فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - پیاپی 23 (تابستان 1398)

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پیاپی 23 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حمیدرضا بکاییان، مجید روانبخش* صفحات 1-14
  مقدمه
  سکته مغزی یک ضایعه نورولوژیک شایع در انسان به حساب می آید که قادر است بر تمام بخش های بدن از جمله سیستم تنفسی تاثیر منفی گذارد. اختلالات تنفسی ناشی از سکته مغزی می تواند در هر سه بخش تنفس متابولیک، تنفس رفتاری و تنفس احساسی رخ دهد. اختلال در هر یک از این بخش ها موجب مشکلات عدیده ای در بیماران می گردد. اختلال در تنفس متابولیک که اصطلاحا اختلال تنفسی در خواب (SDB) نیز نامیده می شود خطرناک ترین نوع این اختلالات است.اختلال تنفسی در خواب که خود از عوامل خطر سکته مغزی نیز می باشد، می تواند به دلیل آسیب در سیستم عصبی مرکزی یا به دلیل ناکارآمدی سیستم عضلانی رخ دهد. همچنین عارضه های متعدد دیگری نیز می تواند موجب بروز اختلال تنفسی در خواب شوند. متاسفانه مطالعات و شواهد کافی در رابطه با این اختلالات تنفسی و درمان آن ها وجود ندارد. این ضعف در پژوهش های مربوط به توانبخشی و فیزیوتراپی در اختلال تنفسی در خواب نیز دیده می شود. با این حال مطالعات محدود در دسترس نشان می دهد که فیزیوتراپی می تواند الگوی تنفس و اختلالات تنفسی را در بیماران مبتلا به سکته مغزی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، اختلالات تنفسی، سندروم ایست تنفسی در خواب، فیزیوتراپی، درمان های تنفسی
 • سجاد یزدان ستاد، نادر مصوری*، کیوان تدین، ایرج مهرگان صفحات 15-22
  مقدمه
  مشمشه از قدیمی ترین بیماری های واگیر خطرناک و مشترک بین انسان و حیوان است که با ظهور جراحات گرانولوماتوزی قرحه ای در پوست و غشاهای مخاطی مشخص می شود. با توجه به گزارش حتی یک مورد بیماری و لزوم جلوگیری از انتشار آن با شناسایی و معدوم سازی میزبان های آلوده، شناسایی زودهنگام بیماری با روش های حائز حساسیت و ویژگی قابل قبول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به منظور طراحی و بهینه سازی سیستم الایزای نقطه ای (Dot-blot ELISA) با آنتی ژن های اختصاصی جهت تشخیص ساده و سریع مشمشه در نمونه های سرمی اسب سانان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  سویه های بورخولدریا مالئی در محیط مایع نوترینت همراه با گلیسیرول 4 درصد کشت داده شدند. آنتی ژن های کل سلول باکتری با استفاده از روش سونیکاسیون و ترسیب با تری کلرو استیک اسید (TCA) استخراج شد. غلظت بهینه آنتی ژن-آنتی بادی با روش تیتراسیون چکر بورد معین شد. آنتی ژن باکتری روی کاغذ نیتروسلولز مفروش و بعد از متوقف سازی با شیرخشک، سرم حیوان مشکوک و سپس آنتی بادی کونژوگه شده با HRP اضافه گردید و با استفاده از سوبسترای TMB، سیگنال ها رهگیری شد.
  یافته ها
  تعداد 4 نمونه از 90 نمونه سرم با استفاده از آزمون الایزای نقطه ای، مثبت گزارش شد. ویژگی و حساسیت آزمون، به ترتیب 96/62 و 100 درصد برآورد گردید. کشت و جداسازی بورخولدریا مالئی از نمونه های بالینی حیوان، اعتبار تست را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد روش الایزای نقطه ای حائز حساسیت، ویژگی و دقت بالا در تشخیص مشمشه بوده و به دلیل سرعت، سهولت تفسیر بدون نیاز به ابزار خاص، مقرون به صرفه بودن و قابلیت کاربردی صحرایی آن، روش کاربردی و کارآمد می باشد.
  کلیدواژگان: بورخولدریا مالئی، مشمشه، الایزای نقطه ای، آنتی بادی
 • علی جلودار، محمود صافی، عبدالله رفیعی*، ملوک بیرم وند، محمود راهدار صفحات 23-33
  مقدمه
  اکینوکوکوزیس بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوانات است که بر اثر ابتلاء به مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد گردیده و دارای انتشار جهانی می باشد. یکی از مشکلات مهم بیماران پس از جراحی احتمال عود بیماری است. به همین دلیل لازم است به منظور ارزیابی موفقیت یا شکست در درمان، بیمار به مدت طولانی مورد ارزیابی و پیگیری قرار داده شود.
