فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مروری بر ارتباط سندرم ساختمان بیمار با آسم آلرژیک
  سید شمس الدین اطهاری صفحه 1
 • تاثیر تمرین پیلاتس و دیافراگمی بر برخی از شاخص های تنفسی در بیماران انسدادی مزمن ریه
  مجتبی امینی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، مسعود میرمعزی صفحه 2
 • تاثیرات حاد تمرینات بی هوازی و هوازی بر CRP، IL6 و نیمرخ لیپید در مردان جوان چاق
  حسین فاضلی ورزنه، مهرداد فتحی، سید رضاعطارزاده حسینی، محسن جعفری صفحه 3
 • تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل آهن پس از یک دوره کوه زدگی بر سطح سرمی هموگلوبین، فریتین و ترانسفرین زنان جوان
  علی پورمحک، نادر شاکری، خسرو ابراهیم، حسین عابد نطنزی، ماندانا غلامی صفحه 4
 • بررسی حضور لژیونلا پنوموفیلا در افراد مبتلا به بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی
  سیاوش عبدی خواجه ایم، پروانه صفاریان، عبدالرضا محمدنیا صفحه 5
 • تاثیر تمرین پیلاتس و دیافراگمی بر برخی از شاخص های تنفسی در بیماران انسدادی مزمن ریه
  مجتبی امینی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، مسعود میرمعزی صفحه 6
 • بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ با کیفیت زندگی و توانایی خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1397
  سامیه مجیدی، فریبا بلورچی فرد، رقیه اسمعیلی، زهرا ذوالقدر صفحه 7