فهرست مطالب

جاده - پیاپی 99 (تابستان 1398)
 • پیاپی 99 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی آشتیانی*، علیرضا نوری، امیرعلی مصطفوی مقدم صفحات 1-22

  اهمیت بالای نقش فضاهای زیرزمینی در شبکه حمل و نقل شهری و هزینه زیاد اجرا و بهره برداری آن ها، مساله ملاحظات ایمنی در این نوع زیرساخت ها را همواره در درجه اول اهمیت قرار داده است. تونل توحید یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهری در تهران است که در حین بهره برداری، با برخی حوادث و رویدادهای مرتبط با عدم ایمنی کاربران و سازه تونل  توام بوده است. در این مقاله، مطالعاتی بر روی آئین نامه ها و گزارش هایی که در ایران و جهان به منظور حفظ ایمنی تونل ها ارائه شده اند، صورت گرفته است. در این خصوص، مواردی در تونل توحید تا حدودی مغایر با ضوابط ایمنی تونل ها تشخیص داده شده اند که در برخی موارد قابل رفع هستند. مشکلاتی از قبیل احتمال آتش سوزی، احتمال ورود سیلاب، نشت آب زیرزمینی و فاضلاب به داخل تونل، احتمال وقوع تصادف به دلیل شیب نسبتا زیاد تونل و عدم رعایت قوانین توسط رانندگان و تعمیر و نگهداری نامناسب تونل نیز باید بیشتر و جدی تر مورد توجه قرار گیرند تا پیامدهای ناگواری را به همراه نداشته باشند. بطور کلی، توجه به موارد اشاره شده در این مقاله می تواند الگویی را برای سایر پروژه های تونل سازی در آینده فراهم آورد تا با استفاده از تجربیات به دست آمده در تونل توحید ، از تکرار این مشکلات برای سایر تونل ها تا حد زیادی جلوگیری شود. در انتهای این تحقیق، براساس مطالعه بر روی آیین نامه های مختلف داخلی و خارجی، چک لیستی به منظور بررسی ارضاء ملاحظات ایمنی در تونل توحید تهیه شده است و اجزاء و آیتم های مختلف تونل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: فضاهای زیرزمینی، ایمنی، چک لیست ملاحظات ایمنی تونل، تونل ماشین رو، تونل توحید
 • کیوان آقابیک*، وحید کریمی صفحات 23-34
  افرادی که سابقه رانندگی زیادی ندارند عمدتا مهارت کافی برای فائق آمدن بر مساله پیش آمده در موقعیت های دشوار رانندگی  را ندارند. به علاوه درصد قابل توجهی از این رانندگان، جوان و دارای رفتارهای پرخطر هستند.  اگرچه برخی از این رفتارها از جمله حرکت با سرعت بالا و یا با فاصله کم از وسیله نقلیه جلویی عمدا توسط رانندگان جوان رخ می دهد اما بررسی تصادفات نشان از بروز خطا و عدم تشخیص خطر در بین این گروه دارد. لذا بر اساس مطالعات شدت تصادفات در این گروه بالاست و این افراد برای خود و سایرین در راه ها یک خطر محسوب می شوند. این مقاله سعی دارد با مرور اقدامات ایمنی راهکارهای مناسب جهت کاهش تصادفات مربوط به رانندگان جوان را ارائه نماید.  این اقدامات در چهار بخش شامل 1) اعمال و بهبود سیستم های گواهینامه مرحله ای 2) تصویب و اجرای قوانین مربوط به رانندگان جوان 3) مسائل مربوط به سبک زندگی فرد و نقش خانواده و 4) ارتقای شیوه های آموزش رانندگان جوان خلاصه می شود. این مطالعه می تواند  ابزار کاملی در اختیار مهندسین و متخصصین راه در هنگام طراحی یا رفع مشکلات ایمنی قرار دهد.
  کلیدواژگان: اقدامات ایمنی، ایمنی راه، رانندگان جوان، تصادفات
 • حمید بهبهانی، میثم عفتی*، سمانه مرتضایی صفحات 35-46

