فهرست مطالب

پژوهش ادبیات معاصر جهان - سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه بیگلری* صفحات 5-22
  تحقیق حاضر برای فراهم آوردن رابطه و پلی به منظور پر کردن فاصله ی میان دو پدیده ی علم و هنر از طریق جلوه گر ساختن این رابطه در دنیای تئاتر و دراماتیک کردن دنیای علم در فرم و محتوای نمایشی تلاش می کند. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر، نمایان ساختن دلالت های معرفت شناختی نظریه ی آشوب از منظر زیبایی شناسی در آرکادیا (1993)، نمایشنامه ی تام استاپرد، با بررسی جنبه هایی چون زبان، فرم، ساختار و محتوا است. استاپرد با نشان دادن واقعیت به عنوان یک "بازی" یا "نمایش"، دلالت های نظریه ی آشوب و آنتروپی را در نمایش علمی آرکادیا به تصویر می کشد. با این همه، استاپرد نگاه زیباشناختی به "آشوب" دارد. به همین دلیل "آشوب" برای وی، مکانی برای فرصت ها است. جایی که بی نظمی، خود پدیدآورنده ی نظم است. پس "آشوب" را آن گونه که در اذهان رواج دارد با تعابیر منفی چون هرج و مرج، بی نظمی، بی هدفی و از این دست مترادف نمی کند، بلکه آن را خاستگاه انرژی می داند که از پی آن تغییر، دگرگونی، خلاقیت، ابتکار و امید به منصه ی ظهور درآمده اند.
  کلیدواژگان: زیبایی شناختی، آشوب، معرفت شناختی، آنتروپی، فرم، محتوا
 • آرزو پوریزدانپناه کرمانی*، زینب شیخ حسینی صفحات 23-42
  یکی از موثرترین مقولات نظری برای نهیب زدن و جوابگویی به مسائل دنیایی معاصر، گروتسک است. گروتسک مقوله ای کم و بیش وهمی و تخیلی است، چون بسیاری مقوله ها در آن درهم می آمیزند و در آن می توان ناهنجاری، شگفتی، خنده، وحشت و بیش از همه عنصر خیال را دید. گروتسک از دیرباز در هنر و ادبیات، آگاهانه یا به طور ناخودآگاه مورد توجه بوده، اما در قرن اخیر این موضوع بیشتر در ادبیات مدرن به خصوص در قالب داستان، مورد توجه قرار گرفته است. اشتراکات ساختاری گروتسک و فانتزی سبب شده است تا در بسیاری از موارد تمایز میان داستان های گروتسک و فانتزی امکان پذیر نباشد؛ از این رو در این گفتار شاخص ترین عناصر گروتسک با استناد به رویکر کایزر، در داستان هری پاتر با شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و سندکاوی مورد واکاوی قرارگرفته است. خوانش انتقادی هری پاتر حکایت از این دارد که با توجه به مشاهده-ی عناصر اصلی گروتسک در این اثر، می توان این داستان را براساس رویکرد کایزر نمونه ای از گروتسک به شمارآورد
  کلیدواژگان: داستان، کایزر، گروتسک، هری پاتر، نابهنجاری، ناهماهنگی
 • امیرحسین حاتمی* صفحات 43-68
