فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 90 (بهار 1398)
 • پیاپی 90 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اصغر افتخاری، محمدباقر باباهادی صفحات 5-33
  کارآمدی دولت ها ازجمله مسائل مهمی است که آثار و نتایجی ازجمله افزایش مشروعیت و اقتدار را برای هر حکومتی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال یافتن راهبرد ها و سیاست های اصلی ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. طرح این موضوع از این حیث اهمیت دارد که موجب استحکام هرچه بیشتر نظام اسلامی می شود. کم توجهی یا نپرداختن به این موضوع می تواند زمینه تضعیف و زوال بنیان های مردمی نظام را موجب شده و همین موضوع ضرورت تحقیق را نشان می دهد. این تحقیق با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (نرم افزار تحلیل کیفی) به دنبال یافتن مضامین اصلی در مورد هدف و پرسش پژوهش بوده است. در انتها پس از جستجو و تعمیق در بیانات رهبر معظم انقلاب این نتیجه حاصل شد که دو دسته راهبرد «اصلی» و «بخشی» برای ارتقای کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاست ها نیز دو سطح «فردی» و «سازمانی» جهت ارتقای این کارآمدی به دست آمد که باید سرلوحه تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیران و مسئولان رده های بالا و میانی کشور باشد. ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیران جهادی و انتخاب آنان به جهت شایسته سالاری در سطوح مختلف است و یکی از وجوه دیگر این انتخاب جوان گرایی و تزریق انرژی، نشاط و تحرک در بدنه مدیریتی کشور است که باعث می شود با در نظر گرفتن هدایت های رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان داخلی و به کار بستن راهبردها و سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف، ارتقای کارآمدی نظام به صورت مطلوب حاصل شود.
  کلیدواژگان: کارآمدی، کارایی، نظام اسلامی، راهبرد، سیاست، مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای
 • داریوش پورسراجیان، محمدسعیدتسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی صفحات 35-58
  پارک های علم و فناوری نقش مهمی در شبکه اقتصاد دانش بنیان از طریق مدیریت منابع انسانی و در تعامل با نهادهای مختلف منطقه ایی بازی می کنند. لذا تحلیل و طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری هم از حیث اهمیت و هم ماهیت تعاملی آن ضروری است. به ویژه اینکه بررسی مدل های موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری نشان می دهد که این مدل‏ها عمدتا در سطح یکی از نهادهای موثر در شبکه ارزش پارک های علم و فناوری به این موضوع پرداخته اند. پژوهش حاضر با توجه به ویژگی کل گرایی و تمرکز رویکرد پویایی های سیستمی بر تعامل بین اجزای سیستم به عنوان روش تحقیق، درصدد تبیین مدل تعاملی مذکور برآمده است. این مدل از طریق برگزاری 15 جلسه مدل سازی گروهی با ذینفعان مسئله به طراحی، آزمودن و درنهایت شناسایی و شبیه سازی راهکارهای مختلف ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که تمرکز بر ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی ستادی به شکل توامان، میرایی حمایت های پارک از شرکت های فناوری مستقر و توسعه ارتباطات به ویژه از جهت توسعه جریان انتقال فناوری، ایجاد بازار، تبادل فکری و انسانی بیشترین نقش را در بهره وری الگوی مورد نظر دارد.