  از آن جایی که تصادفاتجاده ای ازعوامل بسیار مهم مرگ ومیر و صدمات شدیدجانی و مالی به شمار می آیند، استفاده از روش هایی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار به منظور کاهش هزینه و تلفات، بیش از پیش مطرح می شود. در این پژوهش هدف بررسی تاثیر عوامل محیطی، انسانی و طرح هندسی راه بر تصادفات آزادراه و محور قدیم قزوین - لوشان در بازه زمانی 1390 تا 1395 شمسی با استفاده از تحلیل عاملی می باشد. در واقع به منظور بررسی توامان پارامترها و میزان تاثیرگذاری آن ها بر تصادفات رخ داده، تحلیل عاملی با تکیه بر پارامترهایی که به عنوان متغیر مستقل شناخته می شوند، صورت می گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که 14 متغیر موثر بر تصادفات در محورهای مورد مطالعه، بر اساس درجه اولویت به 6 دسته اصلی تقسیم می شوند. از جمله متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر تصادفات آزادراه قزوین - لوشان داشته، عوامل محیطی (شرایط روشنایی، شرایط آب و هوایی و شرایط سطح روسازی) بوده است، درحالی که در محور قدیم قزوین - لوشان، عوامل هندسی (نوع منطقه، طرح هندسی و نوع راه) بیشترین تاثیر را بر تصادفات داشته اند.