  یکی از مهمترین حوزه هایی که موضوعات مربوط به تاریخ اجتماعی در آن تجلی یافته، رمان تاریخی است. در واقع «رمان تاریخی» یکی از مهمترین حلقه های پیونددهنده تاریخ و ادبیات است. اما آنچه بیش از همه این پیوند را نمایان میسازد پرداختن رمان تاریخی به موضوعات تاریخی کمتر سیاسی و بیشتر اجتماعی است. یعنی موضوعاتی از قبیل زندگی روزانه مردم عادی، زنان، طبقات روستایی و دهقانان، فلکلور، موسیقی و... است. از سوی دیگر این موضوعات دقیقا همان موضوعات مورد پژوهش در تاریخ اجتماعی است. بنابراین رمان تاریخی بیش از هر گونه تاریخی دیگر، به تاریخ اجتماعی نزدیک است. به دیگر سخن رمان تاریخی، به نحوی تاریخ اجتماعی را در خود بازنمایی میکند. چگونگی این بازنمایی، شاید بیش از هر چیز دیگر در آثار جورج لوکاچ مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مقاله پیش رو تلاش دارد تا بر مبنای دیدگاه لوکاچ، این بازنمایی را که مورد توجه بسیار اندک پژوهشگران تاریخ اجتماعی و ادبیات معاصر واقع شده، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: تاریخ اجتماعی، رمان تاریخی، توده های مردم، تاریخ از پایین، جورج لوکاچ
 • ژاله کهنمویی پور*، بهناز خواجوی صفحات 69-94
  ماری ایندیای نویسنده زن مشهور ادبیات معاصر فرانسه است که به بازنمایی تصویر ادبیات فانتستیک در دنیای امروز پرداخته. رمان های او دربردارنده ی عناصر خیالی و فراطبیعی و درون مایه های وهم انگیز اند. در داستان های او حقیقت زندگی با دنیای غیر واقعی ترکیب می شود و درخواننده حسی غریب بر می انگیزد. خودنگاره ی سبز یکی از رمان های اوست که با ساختاری پیچیده این حس را در ذهن تداعی می کند، حسی که فروید از آن به عنوان «شگرف» یاد کرده و در مقاله ای به همین نام به تعریفش می پردازد . این مقاله تحلیلی است از رمان خودنگاره ی سبز از منظر ادبیات شگرف و شگردهای ایندیای در خلق این نوع ادبیات. ایندیای از مفهوم شگرف برای به تصویر کشیدن غرابت زنانگی شخصیت های زن استفاده کرده تا نشان دهد که چگونه ساختارهای جنسیتی و هنجارهای اجتماعی که در ابتدا امری طبیعی به شمار می روند به تدریج تبدیل به مسئله ای ناخوشایند شده و حسی شگرف ایجاد می کنند.
  کلیدواژگان: شگرف، روزمرگی، زنانگی، خانه، آشنای غریب
 • مسلم ذوالفقارخانی* صفحات 95-118
  شعر اعتراف (Confessional Poetry) همگام با دیگر انواع شعری در قرن بیستم پا به منصه ظهور گذاشت تا شاید مرهمی بر دردهای انسان آشفته، و گریزگاهی از جهانی پیچیده باشد. ماشا لوییس روزنتال (Macha Louis Rosenthal 1917-1996) چنین اصطلاحی را نخستین بار هنگام بررسی و تحلیل دفتر شعر رابرت لوول (Robert Lowell 1917-1977) (1295-1356 ش.) با عنوان تاملات زندگانی (Life Studies) (1959) به‏ کار‏ برد. برخی از مهم‏ترین خصیصه‏ های این نوع شعری عبارت‏ اند از بیان آشکار احساسات و احوالات درونی، بازتاب آمال و آرزوهای شاعر، اشاره به حریم‏ های فردی و خانوادگی در شعر، به کارگیری اسامی و نام‏ های خاص از جمله مکان و زمان و افراد، بهره‏ گیری از زبانی ساده و بی‏ پیرایه، حقیقت‏ نمایی (Verisimilitude) و جلب اعتماد خواننده. منظومه بلند «صدای پای آب» سهراب سپهری و شعر «آخرین بعد از ظهر من با عمو دوروکس وینسلو» اثر رابرت لوول به‏ عنوان نمونه‏ هایی برتر از این گونه شعری برای بحث و بررسی در این مقاله انتخاب شده ‏اند.
