فهرست مطالب

دریا فنون - سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرشاد بحرینی*، ادیب ابریشمی فر، عبدالرضا رحمتی صفحات 1-15
  امروزه در برخی کاربردها به ویژه برای نیروگاه های خانگی طراحی سیستم های فتوولتاییک تک فاز متصل به شبکه به سمت استفاده از میکرواینورترها با محدوده توان 150W تا 300W متمایل شده است. هم چنین در صنایع دریایی می توان از میکرواینورترهای فتوولتاییک به منظور تولید بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز در کشتی ها استفاده کرد. در میکرواینورترهای تک فاز ضربان با فرکانس دوبرابر فرکانس شبکه روی ولتاژ باس DC وجود دارد که باعث ایجاد هارمونیک در جریان خروجی و کاهش ضریب توان می شود. برای کاهش این ضربان اغلب از خازن های الکترولیتی با ظرفیت زیاد در باس DC استفاده می شود که عیب آن کم بودن طول عمر این خازن هاست. برای برطرف کردن این مشکل لازم است خازن های الکترولیتی با خازن های فیلم نازک که طول عمر زیاد و ظرفیت کمی دارند جایگزین شوند. با کاهش ظرفیت خازن دامنه ضربان ولتاژ باس افزایش می یابد و با استفاده از کنترل کننده متداول باس (PI) بده بستان بین THD جریان خروجی و نوسانات (فراجهش و فروجهش) ولتاژ باس غیرقابل حل است. در این مقاله با به کار بردن روش های کنترلی پیشنهاد شده میکرواینورتری طراحی و شبیه سازی شده است که در آن بدون استفاده از عناصر اضافه این بده بستان حل شده است. این میکرواینورتر به شبکه 220V و 50Hz متصل است، در باس آن از خازن با ظرفیت بسیار کم 20µF استفاده شده، در پاسخ به پله 200W توان ورودی، ولتاژ باس آن فراجهش و فروجهش ناچیزی داشته و THD جریان تزریقی آن به شبکه در توان 250W برابر %0.44 است. درستی روش پیشنهادی با شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب تحقیق شده است.
  کلیدواژگان: طول عمر، میکرواینورتر، فتوولتاییک، باس DC، خازن الکترولیتی، خازن فیلم نازک
 • سید محمدرضا موسوی*، بهنام محمدی، مهدی نصیری صفحات 16-30
  در این مقاله، Raspberry Pi 2 به عنوان سخت افزاری کم هزینه، کم وزن و کم توان برای پیاده سازی روش‎های آشکارسازی اهداف در تصویر مادون قرمز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. پیاده سازی مناسب این روش ها و انجام عملیات بصورت بلادرنگ برای سامانه های دفاعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهند که Raspberry Pi 2 دارای قدرت محاسباتی کافی برای پیاده سازی الگوریتم آشکارسازی هدف در تصاویر مادون قرمز می باشد. قدرت پردازش سخت افزار پیشنهادی با استفاده از الگوریتم آشکارسازی هدف تصاویر مادون قرمز روی محیط توسعه نرم افزاری Qt و توابع کتابخانه پردازش تصویر OpenCV با PC روی محیط توسعه نرم افزاری Qt و توابع کتابخانه OpenCV و همچنین با نرم افزار سطح بالای MATLAB مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهند که پیاده سازی روی Raspberry Pi 2 نسبت به MATLAB سرعت اجرای الگوریتم را 6.5 برابر افزایش می دهد. همچنین زمان اجرای پیاده سازی الگوریتم آشکارسازی هدف در تصاویر مادون قرمز (به زبان C++) با استفاده از کتابخانه OpenCV روی PC تقریبا 8 برابر اجرای آن با Raspberry Pi 2 است. همچنین با مقایسه Raspberry Pi 2 و PC از نظر توان مصرفی، وزن و هزینه مشاهده می شود که Raspberry Pi 2 کارآیی بسیار بهتری را از نظر توان مصرفی، وزن و هزینه نسبت به PC دارد. نتایج نشان می دهند که هر چند استفاده از نرم افزارهای سطح بالا مثل MATLAB دارای شاخص های ارزیابی ضرایب تضعیف پس زمینه ((SCR و نسبت سیگنال به نویز ((BSF بالاتری نسبت به استفاده از کتابخانه OpenCV است، اما نتایج زمان اجرا نشان می دهد که سخت افزار پیشنهادی زمان اجرا را نسبت به نرم افزارهای سطح بالا مثل MATLAB بهبود می دهد. برای بهینه سازی و کاهش زمان اجرا از برنامه نویسی چندریسه ای روی Raspberry Pi 2 (که شامل پردازنده 4 هسته ای ARM Cortex-A7 است) و خاصیت افزایش فرکانس (برای افزایش سرعت سخت افزار Raspberry Pi 2) استفاده می شود.