  مواد و روش ها
  برای تهیه آنتی ژن این انگل پروتواسکولکس های، کیست های تازه از کشتارگاه جمع آوری و پروتواسکولکس ها از این کیست ها استخراج شد. از مجموع 180 سرم، 41 سرم مربوط به بعد از جراحی، 69 نمونه سرم بیماران قبل از جراحی، 50 نمونه شاهد سالم و 20 نمونه سرمی هترولوگ جمع آوری شد. در انتها آنتی ژن تهیه شده با روش های SDS-PAGE و وسترن بلات مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان حساسیت آنتی ژن 38 کیلو دالتون در بیماران مبتلا به انواع کیست ها قبل و بعد از جراحی به ترتیب 67 و 83 درصد تعیین گردید. اختصاصیت آنتی ژن 38 کیلو دالتون در تشخیص بیماران هیداتیکی 100 درصد تشخیص داده شد و مشاهده گردید که تمامی بیماران مبتلا به کیست کبدی با یکی از آنتی ژن های پروتواسکولکس واکنش نشان داده اند در حالی که در بیماران مبتلا به کیست ریوی این رقم 66/6 درصد تشخیص داده شد. 
  نتیجه گیری
  آنتی بادی های اختصاصی IgG1 ,IgG و IgG4 مهمترین آنتی بادی ها در تشخیص سرولوژیک اکینوکوکوزیس در مرحله فعال بیماری هستند و آنتی بادی های زیر کلاس IgG و بویژه IgG4 جهت پیگیری بیماران پس از عمل جراحی مناسب تر تشخیص داده شدند.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوزیس، اکینوکوکوس گرانولوزوس، آنتی ژن، تشخیص
 • علی جعفری، منصور قادرپوری* صفحات 34-47
  مقدمه
  کاربرد وسیع و روز افزون مواد رنگی بویژه رنگ های سنتتیک و لزوم حذف این مواد از محلول های آبی یکی از چالش ها و نگرانی های زیست محیطی و بهداشتی جوامع صنعتی امروزی محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی برای حذف رنگ متیلن بلو به عنوان یکی از رنگ های پرکاربرد و مشکل ساز از محلول‎های آبی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و در یک راکتور انعقاد الکتریکی با جریان پیوسته انجام گرفت. به منظور آنالیز بهتر از روش سطح-پاسخ با استفاده از مدل باکس-بنکن استفاده گردید. همچنین، جهت درک بهتر فرایند، تاثیر متغیرهای عملیاتی و اثر متقابل آنها بر عملکرد فرآیند، نیز بررسی شد. برای این منظور، سه پارامتر مستقل (هر یک در سه سطح) شامل دانسیته جریان (5، 7/5 و 10 میلی‎آمپر بر سانتی‎متر مربع)، غلظت رنگ (50، 100 و 150 میلی‎گرم ‎در لیتر) و  زمان عملیاتی (20، 60 و 100 دقیقه) استفاده شد.یافته هانتایج آنالیز واریانس نشان داد حذف رنگ تحت تاثیر تمام متغیرهای مستقل و اثرات متقابل آنها قرار دارد. در شرایط بهینه و در محدوده مقدار متغیرهای انتخاب شده، دانسیته جریان (7/39 میلی‎آمپر بر سانتی‎متر مربع)، رنگ (53/21 میلی‎گرم ‎در لیتر) و زمان واکنش (86/47 دقیقه)، 99/16 درصد رنگ متیلن بلو حذف گردید.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که در شرایط عملیاتی بهینه، فرآیند انعقاد الکتریکی می تواند به طور موثری رنگ متیلن بلو را از محلول های آبی حذف نماید. این روش به دلیل سادگی کاربرد و هزینه قابل تحمل آن می تواند در مقیاس واقعی مطالعه و مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رنگ، متیلن بلو، انعقاد الکتریکی، روش سطح-پاسخ
 • حسین علیدادی، علی اکبر دهقان، سیما ضماند، علی اکبر محمدی، وحید تقوی منش*، نوشین اکبری شارک صفحات 48-57
  مقدمه
  محصولات دریایی نقش قابل توجهی در تامین غذای مردم جهان دارند اما رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن باعث ورود آلاینده هایی نظیر فلزات سنگین به آبزیان می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان فلزات سنگین در کنسروهای تن ماهی موجود در بازار نیشابور می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی فوق در سال 1396 بر روی 30 نمونه کنسرو تن ماهی که به صورت تصادفی از سوپرمارکت های سطح شهرستان نیشابور تهیه گردید، انجام شد. هضم شیمیایی نمونه ها به روش هضم مرطوب و میزان غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه ICP-OES قرائت شد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی(آنووا و کراسکال والیس) با بهره گیری از نرم افزار SPSS v.18 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل و قلع در نمونه های تن ماهی به ترتیب 0/6±0/125، 0/118±0/324، 0/11±0/07، 0/127±0/498، 0/624±1/038 میکروگرم بر گرم می باشد. تفاوت معنی داری بین میانگین نیکل و سرب در 4 نوع تن ماهی وجود داشت. اما تفاوت معنی داری بین میانگین کادمیوم، جیوه و قلع در 4 نوع تن ماهی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت فلزات قلع، جیوه و کادمیوم از حد مجاز اعلام شده توسط  FAO,WHO کمتر بود ولی مقادیر سرب و نیکل در برخی نمونه ها بالاتر از حد مجاز گزارش شد. بنابراین با توجه به خطرات احتمالی این فلزات سنگین و تاثیر بر سلامتی انسان، پایش مکرر این فلزات در مواد غذایی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: تن ماهی، فلزات سنگین، نیشابور