  کلیدواژگان: شعر قرن بیستم، شعر اعتراف، حسب‏ حال، رابرت لوول، سهراب سپهری
 • محمدامیر مشهدی، حمیدرضا شعیری، رویا رضایی* صفحات 119-148
  در بسیاری از ارتباطات اجتماعی که در بافت های زمانی و مکانی خاصی صورت می گیرند، دو گروه «مرجع» و «غیر» مطرح می شوند که در مقابل یکدیگر به تعامل می پردازند؛ از دیدگاه لاندوفسکی، نشانه شناس اجتماعی فرانسه، چهار خط سیر هویتی متفاوتی وجود دارد که او آن ها را تعبیر به " سبک های متفاوت زندگی" می کند و در هریک از این سبک ها، گروه های غیر، به تناسب گروه هنجارمدار مرکزی ، مسیرحرکتی خاصی دارند: اسنوب، داندی، آفتاب پرست و خرس اشکال غیریتی را نشان می دهند که هریک به نسبت گروه مرجع هنجارمدار، رفتار خاصی از خود نشان می دهند. بر این مبنا، هدف این پژوهش آن است که در گفتمان نامه های نیما، شیوه های رفتاری او در برخورد با هستی جهان، پدیده-ها و عناصر پیرامون، افراد و محیط های اجتماعی گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا چگونگی حضور نیما در جهان و در ارتباط با آن و نیز تفاوت رویکرد و دیدگاه او با دیگران در این زمینه نشان داده شود و از این راه سبک زندگی وی و گوشه هایی از هویت و شخصیت وی آشکار گردد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، گروه مرجع، گروه غیر، نیما یوشیج، اریک لاندوفسکی
 • یسرا شادمان*، رضا ناظمیان صفحات 149-166
  «ادبیات تطبیقی» بررسی پیوند و تعامل ادبیات در زبان های مختلف و «اقتباس» از جمله مهم ترین مباحث پژوهش های تطبیقی است. توفیق الحکیم، نویسنده معاصر مصری و گوته ادیب نامدار آلمانی، درونمایه اصلی داستان «عهد الشیطان» و «فاوست» را پرداختن به شخصیت انسان از دریچه فلسفه تعادلی قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی و تطبیق چگونگی تاثیرپذیری شخصیت های داستان «عهد الشیطان» توفیق الحکیم از «فاوست» گوته با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد تطبیقی است. توفیق الحکیم در «عهد الشیطان» با تاثیرپذیری از «فاوست» جدال انسان با حقیقت را مطرح می کند. سپس با طرح فرضیه، پیامد این جدال و کشمکش را به تصویر می کشد. نکته قابل ملاحظه اینکه هرچند شخصیت های داستان «عهد الشیطان» از «فاوست» تاثیر پذیرفته اند و شاید بتوان گفت اقتباسی ماهرانه از «فاوست» گوته هستند، اما توفیق الحکیم تلاش نموده تا در این شخصیت ها بر اساس طبیعت و سرشت خویش و اوضاع حاکم بر جامعه مصر، تغییراتی پدید آورد و شخصیت های جدیدی را در عرصه ادبیات عربی عرضه دارد.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، توفیق الحکیم، گوته، عهدالشیطان، فاوست
 • سپهر یحیوی تاج آبادی*، ناهید شاهوردیانی صفحات 167-192
  احمد شاملو، شاعر ایرانی سده ی بیستم میلادی، بنیان گذار «شعر سپید» در ادبیات فارسی به شمار می آید و آشنایی خوبی با ادبیات جهان داشت. مضامین شعر او زن و عشق، مرگ و مسائل وجودی، آزادی و عدالت خواهی را دربرمی گیرد. شارل بودلر بنیان گذار مکتب «انحطاط» و از پیشگامان نمادگرایی محسوب می شود. دستمایه های مهم شعر او شهر و زندگی شهری، زن و عشق، مرگ و ملال، آزادی و نوگرایی می باشد. با وجود فاصله ی حدودا یک قرن میان این دو، بین شعر و شخصیت شان شباهت هایی هست. در این مقاله ضمن بررسی مقایسه ای چند مورد از این دستمایه ها، میکوشیم به شباهت ها و تفاوت های رویکرد این دو شاعر ایرانی و فرانسوی در قبال مضامین فوق بپردازیم. روش این پژوهش رویکرد تطبیقی برپایه ی نقد مضمونی و بررسی اجتماعی می باشد. در طی بررسی از رهیافت فیلیپ شاردن در مقاله اش با عنوان «تماتیک تطبیقی» (1989) استفاده خواهیم نمود. مبنای راهبردی برای بررسی در این جستار، واحد «تم» یا مضمون (یا دستمایه) است و از بررسی تیپ ها، مفهوم ها، موتیف ها، اسطوره ها و یا خرده-مضمون ها پرهیز شده است.
