فهرست مطالب

پدافند غیرعامل - سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1398)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا غفارپور*، محمدرضا جنتی اسکوئی، سجاد نجفی روادانق، حبیب اله اعلمی صفحات 1-22
  سامانه قدرت به طور معمول بر مبنای اصول اساسی قابلیت اطمینان، امنیت و کفایت، طراحی و بهره برداری می شوند. این اصول می توانند به درستی با خطاهای شناخته شده در تجهیزات زیرساخت قدرت تعامل کنند. با این حال، اخیرا با رخداد تهدیدهایی با احتمال وقوع پایین و شدت تخریب بالا (HILP)، نگرانی هایی در باب نگرش متداول قابلیت اطمینان گرا اوج گرفته است. به عنوان یک زیرساخت حیاتی، انتظار می رود که سامانه قدرت به مراتب در برابر رویدادهای HILP تاب آور و برگشت پذیر باشد. بنابراین، ارگان های مختلف، تلاش هایی را در جهت بهبود پاسخگویی شبکه در برابر رویدادهای HILP انجام می دهند. در این راستا، راه کارهای مختلفی وجود دارد که تصمیم گذاران متناسب با علایق و امکانات خود می توانند اتخاذ کنند. در این میان، یک نیاز اساسی به منظور دسته بندی و ارزیابی به روز انواع تهدیدها وجود دارد. در این راستا، بررسی انواع تهدیدها، شناخت   راه کارهای مختلف و درنهایت بهره گیری از مفهوم شبکه های هوشمند در ارتقا تاب آوری شبکه توزیع در این مقاله مرور شده است.
  کلیدواژگان: شبکه توزیع هوشمند، تاب آوری و برگشت پذیری، طراحی، برنامه ریزی، بهره برداری
 • غلامحسین جعفری صفحات 23-29
  امروزه با توجه به افزایش حملات تروریستی در سرتاسر دنیا و محتمل بودن حملات هوایی و موشکی در شهرها و ساختمان ها و همچنین  امکان بمب گذاری در اماکن شهری، طراحی ساختمان ها در مقابل بارهای ناشی از انفجار، از دیدگاه پدافند غیرعامل مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. بنابراین، ارائه راه کار ضد عوامل تخریب گر که مستقیما مرتبط با جان مردم است امری حیاتی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا تاثیرات ناشی از انفجار موشک S-24 با تغییر در پارامترهای فاصله مرکز انفجار از پی و نسبت مدفون شدگی پی های سطحی به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار FLAC  بررسی شده سپس دو راه حل مناسب به لحاظ اقتصادی و اجرایی و با رویکرد پدافند غیرعامل ارائه گردیده است. راه حل اول استفاده از کامپوزیت های پلیمری پایه کربنی CFRP و راه حل دوم استفاده از روش میکروپایل به عنوان المان حائل در مدل سازی می باشد. پس از بررسی های صورت گرفته در مدل سازی های عددی مشخص گردید که راه حل های ارائه شده به ترتیب 35 و 56 درصد از بیشترین تغییر مکان های به وجود آمده در پی را می کاهند.