 • آسیه سادات رئیس الساداتی، وحید پوراسماعیل*، علی نعمتی صفحات 58-72
  مقدمه
    سنتز نانوذرات فلزی به روش سبز یکی از روش های کارامد دارای حداقل عوارض جانبی در درمان سرطان به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت سلولی نانوذرات اکسید روی سنتز شده با عصاره خرنوب بر سلول های سرطان پستان و بررسی اثر ضد رگ زایی این نانوذرات در مدل پرده کوریوالانتوئیک جوجه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش سلول های سرطانی MDA-MB231 به مدت 24 ، 48 و 72 ساعت تحت تیمار با غلظت های مختلف (31/2 -250 میکرو گرم بر میلی لیتر) از نانوذرات قرار گرفته و درصد زیستایی سلول ها با استفاده از تست MTT بررسی شد. همچنین با انجام تست CAM روی تخم مرغ های نطفه دار اثر ضد رگ زایی این نانوذرات با اندازه گیری تعداد رگ، طول عروق، طول و وزن جنین بررسی شد.یافته هانانوذرات اکسیدروی سنتز شده به روش سبز به صورت وابسته به دوز و زمان باعث القای سمیت سلولی بر روی رده سلول های سرطان پستان می شود (0/001>P). میزان IC50 در این سلول ها 62/5 میکرو گرم بر میلی لیتر بدست آمد. بررسی میزان رگ زایی در مدل پرده کوریوالانتوئیک نشان داد که نانوذرات اکسیدروی، با توجه به دوز، به صورت معنی داری منجر به کاهش تعداد عروق (0/001≤P) ;(0/01≤ P) و طول عروق (0/05≤P) ;(0/001≤P) و قد جنین (0/05≤P) و وزن جنین ((0/05≤P در دوز بالا) می گردد.
  نتیجه گیری
  نانوذرات اکسیدروی سنتز شده با عصاره خرنوب با القای اثر کشندگی و اثرات ضد رگ زایی بر سلول های سرطان پستان می تواند به عنوان گزینه مناسبی در درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، سمیت سلولی، اثر ضد رگ زایی، سلول های سرطان پستان انسانی، گیاه خرنوب
 • پریا وقری، منصور آل طه* صفحات 73-87
  مقدمه
  بیوفیلم ها ممکن است بر روی سطوح زنده یا غیر زنده تشکیل شوند و در محیط طبیعی، صنعتی و بیمارستان شایع باشند. سودوموناس آئروژینوزا عامل پاتوژنیک بوده و پتانسیل بالایی برای تشکیل بیوفیلم دارد. تحقیق در مورد داروهای گیاهی برای مقابله با بیوفیلم از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق تعیین اثر عصاره نعناع بر روی باکتری و بیوفیلم جدایه های سودوموناس آئروژینوزا و تعیین فراوانی ژن pelF و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم می باشد.
  مواد و روش ها
  208 سویه بالینی جمع آوری شد. بعد از عصاره گیری تاثیر آن بر روی رشد سودوموناس آئروژینوزا بررسی گردید و مقدار MIC و MBC عصاره نعناع تعیین شد. زمان مناسب و شدت تشکیل بیوفیلم به صورت ضعیف، متوسط و قوی سنجیده شد و کمترین غلظت مهار بیوفیلم توسط عصاره نعناع (BIC) تعیین گردید. سپس حضور ژن pelF توسط PCR بررسی شد.
  یافته ها
  عصاره نعناع باعث تشکیل هاله عدم رشد بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا گردید و غلظت MIC و MBC عصاره نعناع به ترتیب 50  و 100 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. زمان مناسب تشکیل بیوفیلم 48 ساعت تعیین گردید و کمترین غلظت مهار بیوفیلم توسط عصاره نعناع 50 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. صد درصد نمونه های جدا شده دارای ژن PelF بودند و این ژن رابطه معنی داری با تشکیل بیوفیلم نشان داد (0/0001 =P).
  نتیجه گیری
  احتمالا می توان از عصاره نعناع در ترکیبات مختلف برای مهار باکتری سودوموناس آئروژینوزا و مهار تشکیل بیوفیلم آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، بیوفیلم، عصاره نعناع، ژن Pel، PCR
 • محمد پرستش*، عباس صارمی، عباس صالحی کیا صفحات 88-100
  مقدمه

  پروتئین– D سورفکتانت (SPD) یک فاکتور جدید مرتبط با عدم تحمل گلوکز، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 پیشنهاد شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 10هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی SPD موش‎های صحرایی دیابتی بود.