  کلیدواژگان: شاملو، شعر سپید، بودلر، عشق، مرگ، ملال، آزادی
 • زهرا طاهری* صفحات 193-220
  مقاله حاضر به بررسی چگونگی ایدئولوژی بصری در گسترش تفکر نئوامپریالیسمی می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد نشانه-شناسی اجتماعی تصویر و فمنیسم پسااستعمار و با بهره گیری از نظریات منتقدانی نظیرکرس، لیوون و ویتلاک در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه تصاویر، به ویژه طرح جلد کتاب ها، به ابزاری در جهت پیش برد اهداف کلان روایت نئولیبرالیسم انسان گرا در دو دهه اخیر تبدیل شده اند؟ بدین منظور دو طرح جلد از چاپ های متفاوت کتاب پرفروش پرنسس (1992)، نوشته جین سسون، بررسی می شود تا به چگونگی استفاده از تصاویر زنان شرقی در راستای بازتاب گفتمان های سیاسی متفاوت پرداخته شود. چنین استدلال می شود که با تغییر گفتمان سیاسی حاکم برغرب پس از واقعه یازده سپتامبر (11/9) طرح جلد چنین کتاب هایی نیز تغییر کردند تا با گفتمان نئوامپریالیسمی و اسلام هراسی حاکم بر غرب هم گام شوند. طرح جلدهای جدید، علاوه بر پررنگ کردن تقابل «زن غربی/زن شرقی» و به تبع تداعی ساختار سلسله مراتبی «غرب/شرق»، «ما/آنها» و «خود/دیگری» (همانند طرح های پیشین)، می کوشند استراتژی نظامی تجاوزکارانه اخیر غرب را در اذهان جهانی به یک «مداخله خیرخواهانه» و آزادی طلبانه فمنیسمی تقلیل دهند.
  کلیدواژگان: پرنسس، نشانه شناسی اجتماعی تصویر، فمنیسم پسااستعمار، زن شرقی، طرح جلد
 • رجبعلی عسکرزاده طرقبه* صفحات 221-232
  شخصییت کراپ در نمایشنامه آخرین نوار کراپ نوشته ساموئل بکت، یکی از شخصیت های پوچ گرای تاریخ "تاتر پوچی" است. در این مقاله شخصیت پوچ گرای کراپ با توجه به فلسفه ی اگزیستانسیالسم ، به ویژه مفهوم "باور غلط" و "جهش اعتقادی" مورد بررسی قرار گرفته است و نبود ایمان را در این شخصیت مورد کنکاش قرار می دهد. این مقاله سرانجام نشان خواهد داد که زندگی در تاریکی که ترجیح خود شخصیت کراپ است، نتیجه "باور غلطی" است که سارتر آنرا توضیح داده است. با توجه به این دو مفهوم که از سارتر و کی یر کگار گرفته شده است، در خواهیم یافت که خودآگاهی و ایمان تنها راه خروج از چنین پوچ گرایی است. انسان تا زمانیکه خود را انکار کند و به خود دروغ بگوید، بر خود آگاهی خود پرده کشیده است و آن را نادیده می گیرد. همچنین ایمان در فلسفه ی کی یر کگار به فرد کمک می کند تا در مقابل نیستی های وجود، خود را نبازد و با باوری استوار پیش برود.
  کلیدواژگان: آخرین نوار کراپ، “باور غلط”، جهش اعتقادی نمایشنامه، خودآگاهی، اگزیستانسیالیسم
 • جلال فرزانه دهکردی* صفحات 233-250
  ادوارد باند در نمایشنامه هایش به آسیب شناسی خشونت فراگیر اجتماعی که نتیجه گسترش سرمایه داری تهاجمی، سازمان های سیاسی-اقتصادی و نهادهای امنیتی و نظارتی ناشی از آن است، می پردازد. باند در زیرزمین با نگاهی آخرالزمانی جامعه ای در 2070.م را به تصویر می کشد که نهادهای نظارتی و ساختارهای سرمایه داری در آن ارتباطات انسانی را از هم گسسته و تروریسم، خشونت و نظارت در آن نهادینه گشته. این نظارت و سراسربینی در زیرزمین با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی صورت می گیرد. لذا، در این پژوهش درونمایه پساسراسربین، ساختارهای پسافوکویی قدرت و ماهیت تروریسم در زیرزمین بررسی می شود و مفهوم زیست قدرت، نظریه های مرتبط با دوگانه امپراطوری / مردم و آسیب شناسی های مربوط به گسترش تروریسم در جهان از فوکو، هارت و نگری و بودریار برای نقد سیاسی-اجتماعی این نمایشنامه به کار بسته می شوند. نتیجه اینکه که قدرت حاکم بر جامعه غربی که با شیوه های نظارت پساسراسربین صورت می گیرد، عاملی برای گسترش خشونت و تلافی جویی های تروریستی در سطح جامعه جهانی است.
