فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود حسن لو صفحات 127-148
  سیاست گذاری فرهنگی در حوزه بازی های رایانه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار گرفته است. با این حال هنوز نتایج مطلوب از فرایند سیاست گذاری حاصل نشده است. در این پژوهش با مصاحبه با بیش از 10 نفر از بازیگران عرصه بازی های رایانه ای، شامل سیاست گذاران، کارشناسان، مجریان و تولیدکنندگان و با روش تحلیل مضمون به دنبال کشف چرایی ناکارآمدی سیاست های کلان در حوزه بازی های رایانه ای هستیم تا با دستیابی به یک مدل مفهومی از مسائل اساسی این حوزه، تلاشی در جهت حل آنها داشته باشیم.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری فرهنگی، بازی های رایانه ای، تحلیل مضمون
 • بهنام امینی* صفحات 149-192
  امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزار ساله از لحاظ تعداد جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور اول پر جاذبه گردشگری در جهان است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا است. البته اهمیت و نقش اقتصادی گردشگری نباید باعث غفلت از سایر ابعاد آن، به ویژه بعد فرهنگی شود، گرایش مردم جهان به یافتن آسان ترین و موثرترین راه برای گفتگوی فرهنگی سبب شده است تا نقش گردشگری از آن نظر اهمیت یابد که انسان ها از تجارب تلخ و شیرین حکومت داری در طول تاریخ و تمدن های مختلف بهره مند می شوند و ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و انسانی با یکدیگر، با زاویه دید وسیع تری به دیگر فرهنگ ها می نگرند و روابط سیاسی تمدن ها را بر پایه اقتصاد و تفاهم ملل متعادل تر می کنند. از جنبه دینی نیز باید گفت که در اسلام بر اهمیت سیر و سیاحت تاکید ویژه ای شده است. قرآن کریم اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری را به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آنها خواسته تا در زمین بگردند و در آثار به جای مانده از گذشتگان بیندیشند و از سرگذشتشان پند بگیرند. در پی همین تاکیدها و سفارش های قرآن مجید از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده که نشان دهنده مطلوبیت گردشگری از نظر فقهی است و می توان از لحاظ فقهی نیز گردشگری را چارچوب مند کرد.
  کلیدواژگان: جهانگردی، گردشگری، فقه شیعه، ایران، جاذبه های گردشگری
 • شایان فخاری* صفحات 193-214
  تکنولوژی ها و رسانه های نوین ارتباطی دگرگونی هایی را در جامعه و تعاملات میان افراد ایجاد کرده است. با توجه به رشد روزافزون رسانه های نوین در جامعه، نیاز به سواد رسانه ای بیش از پیش احساس می شود. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی مرکز سواد رسانه ای، چهار عنصر دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید محصول رسانه ای ضروری دانسته شده است. از آنجایی که شناخت ظرفیت ها، ویژگی ها و پیش بینی آینده رسانه های نوین به طور کامل مشخص نیست، بنابراین نظریاتی که در زمینه سواد رسانه ای مطرح می شود به طور کامل پوشش دهنده همه سطوح سواد رسانه ای نمی باشد. چرا که اکثر این نظریات پیرامون سه عنصر اول می باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف، تاریخچه و هدف سواد رسانه ای به بررسی نظریاتی که درباره سواد رسانه ای و همچنین نظریات مرتبط با آن از جمله کاشت، مارپیچ سکوت، یادگیری اجتماعی و... پرداخته می شود. بررسی ویژگی رسانه های نوین و تحولات فناوری های ارتباطی بیانگر این مسئله می باشد که نظریه های فوق به تنهایی قادر به تبیین تمام سطوح سواد رسانه ای نیست و نیازمند رویکردهای نظری جدیدی در حوزه تولید پیام رسانه ای در این حوزه می باشیم.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، فناوری های نوین ارتباطی، رسانه های نوین
 • محمدعلی جعفری * صفحات 215-234