  مواد و روش ­ها
  در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی از نژاد ویستار با میانگین وزن 56±200 گرم بهطور تصادفی در چهار گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، سالم تمرین مقاومتی و دیابتی تمرین مقاومتی قرار گرفتند. جهت القای دیابت، از محلول نیکوتین آمید به همراه محلول استرپتوزوتوسین استفاده گردید. گروه‏ های تمرینی به مدت 10 هفته، برنامه تمرین مقاومتی را اجرا کردند. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukeyدر سطح معنی ­داری 0/05≤ P بررسی شدند.   
  یافته­ ها
  تمرین مقاومتی موجب کاهش معنی‎دار قند خون ناشتا گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (0/043=P). سطوح SPD در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم کاهش معنی­داری (0/042=P) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) افزایش معنی­داری (0/024=‎P)  یافت. 10 هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی­ دار درSPD  در گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (0/043=‎P). همچنین تمرین موجب کاهش معنی ­دار شاخص مقاومت به انسولین (0/034=‎P) و انسولین در گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (0/048=‎P)
  نتیجه­ گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می­ رسد تایید کننده نقش پروتئین–D سورفکتانت مرتبط با تمرین مقاومتی در بهبود شاخص مقاومت به انسولین در موش‎های صحرایی دیابتی نوع 2 می‏ باشد.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید، SPD، انسولین، تمرین مقاومتی
 • فاطمه حسینی، علی اکبر راسخی*، می نور لمیعیان، زهرا طبی ممتاز صفحات 101-109
  مقدمه
  اهمیت تغذیه نوزاد و نقش حیاتی تغذیه با شیر مادر در بقاء، رشد و تکامل کودک به خوبی شناخته شده است. تغذیه با شیر مادر کمک می کند نوزاد در برابر برخی از علل اصلی مرگ و میر دوران کودکی محافظت گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با طول مدت شیردهی در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تحلیلی بود. جامعه مورد پژوهش شامل زنان نخست زا واقع در سنین باروری (20-41)، کودک 2-5 سال داشتند که به مراکز بهداشتی درمانی تهران سال 94-95 مراجعه کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت جمعیت شهری و مصاحبه با مادران جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با روش رگرسیون پواسونی در نرم افزار R صورت گرفت (0/05<P).یافته هادر پژوهش حاضر حداقل و حداکثر طول مدت شیردهی 1 و 24 ماه، میانه طول مدت شیردهی 20 ماه بدست آمد. همچنین، تغذیه انحصاری 50/5 درصد گزارش شد. نمره سواد سلامت (0/001P<)، روش زایمان (0/03P=)، اولین زمان شیردهی در سطح یک ساعت بعد تولد نوزاد (0/04P=) و بیشتر از یک ساعت بعد تولد نوزاد (0/001P<) رابطه معنی داری با طول مدت شیردهی داشتند.
  نتیجه گیری
  نمره سواد سلامت، روش زایمان، اولین زمان شیردهی با طول مدت شیردهی ارتباط معنی دار آماری داشتند. بنابراین، با برنامه ریزی های بهداشتی می توان در جهت ارتقاء سواد سلامت مادران و آگاهی از روش زایمان طبیعی و شیردهی توسط افراد متخصص حرفه مامایی گام برداشت تا ضامن سلامتی نوزادان در جامعه گردد.
  کلیدواژگان: رگرسیون پواسون، سواد سلامت، طول مدت شیردهی، نخست زا
 • راضیه یوسفی، آزاده ساکی*، حبیباللهاسماعیلی، مجید غیورمبرهن، مریم طایفی صفحات 110-119
  مقدمه
  فشارخون یکی از عوامل اصلی بیماری های قلبی- عروقی در جهان است. بنابراین شناسایی عوامل خطر این بیماری جهت اخذ سیاست های پیشگیرانه اهمیت می یابد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر ایجاد پرفشاری خون انجام شد.مواد و روش هادر این مطالعه مقطعی اطلاعات مربوط به 9761 نفر شرکت کننده 35-65 ساله از فاز مقطعی مطالعه مشهد در نظرگرفته شدند. متغیر های سن، جنس، شاخص توده بدنی، چربی خون با چگالی بالا، تری گلیسرید، سیگاری بودن و سابقه خانوادگی فشارخون در مطالعه بکارگرفته شدند. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.22 انجام گرفت.
