسازی ذهنی، آموزش تاریخ
 • رضا خاشعی* صفحات 57-88
  مقوله سلامت تاثیر انکارناپذیری در توسعه جوامع دارد. همین امر وظیفه سیاست گذاران حوزه سلامت را پیچیده تر می کند. امروزه با توجه به کنترل بیماری های واگیر و افزایش طول عمر افراد، بیماری هایی شایع شده اند که کاملا به تغذیه انسان ارتباط دارند. اغلب جامعه شناسان امروزی بر این باورند که سبک زندگی افراد می تواند آنان را سالم نگه دارد یا بیمار کند. در این میان جهانی شدن نیز چالش های جدیدی در زمینه های مختلف پیش روی سیاست گذاران سلامت قرار داده است؛ چالش هایی که باعث ایجاد تغییراتی در الگوی مصرف مردم و سبک زندگی آنان به ویژه در حوزه سلامت شده است. از طرف دیگر، رسانه های جمعی نیز علاوه بر حضور گسترده در زندگی افراد، به عنوان منبع اصلی کسب اطلاعات مربوط به سلامتی، اثرات مهمی بر سلامت عمومی گذاشته اند.هدف این مقاله آن است که با روش مطالعه اسنادی و تحلیل ثانویه و با استفاده از یافته های پژوهش های قبلی در زمینه ی مورد بحث، به پرسش های زیر پاسخ دهد:
  میزان همسویی در دستگاه های متولی امر سلامت چگونه است؟
  آیا در این راستا از رسانه های جمعی برای فرهنگ سازی مقوله سلامت به درستی استفاده می شود؟
  آیا مردم به عنوان مصرف کنندگان پیام های سلامتی مطابق با سیاست های کلان سلامت زندگی می کنند؟

  یافته های این تحقیق نشان از فقدان هماهنگی و هم سویی کامل بین سیاست های بالادستی نظام سلامتی کشور ما با سیاست های رسانه های جمعی، همچنین ناهماهنگی در اجرای سیاست های داخلی وزارت بهداشت و درمان و نهایتا منطبق نبودن نیازهای مردم با سیاست های رسانه های جمعی دارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، سلامت عمومی، سیاستگذاری سلامت
 • محمدحسن فردوسی زاده* صفحات 89-114

  «تلویزیون واقعیت» (Reality-TV) از گونه ها یا ژانرهای متاخر برنامه سازی تلویزیونی است که استقبال گسترده مخاطبان، برنامه سازان و شبکه های تلویزیونی از این گونه، سبب فراگیری آن شده است. بااین وجود، «تلویزیون واقعیت» در ایران به طور کافی و همه جانبه مطالعه نشده و هنوز تولیدات این گونه در تلویزیون ایران با اشکالات فراوانی مواجه است. هدف این پژوهش بررسی چیستی، خاستگاه و مقتضیات این گونه تلویزیونی و شیوه مناسب تولید آن در تلویزیون ایران با توجه به اقتضائات بومی است. این مقاله پس از پرداختن به تاریخچه پیدایش و شکل گیری این گونه تلویزیونی و ذکر ویژگی های آن و زیرمجموعه هایش، دو نمونه از این گونه برنامه سازی را به شیوه تطبیقی، تحلیل و بررسی می کند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مشکلات این حوزه، لازم است در مورد استفاده از آن، تجربیات علمی و عملی مورد تاکید مقاله، در فرایند تولید آن به نحوی که مقاله پیشنهاد می کند در تولید نمونه های ایرانی کسب شود.