  کلیدواژگان: ایمنی، تحلیل عاملی، تصادفات جاده ای، شدت تصادفات
 • علیرضا غنی زاده*، نسرین حیدرآبادی زاده، آرش ضیایی صفحات 47-54
  هدف از انجام این تحقیق، ارائه یک مدلی ریاضی به منظور مدل سازی پیوسته کاسه نشست روسازی با استفاده از داده های افت وخیز سطح روسازی و تعیین موقعیت بهینه افت وخیز سنج های مربوط به دستگاه افت وخیز سنج ضربه ای است. برای این منظور10000 مقطع روسازی انعطاف پذیر مختلف با استفاده از نظریه ارتجاعی چندلایه ای تحلیل و سپس پایگاه داده مربوط به افت وخیزها در نه فاصله شعاعی مختلف برای مقاطع مختلف روسازی ایجاد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب رگرسیون مربوط به برازشمعادله پیشنهادیبه کاسهنشستدر کلیه موارد بیش از 99/0 است که نشان دهنده برازش بسیار خوب معادله پیشنهادی به کاسه نشست روسازی است. به منظور تعیین بهترین فاصله شعاعی جهت قرار دادن ژئوفن ها، تمامی سناریوهای مربوط به انتخاب 4، 5، 6 و 7 ژئوفن از 9 ژئوفن بررسی شد و در هر مورد، 5 سناریوی برتر انتخاب گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین فاصله شعاعی برای 6 ژئوفن برابر 1830-1220-915-457-203-0 میلی متر و بهترین فاصله شعاعی برای 7 ژئوفن برابر 1830-1220-915-457-305-203-0 میلی متر است.
  کلیدواژگان: مدل ریاضی، FWD، کاسه نشست، روسازی های انعطاف پذیر، فاصله بهینه ژئوفن ها
 • فاطمه اکبری* صفحات 55-66
  بدون شک کاهش آلاینده ها به عنوان یک هدف منطقه ای و جهانی نیازمند اتخاذ راهکارهای مناسب و کارآمد است. در این بین، بخش حمل ونقل به واسطه اهمیت و جایگاهی که در این موضوع دارد، توجه دوچندان را می طلبد و می تواند سالانه مقادیر قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی برای مردم و دولت ها، بوسیله کاهش مصرف انرژی و اثرات نامطلوب زیست محیطی، کاهش زمان سفر و تاخیرهای ناخواسته به ارمغان آورد.از اینرو در این مطالعه سعی شده است میزان مصرف انرژی در بخش حمل ونقل بیان شده و رویکردهای حل مساله کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در این بخش بیان و برخی مطالعات در این زمینه بررسی گردد، در انتها به مقایسه مطالعات و روش های استفاده شده پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، انتشار آلاینده ها، حمل ونقل
 • عادل عساکره*، محمدرضا ترابی صفحات 67-78
  بمنظور بهبود و افزایش ظرفیت باربری خاک برای تحمل نیروی فشاری وزن و نیروی زلزله در صورت مناسب نبودن خاک ساختگاه در اغلب پروژه های عمرانی، باید خاک محل بهسازی گردد. از طرفی با توجه به نیروی بالابرنده بسیار بزرگ برخی سازه ها در حین وقوع زلزله یا نیروی باد، کنترل این نیروی کششی نیز الزامی می باشد. اجرای ریزشمع بدلیل سهولت فراوان اجرایی، امکان اجرا در چند جبهه مختلف کاری و اجرای همزمان کلیه مراحل ساخت، در مقایسه با روش های دیگر از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی موردی استفاده از ریزشمع در بهسازی خاک ماسه لای دار، پروژه ای در بندرعباس پرداخته شده و مراحل مختلف آزمایشات بارگذاری ریزشمع شرح داده شده است. سپس به بیان جزئیات و نتایج تست کششی روی یکی از ریزشمع های محل پروژه پرداخته شده و پس از آن با مدلسازی عددی ریزشمع، تاثیر پارامترهایی مانند طول، قطر و ارتفاع لایه بهسازی شده خاک با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که با افزایش طول و قطر ریزشمع میزان نشست به طرز چشم گیری کاهش می یابد و با افزایش عمق بهسازی خاک نیز میزان نشست ریزشمع کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: ریزشمع، مدلسازی عددی، ظرفیت باربری، بهسازی خاک، عمق بهسازی
 • نادر دستاران*، احسان عسگری لو، سعید پارسه، متین جلالی مقدم صفحات 79-96
  با توجه به توسعه روز افزون فضاهای زیرزمینی، ارزیابی پایداری و تعیین رفتار توده سنگ از مباحث مهم فضاهای زیر زمینی برای ایمنی و بهینه سازی پروژه می باشد. در سال های اخیر کرنش بحرانی به عنوان مهمترین شاخص برای ارزیابی پایداری و مچاله شوندگی تونل مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر روش های مختلفی برای تعیین کرنش بحرانی ذات توده سنگ وجود دارد. پارامتر کرنش بحرانی یک شاخص است که اجازه می دهد تا درجه ای از پتانسیل مچاله شوندگی بر حسب کمیت سنجیده شود. از آن به عنوان سطح کرنش در پیرامون تونل که فراتر از آن باعث بی ثباتی و مشکلات مچاله شوندگی که به احتمال زیاد رخ می دهد یاد شود. همچنین مقدار کرنش بحرانی در ارزیابی پایداری تونل به روش نمودار مشخصه زمین بسیار کاربرد دارد. تاکنون، تلاش هایی بسیار زیادی برای تعیین کرنش بحرانی شده است، که سه روش پر کاربرد در این مطالعه بیان می شود. همچنین برای تعیین پتانسیل مچاله شوندگی در همه مطالعات ها کمیت مچاله شوندگی 1% بر آورد شده است. با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از روش های مختلف برای تعیین کرنش بحرانی، با استفاده از پارامترهای متفاوت و نتایج متفاوتی با هم دارند، در این پژوهش با استفاده از هوش مصنوعی برای دقیق شدن نتایج تلاش می شود. بدین منظور از الگوریتم هوشمند ماشین یادگیری در نرم‏افزار داده‏کاوی Rapidminer استفاده خواهد شد. در پژوهش حاضر، با جمع آوری اطلاعات ارائه شده از  تونل های مختلف در مقالات معتبر، شرایط موجود به سه وضعیت پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار تعریف می شود. خروجی ها ماشین یادگیری شامل رابطه پارامترها بر اساس شرایط موجود در تونل،تاثیر هر کدام از پارامترها بر دیگری با توجه به شرایط تونل می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ماشین یادگیری، تغییر شکل تونل، پایداری تونل، کرنش بحرانی، مچاله شوندگی
 • فروغ شادمان لاهیجی*، فائزه شادمان لاهیجی، محمد جواد کاملی صفحات 80-93