  یافته ها
  شرکت کنندگان شامل حدود 40 درصد مرد و 60 درصد زن بودند. در تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره، متغیرهای سن (0/0001=P ،1/08=OR)، جنسیت (0/0001=P ،1/146=OR)، سیگاری بودن (0/0001=P ،1/536=OR)، چاقی (0/0001=P ،1/933=OR)، تری گلیسرید (0/0001=P ،1/004=OR) و سابقه خانوادگی فشارخون (0/0001=P ،1/296=OR)، معنی دار شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تکنیک رگرسیون لجستیک بکار برده شده در این مطالعه، سیگاری بودن، چاقی، بالا بودن مقدار تری گلیسرید خون و سابقه خانوادگی پرفشاری خون، عوامل مرتبط با فشارخون می باشند. بنابراین تغییر در سبک زندگی نقش مهمی را در پیشگیری از ابتلا به بیماری فشارخون و در نتیجه بیماری های قلبی- عروقی دارد.
  کلیدواژگان: بیماری فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، تحلیل رگرسیون، مدل لجستیک
 • مهدی رستمی زاده، علیرضا علمیه*، رامین شعبانی صفحات 120-131
  مقدمه
  فعالیت بدنی مهمترین عامل مصرف انرژی در انسان است. انرژی دریافتی می تواند بیان ژنی آدیپونکتین را به طور مثبت یا منفی تنظیم کند. از این رو، ممکن است تغییر در مصرف انرژی از طریق تمرین ورزشی نیز بر میزان آدیپونکتین تاثیرگذار باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطح آدیپونکتین، مقاومت و حساسیت انسولینی و هموگلوبین گلیکوزیله در مردان دارای اضافه وزن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 22 مرد دارای اضافه وزن (0/96±28/76= شاخص توده بدنی و 2/23±31/31= سن) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی (11نفر) و گروه شاهد (11نفر) قرار گرفتند. تمرین مقاومتی با شدت 55-75 درصد یک تکرار بیشینه، 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام شد. نمونه خونی آزمودنی ها برای اندازه گیری سطوح آدیپونکتین، انسولین و گلوکز خون  به صورت ناشتا، 24 ساعت قبل از شروع و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اخذ شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک راهه تحلیل شدند.
  یافته ها
  تمرین مقاومتی باعث کاهش معنی دار وزن (0/05>P)، شاخص توده بدن (0/05>P)، انسولین (=0/001P=)، مقاومت انسولین (0/004P=) و افزایش آدیپونکتین (0/001>P) و حساسیت انسولینی (0/025P=) شد. اما تغییرات سطح گلوکز خون (0/201P=) و هموگلوبین گلوکوزیله (0/686P=) از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مطلوب تمرین مقاومتی بر سطح آدیپونکتین و ترکیب بدن به نظر می رسد، مشارکت در این نوع تمرینات می تواند باعث بهبود حساسیت انسولینی و کاهش اضافه وزن شده و فاکتور مهمی در کنترل و جلوگیری از ایجاد بیماری های مرتبط با افزایش وزن باشد
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، تمرین مقاومتی، مقاومت انسولینی، اضافه وزن
|
 • Hamid Reza Bokaeian, Majid Ravanbakhsh* Pages 1-14
  Introduction
  Stroke is a common neurological disease that can have a negative effect on all parts of the body. The respiratory system is one of the parts of the body that may be damaged by stroke. The respiratory disorders caused by stroke can occur in all three sections of the breath; including metabolic respiration, behavioral respiration and emotional respiration. Disorder in each of these sections cause many problems in patients. The metabolic respiration disorder called sleep disordered breathing (SDB) is the most dangerous of these diseases. SDB, which is a risk factor for stroke, may occur due to damage to the central nervous system or inefficiency of the muscular system. Also several other diseases may cause SDB. Unfortunately there is insufficient study about these respiratory disorders and treatment of them. The lack of evidence can be seen in rehabilitation and physical treatment of SDB. However, available limited studies show that physical therapy can improve breathing pattern and respiratory disorders in patient with stroke.
  Keywords: stroke, respiratory disorders, sleeps disordered breathing, physical therapy, respiratory rehabilitation
 • Sajjad Yazdansetad, Nader Mosavari*, Keyvan Tadayon, Iraj Mehregan Pages 15-22
  Introduction
  Glanders is one of the oldest contagious and dangerous zoonotic diseases manifesting ulcerative granulomatous lesions on the skin and mucous membranes. Early methods possessing desirable sensitivity and specificity is important to diagnose the disease considering the just only one case report and preventing disease by identification and eradication. The present study was aimed to design and optimize Dot-blot ELISA system using specific antigens for simple and rapid detection of glanders using equine sera samples.
  Materials & Methods
  Burkholderia mallei strains were cultured in nutrient broth supplemented with glycerol 4%. Whole cell antigens of bacterial strains were precipitated by trichloroacetic acid (TCA) followed by sonication method. The optimum concentrations of antigen-antibody were determined by checkerboard titration. The nitrocellulose membrane was coated by antigen, then stopped by skimmed milk as a blocker. The suspicious equine serum was added to the membrane following HRP-conjugated antibody, the signals were detected by TMB as a substrate.
