فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 175 (مرداد 1398)
 • پیاپی 175 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه شکی، میلاد عرب، پدرام الهی، مریم قاسمی، عمران حبیبی* صفحات 1-13
  سابقه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی عصاره های گل و برگ گیاه بنفشه معطر در برابر سمیت کلیوی ناشی از مواجهه مزمن با اتانول در موش های صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
   عصاره اتیل استاتی از گل و برگ بنفشه معطر تهیه و محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی آن تعیین شد. موش های صحرایی به 9 گروه کنترل، اتانول (mg/kg 10، داخل صفاقی)، اتانول به همراه دوزهای خوراکی (125، 250 و  mg/kg 500) از عصاره برگ وگل گیاه و کنترل مثبت (ویتامین E) تقسیم شدند و بعد از 28 روز درمان، کلیه ها جدا شد و فاکتورهای استرس اکسیداتیو (شامل گونه های فعال اکسیژن، لیپید پراکسیداسیون، پروتئین کربونیل و گلوتاتیون)، سطوح سرمی نیتروژن اوره خون، کراتینین، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما و نیز آسیب پاتولوژیک کلیه ارزیابی شد.
  یافته ها
   اتانول سبب افزایش ذرات فعال اکسیژن، لیپید پراکسیداسیون، پروتئین کربونیل و کاهش گلوتاتیون در کلیه  شد و همچنین ضایعات پاتولوژیک در کلیه وافزایش سطوح سرمی نیتروژن اوره خون و کراتینین و نیز کاهش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما مشاهده شد.تجویز هر دو عصاره های گل و برگ گیاه، استرس اکسیداتیو و اختلالات بیوشیمیایی ناشی ازاتانول را در بافت کلیه و سرم موش ها مهار کرد و سبب بهبود ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ضایعات پاتولوژیک شد.
  استنتاج
  بنفشه معطر اثرات محافظتی قابل توجهی در مقابل سمیت کلیوی ناشی از اتانول نشان داد که احتمالا به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی آن می باشد. بنابراین این گیاه می تواند به عنوان یک درمان موثر در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از تماس مزمن با اتانول در بافت کلیه در نظرگرفته شود.
  کلیدواژگان: اتانول، بنفشه معطر، کلیه، استرس اکسیداتیو، سمیت
 • فاطمه عرفانی، فریده بهرامی*، شاهین ذکری، هدایت صحرایی صفحات 14-24
  سابقه و هدف
  خواب و استرس پدیده هایی هستند که به صورت دوجانبه با یکدیگر مرتبط بوده و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان استرس بی حرکتی روشی قابل اجرا در مدل های حیوانی است که می توان به وسیله ی آن به نوروبیولوژی ارتباط استرس و خواب پی برد. سینامالدهید به عنوان یک داروی گیاهی با خاصیت آنتی اکسیدانی است که استفاده از آن در جهت تیمار اختلالات خواب مرتبط با استرس قابل بررسی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثرات استرس بی حرکتی توام با استرس فیزیکی به صورت تنگی جا بر مراحل خواب رت های نژاد ویستار بررسی شده است.مراحل خواب از طریق ثبت EEG و EMG قبل و بعد از استرس طی سه روز متوالی اندازه گیری شدند. رت ها توسط سینامالدهید با دوز mg/kg/day20 به صورت گاواژ تیمار شدند. این تیمار از یک هفته قبل از جراحی آغاز وتا پایان آزمایش به مدت 18 روز تداوم داشت.
  یافته ها
   نتایج نشان دادند که مدل استرس بی حرکتی به کار برده شده در این مطالعه منجر به کاهش اندک اما معنی دار خواب REM در رت ها می شود (01/0P=). همچنین تیمار با سینامالدهید نه تنها توانست از کاهش خواب REM پس از استرس ممانعت به عمل آورد بلکه به طور معنی داری میزان خواب REM و NREM را افزایش نیز داد.
  استنتاج
  یافته های این مطالعه حاکی از اثر مفید سینامالدهید در پیش برد مراحل خواب بوده و این ماده قادر به اصلاح کاهش خواب REM پس از استرس بی حرکتی می باشد.
  کلیدواژگان: خواب، REM، NREM، استرس بی حرکتی، سینامالدهید
 • علی رضا جهان دیده*، ابوالفضل اکبرزاده، ندا وکیلی مقدم، پرهام ضیا بخش طبری، نگین السادات عرفانی صفحات 25-36
  سابقه و هدف
  با توجه به فراوانی برخی گونه های بومی گیاهان داروئی درایران و در نظر گرفتن میزان بروز بالای زخم در بیماران دیابتیک، مطالعه به منظور تولید داروهای گیاهی ضروری می باشد، لذا این مطالعه به ارزیابی متغیرهای بافتی تاثیر عصاره گیاه شاتره بر روی ترمیم زخم در رت های دیابتی پرداخت.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه آزمایشگاهی- تجربی از 48 موش صحرایی نر که با تزریق داروی آلوکسان دیابتی شده بودند استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به 4 گروه 12 تایی شامل گروه کنترل منفی (سالم و فاقد درمان)، کنترل مثبت (دیابتی و فاقد درمان)، گروه تجربی اول (دیابتی و درمان پماد اوسرین) و تجربی دوم (دیابتی ودرمان پماد 3 درصد شاتره) تقسیم شدند. در پایان روزهای 3، 7، 14و 21، نمونه زخم به آزمایشگاه هیستوپاتولوژی ارسال و اندازه زخم و شاخص های بافتی دراین گروه ها امتیازدهی شد.
  یافته ها
   در بررسی گروه ها تفاوت آماری معنی داری بین گروه تحت درمان عصاره شاتره، در میزان بهبودی در مقایسه با گروه کنترل و درمان اوسرین وجود داشت (001/0>P) و میزان اسکور در برخی از پارامترهای میکروسکوپی در گروه تحت درمان با شاتره، نسبت به پماد اوسرینی بیش تر بود.
  استنتاج
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت استفاده از پماد شاتره اثر کاهندگی آماس و تسریع روند التیام زخم را داشته و در تسریع انتقال از مرحله التهابی به هیپرپلازی فیبروبلاست موثرتراست، در نتیجه با توجه به کارایی، قیمت مناسب و در دسترس بودن این گیاه می توان از آن به عنوان دارویی جهت کمک به تسریع التیام زخم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شاتره، زخم دیابتی، موش صحرایی
 • حکیمه هاشمی*، احمدعلی نوربالا، حمزه حسینی، نیما معتمد، منصوره معادی، مصطفی جباری صفحات 37-46
  سابقه و هدف
  بر اساس برخی شواهد، عوامل روانی نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت سیر بیماری های قلبی دارند. اما در مورد ارتباط مستقل مشکلات روانی با بیماری های عروق کرونر یافته های متغیری وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سلامت روانی و بیماری های غیرکشنده عروق کرونر می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه کوهورت آینده نگر بر روی 5042 نفر از جمعیت شهرستان آمل صورت گرفته است. این افراد بعد از ارزیابی از نظر سلامت روانی توسط پرسش نامه 12 GHQ- (General Health Questionnaire) بر اساس شرح حال و اطلاعات ثبت شده بیمارستانی از نظر ابتلا به بیماری کرونر قلبی به مدت متوسط 7 سال پیگیری شدند. از آزمون های independent-t-test، من ویتنی و رگرسیون لجستیک و روش تحلیل بقا استفاده شد.
  یافته ها
  بیش ترین میزان مشکلات سلامت روان در جمعیت زنان، ساکنین شهری و رده سنی زیر 40 سال می باشد. شیوع مشکلات سلامت روان و بروز CHD به ترتیب 9/21 درصد و 5/4 درصد به دست آمد. با انجام تحلیل آماری نسبت خطر برای حوادث غیر کشنده برابر (95 درصد= CI، 435/1- 1/709/0) 009/1= HR، 960/0= P به دست آمد.
  استنتاج
  بر اساس یافته های این مطالعه، ارتباط معناداری بین سلامت روان با بیماری های عروق کرونر قلبی به دست نیامد. نتایج مطالعه باید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی و محدودیت های روش شناسی تفسیر شود.