  کلیدواژگان: زیست قدرت، پساسراسربین، تروریسم، زیرزمین، امپراطوری، نظارت سیال، ادوارد باند
 • مریم سلطان بیاد، سجاد قیطاسی* صفحات 251-268
  رمان دلبند از تونی موریسون روایت برهنه ایست از تاریخ شصت میلیون برده ی سیاه که به واسطه ی استیلای فراروایت سفیدپوستان آمریکا از بین رفتند و همچنین تلاش نویسنده برای برساختن گفتمانی خاص سیاهان. شخصیت های رمان هر کدام با توجه به تصویری که از گذشته در ذهن دارند، آن را به یاد می آورند و دوباره آن را برمی سازند. شخصیت های سیاه در فضای چندآوایی رمان آزادانه آنچه را که به واسطه ی استیلای فراروایت سفیدپوستان غیرقابل گفتن بوده و ناگفته مانده به یاد می آورند و در نهایت گفتمان سفید را به چالش می کشند، معانی مسدود را احیا و دالهای شناور را بر طبق مفاهیم فرهنگی خود درون یک گفتمان خاص مفصل بندی میکنند. در نتیجه معیار معقول بودن گفتمان برتر مورد پرسش قرار میگیرد و ساختار شکنی سبب بحران درون گفتمان هژمون می شود. در نقد رمان یاد شده از نظریه های ژان فرانسوا لیوتا ر، میخائیل باختین، ارنستو لاکلا و شنتال موفه که بر چگونگی تعلیق گفتمان برتر توسط فرهنگ های به حاشیه رانده شده تاکیید دارند استفاده شده است.
  کلیدواژگان: گفتمان، کلان روایت، منطق گفتگویی، موریسون، رمان دلبند، مفصل بندی
 • سید رحیم موسوی نیا*، سعیده مظلومیان صفحات 269-282
  در این مقاله تمهید رئالیسم کارناوالی-تلخ خند از منظر میخاییل باختین را در شعر”استعاره ها“اثر سیلویا پلت بررسی می کنیم و نشان می دهیم که این شگرد تا چه اندازه مخاطب را از ایدئالیسم پرورده اجتماعی دور می کند و بیان متفاوتی از واقعیات ارائه می دهد. پلت تصاویر تلخ خندی می آفریند و آن ها را در فضایی کارناوالی قرار می دهد تا با تنزل تصویر ایدئال از مادر با ردار، صدا، تجربه و درک او از بارداری را به عنوان صدای دیگری به گوش مخاطب برساند. درک مخاطب از واقعیت نیز مرهون فضای کارناوالی و تصاویر تلخ خندی است که پلت با بیان هزل گونه و متفاوت در همه جا آرامش ذهنی و احساسی خواننده را به چالش می کشد. این مقاله با بررسی رئالیسم کارناوالی-تلخ خند که پلت آن را به صورت تمهید دفاعی علیه زبان مسلط و ایدئال گرا به کار می برد نشان می دهد نوشتار زنانه تا چه حد می تواند بر غنای تجربه انسانی و درک انسان از واقعیات بیفزاید و اینکه ارزش کار پلت، صراحت بیان و شجاعت او در انجام این مهم تا چه حد ستودنی است.
  کلیدواژگان: رئالیسم کارناوالی-تلخ خند، تنزل، صدای دیگری، بارداری، بدن زن، حامل
 • علیرضا نبی لو* صفحات 283-306
  مساله اصلی در این مقاله، بررسی و تحلیل شعر کتیبه اخوان، بر مبنای نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر است، در این نظریه، ابتدا اشعار به دو شیوه خوانش اکتشافی(Heuristic) و خوانش پس نگر(Retroactive) بررسی می شوند که در مرحله اول به جستجوی معنا و در مرحله دوم به دلالت های زبانی توجه می شود، در روش تحقیق مبتنی بر نشانه شناسی، کتیبه به شیوه خوانش پس نگرانه (Retroactive) بررسی می شود و در این مرحله به دلالت های زبانی آن توجه می شود، در این خوانش پس از مشخص کردن عناصر غیردستوری، ارتباط پنهانی و درونی عناصر متن در قالب انباشت و منظومه های توصیفی تبیین می گردد، سپس به دریافت هیپوگرام ها یا موضوعات کلیدی روی آورده می شود و نهایتا به دریافت و کشف ماتریس یا شبکه ساختاری شعر ختم می شود. فرض بر این است که در شعر کتبیه می توان به خوانش دوم یا پس نگرانه دست یافت و عناصر غیر دستوری، انباشت ها، منظومه های توصیفی و شبکه ساختاری آن را نشان داد.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی شعر، ریفاتر، ماتریس ساختاری، کتیبه اخوان، هیپوگرام، انباشت
|
 • Masoomeh Biglari * Pages 5-22
  The present research attempts to provide a possibility of bridging the gap between science and art by bringing to light the recent manifestations of science-art interaction in theatre and dramatizing the world of science thematically and formally.The purpose of the present thesis is to excavate the epistemological implications of ‘chaos’ in one of the plays by Tom Stoppard,Arcadia(1993) meticulously through the mediums of language, form, structure and content. Stoppard,by applying the very implications of ‘chaos’ and ‘entropy’in the science play,Arcadia, and by the depiction of reality as a game or spectacle, the destabilization of identity and the inability of language to offer security of meaning, and questioning and dismantling of the individual self, which leaves the text as an epistemological inquiry into how meaning is constructed.Yet, Stoppard sees ‘chaos’ aesthetically,hence he adjusts his vision to see ‘chaos’ as a place of opportunities,a location of interactive disorder generating new orders- then not necessarily be synonymous with randomness, rather it is a source of energy out of which change,creativity,and hope have sprung.