  کلیدواژگان: بارگذاری انفجاری، پی های سطحی، کامپوزیت های CFRP، میکروپایل
 • جابر نوری* صفحات 31-44
  مکانیابی تاسیسات مهم مانند پادگانها و مراکز حساس نظامی در صورتیکه براساس مطالعات مکانیابی و مبانی آمایش سرزمین و بویژه آمایش دفاعی انجام گیرد, بصورت طبیعی نقش موثری در پدافندغیرعامل خواهدداشت. یافتن مکان مناسب جهت استقرار مراکزنظامی که کمترین آسیب پذیری در مقابل عوامل تهدید را داشته باشد، لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی مکانیابی، شرایط اختصاصی پدافندغیرعامل نیز در آن رعایت تا کمترین آسیب پذیری در مقابل تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن را داشته باشد. از اینرو ، توجه به الزامات دفاعی، امنیتی و نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند مکانیابی یک فرآیند پیچیده بوده که در آن طیف وسیعی از معیارها برای یک کاربرد خاص در نظر گرفته میشود. در حال حاضر برخی از مراکزنظامی از قبیل پادگانها که در زمان احداث در خارج از محدوده شهری قرار داشته اند طی چند دهه گذشته با گسترش شهرها ، در حریم شهرها واقع شده، که این امر بخودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح ماموریتهای محوله محسوب میگردد، لذا ضرورت انتقال سریعتر آنها با توجه به اصول آمایش سرزمین به مناطق دیگر احساس میشود. در انتخاب مکان مناسب اینگونه مراکز، ملاحظات پدافندغیرعامل امری بسیار ضروریست از اینرو مکانیابی بهینه به منظور حفظ تاسیسات و بالابردن توان عملیاتی وتاکتیکی در زمان و مکان ، اجتناب ناپذیر میباشد. بهره گیری از اصول پدافندغیرعامل در مکانیابی اینگونه مراکز کارایی آنها را بالا برده و علاوه بر آن بسیاری از نقاط ضعف نظامی ناشی از محدودیتهای مالی و تکنولوژیکی را با بکارگیری عوامل محیط طبیعی و منطقه ای ،کاهش میدهد.
  کلیدواژگان: مکان گزینی، پادگان های نظامی، پدافند غیرعامل، بحران
 • یوسف شکوری، سعید پارسا* صفحات 45-58
  تحلیل گران در گذشته جهت تشخیص بدافزار و تحلیل رفتار فایل اجرایی از مقایسه امضای فایل استفاده می کردند. نویسندگان بدافزارهای پیشرفته و جدید برای دور زدن بررسی امضا از روش های مبهم سازی جهت پنهان سازی اطلاعات استفاده کردند که بیشترین، مهم ترین و کارآمدترین روش مبهم سازی، بسته بندی کردن است. این روش بدون اینکه به رفتار فایل اجرایی اصلی صدمه ای بزند، ترتیب کدهای آن را به هم ریخته، رمزگذاری کرده و حتی کد را فشرده می کند و کد اصلی تا زمانی که اجرا نشده مبهم می ماند. روش هایی که هم اکنون برای بازگشایی این گونه فایل ها استفاده می کنند اغلب روش هایی هستند که به صورت خاص به ازای هر نوع بسته بندی کننده بازگشایی کننده مخصوص آن فایل را ایجاد می کنند. روش های دیگری نیز همچون Renovo، OmniUnpack برای بازگشایی وجود دارند که به عنوان   بازگشایی کننده های عمومی شناخته می شوند و در واقع ضعف روش های قبلی در رابطه با نیاز به دانش از نوع بسته بندی کننده را پوشش   می دهند، اما مشکل اصلی آن ها یافتن نقطه ورود اصلی برنامه یا همان انتهای بخش بازگشایی است. در اینجا برای برطرف کردن این مشکل روشی ارائه شد که با استفاده از ردیابی صفحات حافظه و پیگیری صفحات نوشته شده و سپس اجراشده این نقطه را شناسایی می کند و سپس از آن ناحیه فایل جدیدی که بازگشایی شده است ساخته می شود تا اولا نیازی به دانش از نوع بسته بندی کننده وجود نداشته باشد و دوما برای بسته بندی کننده هایی که در آینده ایجاد می شوند نیز بتواند مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت در بخش ارزیابی نشان داده خواهد شد که درصد بسیار بالایی از بسته بندی کننده های فعلی را می توان با آن بازگشایی نمود (بالای 90%) و در موتور ضد بدافزارها از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بازگشایی فایل اجرایی، بسته بندی فایل اجرایی، ردیابی صفحات حافظه، تحلیل ایستا، تحلیل پویا، رفتار فایل اجرایی
 • مهدی خداداد، رضا سارلی، حسین ربیعی* صفحات 59-72