  کلیدواژگان: کوهورت، سلامت روان، بیماری قلبی
 • سمانه شجاعی فر*، نعیمه اکبری، حمیدرضا جمیلیان صفحات 47-56
  سابقه و هدف
  افسردگی پس از زایمان یک مشکل بهداشتی و شیوع آن در بارداری ناخواسته بیشتر است. مطالعه حاضر با هدف تاثیر مشاوره ی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پس از زایمان در بارداری های ناخواسته انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری دو ماهه با گروه کنترل انجام گرفت. شرکت کنندگان شامل 52 خانم که در بازه ی زمانی 6-2ماه پس از زایمان، به مراکز جامع سلامت شهرستان اراک با نمره ی افسردگی متوسط و بارداری ناخواسته مراجعه داشتند، بوده؛ که به صورت نمونه گیری در دسترس در یکی از دو گروه مداخله (26 نفر) و کنترل (26 نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های دموگرافیک، افسردگی بک و بارداری ناخواسته بود که پرسشنامه ی افسردگی بک قبل، بلافاصله و دو ماه پس از مداخله تکمیل شد. برای گروه مداخله، 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان پذیرش و تعهد، هفته ای یکبار برگزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
  یافته ها
  نمره افسردگی، بلافاصله پس از مداخله در گروه مداخله (2/4± 3/17) و کنترل (1/3± 5/26)، دو ماه بعد از مداخله در گروه مداخله (8/3± 4/12) و کنترل (4/3±61/25) بود و تفاوت معنی داری مشاهده شد(05/0>P).
  استنتاج
  با توجه به تاثیر مداخله  به شیوه ی درمان پذیرش و تعهد و ابعاد روانشناختی آن، استفاده از این مداخله مفید می باشد.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2018011803424IRCT
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، افسردگی پس از زایمان، بارداری ناخواسته
 • حمیده پاک نیت، خدیجه علمی زاده*، ناهید صنوبری صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  زایمان زودرس زایمانی است که در آن حاملگی کم تر از 37 هفته طول بکشد. PAPP-A یکی از ارکان اصلی در تست غربالگری برای سندرم داون می باشد که از سن حاملگی 11 تا 14 هفته انجام می گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و هم گروهی بود که بر روی 994 زن باردار تک قلو 35-18 ساله که قبل از هفته 14 به مرکز آموزش درمانی کوثر قزوین ر سال 1395 مراجعه کردند، انجام شد. شرکت کنندگان در سن حاملگی 11 تا 14 هفته جهت انجام تست غربالگری سه ماهه اول به آزمایشگاه مرجع فرستاده شدند. نتایج آزمایشات به همراه اطلاعات دموگرافیک مادر و سن بارداری در زمان ختم بارداری در پرسشنامه ثبت گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  از 994 زن باردار شرکت کننده در مطالعه، 77 مورد (74/7 درصد) زایمان زودرس رخ داد. میانگین سطح PAPP-A در میان مادران باردار 69/0±10/1 MoM بود. سطح PAPP-A با بروز زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری داشت (001/0P<). اندازه گیری سطوح PAPP-A با حساسیت 674/0 و ویژگی 675/0 بروز زایمان زودرس را پیشگویی می کند که ارزش اخباری مثبت این آزمون 92/84 درصد و ارزش اخباری منفی آن 88/95 درصد می باشد.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان داد سطوح پایین PAPP-A در بروز زایمان زودرس موثر است و اندازه گیری PAPP-A به عنوان یک تست غربالگری در تعیین احتمال بروز زایمان زودرس مفید است.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، PAPP-A، پیامد بارداری
 • طیب پورفلاح، مریم شهیدی، دانیال سیفی *، احسان میهن دوست، سعید داودیان صفحات 65-75
  سابقه و هدف
  امروزه پرتو درمانی، پس از جراحی حفظ پستان به عنوان یک استراتژی استاندارد برای بیماران مبتلا به سرطان پستان شناخته می شود. تکنیک های توصیه شده برای پرتودرمانی شامل تابش کل حجم سینه و متعاقب آن انجام پرتودرمانی فاز دوم (تکنیک boost) می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دزیمتریک باریکه های الکترونی و فوتونی در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، 50 بیمار مبتلا به سرطان پستان که کاندیدای پرتودرمانی پستان بودند انتخاب شدند. توسط نرم افزار طراحی درمان، پلن های درمانی برای باریکه الکترونی و فوتونی مورد مقایسه قرار گرفتند. ارگان های در معرض خطر (OAR) در این مطالعه شامل قلب، ریه سمت درگیر و پوست می باشند. میزان پوشش حجم هدف، شاخص تطابق (CI) شاخص همگنی (HI) و دز رسیده به OAR در دو روش مذکور مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
   نتایج حاکی از بهبود شاخص CI در حجم هدف برای پرتو فوتونی نسبت به باریکه های الکترونی بود. در مورد شاخص HI نیز، اختلاف معنی داری در باریکه های فوتونی دیده شد (05/0 P<). در مورد دز رسیده به OAR، پارامترهای V1Gy و دز میانگین در قلب و ریه سمت درگیر با پرتو فوتونی به طور قابل توجهی بیش تر از پرتو الکترونی بود.
  استنتاج
  مقایسه دزیمتریک دو روش نشان دهنده بهبود پوشش حجم هدف و دو شاخص CI و HI در استفاده از باریکه های فوتونی می باشد. با این حال، در بررسی دز رسیده به OAR، باریکه الکترونی مزیت کاهش دز به ارگان های در معرض خطر همانند قلب و ریه را داراست.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی سرطان پستان، باریکه فوتونی، باریکه الکترونی، فاز دوم
 • شادی شیخ*، مهدی افشاری، ابولفضل پناهی صفحات 76-85
  سابقه و هدف
  یکی از دلایلگسترش بیماری سل، تاخیر در تشخیصو درمان قطعیاین بیماری می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی مدت زمان تاخیر در تشخیص و درمان بیماران سل اسمیر مثبت در منطقه سیستان می باشد.
  مواد و روش ها
   مطالعه حاضر به صورت مقطعی بوده که در آن 384 بیمار مسلول اسمیر مثبت در طی سال های 1395 و 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. با مراجعه به معاونت بهداشتی زابل، اطلاعات موردنیازجمع آوری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانه تاخیر در تشخیص و تاخیر در درمان بیماران مسلول ریوی اسمیر مثبت به ترتیب 31 روز و صفر روز برآورد شد. تاخیر در تشخیص در بیماران تحت درمان مجدد بیش تر از بیماران جدید بود (004/0= P). همچنین هرچه درجه مثبت بودن اسمیر خلط بیش تر بود، میزان تاخیر در تشخیص بیماران هم بیش تر بود (003/0= P). از بین سایر فاکتورهای مورد بررسی مانند سن (361/0= P)، جنس (70/0= P)، ملیت (29/0= P)، محل سکونت (90/0= P)، شغل (154/0= P) و درجه تحصیلات (298/0= P)، هیچ یک تاثیر معنی داری در تاخیر تشخیص نداشت. در خصوص عوامل مختلف در تاخیر در درمان بیماران مسلول، وضعیت شغل (015/0= P) تاثیر معنی داری داشت.
  استنتاج
  مطالعه ما نشان داد که در سال های گذشته بیش تر بیماران مسلول ریوی اسمیر مثبت دیرتر از یک ماه از شروع علایم تشخیص داده شده اند، اما درمان اکثر بیماران به موقع صورت گرفته بود. همچنین، نوع بیماری سل و درجه مثبت بودن خلط می تواند در تاخیر تشخیص نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: تاخیر تشخیص، تاخیر درمان، سل، سیستان
 • نرگس صادقی*، لیلا رئیسی صفحات 86-97
  سابقه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی در اتاق عمل بیمارستان الزهرای اصفهان در سال 96بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان کاندید جراحی بود. بر اساس فرمول حجم نمونه، 70 کودک 3 تا 7 ساله تحت جراحی به صورت نیمه تصادفی در دو گروه آزمون (35 نفر) و کنترل (35 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون در اتاق قبل از عمل، نقاشی کشیدند و اضطراب آنان قبل و پس از نقاشی کشیدن مورد سنجش قرار گرفت. در گروه کنترل، مداخله ای صورت نگرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اضطراب (m-YPAS) بود، سپس داده ها تحت تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در شاخص های مربوط به میزان اضطراب (فعالیت، صحبت کردن، بیان عواطف، هیجانات، اتکا به والدین) قبل از انجام مداخله تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0P>). ولی بعد ازانجام مداخله، گروه آزمون در این شاخص ها به طور معناداری در سطح مطلوب تری نسبت به گروه کنترل قرار داشتند (05/0>P). گروه آزمون در شاخص بیان عواطف و شاخص اتکا به والدین پس از مداخله به طور معناداری در سطح مطلوب تری نسبت به قبل از مداخله  قرار داشتند (05/0>P). در بقیه شاخص ها در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی دار نبود (05/0P>).