  Results
  4 out of 90 sera samples were positive by Dot-blot ELISA. The specificity and sensitivity of the test were evaluated 96.62% and 100%, respectively. B. mallei culture and isolation from clinical specimens of the horses validated the test.
  Conclusion
  Our study showed that the Dot-blot ELISA is specific and sensitive in glanders diagnosis and it seems to be practical and efficient test due to the rapid, easy interpretation without any special tools, cost-effective and also field-friendly.
  Keywords: Burkholderia mallei, glanders, Dot-blot ELISA, antibody
 • Ali Jelowdar, Mahmood Safi, Abdollah Rafiei*, Molouk Beiromvand, Mahmood Rahdar Pages 23-33
  Introduction
  Cystic echinococcosis (CE) is a zoonotic infection caused Echinococcus granulosus with worldwide distribution. As one of the problems that can be encountered after treating CE patients is the risk of postsurgical relapses or treatment failure, a long-term clinical and serological follow-up is required to evaluate the success and failure of therapy.
  Materials and Methods
  We used extract protoscolex antigen from fresh sheep hydatid cyst collect from slaughtered in Ahvaz. Overall we tested 180 serum samples comprising: 41 sera from post surgically confirmed CE from 6 month to 20 years after surgery, 69 sera from patients with symptomatic CE and 50 sera from non CE patients and 20 heterologous sera were evaluated with SDS-PAGE gel electrophoresis and western blotting.
  Results
  The sensitive of the 38 KDa PSC Antigen was 67 % pre and 83 % after surgery and 100% specify. All hepatic CE and 66.6 % of pulmonary CE sera was reacted with PSC Antigen.
  Conclusion
  The results indicate that the hydatid specific antibodies of IgG, IgG1 and IgG4 are the most important antibodies for the serological diagnosis of CE during the active stage of the disease and Ig G, particularly sub-class Ig G4 was more suitable for postoperative follow up.
  Keywords: echinococcosis, Echinococcus granulosus, antigens, diagnosis
 • Ali Jafari, Mansour Ghaderpoori* Pages 34-47
  Introduction
  The application and increasingly produce of colorants, particularly, synthetic dyes, are one of the main environmental and health concerns especially in industrialized countries. If this type of dyes is discharged into the environment without any control, many problems will arise. Therefore, it is necessary to remove the dyes from aqueous solutions using appropriate methods. The purpose of this study was to investigate the use of the electrocoagulation process to remove methylene blue as one of the most widely used and problematic dyes from aqueous solution.
  Methods & Materials
  This study was conducted using a lab scale electrocoagulation reactor operating at a continuous flow. To better analyze and set the minimum reasonable number of experimental runs, the study was carried out using response surface methodology using the Box-Behnken model. For better understanding, the process, the effect of operating variables and their interactions on the process performance was also analyzed using the model. For this purpose, three independent parameters (at three levels) including current density (5, 7.5 and 10 mA/cm 2), dye concentration (50, 100 and 150 mg/L) and operating time (20, 60 and 100 min) were used.
  Results
  ANOVA test results showed that dye removal was affected by all independent variables and their interactions (P<0.05). In optimal conditions, in the range of the levels of the selected variables, the current density of 39.7 mA/cm2, dye concentration of 21.23 mg/l and reaction time of 86.47 min the removal of methylene blue obtained 99.16%.ConclusionThis study showed that in the optimal operating conditions, the process can effectively remove the methylene blue dye. This method can be examined and considered for a real scale condition because of its simple application and affordable.
  Keywords: dye, electrocoagulation, methylene blue, response surface methodology
 • Hossein Alidadi, Aliakbar Dehghan, Sima Zamand, Aliakbar Mohammadi, Vahid Taghavimanesh*, Nooshin Akbari Sharak Pages 48-57
  Introduction
  Marine products play a significant role in providing food for the people of the world, but rapid population growth and industrialization have led to the introduction of pollutants such as heavy metals into aquatic animals, one of the main pollutants of these important food sources.
  Materials & Methods
  This study was conducted in 2017 on 30 canned tuna fish that were purchased randomly from supermarkets in Neyshabur city. The chemical digestion of the mples was measured by wet digestion and the concentration of heavy as metals using the ICP-OES device. Finally, using SPSS v.16, analytical tests ANOVA and KrusKal Wallis, the presence or absence of significant differences was detected at 95% level (P = 0.05) in tuna fish samples.
  Results
  The average concentration of mercury, lead, cadmium, nickel, and Tin in canned tuna samples were 0.125±0.6, 0.324±0.118, 0.07±0.11, 0.498±0.127, 1.038±0.624 respectively. There is a significant difference between the mean nickel and lead in 4 types of tuna fish, but there is no significant difference between the mean of cadmium, mercury, and tin in 4 types of tuna fish.
  Conclusion
  The average concentration of Tin metal, Mercury and Cadmium is lower than the limit stated by the FAO, WHO, but the Lead and Nickel concentrations in some samples were higher than the standard limit. Therefore, considering the potential hazards of these heavy metals and the impact on human health, it is necessary to monitor these metals in foods.