  بشر در طول تاریخ همواره صحنه های جنگ و برخوردهای نظامی را تجربه کرده و کمتر سرزمینی از این آفت مصون مانده است تقویت تاسیسات دفاعی شهری، تعبیه راه های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع ضرورت می یابد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این منظر تلاش آدمیان برای بقاء آن ها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات کرده است، امروزه شهر به عنوان مهم ترین سکونتگاه بشری، باید نیازمندی های گوناگون بشری را برآورده سازد بر اساس اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای- کاربردی و ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع در شهر بندر ترکمن پرداخته است و با ارائه روشی، شهر و عناصر شهری تاثیرگذار در موضوع پدافند غیرعامل از منظر فاصله از مرکز شهر بندر ترکمن مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند که به دنبال کاهش خسارات احتمالی حاصل از مخاطرات انسانی و طبیعی در شهر است وقوع حوادث طبیعی و انسانی تلفات سنگینی را در شهرها ایجاد می کند این مسئله توجه به ابعاد آسیب پذیری و دست یابی به استانداردها آسایش شهر از منظر پدافند غیرعامل را گریزناپذیر می کند به منظور شناخت عناصر آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر بندر ترکمن با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه از روش سلسله مراتبی استفاده گردیددر این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) شد، در ادامه پس از استاندارد سازی این معیارها به روش (AHP) در محیط نرم افزار با استفاده از ابزارهای شناسایی به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و روی هم گذاری این معیارها، بر اساس (مدل AHP)، نقشه نهایی که بیانگر مناطق آسیب پذیر در سه گویه (زیاد، متوسط و کم) است همچنین شاخص های شهری تاثیرگذار در این موضوع نظیر (فاصله از مراکز درمانی و مراکز حمل ونقل و...) نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ها پهنه بندی آسیب پذیری شهر ارائه گردید.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، شهر بندر ترکمن، آسیب پذیری، فاصله، GIS
 • مژده باستانی*، فاطمه محمدنیای قرایی، ساناز سعیدی صفحات 73-85
  امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهم ترین عوامل افزایش دهنده تلفات انسانی در حملات نظامی به مناطق شهری، معماری غیراستاندارد و غیرمنطبق مساکن با اصولی همچون مکان گزینی و جانمایی بهینه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا، رعایت اصول اختفاء، استتار و فریب، درجه مرمت پذیری بالای ساختمان و معماری داخلی ساختمان در ارتباط با پدافند غیرعامل است. مسکن اگر چه در مرحله اول به عنوان یک سرپناه و سکونتگاه مطرح می گردد اما پدیده ای پیچیده تر است که می بایستی از جنبه های گوناگون کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی فضائی مسکن با توجه به تمامی جوانب فوق سعی در ارائه بهترین شیوه های توسعه مسکونی در جهت تامین فضای مسکونی خانوارهای فاقد واحد مسکونی دارد. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و میدانی ملاحظات پدافند غیر عامل در برنامه ریزی فضائی مسکن بررسی شده است. طبق موارد عنوان شده ملاحظات پدافند غیر عامل باید در طراحی مسکن با دوام قرار گیرد. محله نوغان مشهد واقع در قطاع 2 پیرامون حرم مطهر قرار گرفته و این در حالی است این محله ای با ایمنی بسیار پایین و فاقد ملاحظات پدافند غیرعامل تشخیص داده شده و آسیب پذیری بالایی دارد ، در پایان راهکارهایی برای افزایش ایمنی و کاهش آسیب پذیری این محله ارائه شده است. از جمله در این محله می توان با اصلاح و تعویض معابر، مقاوم سازی بناها، افزایش فضاهای باز، توزیع مناسب خدمات محلی و تعبیه پناهگاه در نقاط لازم، راهکارهای پدافند غیر عامل را اعمال نمود
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، برنامه ریزی فضایی مسکن، پدافند غیرعامل، محله نوغان
 • حسن یزدی نژاد، فریدون خسروی* صفحات 87-95