  کلیدواژگان: آشکارسازی هدف، Raspberry Pi 2، OpenCV، توان پایین، هزینه پایین، وزن کم
 • صادق اسلامی، مهدی حسنلو* صفحات 31-44
  از منظر تنوع زیستی، جزایر مرجانی مانند جنگل های استوایی، متنوع ترین اکوسیستم های جهان و شاخصی از سلامت اکوسیستم محسوب می شوند اما اکثر این جزایر به دلیل تحولات توریستی و نیز تاثیرات تغییر آب وهوا رو به نابودی اند.توانایی شناسایی و ارزیابی سلامت مرجان ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای شیوه ای مقرون به صرفه و موثر است. با توجه به اثرگذاری دمای سطح آب بر روی سلامت و توزیع رجان ها، با استفاده از الگوریتم هایی به رابطه ی بین آن ها و سلامت مرجان های منطقه مورد مطالعه که در این مقاله جزیره مرجانی هرون استرالیا می باشد، پرداخته شده است. در این مطالعه با استفاده از تصاویر لندست-8 و به دست آوردن بازتابش باندها، ویژگی ها و شاخص های طیفی مهم مرتبط با آب و صخره های مرجانی مانند: NDVI, NDWI, FAI, AWEI, SWI,MNDWI,GRVI توسط محققین و با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و بدست آوردن پارامترهای کرنل آن، به مدل سازی وضعیت سلامت صخره های مرجانی پرداخته شده است. در این مقاله از الگوریتم های تکاملی مثل الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم انتخاب ویژگی ترتیبی جلویی(SFS) برای رسیدن به انتخاب ویژگی مطلوب و مدل سازی بهینه و طبقه بندی سلامت مرجان ها استفاده شده است.در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان در حالت کلی به 0.591RMSE= و0.979=R2 رسیدیم و در حالت پیشنهادی(GA-SVR) به 0.53RMSE= و0.983 =R2 رسیدیم که بیانگر عملکرد خوب این مدل بهینه می-باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های طیفی، وضعیت سلامت، SVR، جزیره هرون استرالیا، تصاویر لندست-8، انتخاب ویژگی
 • افشین گلدانی*، علی رمضانی ورکانی صفحات 45-52
  مدل کنترل پیش بین با تکیه بر مدل پویای روندها، اغلب مدل های خطی هستند که توسط شناسایی سیستم به دست می آیند. استفاده از مدل کنترل پیش بین گشتاو ر واقعیتی است که اجازه می دهد تا بازه زمانی جاری با نگه داشتن زمان های آینده در محاسبه، بهینه سازی شود. در این مقاله عملکرد گذرای روش کنترل پیش بین گشتاور بر اساس کنترل پسماند غیرخطی، در برابر روش کنترل مستقیم گشتاور ارائه شده است. سپس مقایسه ای از نظر اعوجاج گشتاور و شار برای روش کنترل پیش بین گشتاور و روش کنترل مستقیم گشتاور درایو سه فاز موتور القایی ارائه شده است. در کنترل پیش بین، اهداف کنترلی به عنوان یک تابع هزینه تعریف شده است که برای داشتن انعطاف پذیری بیشتر، به حداقل می رسد و در نتیجه پیچیدگی محاسبات در مقایسه با طرح کنترل مستقیم گشتاور کمتر شده است. نتایج شبیه سازی کنترل پیش بین گشتاور و کنترل مستقیم گشتاور در محیط سیمولینک نرم افزار متلب بررسی و مقایسه شده اند. این مقایسه با اعتبار امکان سنجی کنترل پیش بین گشتاور و برجسته نمودن برخی از مسائل مهم مربوط به اجرای آن، بررسی می شود.