  Keywords: Heavy metals, Canned tuna fish, Neyshabur markets
 • Asieh Sadat Raeisalsadati, Vahid Pouresmaeil*, Ali Neamati Pages 58-72
  Introduction
  Green biosynthesis of the metallic nanoparticles is considered as one of the effective method for cancer treatment with minimum side effects. The objective of this study was the evaluation of cytotoxicity of zinc oxide (ZnO) nanoparticles synthesized with Ceratonia siliqua extract on the breast cancer cells and assessment of anti-angiogenesis properties of these nanoparticles in the chorioallantoic model (CAM).
  Methods & Materials
  In this investigation, the MDA-MB231 cancer cells line was treated for 24, 48 and 72 hours at different concentrations of ZnO nanoparticles (31.2 to 250 µg/ml) synthesized with Ceratonia siliqua extract and the percentage of cell viability was evaluated using an MTT assay. In addition, to determine the anti-angiogenesis effect, Ross Fertilized Chicken eggs were used in the CAM assay. After 12 days, the vessel number, vessels length, embryo length, and weight were measured.ResultsThe findings showed that the green synthesized ZnO nanoparticle induces a cytotoxicity effect on breast cancer cell line (P≤ 0.001) depended in dose and time. The IC50 values were found about 62.5 μg/ml.Evaluation of angiogenesis in the CAM model showed that ZnO nanoparticles in the dose ratio used, significantly reduced the number of vessels (P≤0.01); (P≤0.001) and the length of the vessels (P≤0.001); (P≤0.05) and embryo size (P≤0.05) and embryo weight ((P≤0.05) only in the high-dose).
  Conclusion
  ZnO nanoparticles synthesized with Ceratonia siliqua extract having a cytotoxic effect on breast cancer cells and anti-angiogenic effect can be an appropriate candidate in cancer treatment.
  Keywords: zinc oxide nanoparticles, cytotoxicity, angiogenesis, MDA-MB231, Ceratonia silique
 • Paria Vaghri, Mansoor Aletaha* Pages 73-87
  Introduction
  Green biosynthesis of the metallic nanoparticles is considered as one of the effective method for cancer treatment with minimum side effects. The objective of this study was the evaluation of cytotoxicity of zinc oxide (ZnO) nanoparticles synthesized with Ceratonia siliqua extract on the breast cancer cells and assessment of anti-angiogenesis properties of these nanoparticles in the chorioallantoic model (CAM).
  Methods & MaterialsIn
  this investigation, the MDA-MB231 cancer cells line was treated for 24, 48 and 72 hours at different concentrations of ZnO nanoparticles (31.2 to 250 µg/ml) synthesized with Ceratonia siliqua extract and the percentage of cell viability was evaluated using an MTT assay. In addition, to determine the anti-angiogenesis effect, Ross Fertilized Chicken eggs were used in the CAM assay. After 12 days, the vessel number, vessels length, embryo length, and weight were measured.ResultsThe findings showed that the green synthesized ZnO nanoparticle induces a cytotoxicity effect on breast cancer cell line (P≤ 0.001) depended in dose and time. The IC50 values were found about 62.5 μg/ml.Evaluation of angiogenesis in the CAM model showed that ZnO nanoparticles in the dose ratio used, significantly reduced the number of vessels (P≤0.01); (P≤0.001) and the length of the vessels (P≤0.001); (P≤0.05) and embryo size (P≤0.05) and embryo weight ((P≤0.05) only in the high-dose).
  Conclusion
  ZnO nanoparticles synthesized with Ceratonia siliqua extract having a cytotoxic effect on breast cancer cells and anti-angiogenic effect can be an appropriate candidate in cancer treatment.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Biofilm, Peppermint extract, Pel gene, PCR
 • Mohamm Parastesh*, Abbas Saremi, Abbas Salehikia Pages 88-100
  Introduction
  Protein-D Surfactant (SPD) is a new factor associated with glucose intolerance, insulin resistance, and type 2 diabetes. The aim of the present study was to investigate the effects of resistance training on surfactant protein-D in streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study، 48 adult male Wistar rats in the weight range of 200±48gr, randomly assigned into four groups: healthy control, diabetic control, diabetic resistance training, and healthy resistance training. For induction of diabetes, intraperitoneal injection of nicotinamide solution and STZ solution was used. The training groups performed a resistance training program for 10 weeks. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tuky  Post-hoc test at 0.05%.
  Results
  Resistance training caused a significant decrease in blood glucose in the resistance diabetic training group compared to the diabetic control group (P=0.024). Serum Protein-D Surfactant (SPD) serum levels in the diabetic control group significantly decreased (P=0.042) and the insulin resistance index (P=0.024) was significantly lower than healthy controls. 8 weeks of endurance training significantly increased in SPD in endurance diabetic training group compared to diabetic control group (P=0.043). Also, exercise significantly decreased insulin resistance index (P=0.034) and insulin in endurance diabetic training group compared to diabetic control group (P=0.046).