  در سال های اخیر با افزایش سرعت رشد صنایع و علوم و فنون، تغییرات در عرصه استانداردها، عملکردها و کاربری های معماری بیشتر عیان گشته است. این امر بیانگر آن است که معماری امروز نیازمند تغییرات و پویایی بیشتری نسبت به گذشته است و به نظر می رسد که باید ساختمان های جدید متنوع تر، انعطاف پذیرتر و قابل انطباق با تغییرات احتمالی آینده باشند. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که انسان چگونه با خلق اولین و ابتدایی ترین ساختار متحرک با مشکلات زندگی خود کنار آمده است و خانه های متحرک و شهرسازی انعطاف پذیر را چنان با نیازهای خود طراحی کرده که بتواند از آن در آینده نیز بهره گیرد. امروزه در دنیا نیاز استفاده کنندگان و عملکردهای متنوع ساختمان ها به سرعت در حال تغییر است و ساختمان ها باید منعطف و انطباق پذیر با تغییر عملکردها، تغییرات زمانی (مانند آب وهوا) و مکانی و یا تغییرات کاربردی، متناسب با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی باشد. آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، در ابتدا تاریخچه و معرفی نامه ای از سازه های با قابلیت جمع و نصب مجدد (پناهگاه های موقت) ارائه می شود، سپس به شکل اختصاصی به معرفی دقیق سیستم سازه مدولار m 3 * m 6 می پردازیم. بعد از آن نوبت به طرح های معماری با کاربری اداری خواهد رسید که با کمک تصاویر، به معرفی روند و شکل گیری یک طراحی مدولار معماری این نوع سازه خاص خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: سازه های مدولار، قابلیت جمع و نصب مجدد، سازه مدولار m 3 * m 6، طراحی مدولار، معماری انعطاف پذیر، کاربری اداری
 • ایوب معروفی، ژیلا سجادی*، حسین رستمی صفحات 97-108
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) فرآیند ارزیابی انجام گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق از مدل تصمیم گیری چند معیاره به روش همپوشانی لایه ها استفاده شده است. داده های مکانی مربوطه از مراکز و مراجع رسمی کشور جمع آوری شده و جهت سنجش و تعیین معیارها از منابع مکتوب و پرسشنامه از خبرگان محلی و متخصصین استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان   می دهد که پخش فضایی زیرساخت های استان آذربایجان غربی متمرکز و از الگوی خوشه ای پیروی می کند و این نوع پخشایش آسیب پذیری مکانی زیرساخت ها را چند برابر کرده است. همچنین 10 درصد زیرساخت های استان را زیرساخت های حساس و مهم (از منظر استانی) را شامل می شود که از این میان 45 درصد زیرساخت های استان در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد، 6/16 درصد آسیب پذیری زیاد، 2/14 درصد آسیب پذیری متوسط، 4/16 آسیب پذیری کم و 5/12 آسیب پذیری خیلی کم قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که مناطق مرزی استان ازجمله شهرستان های سردشت، پیرانشهر، اشنویه، سلماس و ماکو مناطق آسیب پذیر استان می باشد که در صورت استقرار زیرساخت های جدید توجه به پهنه های آسیب پذیر استان ضروری می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تراکم زیرساخت های حیاتی و حساس استان نیز در پهنه های آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد نشان دهنده عدم مدیریت بهینه استقرار فضایی زیرساخت ها در پهنه استان  می باشد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زیرساخت، پدافند غیرعامل، استان آذربایجان غربی
 • محمدهادی علائیان، شیدا صادق نیا، سعید پارسا* صفحات 109-122
  افزایش روزبه روز بدافزارها یکی از مهم ترین چالش های امنیت و شبکه های ارتباطی است. نرم افزارهای مخرب از لحاظ مالی و جانی به افراد و سازمان ها خسارت وارد می کنند. یکی از انواع برنامه های مخرب کرم ها هستند که از طریق ایمیل، پیام، شبکه نظیر به نظیر و اینترنت به صورت خودکار گسترش می یابند. لذا رفتارهای انتشاری موجود در کرم ها ما را در تشخیص کرم ها یاری خواهند کرد. در این راستا باید برنامه های سالم و مخرب در جعبه شنی اجرا گردند تا فراخوانی های سیستمی که تعامل برنامه با سیستم عامل هستند، مورد نظارت قرار گیرد. با مشاهده دنباله فراخوانی های سیستمی و استخراج فراخوانی های مربوط به انتشار می توان رفتار و ویژگی های انتشاری را به دست آورد. یک مجموعه از توابع سیستمی که به عنوان رفتار انتشاری تعیین می گردد را می توان به عنوان ویژگی های انتشاری تعریف کرد. لذا از این ویژگی ها در تعیین خانواده های کرم ها استفاده شده است. دقت مطلوب 100% در تشخیص نشان دهنده این امر خواهد بود که رفتارهای انتشاری به درستی انتخاب شده اند. همچنین، جهت مقایسه، از الگوریتم آپریوری برای استخراج ویژگی استفاده شده است که توانسته خانواده های کرم ها را با دقت66/96% از هم متمایز کند.