  یکی از مباحث پرکاربرد در علوم ارتباطات بحث گروه و ارتباطات گروهی است. گروه به عنوان محملی برای ایجاد ارتباطات انسانی و همچنین ارتباطات گروهی به عنوان یکی از تقسیمات ارتباطات انسانی شناخته می شود که در میان اندیشمندان علم ارتباطات دارای اهمیت فراوانی است. ارتباط در قالب گروه می تواند یکی از فرصت های مناسب برای انتقال مفاهیم ارتباطات مذهبی باشد که نمونه هایی از آن را می توان در برخی از هیئات های و تشکل های فرهنگی، مذهبی، تکایا، حسینیه ها و مساجد مشاهده نمود. پژوهش پیش رو قصد دارد تا با بررسی مولفه های گروهی و ارتباطات درون گروهی، به تحلیل فرهنگی ارتباطی هیئات مذهبی پرداخته و به فرصت ها و تهدیدات موجود در ارتباطات درون گروهی ایشان، نگاهی علمی داشته باشد. در این پژوهش، نظریات گروهی و ارتباطات گروهی قرون 19 و 20 مانند نظریات امیل دورکیم در مورد رفتار گروهی، هورتون کلی پیرامون گروه های کوچک، نظریات حول موضوع پویایی گروه و... مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تطبیق مولفه های گروهی با مباحث درونی عموم هیئات مذهبی از طریق روش کتابخانه ای و بعضا هم مشاهده سیستماتیک، می توان به برخی نتایج همچون اهداف مشترک هیئات ، مقررات و ضوابط درونی هیئات ها، اثرگذاری و کنش متقابل درونی و... دست یافت. همچنین مدیریت گروهی، همنوایی گروهی، نقش‎های گروهی و... هم ازجمله نکات تطبیقی مرتبط با حوزه ارتباطات گروهی در میان این هیئات ها می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فرهنگی ارتباطی، هیئات مذهبی، فرصت ها و تهدیدها، گروه کوچک
 • سیدمحمدحامد میرطاهری* صفحات 235-266
  توسعه (به طور خاص توسعه فرهنگی) در عصر حاضر با گسترش فناوری های نوین همراه شده است. این حقیقت در همه ابعاد توسعه و توسعه فرهنگی قابل توجه است. آموزش نیز یکی از همین ابعاد است. در حقیقت توسعه آموزش و پرورش الزاما با ورود و گسترش فناوری های نوین همراه است. ورود فناوری های نوین به نظام آموزش و پرورش موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران داخلی واقع شده است و با وجود توجه به آن در سیاست ها به علت گسترش فناوری ها و ورود تجهیزات نوینی مانند رایانک به عرصه آموزش، همچنان موضوع مهمی به شمار می رود. از سوی دیگر نیز روند توسعه تجهیزات هوشمند در آموزش و پرورش نیز محل بحث بوده و آسیب شناسی آن می تواند برای سیاست گذاری های بعدی اهمیت فراوانی داشته باشد. در پژوهش حاضر با مطالعه توسعه فرهنگی و ابعاد آن، ضرورت درون زا بودن توسعه نشان داده شده و توسعه تجهیزات هوشمند آموزشی را در مسیر توسعه فرهنگی دانسته چرا که توسعه فناوری های نوین در آموزش، می تواند به توسعه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مولفه های اصلی فرهنگ کمک نماید. همچنین با توجه به اهمیت جایگاه سیاست گذاری در مسیر توسعه، سیاست های موجود هوشمندسازی در ایران در راستای توسعه آموزش و پرورش و از رهگذر ورود فناوری های نوین به صورت مشخص رایانک آموزشی در این مسیر بیان شده است.
  کلیدواژگان: تجهیزات هوشمند آموزشی، توسعه آموزش و پرورش، رایانک آموزشی، ایران
 • محمدامین بهزادنسب* صفحات 267-292
  یکی از مهم ترین سازوکار ها و ابزارهای تامین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و طبق سند چشم انداز فرهنگی بر الهام بخشی فرهنگی سایر جوامع ابتناء دارد، دیپلماسی فرهنگی کارآمد است. با توجه به اهمیت دیپلماسی فرهنگی در دنیای امروز و تاثیرگذاری بالای آن در جوامع مختلف لازم است که جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر بر کارآمدی و بررسی متخصصانه وضعیت دیپلماسی فرهنگی خود همت گمارد. به همین منظور پژوهش پیش رو در صدد است با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به تبیین مختصری از جایگاه دیپلماسی فرهنگی در ایران بپردازد. لذا پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی علمی از دیپلماسی فرهنگی و تبیین ضرورت و اهمیت آن در جمهوری اسلامی ایران به بررسی اسناد رسمی و سازمان های متولی این امر و همچنین به بیان چالش ها و فرصت ها و آسیب شناسی این حوزه می پردازد.
  کلیدواژگان: ایران، دیپلماسی فرهنگی، سیاست گذاری
|
 • Masoud Hasanloo Pages 127-148
  cultural policy making in the field of computer games has been considered by policy makers in recent years. However, the desired results have not been achieved yet. In this study, with interviews with more than 10 players in the field of computer games, including policymakers, experts, executives and producers, and in the context of analyzing them, we explore the ineffectiveness of large-scale computer games in order to achieve a conceptual model of issues Essential to this area, we will try to solve them.