  Conclusion
  The results of this study seem to confirm the role of Protein-D Surfactant associated with resistance training in improving insulin resistance index in type 2 diabetic rats.
  Keywords: Rat, Streptozotocin–nicotinamide, SPD, Insulin, Resistance training
 • Fatemeh Hosseini, Aliakbar Rasekhi*, Minoor Lamyian, Zahra Tebbi Momtaz Pages 101-109
  Introduction
  The importance of the infant’s proper nutrition and the vital role of breastfeeding in the survival, growth, and development of the child are well known. Breastfeeding helps protect infants against some of the main causes of childhood mortality. This study aims to investigate the factors affecting breastfeeding duration in primiparous women referring to Tehran health centers.
  Materials &Methods
  In this analytical study, the population consisted of primiparous women of reproductive age (20-41 years) who referred to Tehran health centers in 2015-2016 having a child aged 2-5 years. Data were collected using the Health Literacy for Iranian Adults and interviews with mothers. Data analysis was performed using Poisson regression method in R software.
  Results
  In the present study, the minimum breastfeeding duration and maximum were one and 24 months and the median duration of breastfeeding was 20 months. Also, exclusive breastfeeding was reported at 50.5%. The variables of health literacy score (P<0.001), a method of delivery (P=0.03), The first lactation time at the level first time breastfeeding one hour after birth and at the first-time breastfeeding more than one hour after birth (P<0.001) had a significant relationship with breastfeeding duration.ConclusionThe health literacy score, method of delivery, the first-time breastfeeding had a significant relationship with breastfeeding duration. Therefore, health care planners have taken steps to improve maternal health literacy, as well as knowledge of the natural delivery and breastfeeding method in order to guaranty the infants’ health in the community.
  Keywords: Breastfeeding duration, health literacy, Poisson regression, Primiparous women
 • Razieh Yousefi, Azadeh Saki*, Habibollah Esmaily, Majid Ghayour Mobarhan, Maryam Tayefi Pages 110-119
  Introduction
  Hypertension is a common cause of cardiovascular disease in the world. Therefore identification of risk factors for hypertension is essential to carry out preventive masseurs. So this study was done with the aim of using logistic regression model to determine and assess the risk factors of hypertension, in Mashhad.
  Materials & Methods
  This Cross sectional study was carried out using the records of individuals between 35-65 years old from cross sectional phase of MASHHAD study. Age, gender, BMI, Smoking status, Family history of hypertension, Triglycerides (TG), HDL entered the model.
  Results
  The participants were 40% men and 60% female. The multivariate logistic regression model showed age (OR=1.080, P =0.0001), Gender (OR=1.146 , P =0.0001), Smoking(OR=1.536, P=0.0001), Fat (OR=1.933, P=0.0001), TG(OR=1.004, P=0.0001), Family history(OR=1.296, P=0.0001) to be significantly associated with increase in severity of hypertension in 0.01 significance level.
  Conclusion
  According to the logistic regression method used in this study, smoking, obesity, high triglycerides and family history of hypertension, are factors associated with hypertension. Therefore, change in lifestyle plays an important role in preventing hypertension and thus cardiovascular disease.
  Keywords: Hypertension, Cardiovascular Diseases, Regression Analysis, Logistic Models
 • Mehdi Rostamizadeh, Alireza Elmieh*, Ramin Shabani Pages 120-131
  Introduction
  Physical activity is the most important factors of energy consumption in humans. Since energy absorption can regulated the adiponectin expression positively or negatively. Also, altering energy consumption with exercise may affect the adiponectin levels. Therefore, the present study aimed to the effect of 8 weeks resistance training on adiponectin, insulin hemostasis and HbA1c levels in overweight men.
  Materials & Methods
  In this semi-experimental study, total of 22 overweight young healthy men (BMI 28.76±0.96 and age 31.31±2.23) were randomly assigned to control (n=11) and resistance exercise (n=11) groups. Subjects in the resistance exercise groups participated on 8-week exercise training programme with 55-75% of 1RM for three sessions per week. Anthropometric indices (weight, body fat percentage, BMI) were analyzed. Insulin, glucose, adiponectin, HbA1c and HOMA-IR were assessed from fasting blood samples before and after the 8-week exercise programme. Data were analyzed by t-test.
  Results
  Resistance training led to decrease in Anthropometric indices (P<0.05), insulin levels (P=0.001) and HOMA-IR (P=0.004) and increase adiponectin (P<0.001) and QUICKI (P=0.025). But changes in glucose (P=0.201) and HbA1c (P=0.686) levels was not significant.
  Conclusion
  Considering to the effects of resistance exercise on Adiponectin levels and body composition, it seems that participation in this type of exercise, can improve insulin sensitivity and weight reduce, also an important factor in controlling and preventing the overweight-related diseases.
  Keywords: adiponectin, overweight, resistance exercise, insulin resistance