  کلیدواژگان: راه انداز، موتور القایی، کنترل پیش بین گشتاور
 • علی مهرکیش*، علی اکبر اکبری صفحات 53-66
  دسته موتور به عنوان عامل اتصال موتور به بدنه، علاوه بر نگه داشتن موتور و متعلقات آن، وظیفه ی کنترل و جذب ارتعاشات حاصل از موتور به بدنه و بالعکس یعنی ارتعاشات محیطی بدنه به سیستم انتقال قدرت را بر عهده دارد. بررسی الزامات طراحی و گزینش دسته موتورهای شناورهای دریایی در سالیان گذشته یکی از موضوعات مورد مطالعه در صنایع دریایی محسوب می شود. از این منظر بررسی الگوهای متنوع طراحی و بازبینی مدل های ارائه شده برای استفاده در مسئله ی طراحی دسته موتور، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر بر اساس بررسی پژوهش های حوزه طراحی، الگوی مناسبی را جهت طراحی و گزینش دسته موتور در چهار گام اصلی طراحی اولیه، تبیین قالب طراحی و گزینش، طراحی جزئیات و نهایتا ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت نظام مند پیشنهاد می-دهد. بعلاوه با بکارگیری روش های انتخاب بهینه، شناخت پارامترهای بحرانی و وزن دهی پارامترها، نوعی از طراحی گزینشی پیشنهاد می‎شود. در ادامه نیز به اجرای فرآیند طراحی و گزینش دسته موتور برای یک موتور 6 سیلندر دریایی درون نصب با توان 200 اسب بخار و بررسی تحلیل های عملکردی بر روی آن اقدام می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عملکرد این نمونه، دسته موتور نهایی حاصل از این طراحی در شرایط بحرانی، با ضریب اطمینان 2.1 پاسخگوی تحلیل استحکام است و با فاصله مناسب نسبت به فرکانس تحریک (50 هرتز) پاسخ گوی تحلیل فرکانسی نیز خواهد بود. در نهایت نتایج مدلسازی دینامیکی دسته موتور مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: طراحی، دسته موتور، شناورهای دریایی، تحلیل عملکرد، موتور درون نصب
 • رضا یزدانپرست، ناصر کردانی* صفحات 67-77
  افزایش توان تولیدی و بازدهی انرژی برای توربین بادی با بهینه سازی سرعت های شروع چرخش، نامی و خاتمه ی چرخش توسط الگوریتم گروهی مورچه ها هدف نهایی در این مقاله می باشد. در این مقاله ابتدا به مدلسازی ریاضی توربین بادی پرداخته شده و در نهایت تابع هدف بدست می آید. سپس با گرد آوری داده های آماری توربین مذکور توسط کد کامپیوتری شبکه عصبی، توربین بادی در نرم افزار متلب مدل سازی شده و نتایج آن بصورت جداول و دیاگرام هایی ارائه می گردد. با بررسی نتایج بهینه سازی توسط الگوریتم مورچگان و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات در مقاله تحلیل اگزرژی توربین بادی و همچنین مقاله تحلیل اگزرژی و بهینه سازی توربین باد توسط الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجو که توربین مذکور را بهینه سازی نموده اند، در نهایت افزایش 63/65 درصدی در توان خروجی و 54/61 درصد افزایش در بازدهی انرژی در الگوریتم مورچگان مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: توان خروجی، توربین بادی، بازدهی انرژی، الگوریتم کلونی مورچگان
 • محمد احمدزاده طلاتپه*، محمدرضا نگهداری، علی مراد منصوری صفحات 78-93
  در این تحقیق مدلسازی پروانه دریایی در فضای سه بعدی با استفاده از نرم افزار تجاری انسیس-فلوئنت انجام میگردد که تحلیل دینامیک سیالات برای دو نمونه از پروانه با مشخصات متفاوت از پروانه سری B و مدل استاندارد 3686 انجام شده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن ضرایب بی بعد تراست ()،گشتاور () و راندمان() بر حسب ضریب پیشروی () ، عملکرد پروانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به تحلیلهای انجام شده ضرایب تراست و گشتاور نسبت به نتایج آزمایشگاهی با تخمین مناسبی محاسبه گردیده است. تطابق نتایج تحلیل عددی با اعمال مدل توربولانس در شبیه سازی های انجام شده با در نظر گرفتن داده های آزمایشگاهی نشان داده شده است. در این تحقیق با استفاده از سه مدل پروانه و روش عددی RANS، به بررسی عملکرد سیستم رانش در شرایط متفاوت پرداخته شده است و قابلیت این روش عددی را در پیش بینی ویژگی های سیستم ارزیابی می نماییم. همچنین در این مطالعه، جهت یافتن ابعاد دامنه ی محاسباتی بهینه در شبیه سازی پروانه کاملا مغروق، 20 دامنه محاسباتی با ابعاد متفاوت مورد مطالعه عددی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پروانه سری B، منحنی های عملکردی، ضریب تراست، ضریب گشتاور، دینامیک سیالات محاسباتی، مدل آشفتگی
 • حمید احمدی*، مهدی بایرامی، محمدعلی لطف اللهی یقین صفحات 94-109