  استنتاج
  نتایج نشان داد کشیدن نقاشی می تواند باعث کاهش اضطراب کودکان در مرحله قبل از جراحی شود. بنابراین پیشنهاد می شود قبل از بیهوشی امکان کشیدن نقاشی در کلیه بیمارستان هایی که کودکان در آن مورد جراحی قرار می گیرند فراهم شود.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20171118037521IRCT
  کلیدواژگان: اضطراب، انحراف فکر، جراحی، کودک
 • سپیده دادگر، مهران آرمین، علی رضا ابراهیم پور، محمود موسی زاده، سحر یوسفی، فرهاد ثبوتی* صفحات 98-106
  سابقه و هدف
  مال اکلوژن شایع ترین ناهنجاری تکاملی می باشد. مهم ترین انگیزه برای درمان ارتودنسی ارتقاء زیبایی است. با آگاهی از نیاز به درمان ارتودنسی در گروه های جمعیتی مختلف می توان دید صحیحی برای ارائه درمان های ارتودنسی و نیز برنامه ریزی صحیحی در خصوص ارائه خدمات ارتودنسی در سطح کلان جامعه داشت. در این مطالعه میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به درمان های ارتودنسی در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
   این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. ابزار این مطالعه، پرسشنامه پورخامنه و همکاران بود که شامل 3 بخش می باشد. بخش اول شامل سوالات دموگرافیک، بخش دوم شامل 5 سوال عمومی و 9 سوال مربوط به تعیین آگاهی بود.  داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع در این مطالعه 353 نفر شرکت کردند. میانگین کلی نمره ی آگاهی دانشجویان داروسازی 59/5 و دانشجویان دندانپزشکی 25/5 بود. میانگین سطح آگاهی در دانشجویان سال اخر پزشکی (54/5) ، دانشجویان سال اخر علوم پایه (12/5) و دانشجویان کارشناسی ارشد (54/4) تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). نمره آگاهی زنان (50/1±28/5) به طور معنی داری بیش تر از مردان (44/1± 95/4) بود (024/0P=).
  استنتاج
  میزان آگاهی دانشجویان در این مطالعه متوسط بود لذا با توجه به میزان بالای استفاده از شبکه های اجتماعی و فراگیری آن می توان از شبکه های اجتماعی به عنوان عامل آموزشی در زمینه ارتودنسی استفاده کرد و از این طریق به افزایش میزان آگاهی افراد در جامعه پرداخت.
  کلیدواژگان: ارتودنسی، آگاهی، دانشجویان
 • منصور رنجبر، مرتضی دارابی نیا*، علی مراد حیدری صفحات 107-116
  سابقه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر به ویژه نوجوانان را تهدید می کند. یکی از راه های پیشگیری از اعتیاد، آموزش نوجوانان است. این تحقیق با هدف مطالعه اثر بخشی مداخله رسانه ای بر نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر و دخانیات انجام شده است.
  مواد و روش ها
   تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. یک دبیرستان پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (30=n) و کنترل (30=n) تخصیص یافتند و پرسشنامه نگرش در هر دو گروه به اجرا در آمد. ابتدا برای گروه ها، پیش آزمون برگزار گردید و جهت آموزش روش های پیشگیری، پیام های صوتی و تصویری برگرفته شده از 12 جلسه آموزشی، برای گروه آزمایش اجرا شد. گروه های آزمایش و کنترل جهت مقایسه اثربخشی، از طریق پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مقایسه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های t وابسته و آنالیز کوواریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آموزش از طریق پیام های صوتی و تصویری، تاثیر معنی داری در تغییر نگرش دانش آموزان در خرده مقیاس علاقه به مصرف (12/0=Eta1 و 19/0=Eta2)، اثرات فیزیولوژی (06/0=Eta1 و 12/0=Eta2)، روانی (1/0=Eta1 و 16/0=Eta2)، اجتماعی (09/0=Eta1 و 21/0=Eta2) و هم چنین نمره کلی نگرش به مواد (06/0=Eta1 و 09/0=Eta2) دارد (001/0=P)، به طوری که بعد از شنیدن پیام های آموزشی، میانگین نگرش منفی آن ها نسبت به مواد مخدر و دخانیات و خرده مقیاس های آن افزایش یافت.
  استنتاج
  هر چند هر دو روش آموزش صوتی و تصویری بر نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر، دخانیات و اعتیاد موثر بود و نگرش منفی دانش آموزان را تقویت نمود، اما این تحقیق نشان داد، پیام های تصویری از اولویت بالاتری برخوردار می باشند و شایسته است چنین توجه و رویکردی در دستور کار برنامه ریزان مربوطه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد آور، مواد مخدر، آموزش، پیشگیری، دانش آموزان
 • مژگان لطفی، لیلا بهرام پوری، مهدی امینی*، ریحانه فاطمی تبار، بهروز بیرشک، محمد انتظاری، یاسمن شیاسی صفحات 117-128
  سابقه و هدف
  این مطالعه با هدف انطباق سازی و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA) در یک نمونه از دانش آموان ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
   این مطالعه روش شناسی بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی 97-96 اجرا شد. نمونه مطالعه 412 نفر (8/56 درصد دختر) بودندکه با تلفیق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA)، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی فرم کودکان (PANAS-C)، پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط SPSS-20 و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، تحلیل مولفه اصلی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه ERQ-CA دارای دو عامل (ارزیابی مجدد و سرکوبی) است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه81/0 و برای دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی به ترتیب مقادیر 79/0 و 68/0 بود. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای ارتباط میان دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی با زیرمقیاس های  عاطفه مثبت و منفی، نشانگان اضطرابی (به استثنای وسواس فکری- عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنی دار (در سطح خطای 01/0 و 05/0) بود.
  استنتاج
  به طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر می توان ادعا کرد که فرم فارسی پرسشنامه ERQ-CAاز ویژگی های روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان می توان از آن جهت ارزیابی پژوهشی و بالینی راهبردهای تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، پرسشنامه تنظیم هیجان، پرسشنامه تنظیم هیجان-کودکان و نوجوانان، ارزیابی روانسنجی
 • شیوا بهرامی، لیلا قلیچی*، مسعود رودباری صفحات 129-137
  سابقه و هدف
  تشدید مناسب عامل مهمی در فهم گفتار افراد کم شنوا است و وضوح گفتار این افراد به دلیل تشدید نامناسب پایین است. به همین دلیل ارزیابی خیشومی شدگی گفتار، یک جنبه مهم از ارزیابی افراد آسیب دیده شنوایی است. هدف از این مطالعه تعیین مقادیر خیشومی شدگی در افرادکم شنوا است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی میزان خیشومی شدگی گفتار 63 کودک کم شنوای متوسط، شدید و عمیق شامل 51 دختر و 12 پسر با طیف سنی 13-8 سال بررسی شد. آن ها به صورت تصادفی از شهر تهران انتخاب شدند. نمونه ها پس از تعیین میزان آسیب شنوایی وارد مطالعه شدند. نمونه گفتار با تکمیل آزمون خواندن جملات (14 جمله دارای همخوان دهانی و 3 جمله دارای همخوان خیشومی) جمع آوری و اندازه خیشومی شدگی به وسیله نرم افزار نیزال ویو محاسبه شد. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   یافته های مطالعه نشان داد، میانگین خیشومی شدگی در جملات دارای همخوان خیشومی، در بین سه گروه با شدت های مختلف کم شنوایی به طور معنی داری بیش تر از میانگین خیشومی شدگی جملات بدون همخوان خیشومی است. میانگین میزان خیشومی شدگی جملات دارای همخوان خیشومی در کودکان با آسیب شنوایی عمیق و شدید به طور معنی داری بیش تر از کودکان با آسیب شنوایی متوسط بود.
  استنتاج
  یافته های ما نشان می دهد که میانگین میزان خیشومی شدگی در هر دو نوع جملات در کودکان دارای کم شنوایی متوسط کم ترین مقدار است و میزان کم شنوایی افراد، میزان خیشومی شدگی را تغییر می دهد.