  کلیدواژگان: پارک های علم و فناوری، الگوی تعاملی منابع انسانی، شبکه ارزش، رویکرد پویایی های سیستمی، مدل سازی گروهی
 • محمدباقر خرم شاد، یاسر برخورداری صفحات 59-86
  آغاز دوران جمهوری اسلامی در ماه‏های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‏ای بی‏بدیل از تلفیق ظرفیت جمهوریت با اندیشه‏‏ دینی در کشوری با پیشینه کهن و تمدنی دیرپا بود. ماهیت نوپدید و ابتکاری نظام سیاسی جدید در ایران به همراه فقدان الگویی متناظر و متشابه از همکاری نهاد دین و سیاست در قالب نظریه‏‏ دولت- ملت که مورد وفاق و پذیرش بین‏المللی قرار گرفته باشد، پارادایم مسلط سکولاریسم سیاسی را به چالش کشانده و بر همین اساس از سویی شاهد بروز بحران‏های داخلی و دخالت‏های خارجی در سال‏های استقرار تثبیت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر تلاش رهبران انقلاب اسلامی برای تبیین اصول و مبانی جمهوری اسلامی بوده و‏ هستیم. وضعیت و شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و تعامل با مخالفان در بحران های داخلی و دخالت های خارجی، یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی ایران از ابتدای تاسیس است که حاکمیت را همواره در معرض دیدگاه های همدلانه، معارضانه و نیز کنایه زنی ها با محوریت عدم مدارای سیاسی قرار داده است. با توجه به نقش بی بدیل اندیشه و رفتار سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی در ارجاع و مشروعیت بخشی به فرایندهای سیاست گذاری، پرسش اصلی این مقاله بیان می دارد که مولفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) چرا و چگونه تحقق یافته است؟ در این مقاله با بهره گیری از روش داده بنیاد و محوریت مفهوم سازی، ضمن تعریف مفهوم مدارا در اندیشه غرب و اسلام و بیان تفاوت های معنایی آن ها، مدارای سیاسی به مثابه مولفه راهبردی در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان الگوی مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، ضمن بازخوانی و بازنمایی رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در تعامل و مواجهه با مخالفان در حوزه های سه گانه بینش، گرایش و کنش، الگوی محقق مدارای سیاسی در دهه نخست انقلاب اسلامی به منظور پاسخ به چرایی و چگونگی کاربست مولفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) تبیین و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدارای سیاسی، راهبرد، رفتار سیاسی، امام خمینی (ره)، مخالفان سیاسی
 • عاطفه صداقتی، فربد دیبا، عبدالهادی دانشپور، آزیتا بلالی اسکویی صفحات 87-118
  «خانه» به‏عنوان یکی از مولفه های اصلی سبک زندگی شهری از دیرباز توسط پژوهشگران مختلف لحاظ شده است، اما استعاره «خانه» و تغییرات آن در انطباق با سبک نوین زندگی شهری، مسئله‏ای است که با وجود اهمیت، پژوهش چندانی در مورد آن، انجام نشده است. ما ایرانیان هنوز در کنار سبک نوین زندگی شهری، عناصر و دل بستگی هایی به سبک سنتی زندگی داشته و به بسیاری از ارزش‏های سنتی خود پایبندیم. هرچند بدیهی است که تقلید از گذشته به اندازه ریشه‏کن کردن آن بیهوده خواهد بود. به نظر می‏رسد باید به منظور حفظ و ماندگاری انگاره‏های مسکن (خانه) ایرانی، قبل از ورود به آینده، سناریوهای محتمل بر مبنای استعاره‏های مختلف از خانه را شناسایی کرده و نگاشت مناسبی از ادبیات موضوع در کنار شالوده‏شکنی و جستجوی ژرف‏تر مسئله انجام داد. پژوهش حاضر با رویکرد آینده‏نگرانه با روش تحلیل لایه‏ای علت‏ها (CLA) در چهار لایه‏ تحلیل شامل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/ جهان‏بینی و اسطوره/ استعاره، سعی دارد تا ضمن شناسایی آینده‏های بدیل بر مبنای استعاره‏ها و به تبع آن گفتمان‏های بدیل از «خانه»، سناریونگاری نموده و سناریوهای یکپارچه و متحول بر مبنای استعاره «خانه» در آینده شهرها ارائه دهد. تحلیل لایه‏ای علت‏ها با استفاده از مصاحبه نیمه‏ساختار‏یافته به منظور شناسایی مضامین اصلی سطوح تحلیل در سطح نخبگان و متخصصان مرتبط با موضوع، به کار گرفته شد. طبق یافته‏ها، چهار سناریو در ارتباط با مفهوم خانه و خلق آینده بدیل ارائه شد که شامل خانه هوشمند، خانه به‏عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی و خانه متحرک است.