  هدف این پژوهش، تحلیل حساسیت و تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی اتصالات لوله ای تک صفحه ای K، بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد است. در این مطالعه، تمامی پارامترهای تاثیرگذار روی مقاومت استاتیکی اتصال و همچنین نیروهای داخلی به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده و میزان تاثیر عدم قطعیت های مختلف روی احتمال شکست اتصال K بر اساس معیار گسیختگی تسلیم بررسی شده است. تابع احتمال حاکم بر نیروهای داخلی شامل کشش و فشار محوری و لنگرهای خمشی داخل و خارج صفحه نیز برای یک سکوی جکتی تیپ در شرایط دریایی خلیج فارس استخراج گردیده است. در تحقیق حاضر، اثرات همبستگی بین متغیرهای تصادفی مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته و ضرایب همبستگی بین توابع حالت حدی تعیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند برای طراحی اتصالات لوله ای سکوهای منطقه خلیج فارس مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: سکوی فراساحلی جکتی، اتصال لوله ای K، مقاومت استاتیکی، تحلیل حساسیت، تحلیل قابلیت اعتماد
 • شهاب الدین شاکر اردکانی*، روح اله امیرآبادی، حمید حیدری ترکمانی صفحات 110-121
  عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است، اما تحقیقات بسیار اندکی در مورد اثر جرثقیل های بارگیری و تخلیه بار بر روی پاسخ لرزه ای این نوع اسکله ها صورت پذیرفته است؛ زیرا این باور قدیمی وجود داشت که حضور جرثقیل روی اسکله همانند یک میراگر برای سازه ی زیرین خود عمل می کند و موجب کاهش پاسخ لرزه ای اسکله خواهد شد. لذا در نظر نگرفتن اثر آن، موجب افزایش ضریب ایمنی در طراحی ها می گردد. در این مقاله به بررسی اثری که جرثقیل روی پاسخ لرزه ای اسکله شمع و عرشه می گذارد، پرداخته می شود. برای این منظور از یک نوع اسکله شمع و عرشه ی رایج در بنادر خلیج فارسبا مشخصات ژئوتکنیکی و سازه ای معین استفاده و دو مدل از اسکله بدون و با جرثقیل در نرم افزار SAP2000 بصورت سه بعدی مدلسازی شده است. برای بررسی پاسخ لرزه ای اسکله از تحلیل دینامیکی فزاینده که شامل هشت رکورد زلزله در هفت مقیاس مختلف می باشد، استفاده شد. در نهایت با کمک معیارهای خرابی ای که از تحلیل پوش آور استخراج گردید، منحنی های شکنندگی اسکله در سه حالت سرویس دهی، تعمیرپذیری و نزدیک فروپاشی ارائه شدند. بعد از انجام تحلیل ها و مشاهده نتایج و نمودارها این نتیجه بدست آمد که حضور جرثقیل در راستای موازی ساحل تاثیری روی پاسخ لرزه ای و آسیب پذیری اسکله ندارد، اما در راستای عمود بر ساحل علی رغم کاهش پاسخ لرزه ای اسکله، موجب افزایش آسیب پذیری آن خواهد شد.
  کلیدواژگان: اسکله شمع و عرشه، پاسخ لرزه ای، جرثقیل، تحلیل دینامیکی فزاینده، منحنی شکنندگی
|
 • F Bahraini *, Adib Abrishamifar, A Rahmati Pages 1-15
  Nowadays microinverter with power levels ranging from 150 to 300 W, has become the trend for some grid-connected PV systems specially for residential PV systems. Also, in marine industries, photovoltaic microinverters can be used to produce a part of the electrical energy required on ships. In single phase microinverters there is a double-frequency ripple on the DC bus voltage that causes harmonics and reduces power factor. In order to reduce this ripple, large electrolytic capacitors are often used at the DC bus that the drawback is short lifetime of these capacitors. To overcome this problem, it is necessary to replace electrolytic capacitors with thin film capacitors that have long life and low capacitance. By decreasing the capacitance the amplitude of double frequency ripple on the bus voltage increases so the common bus voltage controller (PI) can’t solve the tradeoff between the output current THD and bus voltage fluctuations (overshoot and undershoot). In this paper, by using the proposed control methods a microinverter is designed and simulated so that this tradeoff has been solved without using additional hardware. This microinverter is connected to the grid (220V, 50Hz). It has a very small 20µF bus capacitor. The bus voltage has negligible overshoot and undershoot in response to a 200W input power step. THD of the injected current to the grid is 0.44% at 250W output power. The effectiveness of the proposed method is validated by simulation results in Matlab-Simulink software.