  کلیدواژگان: میزان خیشومی شدگی، کم شنوایی، جمله
 • علی فریدونی، الهه صباغیان، علی قنبری، فریده شاکری مقدم، علی خالقیان* صفحات 138-144
  سابقه و هدف
  باتوجه به شیوع بالای دیابت درجوامع و میل بشر به استفاده ازطب سنتی در درمان بیماری ها،گیاهان متعددی تاکنون در درمان دیابت معرفی شده اند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات عصاره ی هیدروالکلی Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکز، HDL و کلسترول موش های دیابتی در مقایسه با داروی گلی بن کلامید انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه تجربی، 70 سر رت نر از نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم انتخاب و پس از تقسیم به 7 گروه مساوی، در شرایط یکسان نگهداری شدند. گروه اول به عنوان کنترل سالم در نظر گرفته شد، از استرپتوزوسین جهت ابتلا رت های گروه های 2 تا 7 به دیابت استفاده شد و همه ی رت ها با غذای معمول و آب تغذیه شدند. گروه 2 به عنوان کنترل بدون درمان، گروه 3 تحت درمان با گلی بن کلامید و گروه های 4 تا 7 تحت درمان با عصاره P. abrotanoid با غلظت های متفاوت در نظر گرفته شدند. تمامی پارامترها (میزان گلوکز، کلسترول و HDL سرم) در ابتدای مطالعه و پس از 1 تا 4 هفته اندازه گیری شد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد که قندخون گروه های4 تا 7 به میزان معنی داری کاهش یافت(05/0(P<، همچنین مشخص شد عصاره ی P. abrotanoid  سطح کلسترول تام را کاهش (01/0< P) و سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا را افزایش (05/0< P) داده است.
  استنتاج
  نتایج نشان می دهد که عصاره ی P. abrotanoid دارای اثرات آنتی دیابتیک و آنتی لیپیدمیک قوی در رت های دیابتی می باشد و داروی موثری برای پایین آوردن گلوکز و لیپیدهای پلاسما در رت های دیابتی القاء شده با استرپتوزوسین می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، Perovskia abrotanoides، آنتی دیابتیک، آنتی لیپیدمیک
 • متین شهبازی، مهسا محمدیان، محمد علی ابراهیم زاده* صفحات 145-149
  سابقه و هدف
  عدم تعادل بین عرضه کم و مصرف زیاد اکسیژن منجر به هیپوکسی بافتی شود که با ایجاد استرس اکسیدتیو، عموما مرگ سلولی ایجاد می شود. ترکیبات آنتی اکسیدان می توانند فعالیت آنتی هیپوکسی نشان دهند. سیر فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی دارد، اما فعالیت آنتی هیپوکسی گل این گیاه گزارش نشده است.در این تحقیق فعالیت آنتی هیپوکسی گیاه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  اثر محافظتی عصاره متانلی گل سیر در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل هیپوکسی بررسی شد. آنالیز واریانس یک سویه و متعاقب آن نیومن کولز به منظور تعیین اختلاف بین میانگین ها به کار رفت.
  یافته ها
  اثرات محافظتی بالایی در تمامی مدل ها به اثبات رسید. اثرات به خصوص در مدل خفگی بسیار بالا بود. عصاره در دوزmg/kg  125، اثری معادل فنی توئین از خود نشان داد (05/0> P). در دوزmg/kg  250، بسیار قوی تر از فنی توئین بود (001/0< P). در هیپوکسی، به طور معنی دار و وابسته به دوز، زمان زنده ماندن نسبت به کنترل افزایش یافت. دوز 125 mg/kg زمان مرگ را نسبت به گروه کنترل به تاخیر انداخت (68/±5 20/31، 001/0< P). در دوز mg/kg 5/62 نیز زمان زنده ماندن را افزایش داد (05/0< P). در مدل جریان خونی، عصاره در دوز mg/kg 125، زمان زنده ماندن را افزایش داد (05/0< P)، اما در دوز mg/kg 5/62، تاثیری نداشت (05/0> P).
  استنتاج
  عصاره متانلی گل سیر، اثر محافظتی(در مدل هیپوکسی) بسیار خوبی در تمامی مدل های هیپوکسی در موش از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، آنتی هیپوکسی، سیر
 • نجمه جعفری*، سید حسین طباطبایی، فروغ صالحی صفحات 150-154
  سابقه و هدف
  سلول های التهابی شامل ماست سل با تولید واسطه های التهابی مثل هپارین و هیستامین منجر به تحریک پیشرفت فرایند التهاب و تحلیل استخوان می شوند. با توجه به رشد گسترش یابنده کیست ها و نقش ماست سل در روند التهاب و تحلیل استخوان شاید بتوان به نقش ماست سل در پاتوژنز و رشد کیست ها اشاره کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی حضور ماست سل در دو نوع از شایع ترین کیست های ادنتوژنیک فک می باشد.
  مواد و روش ها
   مقاطع بافتی از 20 نمونه از هر یک از کیست های رادیکولار و ادنتوژنیک کراتوسیست (Odontogenic keratocyst) با گیمسا رنگ آمیزی شد و زیر میکروسکوپ نوری در 5 منطقه تصادفی از نواحی زیر اپیتلیالی و نواحی عمقی تردیواره کیست مشاهده شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS23 و آزمون های آماری ANOVA و مقایسه های چند گانه و آزمون  T-TEST تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین تعداد ماست سل در کیست رادیکولار بالاتر از OKC بود. تفاوت معنی داری بین نواحی زیر اپیتلیالی کیست ها نبود (093/0= P) ،در حالی که در نواحی عمقی دیواره کیست رادیکولار و OKC  یک تفاوت معنی داری مشاهده شد (006/0= P).
  استنتاج
  ماست سل ها ممکن است در پاتوژنز کیست رادیکولار نقش داشته باشند اما در رشد و پاتوژنز OKC نقش مستقیم ندارند.
  کلیدواژگان: ماست سل، OKC، کیست رادیکولار
 • الهه محمودی، فتانه عمویی، محمد صادق رضائی، سیاوش مرادی، فروزان صادقی محلی * صفحات 155-161
  سابقه و هدف
  بررسی و ارتقا کیفیت و توان آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به منظور بهبود کیفیت برنامه ها، رسیدن به خط مشی ها و انجام اقدامات بهتر آموزشی است. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ابزار مهمی برای اساتید و همچنین برای مدیران آموزشی در جهت برنامه ریزی آموزشی است. هدف این مطالعه بررسی نمرات ارزشیابی اساتید علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395 می باشد.
  مواد و روش ها
   این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی بودکه بر روی کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از طریق سرشماری انجام گرفته است. چک لیست ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان در سامانه الکترونیکی سما (سیستم مدیریت آموزشی) موجود و برای تمامی دانشجویان در مقاطع مختلف قبل از برگزاری آزمون های پایان ترم فعال می شود. نمرات ارزشیابی اساتید از سامانه مذکور استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22، با به کارگیری روش های آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و (05/0 >P) به عنوان معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نمرات ارزشیابی اساتید بین سال های 1391 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت که طیف آن از 4/0 ± 25/4 تا 3/0 ± 49/4 متغیر بوده است. میانگین نمرات ارزشیابی طی این 5 سال از لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشته
  است (001/0> P).
  استنتاج
  بررسی میانگین نمرات ارزشیابی اساتید در مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات نمرات در طی این دوره تفاوت معنی داری داشته است. با عنایت به اینکه همواره صحت اطلاعات جمع آوری شده توسط دانشجویان مورد سوال و ابهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود مطالعات آتی با رویکرد ترکیبی(کمی- کیفی) مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی آموزشی، هیئت علمی، دانشجو
 • شقایق رضائی، محمدرضا نوائی فر، مینا اکرامی نوقابی، فرشته فرشیدی، محمد صادق رضائی*، محبوبه جعفری صفحات 162-172
  سابقه و هدف
  اپیگلوتیت یک بیماری ناشایع تهدیدکننده حیات در کودکان است. بعد از واکسیناسیون علیه هموفیلوس آنفلوانزا، برخی مطالعات تغییراتی در علت و بروز این بیماری گزارش کردند. این مطالعه با هدف ارزیابی علت و بروز اپیگلوتیت حاد در دوره قبل و بعد از واکسناسیون هموفیلوس آنفلوانزا انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مروری سیستماتیک و متا آنالیز، بر اساس جستجو در پایگاه های پاپ مد، اسکوپوس، گوگل اسکولار، سایت جهاد دانشگاهی، مگیران و دریافت مقالات چاپ شده از سال 1975 تا 2016 به زبان فارسی و انگلیسی انجام پذیرفت. کلید واژه های اپیگلوتیت حاد، واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره قبل از واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره بعد واکسن هموفیلوس آنفلوانزا مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 29 مقاله با داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. تمام مقاله ها توسط سه نفر از متخصصین اطفال به صورت جداگانه بررسی شد.