  کلیدواژگان: خانه، سبک نوین زندگی شهری، CLA، سناریو
 • سیدنصرالله ابراهیمی، حمیدرضا عباسی صفحات 119-149
  عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به ویژه در پروژه های بالادستی، به دلیل آثار مثبت آن در بهینه سازی بازیافت نفت، تولید صیانتی حداکثری از مخازن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات نفتی، برقراری توسعه پایداری، حمایت از محیط زیست و ارزش افزوده در اقتصاد پروژه های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ضرورت تکنولوژی به عنصر اجتناب ناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است. با این وجود، فقدان تکنولوژی یا موضوعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی به صورت یک امر تفسیری و اختیاری، نه به عنوان یک عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج می شود، این شک را ایجاد می کند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی دقیقا چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقوق و تعهدات طرفین قراردادها نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی، رویه های قضایی و آرای داوری انجام شده است، این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بخش بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه به صورت حقوق نرم یا سخت شده است. مضافا آنکه مفهوم استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از نه عنصر تفسلی که در قراردادهای نفتی حضور فعال دارد، خواست کشورهای میزبان یا شرکت های ملی نفت شده است؛ به نحوی که آن ها سرمایه گذاران نفتی یا شرکت های بین المللی نفتی را مکلف می سازند که فعالیت های نفتی، شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای خود را بر اساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهند. درنهایت از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت و گاز است و به صورت تعهدات الزام آور قانونی یا قراردادی درآمده است که نقض این تعهدات موجبات ضمانت اجرای حقوقی و قراردادی علیه فرد ناقض تعهدات مزبور ایجاد کرده، و به طرف آسیب دیده از نقض تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خسارت را عطا می کند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، قراردادهای نفتی
 • حمید میرزائی، محمد مبینی، نورالدین میرزائی صفحات 151-184
  این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا است. در این راستا ضمن احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت فضای فرهنگی کشور با اخذ نظر خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی، راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران شناسایی شد. هدف پژوهش اکتشافی، نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش پیمایشی، تحلیل داده ها تلفیقی (کمی-کیفی) است. شناسایی شاخص های SWOT از روش دلفی)کیفی) و تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی از روش برنامه ریزی راهبردی فرد.آر.دیوید (کمی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش با حجم نمونه منطبق بوده و روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از نوع نمونه گیری قضاوتی است و شامل دو گروه: خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی به تعداد 20 نفر است. جهت جمع آوری داده ها از فهرست کنترل خبرگی و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل نتایج دلفی انجام گرفت و با به کارگیری ابزارهای برنامه ریزی راهبردی (SWOT و QSPM) درنهایت 10 راهبرد بهینه ارائه شد. این راهبردها به کارگیری ظرفیت فضای مجازی و نسل جوان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن با تولید محتوای سازنده فرهنگی، هدایت فضای فرهنگی کشور جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت صادرات فرهنگی در منطقه غرب آسیا، تاثیرگذاری در تخصیص هدفمند اعتبارات فرهنگی به نخبگان جهت ارتقاء جاذبه های فرهنگی بومی، اعمال سیاست های منطبق با رهنمودهای رهبری در حوزه های فرهنگی جهت گسترش نفوذ منطقه ای، مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن و به کارگیری ظرفیت منتقدان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن، عملیات رسانه ای و مجازی با به کارگیری شیوه های مناسب جهت انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی، مدیریت تولیدات فرهنگی در فضای مجازی و حقیقی جهت اثرگذاری در منطقه غرب آسیا، ظرفیت سازی در کارگروه های تخصصی فرهنگی جهت تقویت و تولید محتوای فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی منطبق با سیاست های کشور در منطقه، به کارگیری راهبردهای تهاجمی به جای راهبردهای تدافعی و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی در مقابل اقدامات دشمن جهت تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه، برنامه ریزی مناسب جهت هدایت کیفی فضای فرهنگی با رویکرد افزایش نفوذ فرهنگی و تاثیرگذاری در منطقه می باشند.