  کلیدواژگان: تشخیص کرم، رفتارهای انتشاری، دنباله فراخوانی های سیستمی
|
 • R. Ghaffarpour*, M. R. Jannati Oskuee, S. Najafi Ravadanegh, H. Alami Pages 1-22
  Power systems have been traditionally designed and operated based on the main principles of reliability, i.e. security and adequacy. These principles can properly deal with identified failures in the power infrastructure components. However, recently occurred high impact low-probability (HILP) threats have raised the concerns about the classical reliability-oriented view. As a critical infrastructure, power systems are more and more expected to be resilient to HILPs. So, the related governmental organizations put their endeavors to enhance the resiliency of these networks against HILPs. For this purpose, there is a great need to identify different threats and evaluate their impacts. The investigation of different threats, identification of different ways to enhance the resiliency and finally introducing smart grid concept as an efficient way to increase the resiliency of the distribution networks are reviewed in this paper.
  Keywords: Smart Distribution Network, resiliency, Design, Planning, Operation
 • Gh. Jafari* Pages 23-29
  During recent years, from passive defense point of view, owing to increasing terrorist attacks and likelihood of air and missile attacks and bomb explosion in urban areas, building design against blast loads has received special attention. Consequently, offering a solution for dealing with destructive agents is a vital issue since it is related to human life. In this study, first the effects of   S-24 rocket explosion is evaluated with FLAC software, using finite difference method by making changes in two parameters; namely shallow foundation embedment ratio and the distance between the center of explosion and footing. Two appropriate solutions have been offered with passive defense approach in terms of economy and operation. The first solution is utilizing Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) and the second one is employing Micropile technique which is regarded as a retaining element in modeling. Analyzing results of conducted numerical simulations in this study revealed that the presented solutions decrease the maximum footing displacements 30 and 40 centimeters, respectively.
  Keywords: Blast Loading, Shallow Foundation, CFRP Composites, Micropile
 • J. Nouri kalkenari * Pages 31-44
  Nowadays, cities have grown in size and some military centers like barracks which were located outside the urban perimeter, are now engulfed by the cities and have become part of them, which is a serious threat to missions. Finding a suitable place for the military center increases their operational and tactical power and their efficiency in protecting installations, and by using environmental and regional factors it decreases most of the military weaknesses which are the result of technological and financial constraints. Therefore, in this study, in addition to the general criteria for choosing a suitable place, passive defense criteria are also considered in order to reduce vulnerability against enemies’ threats. To identify effective indicators in locating, whilst achieving the objectives of the war and observing passive defense principles, we have investigated a wide range of military field indices from passive defense point of view. In this study we have classified the indicators by different criteria into three groups: a_physical-spatial and geographical indicators, b_ economic indicators and c_ other military and general indicators.
