فهرست مطالب

مهاب قدس - پیاپی 68 (بهار و تابستان 1398)

فصلنامه مهاب قدس
پیاپی 68 (بهار و تابستان 1398)

 • 126 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/05/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت سدسازی
  صفحه 2
 • سرمقاله
 • مهاب قدس در یک نگاه
  صفحه 3
 • نگاهی به : رودخانه ی کارون و سد و نیروگاه گتوند (گوشه هایی از حقایق ناگفته)
  صفحه 5
 • طرح سد و نیروگاه برق - آبی گتوند علیا و نقش آن در جلوگیری از مخاطره های زیست محیطی (کاهش گازهای گلخانه ای) و صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی
  صفحه 17
 • سد گتوند با چه هدف هایی ساخته شد؟
  صفحه 25
 • واگویه ی حقایقی تردیدناپذیر درباره ی نقش و اهمیت سد و نیروگاه گتوند علیا
  صفحه 37
 • خورشید برای همیشه پشت ابر نمی ماند
  مهندس ناصر کامجو صفحه 47
 • سد گتوند را عامل شوری و بی کیفیتی آب کارون دانستن، نشانه ی ناآگاهی مدعیان است
  صفحه 55
 • گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما
  صفحه 63
 • گزارش ویژه
 • با حضور مهندس ترکش دوز؛ نشست بررسی سازند گچساران در مخزن سد گتوندعلیا برگزار شد
  صفحه 65
 • تاثیر سد گتوند بر کنترل و مدیریت سیلاب و خشکسالی
  صفحه 120
 • فرازهای مهم سخنان مهندس ناصر ترکش دوز در مناظره ی تلویزیونی (توسعه ی سدسازی در کشور
  صفحه 126