فهرست مطالب

آینده پژوهی دفاعی - پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود نادری*، هادی تاجیک صفحات 7-28
  آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و ابعاد احتمالی آن، موضوعی است که برای پژوهش گران و کارگزاران سیاسی دو کشور و دیگرکشورهای موثر در غرب آسیا بسیار مهم است. ما در این پژوهش آینده این روابط را در افق زمانی 2030 میلادی واکاوی کردیم. در این پژوهش سناریوهای محتمل در روابط دو کشور را با روش آینده پژوهی تلفیقی به دست آوردیم. در پاسخ به این  سوال که سناریوهای محتمل در روابط  ایران و عربستان در افق زمانی سال 2030 میلادی چه خواهد بود؟ به سه سناریوی برتر رسیده ایم :"پایان تردیدها"، "آشوب سازنده"و"ایستاده بامشت"، که روابط احتمالی دو کشور را تصویر می کنند. پیشروی فزاینده محور مقاومت (سناریوی آشوب سازنده) و یا توازن دو جبهه (سناریوی ایستاده با مشت) بالاترین احتمال را در سال 2030 میلادی خواهند داشت. این وضعیت های احتمالی شامل شگفتی سازها در روابط طرفین نخواهد بود. ما هم چنین احتمال تحقق و مطلوبیت هر سناریو و نیز نسبت سناریوها با سیاست جاری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، سناریو نویسی، پیشران ها، تحلیل اثرات متقابل، پیش بینی
 • علیرضا نریمانی*، عصمت مسعودی ندوشن، نیره شاه محمدی صفحات 29-48
  از وظایف دانشگاه های ارتش توانمندسازی کارکنان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور آینده است. توسعه آینده پژوهی در فرماندهان و کارکنان ارتش می تواند از طریق مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود یابد. با آینده پژوهی، از دل تغییرات امروز، واقعیات فردا متولد می شوند. توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان از عوامل انگیزشی در آموزش ضمن خدمت کارکنان می باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان با آموزش ضمن خدمت پرداخته است. نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری، کارکنانی از ارتش که در ارتباط با آموزش کارکنان مسئولیت داشته و مشغول فعالیت می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ترکیبی با ضریب پایایی 77/0 و روش تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در مولفه درک مفهومی، 32/3، توانایی محاسباتی، 53/3، روحیه آینده نگری 44/3 و روش شناسی 49/3 می باشد، همچنین میزان آینده نگری مبتنی بر مدیریت زمان کارکنان 93/3 است که بالاتر از متوسط می باشند. ضریب همبستگی، آموزش ضمن خدمت و درک مفهومی، توانایی محاسباتی، روحیه آینده نگری و روش شناسی معنی دار می باشد. نظر به نقش کارکنان در توان رزمی ارتش و مطابق با نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان با تقویت توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش موجبات بهره روی و اثربخشی و تحقق اهداف آموزشی ارتش را فراهم و در جهت بهبود و ارتقاء آمادگی رزمی، توان رزمی و قدرت دفاعی و بازدارندگی ارتش تلاش نمود.
  کلیدواژگان: توانمندی آینده پژوهی، مدیریت زمان، آموزش ضمن خدمت
 • سعید خردمند*، مهرداد رسولی مقدم صفحات 49-97
  در پژوهش حاضر به شناسایی رویکرد سازمان ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در فرآیند طراحی و ساخت نمونه های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی پرداخته شده است. بدین منظور؛ فرآیند گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق با بهره گیری از اطلاعات و مدارک موجود در منابع با استفاده از راهبرد مطالعات تطبیقی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش آمار توصیفی (درصد فراوانی) و مدل سری زمانی انجام شد. نتایج نشان می دهد که رویکرد کیفی فرآیند طراحی و ساخت نمونه های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با رویکرد کلی این فرآیند در سطح جهان، از انطباق مناسبی برخوردار است و در بیشتر موارد (از لحاظ کمی و کیفی) نسبت به کشورهای گروه دوم جهان، از جایگاه و رشد  بالاتری برخوردار بوده و آنها را پوشش می دهد. همچنین رویکرد اصلی سازمان ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان یک واحد یکپارچه در نظر گرفته شوند، دستیابی به چشم انداز ارتقاء و بروزرسانی قدرت آتش خودرو و استفاده از این چشم انداز در فرآیند طراحی و ساخت نمونه های تانک اصلی میدان نبرد، نفربر زرهی و توپ خودکششی است.
