فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید حسین نژاد صفحات 7-8
  یکی از مهمترین اهداف جامعه المصطفی) صلی الله علیه و آله و سلم)العالمیه، تربیت طلاب در عرصه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در جهت تبلیغ و گسترش مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در عرصه جهانی می باشد. حضور و استقبال مجدانه و عالمانه طلاب و فضلای جامعه المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)  در محضر علم وعرصه پژوهش گامی بسیار مهم در جهت تعمیق دانش و بهره گیری از فرصت عمر در سیر کمال و تربیت نفس است که البته این جوشش علمی اگر همراه با تلاش استادان محترم و رعایت نظم و پشتکار طلاب باشد، قدم های بلندی در زمینه تحقیق و رسیدن به اهداف اسلام ناب و مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، و منشا بسیاری از برکات در زندگی انسان و تقویت اندیشه و ارتقای بینش خواهد بود.
  شکی نیست که بیشترین تاثیر، در رسیدن به این اهداف، بهره گیری از منابع اصیل دینی و استفاده از دستورات الهی در قرآن کریم و سنت معصومین (علیهم السلام) و سیره عالمان عامل و خودساخته است.
  این شماره نشریه تامل به بررسی گوشه هایی از اخلاق و تربیت دینی از منظر قرآن و روایات می پردازد و امیدوار است با تقویت بنیه پژوهشی طلاب و فضلای جامعه المصطفی ص، موجبات بهره مندی دیگر طلاب حوزه های علمیه و تشنگان معارف الهی باشد.
 • عبدالقیوم سادیر* صفحات 9-21
  اگر جسم آدمی به مراقبت، پرورش و نیرومندی نیازمند است روح آدمی نیز به حفاظت و تکامل و رشد نیاز دارد. اگر جسم خود را در لباس می پوشانیم و در هر محیطی قرار نمی دهیم قصد محدود کردن آن را نداریم بلکه به جهت حفظ بهتر آن، چنین می کنیم و اگر روحمان را از آفات و آسیب ها محافظت می کنیم برای آن است که آلودگی ها و پستی ها دامن آن را نیالاید.این گونه صیانت از قلب و روح را «تقوا» نامیده اند. تقوا از ماده «وقایه» یعنی؛ حفظ نفس از هر آن چیزی که به آن آسیب می زند.
  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، تقوی، روح، ایمان
 • روح الله عطاران طوسی صفحات 23-42
  مقاله حاضر با انگیزه ارائه شمایی از صفات تبلیغی نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از نظرگاه امیرمومنان علی (علیه السلام) نگاشته شده است.  این مهم، با ذکر سخنان امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه با تاکید بر آیات و روایات انجام پذیرفته و در لابه لای مباحث به داستان های تبلیغی با  نثری روان و ساده پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به تعریف اصطلاحات، سپس به اهمیت تبلیغ از نگاه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری حفظه الله و نهج البلاغه می پردازد. پس از آن به ویژگی های تبلیغی پیامبر  از نگاه این کتاب شریف اشاره می کند
  کلیدواژگان: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، امیرالمومنین(علیه السلام)، صفات تبلیغی، تبلیغ
 • محمد تقی مرادی صفحات 43-52
  انسان موجودی دارای عقل و آزادی و سرشار از استعدادهای خدادادی است که قابلیت تغییرات گسترده را دارد. برای رسیدن به این هدف، مهمترین نقش را تعلیم و تربیت ایفا می کند؛ زیرا با تعلیم صحیح است که استعدادهای انسان شکوفا می شود و می توان آن را با فرهنگ انسانی و اسلامی آشنا کرد. اگر تعلیم و تربیت با مبانی دینی و عقلی باشد، آموزش معارف، تقویت ایمان، تعهد به انجام فرائض الهی و اخلاقی اثرگذار خواهد بود، در این صورت است که تعلیم و تربیت صحیح به شخصیت انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی با شیوه اسلامی رنگ می دهد.