  یافته ها
  هموفیلوس آنفلوانزا همچنان شایع ترین عامل ایجادکننده برای اپیگلوتیت حاد است. میزان ابتلا به اپیگلوتیت ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا در دوره قبل از واکسن 54/27 درصد با دامنه اطمینان 95 درصد (39/31، 68/23 =CI) (000/0 =PV)، و دوره بعد از واکسن 41/18 درصد (10/46، 29/9 - = CI) با دامنه اطمینان 95 درصد (000/0 = PV) می باشد.
  استنتاج
  هموفیلوس آنفلوانزا، همچنان به عنوان شایع ترین علت اپیگلوتیت بعد از واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا باقی مانده است، اما در سراسر جهان بعد از شروع واکسیناسیون، اپیگلوتیت حاد عمدتا در بزرگسالان ایجاد می شود و به ندرت با سایر عوامل مثل استافیلوکوک اورئوس شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: اپیگلوتیت حاد، واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا، دوره قبل از واکسن، دوره بعد از واکسن
 • رقیه فریدنیا، حامد کلانی، مهدی فخار* صفحات 173-186
  آپوپتوز مرگ فیزیولوژیک سلولی است که در شرایط طبیعی در فرایندهای مهم بیولوژیکی سبب حذف سلول های پیر، آسیب دیده، اضافی و مضر شده و برای تکامل طبیعی، هوموستاز بافتی، حذف سلول های تخریب شده یا آلوده به ویروس و حذف سلول های ایمنی فعال شده علیه آنتی ژن های خودی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. هدف از این مطالعه مروری بررسی نقش آپوپتوز در تک یاخته ها و کرم های انگلی می باشد. در این مطالعه چهار پایگاه داده انگلیسی و سه پایگاه داده فارسی در بازه زمانی سال 1999 تا 2018 بررسی شدند. نتایج بررسی این مطالعات نشان داد که در انگل های لیشمانیا، توکسوپلاسما گوندی و پلاسمودیوم تقلید آپوپتوز با بیان فسفاتیدیل سرین بر روی سطح ماکروفاژهای آلوده و باعث ممانعت از شناخت سلول آلوده توسط سیستم ایمنی میزبان می شود. همچنین آنتی ژن های دفعی/ترشحی در کرم ها شامل اکینوکوکوس گرانولوزوس، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس و شیستوزوما هماتوبیوم سبب القای آپوپتوز در سلول های ایمنی خصوصا در لنفوسیت ها می شود. انگل ها با ایجاد آپوپتوز و یا ممانعت از آن اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که در این مقاله مروری جنبه های مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، اجسام حاصل از آپوپتوز سلول آلوده به انگل قادرند سیستم ایمنی میزبان را به طور قوی تحریک کنند که در آینده می توان مطالعاتی در زمینه واکسیناسیون در رابطه با این اجسام انجام داد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، عفونت های انگلی، طراحی دارو، واکسن
 • صادق پور حبیب، سید ابوالحسن نقیبی، شهاب الدین سروی، سید علی شریعت زاده، محمود موسی زاده، شیرزاد غلامی* صفحات 187-188
  عفونت های انگلی روده ای ازجمله بیماری های شایع در کودکان به ویژه در مدارس می باشد. بررسی و تعیین آلودگی دانش آموزان به این عفونت ها در مقاطع مختلف به ویژه در مناطق روستایی و شهری از اولویت های تحقیقاتی به منظور تشخیص و درمان در انگل شناسی پزشکی و سیستم بهداشتی و درمانی می باشد(1، 2). از طرفی انگل های روده ای باعث اختلال در رشد ذهنی و تکامل شناختی کودکان می شود. مهم ترین و ارزان ترین راه پیشگیری از این بیماری ها شناسایی مبتلایان، درمان و آموزش بهداشت است(3، 4). با توجه به این که مطالعه ای در زمینه شیوع بیماری های انگلی روده ای در مدارس ابتدایی شرق استان مازندران انجام نشده است لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی عفونت های انگل های روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی خلیل شهر، در شرق استان مازندران در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه در مجموع نمونه های مدفوع 500 دانش آموز از شش مدرسه ابتدایی خلیل شهر در فاصله سنی 12-7 سال مورد بررسی قرار گرفتند،
  که تعداد 264 نفر (8/52 درصد) آن ها پسر و تعداد
  236 نفر (2/47 درصد) دختر بودند. فراوانی آلودگی انگل های روده ای در دانش آموزان برحسب سن مادران دانش آموزان نشان داد که میانگین سنی مادران دانش آموزان آلوده 503/6 ± 09/36 (حداکثر سن 42 سال و حداقل سن 30 سال) بود. شیوع آلودگی انگلی روده ای در دانش آموزان در مادران خانه دار و خانوارهای 3-2 فرزند، بیش تر از سایر گروه ها بوده است. از500 دانش آموز موردمطالعه 11نفر(2/2 درصد) آلوده به انگل های روده ای بودند. شیوع تک یاخته روده ای بلاستوسیستیس هومینیس 8/1 درصد و ژیاردیا لامبلیا 2/0درصد بودند. در این مطالعه سایر آلودگی های انگلی مانند آنتامبا هیستولیتیکا، اکسیور، هیمنولیپیس نانا مشاهده نشده است. در این مطالعه ارتباط معنی دار بین مصرف سبزیجات خام با آلودگی انگلی روده ای مشاهده شد. مقایسه شیوع آلودگی های انگلی روده ای در مدارس ابتدایی در نقاط مختلف کشور با نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان شیوع آلودگی در مدارس ابتدایی خلیل شهر نسبت به سایر مطالعات پایین تر بوده است و با توجه به گذشت زمان و بالا رفتن سطح بهداشت خانواده ها و سطح معلومات آنان از بیماری های انگلی، طبیعی است که میزان ابتلا به انگل های روده ای کاهش پیدا کرده باشد. به منظور کنترل و کاهش آلودگی به انگل های روده ای در جمعیت موردمطالعه، مواردی همچون آموزش بهداشت در زمینه بیماری های انگلی، شناسایی و درمان مبتلایان، همکاری بین مراکز بهداشتی درمانی و آموزش و پرورش، آزمایشات غربالگری قبل از ثبت نام در شهرستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نامه به سردبیر
|
 • Fatemeh Shaki, Milad Arab, Nozari, Pedram Elahi, Maryam Ghasemi, Emran Habibi* Pages 1-13
  Background and purpose
  This study was designed to determine the protective effect of flower and leaf ethyl acetate extract of Viola odorata L. against ethanol induced chronic nephrotoxicity in male Wistar rats.
  Materials and methods
  Ethyl acetate extracts of flower and leaf of V. odorata were prepared. Then, Total phenolic and flavonoid contents of extracts were determined. Animals were randomally assigned into follwing groups: control (normal saline), ethanol (10 mg/kg, IP), ethanol with oral doses (125, 250, and 500 mg/kg) of flower and leaf ethyl acetate extracts and Vit E (positive control). After 28 days, animals were anesthetized, kidneys were removed and level of reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation (LPO), protein carbonyl, and antioxidant content (glutathione) were evaluated. In addition, histopathological changes as well as total antioxidant capacity (TAC), BUN and Cr in serum were evaluated.
  Results
  Ethanol promoted significant increase in ROS, LPO, and P.C levels in kidney while it reduced GSH storage. We found that ethanol treatment led to significant histologic changes and also elevation of BUN and Cr. Furthermore, TAC decreased in the plasma of ethanol-treated rats. Administration of both extracts markedly inhibited renal oxidative stress and reduced BUN and Cr levels in the plasma. Furthoremore, plasma TAC and pathological lesions were improved after treatment with both extracts.
  Conclusion
  Viola odorata showed protective effects against ethanol-induced nephrotoxicity, which may be attributed to its antioxidant activity. So, it can be considered effective against oxidative stress induced by chronic ethanol exposure in kidney tissue.