  کلیدواژگان: ادوات و تجهیزات خودرویی، مطالعات تطبیقی، تحلیل روند، علم و فناوری، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدرضا مهرگان*، محمدرضا خراشادی زاده، محمدتقی پرتوی صفحات 99-117
  در قرون آینده تصور دنیای بدون مسافرت های هوایی امری غیرممکن تلقی می گردد. همه روزه شرکت های هواپیمایی میلیون ها مسافر و کالا را بین کشورها و شهرهای مختلف جابجا می نمایند. در این فرایند امنیت پرواز هواپیماها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشورهای مختلف برای تامین امنیت خود نیازمند سامانه های پیشرفته کشف، شناسایی مراقبت هوافضایی آسمان برای همه اهداف پروازی هستند. در بسیاری از کشورها فرایند کشف با استفاده از انواع رادارها صورت می پذیرد و فرایند شناسایی به چندین روش مختلف و عمدتا توسط افراد متخصص در مراکز کنترل فضایی انجام می شود. اشکال عمده روش های فعلی احتمال بروز خطاهای تصمیم گیری انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های انجام شده و روند رو به افزایش ترافیک هوایی لازم است با استفاده از مدل های تصمیم گیری فازی و هوش مصنوعی سامانه های نرم افزاری طراحی نمود که بتواند به عنوان تصمیم یار به نفرات تصمیم گیرنده در این حوزه کمک نماید. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از داده های موجود به عنوان اطلاعات آموزشی، آزمون و اعتبارسنجی و آموزش در محیط الگوریتم فازی رابط کاربری تاکاچی- سوگنو در محیط نرم افزار متلب استفاده شده و الگوی بهینه ای جهت فرایندهای کشف و شناسایی توسط سامانه پیشنهادی ارائه گردیده است. مهمترین نتیجه این تحقیق بهبود تشخیص و اقدام مناسب اهداف پروازی به میزان حدود 20 درصد می باشد. با توجه به اینکه الگوریتم پیشنهادی به دلیل بهره گیری از پایگاه دانش قابلیت یادگیری و پیش بینی روندها را دارا می باشد، در ماموریت های آینده کاربرد وسیع تری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، کشف و شناسایی اهداف پروازی، سامانه فرماندهی و کنترل، نظریه فازی، ANFIS
 • سعید مددی*، آرا تومانیان، امیرناصر اخوان صفحات 119-142
  امروزه فناوری اطلاعات مکانی به یکی از مهمترین ابزارهای پشتیانی تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و کنترل در بسیاری از حوزه های عمرانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی تبدیل شده است. سیر تحول و تکامل بهره گیری از اطلاعات مکانی پس از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)، فن آوری زیرساخت داده های مکانی (SDI) را بوجود آورده است. SDI مجموعه ای پایه ای از فن آوری ها، سیاست گذاری ها و ترتیبات سازمانی می باشد که دسترسی بهینه به داده های مکانی را هماهنگ می سازد. توسعه SDI یکی از معیارهای ارزیابی توسعه کشورها محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف تدوین سناریوهای پیش روی شاخص های راهبردی توسعه SDI دفاعی در آینده میان مدت با استفاده از روش پویایی سیستم شکل گرفته است. بدین منظور با استفاده از مطالعه سوابق و نظر خبرگان، تعداد سه شاخص به عنوان شاخص های راهبردی توسعه SDI دفاعی و موتورهای رشد سیستم تعیین و متغیرهای کلیدی تاثیرگذار در روند رشد هر یک از آنها شناسایی گردید. در ادامه با تدوین فرضیه دینامیکی و ترسیم نمودار حالت- جریان در محیط نرم افزار Vensim،  سناریوهای پیش روی هر یک از موتورهای رشد در ده سال آینده شبیه سازی گردید. مدل های حاصل با  پیش بینی رفتار هر یک از شاخص ها در شرایط مختلف، ما را در برنامه ریزی راهبردی به منظور دستیابی به یک SDI کارا یاری می نماید. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدل ها نشان می دهد که اولویت سیاست گذاری و برنامه ریزی به ترتیب با شاخص امنیت داده ها، مشارکت بخش ها و استانداردسازی داده ها می باشد.