  کلیدواژگان: برنامه سازی تلویزیونی، تلویزیون واقعیت نما، پسامستند، مجموعه تلویزیونی فرمانده، مجموعه تلویزیونی کارآموز
 • سیدعماد حسینی* صفحات 115-150
  «پساتلویزیون» اشاره به منسوخ شدن روشی خاص و پایان دوره ای دارد که در آن تماشای تلویزیون و مشارکت در آن انحصاری بود. همگرایی، به قابلیت استفاده از چندین سرویس بر روی یک پلتفرم یا دستگاه گیرنده، یا امکان بهره برداری از هر سرویس بر روی چند دستگاه اشاره دارد. با دموکراتیزه کردن فرایند تولید و توزیع ویدئو و اینترنتی شدن تلویزیون ، همگرایی به عرصه تازه ای پا گذاشته است. در عصر «پساتلویزیون» تغییراتی صنعتی در ماهیت ابزار تماشا، سبک های تولید و سیستم های توزیع پدید آمده و یک اقتصاد جدید تولید تلویزیونی در حال وقوع است. تجربه ی تماشای تلویزیون در مرحله جدا شدن از یک دستگاه مشخص بوده و با وجود یک اینترنت همه گیر و همیشه متصل، که پهنای باند وسیعی دارد، مردم صرف نظر از اینکه کجا باشند، می توانند به سریال ها و برنامه های تلویزیونی یا سایت های اینترنتی موردعلاقه شان دسترسی پیدا کنند. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، پاسخ به این پرسش را جست وجو می کند که نظریه های پیشین تا چه حد برای نظریه پردازی درباره ی تلویزیون، به عنوان رسانه ای در حال دگرگونی، توانمند هستند و برای تفسیر و توضیح تلویزیون در زمینه ی تولید، توزیع و مخاطب چه الگوهای نظری را می توان به کار گرفت؟ مقاله در انتها به این نتیجه می رسد: اکنون با تحقق همگرایی رسانه ها و از بین رفتن امکان تدریجی کنترل بر محتوا، تاثیرات گسترده ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع، از لحاظ نظام ارتباطات به ویژه ارتباط تلویزیونی در حال وقوع است.
  کلیدواژگان: تلویزیون، پساتلویزیون، همگرایی رسانه ای، ارتباط تلویزیونی
 • حورا معتمدی*، احمد میرزاکوچک خوشنویس صفحات 151-174
  با توجه به این که سینما، یکی از مهم ترین رخدادهای رسانه ای قرن بیستم تلقی شده و موضوع حرکت و مطالعه علمی و هنری آن، یکی از معاصرترین گرایش ها در طراحی پروژه های معماری است، کشف عمیق تر ارتباط زمینه های بینابینی سینما و معماری ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، روشی جدید در طراحی معماری، با عنوان «معماری سینمایی» ارائه می شود. پس از توصیف عناصر و مفاهیم سینمایی، مصادیق معماری برای هر کدام از آن ها بیان شده، سپس با ارائه تصاویری در هر عنوان، حلقه های ارتباط دهنده از سینما به معماری به عنوان فرضیه پیشنهاد می شود. درنهایت این فرضیات در اختیار دیگر پژوهشگران معماری و سینما (از جمله دانشجویان این دو رشته) قرار گرفته تا میزان انتقال حس حرکت از تصاویر، سنجیده شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فرضیات، دارای ظرفیتی قابل توجه به منظور طراحی و به طور خاص ایجاد حس حرکت در معماری است.
  کلیدواژگان: سینما، معماری، حرکت، معماری سینمایی
|
 • Mohammad Hossein Azadi *, Mohammad Hossein Saei, Hadi Alborzi Davati Pages 11-36
  The widespread dissemination of "fake news" on the social media as the news that deliberately deceives users, has been an important threat to today's interconnected societies. The full recognition of this phenomenon, which has attracted serious attention of media and researchers after the 2016 US election, is crucial for identifying and combating with it. Among all the methods and issues that can help us to understand the fake news, we can understand the differences in this particular concept and other similar concepts that are closely related to the notion of fake news; One of the oldest words in this area is the concept of "Rumor" that at first glance is very close to the concept of fake news; therefore, if a clear explanation of this differences is presented, in fact a more precise meaning of "fake news" can be revealed. In order to achieve this goal, in addition to studying the scientific documents, 17 experts of news and media were interviewed, then by analyzing the data using the thematic analysis, the differences between these two phenomena were presented in three themes "difference in production", "difference in content" and "difference in the audience".
  Keywords: News, Fake News, Rumor, Social Media, Network Society
 • Vida Hamraz * Pages 37-56
  In recent years, media technologies have provided new opportunities to help educate and research in the field of history, producing “Audio Books” are as such. The Talking Book or Audio Book is one of the media types which have been welcomed by the audience due to its multimedia spaces in its production. The purpose of this research is to peruse how to use the capacities of the talking book in teaching history in different age groups for increasing reader’s interest in studying and learning history. This research has been conducted with an analytical, interpretive and documentary approach. So far, similar research has not been done in the field of history training and talking books. This study concludes showing how sound and multimedia capacities can be used for visualization in the talking books of children and adults. The latter justifies that new multimedia features can be used solely or as complementary in history training with other teaching methods.
  Keywords: E-Book, Talking Book, Audio Book, visualization, History Teaching
 • Reza Khashei * Pages 57-88
  Health of the community has always been one of the biggest and most important concerns of policy makers. This concern has a relatively great impact on the community’s development. This field is of great importance in all countries and makes the task of policy makers more complicated. At the present time, due to the control of contagious diseases and increased life span, there are diseases that are completely related to human nutrition. In the meantime, globalization has also brought new challenges to health policy makers, challenges that have brought about changes in patterns of people’s consumption and their lifestyle, especially in the health field. In this article, the research is conducted by studying library documents and secondary analysis together with findings of previous researches, in order to answer some questions such as: how is the degree of alignment in healthcare system? Has the mass media been used properly to culturalize health? And do people as health consumers live according to the health policies? The findings of the research indicate that there is a lack of coherence and perfect alignment between the high level policies of the health system of the country, likewise with the mass media policies. There is also some inconsistencies in the implementation of the domestic policies of the Ministry of Health and above all, the people’s needs does not meet with the policies of mass media.
  Keywords: Health Communications, public health, health policy, Integration in Health Policy
 • MohammadHassan Ferdowsizadeh * Pages 89-114

