فهرست مطالب

صنعت تاسیسات - پیاپی 235 (مرداد 1398)
 • پیاپی 235 (مرداد 1398)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار علمی و صنعتی
  صفحه 3
 • در محضر استاد
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 5
 • شرلوک هولمز (آماده کشتار)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 9
 • سینما تاسیسات (صد اسلحه)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 13
 • سیستمهای هیدرونیک با جریان متغیر
  ترجمه: مهندس علیرضا حدادی صفحه 19
 • چک لیست تهویه گاراژ
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 26
 • بادزنهای HVLS و دیوارهای پارچه ای
  ترجمه: دکتر سیدعلی اکبر طباطبایی صفحه 27
 • کلر؛ بایدها و نبایدها
  دکتر کرامت ایمان دل، دکتر نعمت الله بابایی، دکتر محمدرضا شفیعی صفحه 30
 • اطلاعیه انجمن صنعت تاسیسات
  صفحه 33
 • پیمانکاری عملکرد
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 41
 • توصیه هایی برای بازاریابی
  ترجمه: مریم سماواتی صفحه 48
 • چیلرهای فرآیندی و نقش آنها در صنایع
  ترجمه: دکتر سیدعلی اکبر طباطبایی صفحه 51
 • فهرست بهای خدمات تاسیساتی
  صفحه 55
 • بازار تاسیسات
  صفحه 69