  کلیدواژگان: سناریو، شاخص های راهبردی، زیرساخت داده های مکانی(SDI)، مدل سازی، پویایی سیستم
 • عبدالرحیم پدرام، مهدی احمدیان، یوسف امیرمزلقانی* صفحات 143-164
  رشد سریع و روز افزون فناوری های نظامی، تاثیر چشم گیری بر کوتاه شدن چرخه عمر محصولات دفاعی برای مقابله با آنها داشته‏ است؛ در این میان دارا بودن مزایایی مانند پایداری عملیاتی، خودمختاری، هزینه پایین، طراحی انعطاف پذیر و دور نگه داشتن زندگی انسان‏ها از خطر، به کارگیری پهپادها را به عنوان راه حلی برای بسیاری از چالش های هوایی آینده در پی خواهد داشت. به‏همین علت ارتش های جهان همواره در تلاش هستند تا برای حفظ توانمندی دفاعی خود، تجهیزات و سلاح های خود را به‏روز رسانی کنند. از طرفی یک روند صعودی در راستای خرید و توسعه پهپادها، هم مسلح و هم غیر مسلح برای اکثر نیروهای نظامی درجهان مشاهده می شود. با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال آسان کردن عملیات اجرایی و نیز حل چالش های بلند مدت است، نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن آمیخته است و داده های کمی و کیفی تحقیق همزمان گردآوری شده است. در این پژوهش به فناوری های دفاعی ضدپهپادی با رویکرد آینده‏پژوهی نگریسته است و در انجام این مهم از اولویت‏گذاری‏پابرجا به عنوان یکی از روش‏های فعالیت آینده‏پژوهی استفاده کرده ‏است. با مبنا قرار دادن الگوی اولویت‏گذاری و با به‏کارگیری پانل خبرگان، شناسایی و ارزیابی تهدیدهای حال و آتی برخاسته از پهپادها انجام شده و در یافته های پژوهش 11 نوع محصول ضد‏پهپادی که در برابر تهدیدهای آتی پهپادی موثرتر بوده نیز فهرست شده ‏است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، فناوری‏های پهپاد، اولویت‏گذاری پابرجا
|
 • Masoud Naderi *, Hadi Tajik Pages 7-28
  The future of relations between the Islamic Republic of Iran with Saudi Arabia and its possible dimensions is an issue that is very important for both the analysts and the political agents of both countries and effective other countries in western Asia . in this research we analyzed the future of these relations at the 2030 s time horizon . in this research we have obtained the probable scenarios in relations between the two countries with a combination of futures . in response to this question , what would be possible scenarios in the relations between iran and saudi arabia on the horizon of 2030 ? we have reached the top three scenarios : the end of the doubts , " constructive chaos " and " stand - up " , which depicts possible relations between the two countries . The increasing advance of the resistance axis ( the manufacturer 's chaos scenario ) or two fronts - with - a - hand scenario will be the highest possible in 2030 . These scenarios do not include wild cards in the parties ' relations . we also investigated the possibility of implementation and the desirability of any scenario , as well as the scenarios with the current policy of the islamic republic of iran .
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, scenario, propulsion, Analysis of mutual effects
 • Alireza Narimany *, Esmat Masudy, Nayereh Shah Mohammady Pages 29-48
  The ability of a time management based futures research is one of the motivating factors in the education process of in-service education for organizations such as the Islamic Republic of Iran's military. In this regard, the present study has investigated the relationship between future-time based on time management and in-service training of employees. The type of applied research is descriptive-correlation method and the statistical population of the army personnel who are responsible for the training of employees and are engaged in the activities. Data were collected using a combination of questionnaire with reliability coefficient of 0.77 and data analysis method at descriptive and inferential level using SPSS software. The findings of the research show that the ability of a forward-thinking study based on time management in the component of conceptual understanding, 3.32, computational ability, 3.53, perspective's morale 3.44 and methodology 3.49, Also, futures are based on employee time management of 3.93, which are moderately higher. Coefficient of correlation is a combination of in-service training and conceptual understanding, computational ability, perspectives and methodology. Considering the importance of the personnel's role in the combat armament of the army and in accordance with the results of this research, it is possible to strengthen the use of the future-based ability of time-based education in the process of training in-service personnel of the army to promote the effectiveness and effectiveness of the educational objectives of the army. To improve and improve combat readiness, combat power and defense and deterrence of the army.