  Keywords: ethanol, Viola odorata, kidney, oxidative stress, toxicity
 • Farideh Bahrami*, Shahin Zekri, Hedayat Sahraei, Fatemeh Erfani Pages 14-24
  Background and purpose
  Sleep and stress are linked in a bidirectional manner. Immobilization stress is a simple model that could be used easily in animal studies for understanding the neurobiology of stress-sleep relationship. Cinnamaldehyde as a herbal medicine with antioxidant activities could be investigated in modulating sleep-stress interaction.
  Materials and methods
  In the present study, we examined the effects of immobilization stress combined with physical stress on sleep stages in male Wistar rats. Sleep stages were evaluated through EEG and EMG signals before and after stress induction during three consecutive days. The rats received Cinnamaldehyde orally by gavage at the dose level of 20 mg/kg/day. The treatment was started one week before surgery and lasted for 18 days.
  Results
  Findings showed that immobilization stress decreased the rapid eye movement (REM) sleep (P= 0.01). In the stress exposed group treated with Cinnamaldehyde not only there were no decrease in REM sleep but also there were increase in REM and non-rapid eye movement (NREM) sleep.
  Conclusion
  Cinnamaldehyde could improve sleep and repair REM sleep disturbance induced by stress.
  Keywords: sleep, REM, NREM, immobilization stress, Cinnamaldehyde
 • Alireza Jahandideh*, Abolfazl Akbarzadeh, Neda Vakili Moghadam, Parham Ziabakhsh Tabari, Negin Sadat Erfani Pages 25-36
  Background and purpose
  Some native species of medicinal plants are abundantly found in Iran. High incidence of ulcers in diabetic patients necessitates research on herbal medicines with fewer side effects. This study was conducted to evaluate the histological variables of the Fumaria parviflora extract on the repair of ulcers in diabetic rats.
  Materials and methods
  The study was carried out in 48 adult male Wistar rats at 14-15 weeks of age, weighing 200 ± 10 gr. Diabetes was induced by injection of alloxan. The animals were randomly divided into 4 groups (n= 12), including negative control group (healthy without any treatment), positive control group (diabetic with no treatment), experimental group I (diabetic treated by eucerin cream), and experimental group II (diabetic treated by a cream containing 3% F. parviflora). Histopathological examination was done at the end of days 3, 7, 14, and 21. The size of the scars and tissue indices were measured in these groups.
  Results
  There was a significant difference between the experimental group II and other groups in the rate of recovery (P <0.001). Compared to experimental group I, the scores for some microscopic parameters were higher in experimental group II.
  Conclusion
  According to current study, topical use of F. parviflora could diminish inflammation and accelerate wound healing. It was also found to be highly efficient in accelerating the transition from inflammatory to fibroblast hyperplasia phase. Therefore, F. parviflora as an efficient low-cost herbal medicine could be used in accelerating wound healing.
  Keywords: Fumaria parviflora, diabetic wound, rat
 • Seyede Hakime Hashemi*, Ahmad Ali Noorbala, Seyed Hamzeh Hosseini, Nima Motamed, Mansooreh Maadi, Mostafa Jabbari Pages 37-46
  Background and purpose
  According to some evidence, psychological factors play an important role in the development and progression of cardiac diseases. But there are contradictions about the independent relationship between psychological distress and coronary heart disease. The
  purpose
  of this study was to examine the association between mental health and non-fatal coronary heart
  disease (CHD).
  Materials and methods
  A prospective cohort study was conducted in 5042 people in Amol, Iran. General Health Questionnaire (GHQ-12) was used to measure mental health. The participants were followed up for about seven years based on history and hospital records of coronary heart disease. Data analysis was done applying independent t-test, Mann-Whitney, logistic regression, and survival analysis.
  Results
  The highest rates of mental health problems were seen in women younger than 40 years of age living in urban areas. The prevalence of mental health problems and incidence of CHD were 21.9% and 4.5%, respectively. The hazard ratio for non-fatal CHD was 1.009 (0.709-1.435, CI= 95%, P=0.960).
  Conclusion
  This study showed no significant correlation between mental health and CHD. But, current findings should be interpreted carefully on the basis of social factors and methodological constraints.
  Keywords: cohort study, mental health, coronary heart disease
 • Samaneh Shojaeifar*, Naeimeh Akbari Torkestani, Hamidreza Jamiliyan Pages 47-56
  Background and purpose
  Postpartum depression is a health problem and its prevalence is higher in women with unwanted pregnancy. This condition causes many psychological problems. The present study aimed at investigating the effect of counseling based on acceptance and commitment therapy (ACT) on postpartum depression in unwanted pregnancies.
  Materials and methods
  A clinical trial with pre-test, post-test control group design and two-month follow-up was performed. The participants (n=52) were randomly selected from comprehensive health centers in Arak, Iran with a median depression score and unwanted pregnancy in delayed postpartum period (2-6 months). They were assigned into either a control group (n=26) or an intervention group (n=26). Data were collected using a demographic questionnaire, Beck Depression Inventory, and unwanted pregnancy. Beck Depression Inventory was completed before, immediately, and two months after the intervention by both groups. The intervention group attended eight weekly ACT sessions
  (90 min). Data were analyzed using descriptive statistics applying Chi-square and Mann-Whitney U tests.
  Results
  Depression scores in intervention group and control group were 17.3±4.2 and 26.5±3.1, respectively, immediately after the intervention. Following two months intervention, the depression scores were significantly different between the controls and intervention group (25.61±3.4 vs. 12.4±3.8, P<0.05).
  Conclusion
  In contrast to expensive and long-term treatments, ACT could be used as an effective intervention in treatment of postpartum depression.
   
   (Clinical Trials Registry Number: IRCT20180118038424N1)
  Keywords: acceptance, commitment therapy, postpartum depression, unwanted pregnancy
 • Hamide Pakniat, Khadijeh Elmizadeh*, Nahid Senobari Pages 57-64
  Background and purpose
  Preterm birth is the one that occurs before 37 weeks of pregnancy. Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) is one of the main elements in screening test for Down syndrome, carried out at 11-14 weeks of gestational age. The aim of this study was to determine the relationship between low PAPP-A levels and preterm delivery.
  Materials and methods
  A descriptive-analytic cohort study was performed in 994 women of singleton pregnancy aged 18-35 years old attending Qazvin Kowsar Hospital before week 14 gestational age in 2016. The first trimester screening test was performed in all participants. Results of the tests, maternal demographic data, and gestational age at the end of pregnancy were recorded. SPSS was used to analyze the data.
  Results
  Preterm birth happened in 77 (7.74%) cases. The mean PAPP-A level was 1.1 ± 0.69 MOM. PAPP-A level was found to have a significant relationship with preterm delivery (P<0.001). The sensitivity and specificity of PAPP-A levels were 0.674 and 0.675, respectively in predicting preterm delivery. The positive and negative predictive values of the test were 84.92% and 95.88%, respectively.
  Conclusion
  Lower PAPP-A levels were found to be associated with risk of preterm birth, so, this screening test is helpful in determining the probability of preterm birth.
  Keywords: premature birth, Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, pregnancy outcomes
 • Tayyeb Pourfallah, Maryam Shahidi, Danial Seifi Makrani*, Ehsan Mihandoust, Saeed Davodian Pages 65-75
  Background and purpose
  Breast‑conserving surgery followed by radiation therapy to the whole breast is now recognized as a standard strategy in patients with breast cancer. Recommended technique for radiotherapy is whole breast irradiation followed by boost to the tumor bed. This study aimed to compare the dosimetric parameters of electron and photon beams for boosting irradia tion in post‑lumpectomy patients of breast cancer.
  Materials and methods
  This analytical study included 50 patients of post‑lumpectomy breast cancer. Treatment Planning System (TPS) was used to compare the plans for electron beam and photon beam boost irradiation. The organs at risk (OAR) consist of heart, ipsilateral lung, and skin. Target-volume coverage, Conformity Index (CI), Homogeneity Index (HI), and doses to OAR were compared.
  Results
  Photon plans represented a considerably better CI and HI for the planning target volumes (PTV), compared to the electron beam plans. Regarding OAR sparing, the V1Gy and Dmean in heart and ipsilateral lung with photon beam were significantly higher than electron beam (P<0.05).
  Conclusion
  Dosimetric analysis revealed that CI index, HI index, and PTV coverage were significantly better in photon boost plans, while OAR dosimetry conveyed a significant reduction in ipsilateral lung and heart doses with electron beam plans.