  Keywords: cultural policy, computer games, thematic analysis
 • Behnam Amini* Pages 149-192
  Tourism, as the most widespread service industry in the world, is of particular importance, Therefore, many countries in a close and close competition seek to increase their profits and revenues from this international activity. Our country, with the date of several thousand years of tourism attractions among the first 10 countries, is the most attractive tourist attraction in the world and is ranked fifth in terms of biodiversity and diversity of natural attractions. Of course, the importance and economic role of tourism should not lead to neglect of other dimensions, especially after cultural dimension, the tendency of the world to seek the easiest and most effective way for cultural dialogue to highlight the role of tourism in many cultures through history and civilizations, while maintaining emotional and human ties to each other with a broader view of other cultures and the political relations of civilizations are more balanced on the basis of the UN economy and understanding. From religious aspect, it should be said that in islam the importance of contemplation is emphasized. The holy quran has shown the importance of tourism and tourism in detail and has asked them to look at the ground and think about the monuments of the past and take advice from their ancestors. There are many hadiths about the prophet and the innocent imams about the journey and travel, which shows the desirability of tourism from the viewpoint of jurisprudence and it can also be used in jurisprudence.
  Keywords: tourism, shiite jurisprudence, exemplary pattern
 • Shayan Fakhari* Pages 193-214
  New technologies and media have created transformations in society and interactions between individuals. the need for media literacy is more than ever, given the growing growth of new media in society. according to the definition provided by media literacy center, four elements of access, analysis, evaluation and production of media product have been considered. Since knowing the capacities, features and forecasting the future of new media is not fully understood, the theories in media literacy are not fully cover all levels of media literacy. Because most of these theories are around the first three elements. In this paper, after defining the definition, the history and purpose of media literacy, explores theories about media literacy as well as related theories including planting, silence of silence, social learning, and so on. The study of the feature of modern media and the evolution of communication technologies suggests that the aforementioned theories alone can not explain all levels of media literacy and require new theoretical approaches to the field of media messaging in this field..
  Keywords: Media literacy, modern communication technologies, modern media
 • Mohammad Ali Jafari Pages 215-234
  One of the most frequent topics in communication sciences is group discussion and group communication. the group is known as the vehicle for the creation of human communication as well as group communication as one of the divisions of human communication, which is of great importance among scholars of communication science. communication in group format can be one of the suitable opportunities for transferring concepts of religious communication, examples of which can be observed in some delegations and cultural, religious, Takaya, mosques and mosques. The aim of this study is to examine the cultural and social analysis between group elements and bonding, and have a scientific look at the opportunities and threats involved in bonding bonding. in this study, group theories and group relationships of 19th and 20th centuries such as Durkheim's theories about group behavior, regional Horton surrounding groups, theories about the dynamics of group dynamics and… were used. After matching group elements with the internal discourse of religious delegates through library method and sometimes systematic observation, some conclusions can be achieved such as joint goals of delegates, internal rules and norms, impact, internal interaction, and… It also includes group management, teamwork, teamwork and… including comparative points related to the field of group communication among the delegations.
  Keywords: Cultural Analysis, Religious Associations, Opportunities, Threats, Small Group
 • Seyyed Mohammad Hamed Mirtaheri Pages 235-266
  Development (particularly cultural development)in the present age is associated with the spread of new technologies. The fact is significant in all aspects of cultural development and development. Education is also one of the same dimensions. In fact, the development of education is essentially consistent with the introduction and proliferation of new technologies. The introduction of new technologies to the education system is a subject which has been considered by the authorities and policy makers in recent years and is still an important issue with regard to it in policies due to the development of technologies and new equipment such as Educational cybercafé. On the other hand, the development of smart devices in education is also the site of discussion and pathology can be very important for future policy. in this study, with the study of cultural development and its dimensions, the necessity of endogenous development and development of smart educational equipment is known as the path of cultural development as the development of modern technologies in education can contribute to the development of education as one of the main components of culture. Also with regard to the importance of policy makers in the development path, Available intelligent policies in Iran in the development of education and the introduction of new technologies have been defined in this direction.
  Keywords: Intelligent educational equipment, Educational development, Educational computer
 • Mohammad Amin Behzad Nasab Pages 267-292
  Cultural diplomacy is one of the most important mechanisms and tools of foreign policy of the Islamic Republic of Iran, which has an influence on the development of Iranian - Islamic culture and according to the cultural perspective on the inspiration of the cultural landscape of other cultural communities. Given the importance of cultural diplomacy in today 's world and its high influence in different societies, it is necessary that the islamic republic of iran to be more effective in its cultural diplomacy. Therefore, the present study tries to provide a brief explanation of the position of cultural diplomacy in iran using library and documentary methods. Therefore, the present study provides a scientific definition of cultural diplomacy and explaining the necessity and importance of it in the islamic republic of iran to review the official documents and Custodial organizations as well as the challenges and opportunities and pathology of this area.
  Keywords: Cultural diplomacy, policy policy