  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، راهبرد، فرهنگ، غرب آسیا، مدیریت
 • خدیجه جوان، لیلا ولی زاد، سجاد مهدوی صفحات 185-207
  مکان یابی مناسب برای استقرار مراکز نظامی- راهبردی ازجمله مسائل مهم در آمایش دفاعی است، لذا مکان گزینی مناسب می تواند باعث بالا رفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و تهدیدات نظامی باشد. در مکان یابی مراکز نظامی توجه به عوامل جغرافیای طبیعی، امری بسیار ضروری است. چراکه جغرافیای طبیعی از دیرباز در مکان گزینی، گسترش و توسعه سکونتگاه های انسانی نقش تعیین کننده ای داشته است. ویژگی های جغرافیای طبیعی هر منطقه می تواند در دسترسی، حوزه نفوذ، مخاطرات و منابع طبیعی موثر باشد. از این رو، در این پژوهش با روش تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی مراکز نظامی در استان آذربایجان غربی با توجه به هشت عامل جغرافیای طبیعی (بارش، شیب، ارتفاع، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، سنگ‏شناسی، فاصله از زمین‏لغزش و فاصله از مناطق سیل‏خیز) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون سلسله مراتبی نشان می‏دهد که عوامل فاصله از زمین‏لغزش و فاصله از مناطق سیل‏خیز بیشترین وزن را داشته‏اند، بنابراین در مکان‏یابی مراکز نظامی بیشترین تاثیر را دارند. عوامل بارش و سنگ شناسی نیز کمترین تاثیر را در این مکان‏یابی داشتند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، مراکز نظامی- راهبردی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، آذربایجان غربی
|
 • Asghar Eftekhari, Mohammad Bagher Babahadi Pages 5-33
  Effectiveness of governments is one of the important issues which entail some effects and consequences including the enhancement of the legitimacy and authority of governments. This research seeks to find the main strategies and policies for improving the efficiency of the Islamic system in the thought of the Supreme Leader. This constitutes the main question of the present study. This importance of this derives from the fact that it is related to the strength of the Islamic system. Not paying enough attention to this issue or ignoring it can lead to the weakening of the popular element of the Islamic system. This point shows the necessity of conducting this research. The authors seek to find the main themes of the goal and question of the research by using thematic analysis method and the MAXQDA software. Finally, after exploring and contemplating the statements of the Supreme Leader, they concluded that there are two kinds of "principal" and "partial" strategies for improving the efficiency of the system, and also there are two "personal" and "organizational" levels in the policy area to do this. They should be envisaged by top and middle managers and officials in their decision-making. The enhancement of efficiency requires the training of Jihadi managers and their appointment to the positions in different levels based on meritocracy. Another aspect of this is appointing young managers to top positions and injecting vitality, energy and mobility into the managing staff of the country. This leads to improving the efficiency of the system through considering the guidance of the Supreme Leader of the Revolution based on using internal capabilities and applying strategies and policies at different periods of time.
  Keywords: effectiveness, efficiency, Islamic system, strategy, policy, Supreme Leader, Ayatollah Khamenei
 • Dariush Pourserajian, Mohammad Saeed Taslimi, Mojtaba Amiri, Alinaghi Mashayekhi Pages 35-58
  Science and technology parks play an important role in knowledge-based economic network through human resources management (HRM) and in cooperation with various regional institutions. Therefore, developing and analyzing a model for human resource management at science and technology parks is essential due to the importance and the interactive nature of the matter. More importantly, a study of the current HRM models at science and technology parks showed that they operate mostly on the one of the levels and elements within the value network of science and technology parks. Accordingly, this study attempts to elaborate on the interactive model based on the holistic nature of the system dynamics approach and its focus on the interaction among the various components of a system. The proposed model was developed and tested following 15 sessions of group model building with the stakeholders, and different scenarios were identified and simulated. The simulation results showed that focusing simultaneously on motivation and human resource quality of staff, gradual withdrawal of support and also developing communications within park's tenants, especially those used for technology transfer, market development and intellectual and human resource exchange are highly effective on productivity of the model.