  Keywords: breast cancer radiotherapy, photon beam, electron beam, boost technique
 • Shadi Sheikh*, Mahdi Afshari, Abolfazl Panahi Mishkar Pages 76-85
  Background and purpose
  Delay in diagnosis and treatment of tuberculosis (TB) patients with positive sputum is a main reason for spread of the disease. The present study aimed at investigating delayed diagnosis and treatment of patients with positive tuberculosis in Sistan, Iran.
  Materials and methods
  This cross sectional study was conducted among 384 patients with positive smear tuberculosis in 2016- 2017. The information was collected from the Health Department of Zabol University of Medical Sciences.
  Results
  The mean days for diagnostic delay and treatment delay were 31 days and zero day, respectively. Treatment delay among patients with previous history of TB treatment was higher than that of new cases (P= 0.004).  Higher degrees of smear positivity led to greater delay in diagnosis (P= 0.003). Other factors, including age (P= 0.361), gender (P= 0.70), nationality (P= 0.29), place of residence (P= 0.90), job (P= 0.154), and educational background (P= 0.298) had no significant effect on the delay in diagnosis. But, job status was found to have a significant effect on the delay in treatment of TB patients (P= 0.015). 
  Conclusion
  In this study, most of the patients with smear positive pulmonary TB were diagnosed more than one month after the onset of symptoms. But the treatment in most cases was on time. The type of TB and the degree of smear positivity could play a role in diagnostic delay.
  Keywords: diagnostic delay, treatment delay, tuberculosis, Sistan
 • Narges Sadeghi*, Leila Raeisi Pages 86-97
  Background and purpose
  The aim of this study was to determine the effect of drawing on children's anxiety before surgery Isfahan Alzahra Hospital, Iran 2017.
  Materials and methods
  A controlled clinical trial was conducted and all children undergoing surgery were included. Based on the sample size formula, 70 children aged 3 to 7 years old were randomly divided into experimental (n=35) and control groups (n=35). The intervention group did drawing activities in the preoperative area and their anxiety level was measured before and after the activities. The control group received no intervention. Data were collected using modified Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS) and paired t-test and Fisher's exact test were applied for statistical analysis.
  Results
  Before the intervention, there was no significant difference between the intervention group and the control group in indicators of anxiety (activity, speaking, expressing emotions, emotions, reliance on parental supports) (P>0.05). Compared to the control group, the experimental group showed significantly better results after the intervention (P>0.05). The experimental group were also found with significant improvements in emotional expression and reliance on parental supports (P>0.05), but, other indicators were not significantly different before and after the intervention (P> 0.05).
  Conclusion
  Current study showed that drawing activities could reduce anxiety in children in preoperative area. Therefore, these activities are suggested before performing anesthesia in children.
   
   (Clinical Trials Registry Number: IRCT20171118037521N1)
  Keywords: Anxiety, Children, Surgery, Iran
 • Sepideh Dadgar, Mehran Armin, Alireza Ebrahimpour, Mahmood Moosazadeh, Sahar Yousefi, Farhad Sobouti* Pages 98-106
  Background and purpose
  Malocclusion is the most common developmental disorder. Many people undergo orthodontic treatment for cosmetic reasons. Knowledge about the need for orthodontic treatment in different population groups could help in having an appropriate perspective towards providing orthodontic treatments and planning for reasonable services in the community at macro level. The purpose of this study was to investigate the knowledge of students in Mazandaran University of Medical Sciences about orthodontic treatments.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018. Data were collected using a questionnaire developed by Pourkhameneh et al. consisting of three sections, including demographic questions, general questions, and questions about the knowledge levels of participants. Data analysis was carried out in SPSS V24.
  Results
  A total of 353 subjects participated in this study. The total mean scores for knowledge in pharmacy and dentistry students were 5.59 and 5.25, respectively. The mean levels of knowledge were not significantly different between senior medical students (5.54), senior students in basic sciences (5.12) and bachelor degree programs (4.54) (P>0.05). Females’ knowledge (5.28±1.50) about orthodontics was significantly greater than that of males (4.95±1.44) (P= 0.024).
  Conclusion
  The students participated in this study showed medium levels of knowledge about orthodontic treatment. Today, social media are highly used by people, therefore, they could be of great benefit in informing them about orthodontic treatment.
  Keywords: orthodontics, knowledge, students
 • Mansour Ranjbar, Morteza Darabinia*, Alimorad Heidari Gorji Pages 107-116
  Background and purpose
  Drug and tobacco addiction is one of the major threats to adolescents and educating this group could be of great benefit in preventing the problem. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of media intervention on students' attitude towards drug and tobacco use.
  Materials and methods
  In this quasi-experimental research a male high school was randomly selected. The subjects were assigned into either an experimental group (n= 30) or a control group (n= 30). Attitude questionnaire was performed in both groups. Pre-test was conducted in the groups. Then, the experimental group received audio and visual messages derived from 12 educational sessions. Data at pre-test and post-test were compared to investigate the efficacy of the intervention. Data analysis was done applying independent t-test and analysis of covariance.
  Results
  The findings showed that education through audio and visual messages had a significant effect on changing students' attitude in the subscale of interest in consumption (Eta1= 0.29 and
  Eta2= 0.19), physiologic (Eta1 and Eta2= 0.12), mental health (Eta1= 0.1 and Eta2= 0.16), and social (Eta1= 0.09 and Eta2= 0.21) effects. These messages also significantly changed the total score for attitude toward drugs (Eta1=0.06 and Eta2= 0.09) (P= 0.001). Indeed, the average negative attitudes towards drugs and tobacco and their subscales increased after receiving the educational messages.
  Conclusion
  Both methods of education (visual and audio messages) were found to be effective on the students 'attitude towards drug abuse, tobacco and addiction, and strengthened the students' negative attitude. But, visual messages were more effective and authorities should pay more attention on this.
  Keywords: addictive, drugs, education, prevention, students
 • Mozhgan Lotfi, Leila Bahrampouri, Mahdi Amini*, Reyhaneh Fatemitabar, Behrooz Birashk, Mohammad Entezari, Yasaman Shiasy Pages 117-128
  Background and purpose
  This preliminary study was conducted for the adaptation and standardization of Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA) in a sample of Iranian students.
  Materials and methods
  The current psychometric study was carried out in male and female students in public elementary and secondary schools in Tehran, Iran during 2017-2018 academic year. The samples consisted of 412 participants, including 56.8% females, who were selected using multi-stage clustering sampling. Data were collected using the Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA), Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS-C), Children's Depression Inventory (CDI), and Spence Children's Anxiety Scale (SCAS). Data analysis was performed in SPSS V20 applying descriptive and inferential statistics (factor analysis, principal component analysis, Cronbach's alpha, and Pearson correlation).
  Results
  Factor analysis revealed that the ERQ-CA has two factors (reappraisal and suppression). Cronbach's alpha was 0.81 for total items and 0.79 and 0.68 for reappraisal and suppression, respectively. Also, significant correlation coefficients were found for the relationship between reappraisal and suppression with positive and negative affect, anxiety (excluding obsessive-compulsive disorder), and depression subscales (P=0.01, and P=0.05, respectively).
  Conclusion
  The Persian version of ERQ-CA showed reasonably good psychometric properties, therefore, it could be used in clinical and research evaluations of emotion regulation strategies in Iranian children and adolescents.
  Keywords: emotion regulation, emotion regulation questionnaire, ERQ-CA, psychometric properties
 • Shiva Bahrami, Leila Ghelichi*, Masoud Roodbari Pages 129-137
  Background and purpose
  Proper resonance is a major factor for the comprehension of speech in individuals with hearing loss. These people have low speech intelligibility caused by inappropriate resonance. Therefore, nasalance measurement is a principal aspect of the assessment of people with hearing loss. This study aimed at determining nasalance in children with hearing loss.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 63 children with moderate, severe, and profound hearing loss. The participants included 51 girls and 12 boys aging 8-13 years old. They were randomly selected from Tehran, Iran. The degree of hearing impairments was determined. Speech samples were obtained using Sentence Reading Test (14 sentences with oral consonants and 3 sentences with nasal consonants) and the nasalance was measured by Nasal View software. Then, data analysis was performed.
  Results
  The mean nasalance in nasal sentences were found to be significantly higher than those of oral sentences between the groups studied.  The mean values for nasalance in nasal sentences read by children with profound hearing loss were significantly higher than those read by children with severe and moderate hearing loss.
  Conclusion
  In this study, the mean nasalance in children with moderate hearing loss was the lowest in reading sentences with oral consonants and nasal consonants. Also, it was found that hearing loss influenced the nasalance.