  Keywords: Location, Military barracks, Passive Defense, Crisis
 • Y. Shakoori, S. Parsa* Pages 45-58
  Analysts used file signature comparison to detect malware and analyze the behavior of the executable file in the past. To prevent signature examination, the authors of the new and advanced malware used obfuscation methods to hide information, of which packaging is the most important and the most efficient one. This method encrypts and compresses the code, without harming the behavior of the original executable file and the code is obscure until it is executed. The methods that are now used to unpack these files are often methods that are specially designed for each type of packer for that file. There are other methods, such as Renovo and OmniUnpack for reopening that are known as public reopens, and actually cover the weakness of previous approaches which is the need to know the type of packager, but their main problem is finding the original point. The main entry of the program is the end of the unpacking section. Our approach to fix this problem is a method that detects this point using tracking memory pages and monitoring pages, then executes it, and then dumps the memory for creating a new file that has been unpacked. Our method has two advantages: first, there is no need for knowledge of packaging type, and second it can also be used for packers that are created in the future. Finally, in the evaluation section, we have shown that this method has a very high performance for current packers and more than 90% of them can be unpacked with it, so it can be used on an antivirus engine.
  Keywords: Generic unpacking, packing, Tracking page memory, Static analyze, Dynamic analyze, PE file
 • M. Khodadad, R. Sarli, H. Rabii* Pages 59-72
  Humans have continuously experienced war scenes and military confrontations during the history and very few regions have been immune to this pestilence. Reinforcing the urban defensive facilities, embedding escape routes from danger and improving the service state is necessary in times of defense and an inevitable matter. From this manner, the effort of humans for survival has made them desperate to be equipped before the threats. Nowadays, city as the most important inhabitance of humans must provide different human requirements. Based on the importance of    the subject, the present study is evaluating the subject in the Turkmen port city with an     applicable- developmental approach and a combination of descriptive- analytical methods. In our proposed method, the city and its urban elements which are effective in passive defense are analyzed regarding their distance from the city center by which we have sought decreasing the probable damages caused by human and natural disasters. Occurrence of natural and human disasters creates heavy damages. This matter makes consideration of aspects of vulnerability and reaching urban welfare standards from the passive defense perspective inevitable. In order to recognize the vulnerability elements with the passive defense approach in the city of Turkmen port considering the previous studies in this subject, the AHP method was used. In this manner, after identifying the criteria, the effort was made to conduct the location database in the geographical information system (Arc GIS). After standardizing these criteria with the AHP method, in the software atmosphere each criterion was given a certain weight using the identification tools. Then with combination and collaboration of these criteria, based on the AHP model, the final map which defines vulnerable areas in three categories (low, medium and high) was drawn. The effective urban criteria such as distance from medical centers and public transportation centers, etc. were also evaluated and based on them the urban zoning and vulnerability were presented.
  Keywords: Passive Defense, the city of Turkmen port, Vulnerability, distance, GIS
 • M. Baastani, F. Mohammadniay Gharaee*, S. Saiedi Pages 73-85
  Today, with the advances made in weapons technology and military equipment, urban areas are more at risk of raid. One of the most important factors in increasing human casualties in military attacks on urban areas is the absence of standardization or in other words non-conformity of housing architecture with principles such as optimum locating and positioning of the building, proper dispersion of the building, observance of the principles of concealment, camouflage and deception, the degree of reparability of the building and internal architecture, with respect to passive defense. Although housing, is regarded primarily as shelter provision, but it is a more complex phenomenon that should be considered from a variety of physical, social, economic and cultural aspects. Spatial planning of housing, considering all the above aspects, is trying to implement the best residential development methods in order to provide residential space for homeless households. According to the above, the principles of passive defense and design durability should be considered in designing infrastructure and structures of urban housing. In this research, the indicators of passive defense in spatial planning of housing have been used in a descriptive-analytical study with a qualitative approach, and the tool for collecting information is field observation and reference location data. Noghan neighborhood in Mashhad, is located in Sector 2 around the Holy Shrine, while the neighborhood is characterized by very low safety standards and high vulnerability and lack of considerations of passive defense. The results of the research show that to increase safety and reduce vulnerability of this neighborhood passive defense strategies can be applied by replacing passages, rehabilitating buildings, increasing open spaces, distributing appropriate local services and installing shelters at the necessary points.