  Keywords: Chaos Aesthetics, Epistemology, Entropy, Form, Content
 • Arezu Pooryazdanpanah *, Zeinab Sheikh Hoseini Pages 23-42
  Grotesqe is one of the most affective theoretical object for browbeathing problem’s contemporary world. Approximately, Grotesqe is a fictional and aerial object, because many objects immingle in it and you can see abnormalcy, singularity, laugh, abhorrence plus hallucination. Grotesqe had concerned in art and literature consciously or unconsciously, but in lately century, it has concerned in modern literature especially in story.Grotesqe had concerned in art and literature consciously or unconsciously, but in lately century, it has concerned in modern literature especially in story Therefor in this article, the most important ingredients of Grotesqe in Harry Potter have studies by Tomson’s theorys and with descriptive and analytic style and documentary and library method. Harry Potter’s critical study shows this story is a kind of Grotesqe according Kiser’s attitude, because there are basic Grotesqe’s ingredient in it. Propensity to this style in this story is owing to boredom contemporary homosapiens that it has erupted in to huff with noumenon and using surrealism and irrational images.
  Keywords: Grotesqe, Harry Potter, story, Kiser, Abnormal, Inconsistency
 • Amir Hossein Hatami * Pages 43-68
  Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs
  Keywords: Social history, Historical novels, George Lukacs, History from the bottom, People
 • Behnaz Khajavi Pages 69-94
  Marie Ndiaye is one of the most famous women writers of French contemporary literature who portrayed the image of fantastic literature in a present-day context. Her novels contain fantasy, the themes of sorcery and the uncanny. Her writing is a mix of fantasy and reality of everyday life which causes a strange feeling in the reader. Self-Portrait in Green is one of her novels that, with a complex structure , evokes that strange feeling in the mind, a feeling that Freud called "uncanny" and explained it in an article of the same name. In this article, we will examine the content of the novel Self-Portrait in Green from the point of view of fantastic literature and analyze the elements of Ndiaye's narrative writing that are in harmony with fantastic literature. In this story, Ndiaye used the concept of uncanny to portray the strange femininity of female characters and show how gender structures and social norms, initially considered natural, gradually become an unpleasant problem and create a sense of strangeness.
  Keywords: uncanny, daily life, femininity, home, strange familiar
 • Moslem ZOLFAGHARKHANI* Pages 95-118
  Macha Louis Rosenthal (1917-1996) for the first time introduced the term Confessional Poetry in his study on Robert Lowell’s Life Studies (1959), a volume of poetry. Among the most significant properties of Confessional Poetry are the outcry of inner feelings and emotions, depicting hidden desires and aspirations, revealing personal and family privacies, presenting particular real names of people and places, using simple and lucid language, Verisimilitude, and finally attracting reader’s confidence toward the text and its atmosphere. Such motifs can be traced in many Persian modern poets such as Sohrab Sepehri (1928-1980). Sepehri’s »The Sound of Water’s Steps« and Robert Lowell’s »My Last Afternoon with Uncle Devereux Winslow« are two typical pieces of confessional poems which are discussed and reviewed in this article. Hence, by comparing and presenting details of confessions in their two selected poems, this research attempts to unfold their anxieties as modern poets and to clarify their mental stream of confessions.