  رشد جمعیت کلان شهرها در کنار افزایش فعالیت های اجتماعی، سبب افزایش تقاضای سفرهای روزانه شهروندان شده است. صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از محورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی در بیشتر کشورها، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی است. سند چشم انداز 1404، ایران را توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می کند. با توجه به معضل تراکم ترافیک، در دهه های اخیر حمل و نقل در شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های شهری مطرح می باشد. با توجه به نامگذاری سالهای 1395و 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، عدم دسترسی کافی به تکنولوژیهای روز دنیا و افزایش آلودگی هوا، بهبود کارایی و بهره وری در سیستمهای حمل و نقل شهری موجود اهمیت دوچندان می یابد. لذا، پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری کارایی فنی قطار شهری تهران به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و بیست و چهارمین شهر بزرگ دنیا و بمنظور بهبود کیفیت خدمات ارایه شده بزرگترین ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می پردازد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی حدود 73 درصد ناشی از فعالیت 5 خط فعال قطار شهری در دوره مطالعاتی حاکی از آنست که این ناوگان دارای کارایی فنی نسبتا مناسب بوده و تنها با کاهش حدود 27 درصدی ورودی ها و بهبود ساختاری خود در این محدوده می تواند به حداکثر کارایی فنی خود در این حوزه دست یابد.

  کلیدواژگان: کارایی فنی، قطار شهری و تحلیل پوششی داده ها
 • محمد رضا فتحی*، محمدحسن ملکی، زهره صفاری صفحات 95-106
  یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی برای توسعه هر کشوری، وجود یک شبکه کارا و مناسب، جهت رفع نیازهای حمل ونقل آن کشور است. حمل و نقل ریلی نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد؛ ازاین رو ارزیابی عملکرد ریلی یکی از مسائل مهم صنعت حمل و نقل ریلی کشور است.  هدف اصلی این تحقیق تعیین مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش اجرا، از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. برای ارزیابی عملکرد نواحی راه آهن از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در سال 1393 ناحیه شمال شرق2 دارای رتبه اول و در سال های 1394 و 1395 ناحیه شرق دارای رتبه اول می باشد. به علاوه میانگین کارایی نواحی نشان می دهد که در بازه زمانی 1395-1393 ناحیه شرق بهترین عملکرد و ناحیه شمال بدترین عملکرد را داشته اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، حمل و نقل ریلی، تحلیل پوششی داده ای شبکه ای
|
 • Mehdi Ashtiani *, A.R. Nouri, A.A. Mostafavi Moghaddam Pages 1-22

  The high importance of the role of underground spaces in an urban transportation network as well as their great costs of construction and operation, has led their safety considerations to the foremost degree of importance. Tohid Tunnel is considered as one of the most significant urban civil projects in Tehran which, has faced with some incidents and events leading to non-safety of users and the tunnel structure during its operation. In this paper, studies have been conducted on the national and international codes and reports, presented for the purpose of the preservation of tunnel safeties. In this regard, some issues in Tohid tunnel have been recognized as opposed to safety criteria of tunnels which, in some cases could be resolved. Issues such as the possibility of fire occurrence, flood entrance, leakage of underground water and wastewater into the tunnel, collision of vehicles due to rather steep longitudinal slope of the tunnel, failure to comply with the driving rules by the users as well as inappropriate maintenance and repair of tunnel should be considered more greatly and significantly in order not to lead to unpleasant impacts. In general, keeping in mind of the mentioned issues in this paper, could prepare a pattern for other future tunnel projects, so that by gaining experience from Tohid tunnel, the reoccurrence of such similar issues could be highly prevented for other tunnels.