  کلیدواژگان: انسان، تعلیم، تربیت، اسلام
 • سرافراز علی* صفحات 53-64
  یکی از مهمترین مسایل خانواده و اجتماع، تربیت فرزند می باشد، وآنچه که برای والدین اهمیت داشته، دارد پرورش و تربیت فرزندانی شایسته برای خود، خانواده و جامعه است. تربیت فرزند صالح و غیر صالح آثاری را در بردارد، که این آثارممکن است باعث رشد ، شکوفای و پیشرفت یک خانواده و یا یک جامعه شود و یا اینکه باعث از بین رفتن و اضمحلال  آن  شود. پس بنابراین موضوع تربیت و روش های فرزند از بحث های ضروری است و باید با روش های تربیت فرزند صالح بررسی شود با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت بشر است بهترین منبع برای بررسی روش های صحیح تربیت فرزند می باشد که دراین تحقیق به بررسی این روش ها در سه مبحث روش های صریح و کنایی و اصلاحی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: تربیت، روش، فرزند، روش کنایی، روش اصلاحی، روش صریح
 • محمدرضا زاهدی* صفحات 65-87
  خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده و انسان به واسطه مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می یابد. به همین خاطر انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است در این دنیا خود را برای سرای جاودانه آماده کند. علت ترسیدن کافران از مرگ، اعتقاد نداشتن به قیامت و انکار آن است و اینکه مرگ را به معنای نابودی می دانند. بنابراین عوامل مختلفی همچون نداشتن شناخت صحیح از مرگ، نداشتن ایمان، ارتکاب گناهان، فراهم نکردن توشه سفر برای آخرت باعث وحشت از مرگ می شود و هر اندازه ایمان و عمل، بیشتر باشد ترس از آن کاهش می یابد. و یاد مرگ هم طبق آموزه های دینی اثرات مهم و غیر قابل انکار بر زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و اخروی می گذارد.
  کلیدواژگان: مرگ، قیامت، یاد مرگ، مرگ و قرآن، آثار مرگ
 • صفحات 89-95
 • صفحات 95-100
 • صفحات 102-107
|
 • Hamid Hoseinnejad Pages 7-8
 • Abdul Qayyum Sadir * Pages 9-21
  If the human body needs care, training and growth, the human soul requires protection and development. Why do we wear clothes? It is not to restrict our body, but to protect it better. On the other hand, the aim of preserving our soul from injuries is to save it from impurity. The protection of spirit and soul is called "Taghwa"(piety). The word "Taghwa" comes from the word "weghayah", that means the protection of the soul from anything that damages it.
  Keywords: Quran, hadith, piety, soul, faith
 • Rohullah Attaran Tusi Pages 23-42
  The present paper is aimed to show some of traits of the Prophet (peace be upon him and his family) as a preacher from the point of view of Imam Ali (PBUH). This important point is made by mentioning the words of Imam Ali (peace be upon him) in Nahj al-Balaghah with emphasizing on the verses and narrations, and between the discussions it is mentioned stories related to preaching in a clear and lucid style. This paper, after defining the terms, emphasizes the importance of preaching from the perspective of Imam Khomeini, Imam Khamenei and the book of Nahj al-Balaghah. Finally, it mentions to the attributes of the prophet as a preacher from the perspective of the mentioned noble book.
  Keywords: the grand prophet (PBUH), Amir al-momenin (as), the traits of preaching, preaching
 • Mohammad Taghi Moradi Pages 43-52
  The human being has wisdom and freedom and is full of divine talents that made him capable of major changes. To achieve this goal, the education and upbringing plays an important role. It means we can discover the human talents and get familiar him with human and Islamic culture by good education. If education is based on religious and rational principles then it will effect on providing the education, strengthening the faith, commitment to the fulfillment of divine and ethical rules. In this case, the excellent education and upbringing will impact on the personality of human beings in individual and social life in Islamic way.
  Keywords: humankind, education, upbringing, Islam
 • Sarfaraz Ali * Pages 53-64
  One of the most important issues in the family and community is bringing up a child, and what matters to parents is training righteous children for themselves, the family and the community. Bringing up a righteous and unrighteous child will have consequences that may result in the growth and development or ruining of the family or community. Therefore, the issue of child upbringing and its methods is an essential topic and considering that the Quran is the book of guidance for mankind, it is the best source for studying the methods of child upbringing that we will discuss in this paper those three methods, namely, explicit, implicit and corrective
  Keywords: upbringing, method, child, implicit method, corrective method, explicit method
 • Mohammad Reza Zahedi * Pages 65-87
  Allah created the human soul eternally and he will transmit it to the hereafter after we die. Therefore, human beings should not ignore the evolution of their soul, and it is necessary to prepare themselves in this world for the eternal life. The reasons that unbelievers fear death are nonbelieving in the resurrection, denying it and see death as destruction. Therefore, various factors, such as the lack of proper knowledge about death, lack of faith, committing sins, and being their records empty of good deeds, make them fearful of death. On the other hand, the more you are faithful and good doer, the less you fear death. According to religious teachings, the remembrance of death has important and undeniable effects on individual, social, worldly life and the hereafter
  Keywords: Remembrance of death, Quran, narration, faith, hereafter
 • Pages 89-95
 • Pages 95-100
 • Pages 102-107