فهرست مطالب

دامپرور - پیاپی 103 (خرداد و تیر 1398)
 • پیاپی 103 (خرداد و تیر 1398)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/05/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
 • خسارت های سیل
  دکتر انوشیروان خلعت بری صفحه 2
 • رویدادهای خبری
  صفحه 3
 • اخبار بانک کشاورزی
  صفحه 6
 • بررسی تاریخچه و نگاهی به وضعیت موجود پرورش اسب در ایران به تفکیک استانها همراه با دستورالعمل های احداث جایگاه های نگهداری بهینه آن
  مهندس تیرداد مهراد صفحه 7
 • کاربرد آستاکسانتین در آبزی پروری
  اسماعیل پورکاظم صفحه 11
 • معاینه بهداشتی اسب در هنگام خرید و فروش
  دکتر محمدحسین دهقانپور باروج صفحه 15
 • نقش الیاف گیاهی غذا در تغذیه تک معده ای ها
  دکتر محمود شماع صفحه 16
 • دام های کشتاری و تشخیص تفریقی لاشه آن ها
  صفحه 18
 • سخن دل: ابیاتی زیبا
  دکتر عباس خالصی صفحه 21
 • سموم قارچی در سیلاژ پیدایش، اثرات و راهکارهای کاهش آن
  رسول رضائی صفحه 22
 • مدیریت و نحوه شیردوشی صحیح در مزارع لبنی
  خبات خیرآبادی، دکتر صادق علیجانی صفحه 28
 • اثر اسفناج بر روی چربی خون در بلدرچین نر
  بهنام خردمند صفحه 30
 • حیوانات ترانس ژنیک
  یوسف نادری صفحه 32
 • پدافند غیر عامل در حوزه دام و دامپزشکی
  دکتر پرستو غفور لنگرودی، دکتر حسین عطارچی صفحه 34
 • آیا می دانید؟
  صفحه 36
 • آسایش دام در فری استال
  ترجمه: مهندس میترا مزینانی صفحه 37