  Keywords: Planning, spatial planning of housing, Passive Defense, Noghan neighborhood
 • H. YazdiNezhad, F. Khosravi* Pages 87-95
  In recent years, with the rapid growth of industry, science and technology, changes in the fields of standards, functionalities and architectural applications have become more evident. This suggests that today's architecture needs more changes and dynamics than the past, and it seems that new buildings should be more versatile, flexible, and adaptable to future changes. Looking back to the past, one can see how human beings have come to terms with difficulties in life such as shelter provision, with formation of the first and most elemental moving structure, and then invention of moveable houses and flexible urban plots so that they can use it in the future. Now a days, user requirements and various functions of buildings are changing rapidly in the world, therefore buildings must be flexible and adaptable by changing functions, time variations (such as climate changes) and location or application changes. They should be cultural and adaptable to changing social conditions. In this paper retractable structures (temporary shelters) are introduced and their history is reviewed, and a system of modular structures of 3m * 6m is specifically introduced. Then architectural designs with administrative use are considered. Finally, with the help of illustrations, the formation process of a modular architecture design of this particular type of structure is introduced.
  Keywords: Modular structures, retractable, reinstallation, 3m*6m Modular structures, modular design, flexible architecture, administrative use
 • A. Maroofi, J. Sajadi*, H. Rostami Pages 97-108
  The main objective of this research is to assess the vulnerability of infrastructure in West Azarbaijan province. For this purpose, the process of evaluation has been taken using the GIS. The research method is descriptive-analytic. In this research, a multi-criteria decision making model has been used to overlay the layers. The relevant spatial data has been collected from official centers and authorities of the country, and for measuring and determining the criteria, documentation in form of written sources, and questionnaires filled in by local residents and experts have been used. The results of this study indicate that the spatial distribution of infrastructure in the West Azarbaijan province is concentrated and follows a cluster pattern, and this kind of distribution multiples the spatial vulnerability of the infrastructure. Also, 10 percent of the infrastructure of the province is considered as a sensitive and important infrastructure (from provincial viewpoint), of which 45 percent of the infrastructure of the province is exposed to very high vulnerability, 16.6 percent high vulnerability, 14.2 percent moderate vulnerability, 16.4 vulnerability and 12.5 very low vulnerability. Also, the results show that the border areas of the province such as Sardasht, Piranshahr, Oshnavieh, Salmas and Maku are vulnerable regions, which need urgent attention if new infrastructures are established. Also, the results of the research particularly the density of vital and sensitive infrastructures of the province in areas of high and very high vulnerability indicate the lack of optimal management of spatial deployment of infrastructure in the province.
  Keywords: Vulnerability, Infrastructure, Passive Defense, West Azerbaijan province
 • M. H. Alaeiyan, SH. Sadeghnia, S. Parsa* Pages 109-122
  The main objective of this research is to assess the vulnerability of infrastructure in West Azarbaijan province. For this purpose, the process of evaluation has been taken using the GIS. The research method is descriptive-analytic. In this research, a multi-criteria decision making model has been used to overlay the layers. The relevant spatial data has been collected from official centers and authorities of the country, and for measuring and determining the criteria, documentation in form of written sources, and questionnaires filled in by local residents and experts have been used. The results of this study indicate that the spatial distribution of infrastructure in the West Azarbaijan province is concentrated and follows a cluster pattern, and this kind of distribution multiples the spatial vulnerability of the infrastructure. Also, 10 percent of the infrastructure of the province is considered as a sensitive and important infrastructure (from provincial viewpoint), of which 45 percent of the infrastructure of the province is exposed to very high vulnerability, 16.6 percent high vulnerability, 14.2 percent moderate vulnerability, 16.4 vulnerability and 12.5 very low vulnerability. Also, the results show that the border areas of the province such as Sardasht, Piranshahr, Oshnavieh, Salmas and Maku are vulnerable regions, which need urgent attention if new infrastructures are established. Also, the results of the research particularly the density of vital and sensitive infrastructures of the province in areas of high and very high vulnerability indicate the lack of optimal management of spatial deployment of infrastructure in the province.
  Keywords: Vulnerability, Infrastructure, Passive Defense, West Azerbaijan province