  Reality Television is one of recent genres in TV programs which has been widely welcomed by the audience, TV producers & networks throughout the world. However, this genre has not been sufficiently & collectively studied in Iran, consequently we witness major problems in producing them. The goal of the present research is to survey on its essence, origination and the requirements of this genre while trying to find out how it can be best customized in Iranian television? After giving a brief account of its history and the primary prerequisites, two American & Iranian samples are comparatively studied. The outcomes of this research implies that regarding the available problems, it necessitates that applying academic & practical experiences in the process of production, should just follow the  procedures suggested by the present research.

  Keywords: Reality TV, Reality Show, Post-Documentary, The Apprentice, TV Series, Farmandeh (The Commander) TV Series
 • Emad Hoseini * Pages 115-150
  “Post-TV” refers to the closure of a period of time with a specific mode in which watching & interacting with television was entirely exclusive. Convergence focuses on the capability of having multi services on one platform or device, or utilization of every service on several platforms and devices. Now with democratization of production and distribution of videos and Internet Protocol TV, convergence has stepped into a new ground. In the Post-TV era, there are industrial changes happening in the nature of the watching devices, production methods, and broadcasting systems which leads to the emergence of a new TV economy. The experience of watching television on a single device is in the detaching phase, where with the help of a ubiquitous, higher bandwidth Internet, people regardless of their location can be always online and have access to the sites and watch their favorite series and television programs.This research is conducted through a descriptive - analytic method with the help of library documents, in order to answer the question that how competent are the previous theories  for theorizing about television as an evolving medium? In addition to that the research tries to specify what theoretical patterns can be applied in regard with interpreting & describing television in production, distribution and audience? Finally, the article comes to this
  conclusion
  Now with the accomplishment of convergence in media and the gradual diminishing of control on the content, a wide spectrum of economical, political, social and cultural effects on societies would take place-specially on television- in relation to communication system. A comparative review on the opinions of theoreticians of television studies can shed light to understand televisions transformations in the era of media convergence and opens new perspectives to comprehend the Post-TV for indigenous television researchers.
  Keywords: Television, Post-TV, media convergence, Video, Internet, TV Studies
 • Hoora Motamedi *, Ahmad Mirza Kuchak Khoshnevis Pages 151-174
  Despite the fact that only five decades have passed from the birth of methodology in architectural design as a major, studies in this ground have revolutionized the process of creation in architecture. Likewise, due to inefficiency of old methods in architectural design, the complexity of issues in present architecture and decadence of identity in architecture, applying new techniques seems essential. By considering the fact that Cinema is one of the most important media events in 20th century and the subject of motion is being studied both artistically and academically, it has become one of the most recent inclinations in architectural design projects. Consequently, a deeper exploration on interdisciplinary grounds of Cinema & architecture becomes a necessity. In this article a new method in architectural design called “Cinematic Architecture” is introduced. After describing the cinematic concepts & elements, the architectural instances for each of them is expressed, this is followed by presenting images for each case, and then the connecting links of cinema & architecture are suggested as hypothesis. Finally, these hypotheses are submitted to the researchers of cinema and architecture (and to the students of the two fields as well) in order to measure the sense of motion in the images. The results of the research show that these hypotheses have average potential in designing and specifically in creating the sense of motion in architecture.
  Keywords: Architecture, Cinema, motion, Cinematic Architecture