  Keywords: nasalance, hearing loss, sentences
 • Ali Fereidouni, Elaheh Sabbaghian, Ali Ghanbari, Farideh Shakeri Moghaddam, Ali Khaleghian* Pages 138-144
  Background and purpose
  Diabetes mellitus is a highly prevalent disease and there is a global interest in using traditional and herbal medicine in treatment of this disease and other diseases. This study aimed at comparing the effects of hydroalcoholic extract of Perovskia abrotanoides and Glibenclamide on serum glucose, HDL, and cholesterol levels in diabetic rates.
  Materials and methods
  In this experimental study, 70 male Wistar Rats (250-300 g) were divided into seven groups (n=10) and kept under similar conditions. Group I was considered as healthy control and Strptozotosin was used to induce diabetes in groups II-VII. All groups were provided with regular food and water. Group II was considered as diabetic untreated control, Group III was treated by Glibenclamide and groups IV-VII were treated by P. abrotanoide extract at different concentrations. All parameters (serum glucose, cholesterol, and HDL levels) were measured before the study, and at weeks one and four after the study.
  Results
  In groups IV-VII, P. abrotanoid extract significantly decreased serum glucose levels (P<0.05) and cholesterol (P<0.01) and increased HDL-C (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed that P. abrotanoid extract has strong antidiabetic and antilipidemic effects and could be used an effective drug in lowering glucose and lipid levels in Streptozocin-induced diabetic rats.
  Keywords: diabetes, Perovskia abrotanoides, antidiabetic, antilipidemic
 • Matin Shahbazee, Mahsa Mohammadyan, Mohammad Ali Ebrahimzadeh* Pages 145-149
  Background and purpose
  Imbalance between low oxygen supply and oxygen demands determines organ hypoxia causing oxidative stress and finally lead to cell death. Compounds with antioxidant activity are able to exhibit antihypoxic property. Allium sativum has distinctive antioxidant activities, but to the best of our knowledge, there is no reports on the protective effect of flower of this plant against hypoxia. In this study, antihypoxic activities of this plant were evaluated.
  Materials and methods
  Protective effects of A. sativum flower methanolic extract against hypoxia-induced lethality in mice were evaluated by three experimental models. Analysis of variance was performed followed by Newman-Keuls multiple comparison test.
  Results
  Considerable protective activities were established in all models. Antihypoxic activity was pronounced in asphyctic model. A. sativum flower methanolic extract showed the same activity of the positive control; phenytoin, at 125 mg/kg (P>0.05). At 250 mg/kg it was significantly higher than phenytoin (P<0.001). Compared to control group, in haemic model, the extract significantly prolonged survival time in a dose dependent manner. At 125 mg/kg, the extract was capable of keeping the mice alive for 31.20±5.68 min (P<0.001). At 62.5 mg/kg, it prolonged survival time (P<0.05). In circulatory model, the extract at 125 mg/kg significantly prolonged survival time (P<0.05) but was not found to be effective at 62.5 mg/kg (P>0.05).
  Conclusion
  Methanolic extract of A. sativum flower demonstrated strong protective effects against hypoxia in all three models.
  Keywords: asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, antihypoxia, Allium sativum
 • Najmeh Jafari*, Seyed Hossein Tabatabaei, Forough Salehi Pages 150-154
  Background and purpose
  Inflammatory cells including mast cells, with the production of inflammatory mediators such as heparin and histamine participate in the process of inflammation and jaw resorption. Considering the increasing growth of cysts and the role of mast cells in the process of bone resorption, the role of mast cells might be considered in pathogenesis and growth of cysts. The aim of this study was to evaluate the presence of mast cells in two most common odontogenic jaw cysts.
  Materials and methods
  Tissue sections of 20 cases of radicular cyst and odontogenic keratocyst (OKC) were stained with Giemsa and observed under optical microscope in five randomized areas of ​​the subepithelial and deep zones. Data analysis was done in SPSS 23 applying ANOVA test, multiple comparison test, and t-test.
  Results
  The average number of mast cells in radicular cysts was higher than that in OKC. There was no significant difference in subepithelial zone of these cysts (P =0.093), while a significant difference was observed in deep zone of wall of radicular cysts and OKC (P =0.006).
  Conclusion
  Mast cells may play a role in the pathogenesis of radicular cysts, but, they may not be directly involved in the growth and pathogenesis of OKC.
  Keywords: mast cell, odontogenic keratocyst, radicular cyst
 • Elahe Mahmoodi, Fattane Amuei, Mohammad Sadegh Rezai, Siavash Moradi, Forouzan Sadeghimahalli* Pages 155-161
  Background and purpose
  Assessing and improving the quality and educational capability of faculty members in universities is to improve the quality of programs, making appropriate policies and performing better educational activities. Faculty member’s evaluation by students is an important tool for both the lecturers and educational managers in educational planning. The aim of this study was to assess the trend of faculty member’s evaluation scores by students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in faculty members in Mazandaran University of Medical Sciences selected via census sampling. We used the scores for faculty members using the electronic educational management system (SAMA). It allows all students to evaluate university lecturers before final exams in every semester using a checklist. Data analysis was done applying descriptive and inferential tests in SPSS V22.
  Results
  The evaluation scores for faculty members (2012-2016) were evaluated. The scores ranged between 4.25±0.4 and 4.49±0.3. The mean evaluation scores showed significant changes whithin the years studied (P<0.001).
  Conclusion
  The average scores for evaluation of faculty members changed significantly during this period. Usually the accuracy of information collected from students is questioned, therefore, further studies with quantitative-qualitative approach are recommended.
  Keywords: educational assessment, faculty, students
 • Shaghayegh Rezai, Mohammad Reza Navaei Far, Mina Ekrami Noghabi, Fereshteh Farshidi, Mohammad Sadegh Rezai*, Mahbobeh Jafari Pages 162-172
  Background and purpose
  Epiglottitis is an uncommon life threatening pediatric disease. Evidence suggests some changes in etiology and incidence of this disease after vaccination against H-influenza type b. This Meta-analysis and systematic review aimed at investigating the etiology and incidence of acute epiglottitis in pre and post H-influenza vaccination era.
  Materials and methods
  A systematic literature search was conducted in PubMed, Scopus, Google Scholar, SID, and Magiran using the following keywords: acute epiglottitis, H-Influ vaccination, pre-vaccine era, and post-vaccine era. Relevant studies published in Persian and English, between 1975 and 2016 were investigated. Finally, 29 articles meeting the study inclusion criteria were selected. Three pediatric specialists independently screened the articles.
  Results
  H-influenza was found as the main reason for acute epiglottitis. The rate of epiglottitis induced by H-influ in pre and post vaccination era was 27.54% [(95% CI=23.68-31.39), P= 0.000], and 18.41% [(95% CI= 9.29-46.10), P= 0.000], respectively.
  Conclusion
  H-Influenza remains a common etiology of acute epiglottitis after H-Influ vaccination. But, this disease is predominantly seen in adults following the introduction of vaccination, and rarely other causative agents such as Staphylococcus aureus are identified to be associated with acute epiglottitis.
  Keywords: acute epiglottitis, H-influenza vaccination, pre-vaccine era, post-vaccine era
 • Roghiyeh Faridnia, Hamed Kalani, Mahdi Fakhar* Pages 173-186
  Apoptosis is a physiological cell death that occurs under normal conditions in major biological processes, including the removal of old, damaged, extra, or harmful cells. It plays an important role in natural evolution, tissue homeostasis, removal of cells damaged or infected by viruses, and removal of immune cells activated against self-antigens. The purpose of this review was to examine the role of apoptosis in parasites and helminths. In this study, four English databases and three Persian databases were used to investigate the articles published between 1999 and 2018. Findings showed that in the Leishmania parasites, Plasmodium and Toxoplasma gondii mimic apoptosis with the expression of phosphatidylserine on the surface of the infected macrophages and prevent the recognition of the infected cell by the host immune system. Also, excreted/secreted antigens in the helminths, including Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, and Schistosoma haematobium induce apoptosis in immune cells, especially in lymphocytes. Parasites follow different goals by inducing or preventing apoptosis and current article aimed at reviewing these aspects. Moreover, apoptotic blebs from parasite-infected cell can potentially stimulate the host's immune system, therefore, they could be further investigated in vaccine-related studies.
  Keywords: apoptosis, parasitic infections, drug design, vaccine
 • Sadegh Pourhabib, Seyed Abolhassan Naghibi, Shahabeddin Sarvi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Mahmood Moosazadeh, Shirzad Gholami* Pages 187-188