  Keywords: Future Studies Empowerment, time management, In-service education
 • Saeid Kheradmand *, Mehrdad Rasoulimoghadam Pages 49-97
  In this present work, the approach of industries and research center of Armed-Force Islamic Republic of Iran and other countries in all over the world at the design and production of a variety of military equipment, related to ground motor vehicles, have been studied. Data collection and analysis were performed with comparative studies and descriptive statistics method (percent frequency), respectively. The results show that the Iran’s qualitative approach in this area compared to its global approach and the developing countries of the world, has a good fit and a higher position, respectively. The main approach of Armed-Force Islamic Republic of Iran is to get the vision of improvement and updating of fire power of vehicle and the usage of this vision in design procedure and production of main battle tanks, armor personal carriers, and self-propelled guns. The main approach of Armed-Force Islamic Republic of Iran is to get the vision of improvement and updating of fire power of vehicle and the usage of this vision in design procedure and production of main battle tanks, armor personal carriers, and self-propelled guns.
  Keywords: Ground motor vehicle equipment, comparative studies, Trend Analysis, science, technology, Islamic Republic of Iran
 • Mehreghan Mohammad Reza *, Mohammad Reza Khorashadizadeh, Mohammad Taghi Partovi Pages 99-117
  In the futures century, it's impossible to imagine a world without air travel. every day airlines bring millions of passengers and goods between different countries and cities. in this process, the safety of flying airplanes has particular importance. different countries require advanced detection systems to identify their aerospace care for all flight targets. In many countries, the discovery process takes place using a variety of radars, and the identification process is carried out in a number of different ways, mainly by individuals specializing in spatial control centers, the main drawback of the current methods is the probability of occurrence of human decision making errors. therefore, it seems that considering the predictions and the increasing trend of air traffic, it is necessary to design fuzzy decision making and artificial intelligence software systems that can be used as decision makers in decision making in this area. accordingly, in this paper, using existing data as training, testing, validation and training information in the environment of the Tacachi-Sugeno interface fuzzy algorithm in MATLAB software environment, an optimal model for detection and identification processes is presented by the proposed system. the most important result of this study is to improve the detection and proper action of the flight targets by approximately 20%. given that the proposed algorithm has the ability to learn and predict trends due to the use of the knowledge base, it will be wider to apply in future missions.
  Keywords: Detection, Identification targets, Command, Control System, fuzzy theory, Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)
 • Saeid Madadi *, Ara Toomanian, Amirnaser Akhavan Pages 119-142
  A spatial data infrastructure (SDI) is the technology, policies, standards and related activities necessary to acquire, distribute, use and preserve spatial data. An SDI is a coordinated series of agreements on technology standards, institutional arrangements, and policies that enable the discovery and use of geospatial information by users and for purposes other than those it was created for. Modeling and simulation can facilitate the development of SDI system in different level. This study aims to model the development of local SDI in defensive organization using the system dynamics technique. In this regard, the spatial data management parameters were identified and then three indicators; data security, spatial data standardization and participation units were determined. The indicators were simulated by Vensim software and model validation tests were done using by three categories of model Validation: Structural, structural-oriented behavior and behavior pattern tests. These models can be analyzing the system behavior in different conditions. The results show that the priority of the indicators for planning and policy-making are data security, participation units and then defensive spatial data standardization. At the end the important scenarios for each index and strategies to improve them were presented in the defensive organization in the medium term future.
  Keywords: Spatial Data Infrastructure (SDI), System Dynamic, Modeling, Spatial data
 • Abdorahim Pedram, Mehdi Ahmadiyan, Yousef Amir Mazlaghani * Pages 143-164
  The rapid growth of military technology has had a dramatic impact on the shortening of the life cycle of defense products to deal with them, in the meantime, having the benefits of operational sustainability, autonomy, low cost, flexible design and keeping people away from danger, will have uavs as a solution to many future air challenges, which is why the world's armed forces are constantly struggling to keep their defense capabilities up to date with their equipment and weapons. On the other hand, there is an upward trend in the purchase and development of uavs, both armed and unarmed for most troops in the world. Given that this research is aimed at facilitating executive operations and also solving long-term challenges, the type of research has been combined in terms of its functional and cross-cutting purpose and the quantity and quality of research data collected simultaneously. In this research, anti-defense techniques with a futuristic approach have been used, and the importance of prioritization has been used as one of the future active methods of the future.Therefore, Based On the robust prioritization method and the use of experts' comments, The research identifies and evaluates current and future threats from uavs and lists 11 anti-drone products that are more effective against drone threats.
  Keywords: Futures studies, UAV Technologies, Robust Prioritizatio