  Keywords: Underground Spaces, safety, Safety Considerations' Checklist, Roadway Tunnel, Tohid Tunnel
 • Kayvan Aghabayk *, V. Karimi Pages 23-34
  Most novice drivers do not have adequate skill to handle complex driving tasks. Moreover, most of these drivers are young with risky driving behaviors. Although, these behaviors such as speeding and tailgating are sometimes intentional, the investigations show errors in attention and fails to recognize hazards amongst young drivers. Therefore, this group involves in severe crashes and is known as a hazard for road users. This study aims to introduce the possible safety measures in order to reduce crashes involving young drivers. The paper reviews the related studies and classifies the safety measures into four categories. They include 1) implementing and improving graduated driver licensing, 2) enforcing and adjudicating laws related to young drivers, 3) management of parents / adults in their teens’ driving, and 4) Improving young driver training. The study can provide a comprehensive tool to help road engineers and professions while designing or dealing with safety issues.
  Keywords: Safety Measures, Young Drivers, Road Safety, Accident
 • H. Behbahani, Meysam Effati *, S. Mortezai Pages 35-46

  Road accidents are one of the most important causes of mortality and severe physical and financial damage. Therefore, the use of methods to reduce cost and fatality of traffic crashes is more than ever discussed. The main goal of this study is to investigate the effect of environmental, human and geometric factors on Qazvin-Loshan highway and its old Corridor during the period from 2011 to 2016 using factor analysis. In order to investigate the combination of parameters and their impact on the crashes, factor analysis is based on parameters that are known as independent variables. The results of the study showed that 14 variables affecting crashes in the studied corridor are divided into 6 main categories according to priority level. The variables that have the most impact on Qazvin-Loshan highway crashes are environmental factors (lighting, climatic and pavement conditions), while in the old corridor, geometric factors (type of area, geometric design and type of roadway) have had the greatest impact on crash occurrences.

  Keywords: safety, Factor analysis, Road accident, accident severity
 • Ali Reza Ghanizadeh *, N. Heidarabadizadeh, A. Ziaie Pages 47-54
  This research aims to develop a mathematical model for continuous modeling of the pavement deflection basin based on the measured deflections using FWD device. Another purpose of this research is determining the optimal distance of the geophones for measurement of deflections. For this purpose, 10000 different flexible pavement sections were analyzed using multi-layered elastic theory and then a database containing deflection at nine different distances in case of each pavement section was established. The results show that the coefficient of determination for fitting the proposed equation to the pavement surface deflection basin in all cases is more than 0.99, which confirms the ability of proposed equation for mathematical modeling of pavement surface deflection basin. In order to determine the optimal radial distance of geophones, all scenarios with 4, 5, 6, and 7 geophone were examined and five best scenarios were selected in each case. The results of this study showed that the best radial distance for six geophones is 1830, 1220, 915, 457, 203, and 0 mm and the best radial distance for seven geophones is 1830,1220, 915, 457, 305, 203 and 0 mm.
  Keywords: mathematical model, FWD, Deflection basin, Flexible pavements, Optimal Distance of Geophones
 • F. Akbari * Pages 55-66
  Undoubtedly reducing pollutants as a regional and global goal requires the adoption of appropriate and efficient solutions. Meanwhile, the transportation sector needs to pay close attention due to its importance and position, and it can annually bring significant amounts of economic savings to the people and governments by reducing energy consumption and adverse environmental impacts, reducing travel time and unwanted delays . Considering the extensive studies carried out in this field using various methods and each of the studies has different results, this paper attempts to express the energy consumption in the transportation sector and the problem solving approaches Therefore, in this study, the energy consumption in the transportation sector has been expressed and the approaches to solving the problem of reducing energy consumption and emission of pollutants in this section are discussed and some studies in this field are examined, in the end, the comparison of studies and methods used are discussed
  Keywords: energy consumption, emissions, Transportation
 • Adel Asakereh *, M.R. Torabi Pages 67-78
  In most civil construction projects, if the soil is not adequate, it is necessary to improve and increase soil bearing capacity to carry out the compressive force, weight and earthquake forces. Also, due to the huge uplift force of some structures during an earthquake or wind force, it is essential to control the related forces. Micropile installation is very quick in comparison with other methods due to the feasibility of implementation, the ability to apply in various conditions and the possibility of implementing simultaneously with other construction stages. In this paper, a case study was carried out on the utilizing micropile for improving the sandy silty soil in a project in Bandar Abbas, and also the stages of micropile loading experiments have been described. Afterwards, the details and results of the tension tests on one of the micropiles at the project site were studied. In addition, the effect of parameters such as length, diameter and height of the improved soil layer has been investigated by using the finite element method. The results demonstrated that by increasing the length and diameter of micropile, the amount of settlement decreases significantly and with increasing depth of soil improvement, the amount of micropile settlement decreases.
 • Nader Dastaran *, E. Asgarilou, S. Parseh, M. Jalali Moghadam Pages 79-96
  Due to the increasing development of underground spaces, assessment of sustainability and determination of rock mass behavior is one of the important issues of underground space for safety and optimization of the project. In recent years, critical strain has been considered as the most important indicator for assessing the stability and squeezing of the tunnel. There are currently several methods for determining the critical strain of the essence of rock mass. The critical strain parameter is an indicator that allows the degree of squeezing potential to be measured in terms of quantity. It is referred to as the strain level around the tunnel, which further causes instability and squeezing problems that are likely to occur. Also, the critical strain rate is very useful in evaluating the tunnel stability using the land-characteristic charts. So far, many attempts have been made to determine the critical strain, which is described by three widely used methods in this study. Also, for determining the squeezing potential in all studies, the squeezing amount is 1%. Given that the results obtained from different methods for determining the critical strain, using different parameters and different results, In this study, AI has been tried to fine-tune the results. For this purpose, the intelligent learning machine algorithm will be used in the Rapidminer data mining software. In the present study, by gathering information from various tunnels in valid articles, the conditions are defined as three stable, semi-stable, and unstable states. Outputs the learning machine includes the relationship of parameters based on the conditions in the tunnel, the effect of each of the parameters on the other according to the tunnel conditions.
  Keywords: learning machine algorithm, tunnel deformation, Tunnel Stability, critical strain, squeezing
 • F. Shadmanlahiji *, M. J. Kameli Pages 80-93