  Keywords: Twentieth Century Poetry, Confessional Poetry, Self-revelation, Robert Lowell, Sohrab Sepehri
 • Hamidreza Shairi, Roya Rezaee * Pages 119-148
  In many areas of social communication occurred in particular time and place, two group of the "reference" and "other" are raised which interact against each other. From the Landowski perspective, semioticians of French society, there are four different identity trajectories which he interpreted as "different styles of life" and in each of these styles, other groups, according to central norm-oriented group have a certain trajectory: Snob, Dundee, chameleons and bear show otherness shapes that each of them exhibit certain behavior to norm-oriented reference group. Therefore, the aim of this study is to analyzing the behavioral practices in dealing with the existence of the world, phenomena and elements around, people and various social media in the discourse letters of Nima to show the presence of Nima in the world and in connection therewith, as well as differences in approaches and perspectives with others in that field. From this way his life and aspects of his identity and personality is revealed.
  Keywords: Lifestyle, Reference Group, Other, Nima Youshij, Eric Landowski
 • Yosra Shadman *, Reza Nazemian Pages 149-166
  Comparative study of the character element in Tawfiq al-Hakim's ahd alshaytan and Goethe's Faust Abstract: Comparative Literature is the study of interaction of literature in different languages. And an adaptation of the most important subjects of comparative literature. Tawfiq al-Hakim the great Egyptian Artist and author and Goethe's put the main content of their story to Anthropology. In this paper by Analytical method, Compared the influence Characters of Tawfiq al-Hakim's ahd alshaytan by Characters of Goethe's Faust. Tawfiq al-Hakim in story of ahd alshaytan be affected by Goethe's Faust and tells human conflict by reality and truth. Then design hypothesis and depicting the consequences of conglict. It is interesting to know that however that the Tawfiq al-Hakim's characters have been influenced by Goethe's characters, but Tawfiq al-Hakim could bring changes to this characters and create new characters in Arabic literature. Key words: Comparative Literature, Tawfiq al-Hakim, Goethe, ahd alshaytan, Faust.
  Keywords: Comparative Literature, Tawfiq al-Hakim, Goethe, ahd alshaytan, Faust
 • Sepehr YAHYAVI TAJABADI *, Nahid Shahverdiani Pages 167-192
  Ahmad Shâmlu is considered as the founder of the “White poetry” in Persian literature. A wide range of themes are treated in his poetry, from love and woman to liberty and egalitarianism, as well as death and existential issues. Charles Baudelaire is not only known to be the pioneer of a school called “Decadence” but also a forerunner of Symbolism in French poetry. The principal themes used in his works are city and urban life, woman and love, death and spleen, liberty and modernity. Despite a hundred years dividing Shâmlu and Baudelaire, we could still search some similarities between their works and personalities. In this paper we will try to study some examples of these essential topics. Besides that, we shall try to point out to the resemblances and the differences between the conceptual approaches of the Iranian and the French poet in regards to these themes. The method used in this research is a thematic one, borrowed from the approach of Philippe Chardin in his article “Thématique comparatiste” (1989).
  Keywords: Shâmlu, “White poetry”, Baudelaire, love, death, spleen, liberty
 • Zahra Taheri * Pages 193-220
  This article focuses on diverse front covers of Sasson’s Princess: A True Story of Life behind the Veil in Saudi Arabia (1992) and tries through the visual-social semiotics of Kress and Leeuwen and postcolonial perspective of Whitlock to elaborate how images, especially book covers, have recently been deployed in the west to disseminate the neo-orientalist ideology in the last decade. To this end, two front covers of different editions of Sasson’s best-selling book, Princess, has been studied to discuss the ways the Western political discourse has altered the images of oriental women, used on the front covers, to further diverse ideologies. It is argued that with the change of the Western political discourse after 9/11 the covers of books like Sasson’s have also altered to suit the neo-orientalist, Islamophobic leanings in the West. Such changes not only foreground the old notions of “Western women/Oriental women,” “the self/the other” but also “represent” the West’s intervention in the Orient more as a humanitarian, feministic move than military aggression.
  Keywords: visual-social semiotics, front covers, oriental woman, Princess, postcolonial Feminism
 • Rajabali Askarzadeh Torghabeh * Pages 221-232
  Krapp's personality in Krapp's Last Tape. is one of the characters of Theater of Absurd. He scolds his past in each current stage of his life.Not only doesn't he believe in himself, but he also doesn't believe in life, and he contends that he feels happy to have gone past his youth years.Krapp's personality has been scrutinized by two main concepts in existentialism: "bad faith" and "leap of faith". In this essay we have mentioned the lack of faith in Krapp and that living in dark is his own preference, the reason to this preference According to Sartre is "bad faith" which he has introduced in Being and Nothingness. According to these two concepts from Sartre and Kierkegaard, Self-knowledge and faith are the only ways out of this fiasco.As long as the person is lying to himself, he is covering his consciousness. Also with faith in Kierkegaard's philosophy the individual won't lose morale and would even strengthen his potentials against difficulties and absurdities of life.