  Keywords: science, technology parks, Interactive Model for Human Resources Management, system dynamics, Group Model Building (GMB)
 • Mohammad Baqer Khoramshad, Yasser Barkhordari Pages 59-86
  The beginning of Islamic republic's era in the initial months after the victory of the Islamic Revolution was a unique experience shaped by the combination of republicanism and religious idea in a country with an ancient history and longstanding civilization. The nascent and innovative nature of the new political system in Iran along with the lack of a relevant and internationally acceptable pattern for collaboration between religion and politics in the framework of the theory of nation-state has challenged the dominant paradigm of political secularism. For this reason, we have witnessed the occurrence of internal crises and foreign interventions during the consolidation years of the Islamic Republic of Iran, on the one hand, and the efforts made by the leaders of the Islamic Revolution to explain the principles and foundations of the Islamic Republic, on the other hand. The special situation of the Islamic Republic of Iran in confronting its opponents and engaging with them during internal crises and foreign interventions, has been one of the fundamental problems of Iranian political system since its establishment which has exposed the government to sympathetic, oppositional, and ironic viewpoints focusing on its lack of political tolerance. Given the unrivalled role of the thoughts and political behavior of the founder of the Islamic Revolution in formulating and legitimating policy-making processes, the main question of this article is that why and how the component of political tolerance has been realized in the leadership strategy of Imam Khomeini? The authors while defining the notion of tolerance in Western and Islamic thoughts and stating their meaning differences by using a data-based method and focusing on conceptualization, examine political tolerance as a strategic component in Imam Khomeini's thoughts as a desired model. In the second section, they represent and reinterpret Imam Khomeini's political behavior in confronting its opponents and engaging with them in the three fields of insight, orientation and action, and then, explain and provide the realized model of political tolerance during the first period of the Islamic Revolution to respond the question related to the application of political tolerance in the leadership strategy of Imam Khomeini.
  Keywords: political tolerance, strategy, political behavior, Imam Khomeini, political opponents
 • Atefeh Sedeghati, Farbod Diba, Abdolhadi Daneshpour, Azita Belali Oskui Pages 87-118
  “Home” as one of the main components of urban lifestyle has long been considered by different scholars, but the metaphor of “home” and its changes in adaptation to the new style of urban life is an issue that, despite its importance, has been researched little. We, Iranians, still live alongside the modern style of urban life with elements and attachments of the traditional style and adhere to many of our traditional values. However, imitation of the past will be futile as far as eradicating it. It seems that to preserve the ideas of Iranian housing, before coming to the future, it is necessary to identify possible scenarios based on different metaphors from the house and to map properly the subject literature, along with the underlying deconstruction and deeper investigation of the issue. The present study whit Future Oriented Approach by Causal Layered Analysis in four layers of analysis including litany, social causes, discourse/worldview and myth/metaphor, together with the identification of alternative futures, attempts to scenario, based on metaphors, and consequently, alternative discourses from the “home” and provides unified and evolutionary scenarios based on the metaphor of “home” in the future of cities. CLA was used by semi-structured interviews to identify the main themes of the analysis at the level of specialists related to the topic. According to the findings, four scenarios were presented in relation to the concept of home and the creation of alternative futures that include smart home, home as a digital cloud, human home and movable home.
  Keywords: home, modern city life style, CLA, scenario
 • Seyed Nasrollah Ebrahimi, Hamiderza Abbasi Pages 119-149
  In recent years, the element of technology in the oil and gas industry, particularly in upstream projects, has gained increasing importance due to its positive effects on optimisation of oil recovery, maximum efficient rate (MER) of the reservoirs, greater quality and quantity of the petroleum products, establishment of sustainable development, protection of environments and adding economic values to the petroleum projects. Nowadays, necessity of technology becomes an inevitable contractual element in petroleum contracts .However, the absence of technology or its relevant issues in some petroleum contracts or where technology envisages in some petroleum contracts as a soft language, but not as a mandatory element, it gives a doubt on what would be the role and effect of the technology in the petroleum contracts? Where exactly technology stands in the oil and gas industry? And what would be the parties’ rights and obligations toward the technology ? Based on the studies carried out in petroleum contracts, judicial proceedings and arbitration awards, it is concluded in this article that technology has, nowadays, become a very important part of lex petrolea, whether in the form of soft law or hard law. Further, it is also understood from this writing that the concept of the unitisation, transfer and development of technology (UTDT) as one of the nine elements of the TEFCEL presents, actively, in the petroleum contracts, becomes a demand of the host countries and/or NOSc, so that they oblige the foreign investors and/or IOCs to carry out the petroleum operations and to fulfil the terms and conditions of the petroleum contracts in their countries, according to the requirements of the UTDT .Finally, it is resulted from this study that the mandatory requirement of technology becomes, nowadays, a predominant environment in the oil and gas contracts, to the extent that it is either considered to be mandatory requirements of law or contract, the breach of which shall impose legal and contractual sanction against the defaulting party and will give a right to the innocent party even to terminate the contract and to seek damages.