  Metropolitan population growth, along with increased social activities, has increased the demand for citizen's daily travel. The transport industry is regarded by economic policy makers as one of the pillars of social and economic development in most countries. The 1404 Outlook document introduces Iran as an active and influential global economy. Due to the traffic congestion problem, urban transportation has been considered as one of the main challenges in recent decades. Regarding the naming of the years 1395 and 1396 as the year of the resistance economy by the Supreme Leader, lack of access to world-class technologies and increased air pollution, improving the efficiency of existing urban transportation systems is becoming more and more important. Therefore, the present study aims at measuring the technical efficiency of Tehran's city train as one of the largest cities in West Asia and the twenty-fourth largest city in the world in order to improve the quality of services provided by the largest public transportation fleet using the data envelopment analysis. The results indicate that the average technical efficiency of about 73% of 5 active trains in the study period shows a relatively good technical efficiency, which demonstrates that by only reducing 27% inputs and some structural improvements, could maximize technical efficiency in this area.

  Keywords: Technical Efficiency, Urban railway, Data Envelopment Analysis
 • Mohammad Reza Fathi *, M.H. Maleki, Z. Safari Pages 95-106
  One of the most important underlying factors for the development of any country is the existence of an efficient and appropriate network to meet the transportation needs of that country. Rail transport plays an important role in the economic development of a country; therefore, the evaluation of rail performance is one of the important issues in the rail transport industry of the country. The main objective of this research is to determine the appropriate model for assessing the performance of the rail transport network of the Islamic Republic of Iran. The present research is a descriptive-analytical research in terms of applied purpose and as a method of implementation. The statistical population of this research includes the railways of the Islamic Republic of Iran. The network data envelopment analysis has been used to assess the performance of the railway areas. Based on the results obtained in 2014, North East 2 ranked first and in 2015 and 2016, the East region was ranked first. In addition, the average efficiency of areas shows that in the period of 2014-2016 the eastern region had the best performance and the northern region had the worst performance.
  Keywords: Performance Evaluation, Rail Transport, Network Data Envelopment Analysis