  Keywords: Krapp’s Last Tape, Faith, False belief, Existentialism, Drama
 • Jalal Dehkordi * Pages 233-250
  In his plays, Edward Bond studies the prevalent violence in society as a consequence of the development of aggressive capitalism, economic and political institutions and institutional surveillance. In his The Under Room, Bond stages a dystopia within which surveillance and capitalistic administrations have devastated the social communication, and terrorism have impinged on the citizens’ lives. In the play, panopticism and surveillance are conveyed by informational technologies and data control. Therefore, in this research the themes of post-panopticism, liquid surveillance, and terrorism are studied in The Under Room. To meet such objective the concept of biopower, the binary opposition of multitude/people and the socio-cultural impulses of terrorism are put forth by utilizing Foucault, Baudrillard and Hardt-Negiri’s ideas. In a nutshell, the researcher concludes that post-panopticism and liquid surveillance are the governmental authoritarian means which result in the development of aggression and terroristic retaliations in the symbolic society of The Under Room.
  Keywords: Edward Bond, postpanopticon, terrorism, The Under Room, Liquid Surveillance, Biopower
 • Maryam Soltan Beyad, Sajjad Gheytasi * Pages 251-268
  Morisson's Beloved is the story of sixty million black slaves who died under the hegemony of the dominant discourse of white bourgeoise ideology. Black characters remember their past according to the picture in their minds and then attempt to re-construct it in a new light. Thus, the grand narrative - in Lyotards' words - of white people of America is under constant challenges from the black little narrative. On the other hand, Mikhail Bakhtine's theory of dialogism and polyphonic novels state the same thing. In some novels - those of Dostovesky's, for example - the different and opposing voices in the novels are put together in a linear position with the voice of the author just next to them. In other words, each character will construct his/her own narrative and thus undermines the dominant discourse or the Grand Narrative. Thus, the aim of this essay is to compare the mentioned theories and then apply them to the novel.
  Keywords: Discourse, Grand Narrative, Dialogized Heteroglossia, Morrison, The Beloved, Articulation
 • Sayyed Rahim Moosavinia *, Saeede Mazloumian Pages 269-282
  The present study examines Mikhail Bakhtin’s carnivalesque-grotesque realism in Sylvia Plath’s poem “Metaphors” and shows how this technique can divert the reader from the socially constructed idealism and provide a different view and expression of reality. In “Metaphors”, Plath creates grotesque images and places them in a carnivalesque atmosphere to degrade the ideal image of a pregnant mother and let the reader hear the voice of the pregnant mother as the other. Plath’s humorous and different expression creates a carnivalesque atmosphere in which objects and creatures turn around the concept of pregnancy and the pregnant mother's body, degrade the image of ‘ideal pregnancy’, and replace it with the reality of what the pregnant mother experiences. This essay, through the carnivalesque-grotesque realism that Plath uses as a defensive technique against the dominant and idealistic language, demonstrates how much feminine writing can enrich human experiance and perception of realities. It also shows how adimrable Path’s courage and clarity are.
  Keywords: carnivalesque-grotesque realism, degradation, voice of the other, pregnancy, woman’s body, carrier
 • Alireza Nabilou * Pages 283-306
  The main issue, in this article, is the analysis of Akhavan’s “Epigraph” based on Michael Riffaterr’s semiotic theory. According to Michael Riffaterr’s semiotic theory, the reading of poems includes two stages: an exploratory (Heuristic) and a reading-oriented (Retroactive) stage. The first stage involves the search for meaning and the second stage considers the implications of language. In research based on semiotics of poetry, Akhavan’s “Epigraph” will be checked on reading-oriented (Retroactive) stage. This stage considers its implications of language. This approach in reading the text may explain the relationship between covert and internal accumulation of elements and systems in the text. This then brings the critic to the Hypogram and ultimately leads to the perception of these issues and uncovers the poems structural matrix. It is assumed that can be reached second reading in Akhavan’s “Epigraph” and ungrammatical elements, the accumulation, descriptive systems and the structural matrix of Akhavan’s “Epigraph” can be revealed.
  Keywords: Semiotics of poetry, Michael Riffaterre, Matrices, Akhavan’s Epigraph, Hypogram, Accumulation