  Keywords: technology, use of technology, transfer of technology, technology development, oil contracts
 • Hamid Mirzaei, Mohammad Mobini, Nouroddin Mirzaei Pages 151-184
  This article seeks to develop strategies for managing cultural diplomacy in the West Asian region. In this regard, the authors while enumerating the strengths, weaknesses, threats, opportunities of the cultural space of the country by obtaining the opinion of experts in international relations and cultural studies, identified the strategies for managing the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran. This research is heuristic in terms of purpose, applied in terms of the type, survey in terms of methodology, and its data analysis is combinatory (quantitative and qualitative). To identify SWOT indices, the authors used Delphi method (qualitative) and used strategic planning methodology management strategies formulated by Fred, R. David (quantitative) to develop strategies for managing cultural diplomacy. The statistical population in this research is consistent with the sample size and the non-probabilistic purposive sampling method is a judgment-sampling type which consists of two groups: experts in international relations and cultural studies (20 persons). To collect data, the expert checklist and the data analysis based on the Delphi results were used, and finally 10 optimal strategies were provided by employing strategic planning instruments (SWOT and QSPM). They are as follows: using the potential of cyberspace and young generation to neutralize the activities of the enemy by producing useful cultural content; directing the cultural space of the country towards enhancing the level of public culture in coordination with Iranian- Islamic culture and boosting cultural exports in the West Asia region; influencing the purposeful appropriation of cultural credits to elites to improve native cultural attractions; implementing policies consistent with the Supreme Leader's guidelines in the cultural fields to expand cultural influence; confronting enemy's cultural influence and employing the capabilities of critics to neutralize enemy's activities; media and virtual operations by employing appropriate methods to spread Iranian- Islamic culture; managing cultural products in the virtual and real world for influencing the West Asia region; capacity building in specialized cultural workgroups to enhance and produce cultural content in real and virtual space consistent with the country's policies in the region; applying offensive strategies rather than defensive ones and using the potentials of cultural elites to deal with enemy's activities aimed at changing society's values and norms; and finally, appropriate planning for managing cultural space by adopting an approach to increasing cultural influence and inspiring the cultural atmosphere in the region.
  Keywords: culture, cultural diplomacy, management, strategy, West Asia
 • Khadijeh Javan, Leila Valizad, Sajjad Mahdavi Pages 185-207
  Determining a proper location for the deployment of military-strategic centers is one of the most important issues in defense planning; therefore, the appropriate location of these centers can increase the efficiency and effectiveness of these centers in times of crisis and military threats. It is necessary to pay attention to physical geographic factors in locating military centers. Physical geography has played a decisive role in locating and developing of human habitations since long time ago. The natural geographic features of each region can be effective in access, influence zone, risks, and natural resources. Hence, in this article, the authors studied the site selection of military centers in West Azarbaijan province by using Hierarchical Analytic Method (AHP). To do this, they considered eight geographical factors (rainfall, slope, height, distance from the waterway, distance from fault, petrology, distance from landslide and distance from flood prone areas).The results of the AHP method showed that the distance from the landslide and the distance from the flood prone areas were most effective in locating the military centers. Rainfall and petrology had the least effect on site selection.
  Keywords: site selection, military centers, AHP, GIS, West Azarbaijan