  Keywords: lifetime, microinverter, photovoltaic (PV), DC bus, electrolytic capacitor, thin film capacitor
 • M.R Mousavi *, B. Mohammadi, M. Nasiri Pages 16-30
  In many practical applications, implementation of algorithms is required into low-cost and low-power hardware, proper processing power, simplicity in algorithm development and maximum flexibility. Proper implementation of these methods and real-time operations for defense systems has particular importance. Studies have shown that Raspberry Pi 2 has sufficient computational power to implement an infrared target detection algorithm. Therefore, in this paper, Raspberry Pi 2 is considered as low-cost, low-weight, and low-power hardware for optimum implementing infrared target detection methods and to optimize and reduce runtime, it with the overclocking technique is used. Finally, their performance is compared with other hardware with different software development environment. These comparisons include the Qt software development environment based on the OpenCV image processing library in the Raspberry Pi 2 hardware with Qt software development environment based on the OpenCV library functions in the PC hardware, as well as the high-level MATLAB software. The results show that implementation on the Raspberry Pi 2 in comparison with MATLAB speeds up implementation of the algorithm 6.5 times. As well as, implementation time of the infrared target detection algorithm (C ++) using the OpenCV library on the PC is approximately eight times that of Raspberry Pi 2. Also, comparing Raspberry Pi 2 and PC in terms of power consumption, weight and cost is observed that Raspberry Pi 2 has a much better performance in terms of power consumption, weight and cost than PCs. The results show that although the use of high-level software such as MATLAB has background suppression factor (SCR) and signal to clutter ratio (BSF) higher than use of the OpenCV library, the results of runtime indicate that the proposed hardware improves the runtime of high-level software like MATLAB. The results of optimization on the Raspberry Pi 2 show that speed of the algorithm is improved by more than 40%.
  Keywords: Target detection, Raspberry Pi 2, OpenCV, low-power, low-cost, low-weight
 • S Eslami, M Hasanlou * Pages 31-44
  Coral reef communities face unprecedented pressures at local, regional and global scales as a consequence of climate change and anthropogenic disturbance. Remote sensing, from satellites or aircraft, is possibly the only means to measure the effects of such stresses at appropriately large spatial scales. Coral reefs are indicators of environmental, climate and sea surface change which shows the reefs damages. For this purpose, an algorithm that includes relation between those variables was used. Australia’s Heron reef island is considered to be studied. In order to modeling the coral reef health condition by support vector regression (SVR), water and coral important spectral indexes and features was found using landsat-8. From this method, the SVR is achieved the high performance for modeling the statistical problem .In this study we used genetic algorithm (GA) and sequential feature selection (SFS) for selecting suitable features in order to estimate model. The results for the testing data in this area of best model is [RMSE= 0.53 and R² =0.983] that show the high SVR performance.
  Keywords: Coral reef, Heron reef island, support vector regression (SVR) , spectral indexes, genetic algorithm, landsat-8
 • A Goldani *, A Ramezani Varkani Pages 45-52
  Model predictive controllers rely on dynamic model of the process, most often linear models obtained by system identification. The advantage of MPC is the fact that it allows the current timeslot to be optimized by keeping future timeslots in account. In this paper, the transient performance of MPC method against DTC with non linear Hysteresis based controllers is presented. Then a comparative performance in terms of torque and flux ripple are presented for PTC and DTC of three phase induction motor drive. In predictive control the control objectives are defined as cost function, which is to be minimized to have a greater flexibility to include constraints which results in low computational complexity compared to DTC scheme. simulation results of PTC and DTC in MATLAB/ SIMULINK are shown and compared. This comparison between is carried out by validating the feasibility of PTC and highlighting some important implementation issues.
  Keywords: Drive, Induction Motor, Predictive Torque Control
 • A Mehrkish *, A.A Akbari Pages 53-66
  The main responsibility of an engine mount as a component which attaches the engine to chassis is control and absorption of different resources of vibration. Design process of marine engine mounts is one of main issues in the recent years in marine industries. Hence, a deep study in diverse design methodologies and performance analysis would be necessary to suggest an appropriate process for engine mount design. This study based on researches on design methods, suggest design and selection algorithm for marine engine mounts in four steps: primarily design, conceptual design, detail design, and finally performance assessment. Afterwards, the suggested process will imply for an internal marine engine mount with 200 hp. Based on achieved results, the final designed engine mount for this case in critical situation will have safety factor of 2.1 in static analysis and it also have a desired distance from excited frequency in frequency analysis. Finally, dynamic modeling results for this engine mount will be presented based on designed GUI by research team.
  Keywords: design methodology, Marine engine mount, Performance analysis
 • R Yazdanparast, N Kordani * Pages 67-77
  A theorical method is presented to analyse a way to increase generated power and energy efficiency in wind turbine by optimizing the Cut-in, Rated, Furling speeds by the ant colony algorithm. In this paper, we first discuss the wind turbine math modeling, which ultimately achieves the objective function. Then, by collecting the turbine statistical data, the computerized code of the neural network, wind turbine is modeled in MATLAB software and its results are presented as tables and diagrams. By examining the results of optimization by ant colony algorithm and comparing the data with the results of the research in the article on exergy analysis of wind turbines and Also the paper that describes the exergy analysis and optimization of wind turbines by genetic algorithm and searching algorithm optimizing the turbine, Finally, 65.63% increase in output power and 61.54% increase in energy efficiency was observed in the ant algorithm.
  Keywords: Output power, Wind Turbine, Energy Efficiency, ant colony algorithm
 • M Ahmadzadeh *, M.R Negahdari, A Mansoory Pages 78-93
  In this research, simulation of a marine propeller at 3-D geometry by using the commercial software of ANSYS-FLUENT was presented. In this study a fluid dynamic analysis for two models namely, B-Series and standard model 3686 was conducted.Numerical results with considered turbulence models were found to be in acceptable agreement with the experimental results. In this paper, performance of the propeller was investigated at different range of advance coefficient (J) by considering KT, Kq and η coefficients. Thrust and Torque coefficients were estimated and found to be in good agreement with the experimental results. In order to find the optimum domain, twenty computational domains were examined.
  Keywords: B-Series Propeller, Performance curve, Thrust coefficient, Torque coefficient, CFD, Turbulence model
 • Sh Shaaker Ardakani *, R Amirabadi, H Heidary, Torkamani Pages 110-121
  Many researchers have investigated seismic performance of pile supported wharfs, but few studies are conducted to examine the effect of loading and unloading cranes on seismic responses of this type of wharfs. This was due to an expired belief which considers the crane as a damper for the structure beneath and reduces the seismic responses of the wharf. Since, ignoring the crane would enhance the safety factor of the design. This research aims to find the impact of crane on seismic responses of a pile supported wharf. Hence, a common type of pile supported wharf by specified geotechnical and structural parameters used in Persian Gulf ports with and without crane is 3-D modeled in SAP2000. Assessment of the seismic responses of the wharf is done via an incremental dynamic analysis. Finally, by using the destruction criterions which are adapted from push-over analysis, fragility curves of the wharf are proposed in three different moods. Analyzing and observing the resulting values and curves show that a crane does not affect the seismic and vulnerability responses of the wharf in the direction parallel to the seashore however, in the direction perpendicular to the seashore, despite of the reduction of the wharf seismic responses the vulnerability responses increase.
  Keywords: Pile-Supported Wharf, Seismic Response, Crane, Incremental Dynamic Analysis, Fragility Curve
 • M Taghavi, Mohammad Khishe * Pages 122-132
  Meta-heuristic Algorithms (MA) are widely accepted as excellent ways to solve a variety of optimization problems in recent decades. Grey Wolf Optimization (GWO) is a novel Meta-heuristic Algorithm (MA) that has been generated a great deal of research interest due to its advantages such as simple implementation and powerful exploitation. This study proposes a novel GWO-based MA and two extra features called Individual Best Memory (IBM) and Penalty Factor (PF) to train Feed-forward Neural Network (FNN) for the classification of Sonar and Radar datasets. Besides, FNN is accompanied by Feature Selection (FS) using GWO. Experiments were done on Sonar and Radar datasets obtained from the University of California, Irvin (UCI) to evaluate the performance of the proposed MA; the results demonstrated the proposed MA is markedly better than GWO in terms of classification accuracy, avoiding local optima stagnation, and convergence speed. This framework can be applied to naval navigation systems or atmospheric research.
  Keywords: Classification, feature selection, Grey Wolf Optimization, Meta-heuristic algorithms, RADAR, sonar