فهرست مطالب

پژوهش های روابط بین الملل - پیاپی 30 (زمستان 1397)
 • پیاپی 30 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا
  صفحه 1
  برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت های امنیتی آن با ایالات متحده آمریکا به طور ناگزیری افزایش می یابد و امکان بالقوه جنگ میان آنها وجود دارد. استدلال این نظریه پردازان آن است که با قدرت یابی بیشتر چین و فرسایش قدرت و موقعیت جهانی آمریکا، چین تلاش خواهد کرد از نفوذ فزاینده خود برای شکل دهی دوباره به مقررات، قواعد و نهادهای نظام بین الملل به منظور تامین منافع این کشور بهره جوید و این امر سبب خواهد شد تا سایر دولت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا، چین را یک تهدید امنیتی جدی در نظر بگیرند. در نتیجه، سیاست جهانی شاهد تنش، بی اعتمادی و منازعه دائمی میان قدرت های مستقر و نوظهور برای مدیریت نظام بین الملل خواهد بود. با این وصف پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی تاثیر افزایش قدرت چین به عنوان قدرت برتر آسیا در نظام بین الملل، بپردازد. سئوالی که مطرح می شود این است که: قدرت یابی چین چه تاثیراتی بر روابط و رقابت این قدرت نوظهور با آمریکا می گذارد؟ در پاسخ به سئوال مذکور و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چهارچوب تئوریک واقع گرایی ساختاری ، این فرضیه مد نظر است که قدرت یابی چین و تلاش های آن برای کسب نقش بیشتر در مدیریت نظام منطقه ای و بین المللی، زمینه رقابت بین چین و آمریکا و احساس خطر برای هژمونی آمریکا را فراهم می کند؛ در نتیجه آمریکا برای مهار قدرت و کنترل رشد قدرت چین، تلاش خواهد کرد. مسائلی نظیر گسترش تسلیحات و توسعه نظامی چین، هژمونی طلبی در شرق و جنوب شرق آسیا، مساله تایوان و بحران کره شمالی زمینه های رقابت چین و آمریکا را ایجاد کرده است که نهایتا به درگیری های بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور منجر خواهد شد.
  کلیدواژگان: چین، ایالات متحده آمریکا، واقع گرایی ساختاری، آنارشی، امنیت
 • جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم عصرپساجنگ سرد
  صفحه 2
  ساختار نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده‌ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک‌-تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیل نظریه موازنه قدرت سنتی و برای توضیح شکل غیرنظامی توازن بعد از جنگ سرد و به‌ویژه بعد از جنگ عراق و اتخاذ سیاست‌های یکجانبه‌گرا و تهاجمی آمریکا و ناتوانی قدرت‌های بزرگ مخالف برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شرایط کنونی با برتری آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسب نتایجی بر خلاف ترجیحات آمریکا است. از این رو موازنه نرم در پی آن است که توانایی ایالات متحده برای تحمیل ارجحیت‌های خود بر دیگران را محدود کند. باتوجه به تحول در ساختار نظام بین‌الملل از نظام دوقطبی به تک‌قطبی بر پایه یک‌جانبه‌گرایی آمریکا نقش سازمان های بین المللی به عنوان نماد چند‌جانبه‌گرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افزایش یافته است. از این منظر سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی به مثابه ابزاری دیده می‌شوند که طی آن کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به طور مسالمت‌آمیز هستند.پرسش پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان های بین المللی در نظریه موازنه نرم قدرت پسا جنگ سرد چگونه ارزیابی می گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه می گردد آن است که با توجه به تحول مفهوم قدرت و سازوکارهای توازن بخشی قدرت در دوران پساجنگ سرد، سازمان های بین المللی منطقه ای و جهان شمول در کنار دیگر ابزارهای نرم موازنه سازی،از جایگاه و کارکرد متفاوت تری نسبت به دوران قبل برخوردارند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی با پرسش و انگاره برگفته برآمده است.
  کلیدواژگان: موازنه سخت، موازنه نرم، هژمون، سازمان های بین المللی، سازمان شانگهای، ملل متحد
 • فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هابز و کانت و ارتباط آن با عدالت کیفری بین المللی
  صفحه 3
  مهم‌ترین هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. اما هیچ یک از ارکان سازمان ملل مفهوم صلح را تعریف ننموده‌اند. افزودن عبارت امنیت بین‌المللی نیز کمکی به تعریف صلح نکرده است. این مقاله علاوه بر مطالعه مفهوم صلح به بررسی فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هایزوکانت می‌پردازد. هابز با نگاه بد بینانه خود، صلح را امری ساختگی دانست. دیدگاهی که منشا رئالیسم سیاسی گردید و به سیاست عملی دامن زد. سیاست عملی با نادیده گرفتن عدالت کیفری برای قربانیان نقض حقوق بشر بر صلح تاکید می کندو مرتکبان جرایم بین المللی را بی کیفر می گذارد.اما کانت با فلسفه اخلاق گرایانه خود صلح پایدار را حاصل احترام به حقوق بشر تلقی کرد. اندیشه ای که در لیبرالیسم سیاسی متبلور شد و عملکرد سازمان ملل را از جستجوی صلح منفی به تلاش برای تحقق صلح مثبت از طریق عدالت کیفری برای جوامع قربانی نقض گسترده حقوق بشر معطوف نمود.رویکردی که حاصل ان ایجاد محاکم کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی بود.این امر بیانگر آن است که آینده حقوق بین الملل با ارتقا حقوق بشر پیوندناگسستنی دارد.
  کلیدواژگان: صلح، عدالت کیفری بین المللی، هابز، کانت، سیاست عملی
 • رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریه موازنه منافع شوئلر(2017-2015)‏
  صفحه 4
  رقابت ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه در دوران حکومت پهلوی آغاز شد، اما پس از انقلاب اسلامی ابعاد این رقابت با توجه به تغییر نظام سیاسی در ایران و شیعه محور شدن آن اشکال تازه ای به خود گرفته است. رقابت و البته روابط آنها همواره تحت تاثیر عوامل داخلی و محیطی، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و بسته به نوع سیاست خارجی دو کشور، رویکرد آنها رقابتی، تهاجمی و گاه همکاری جویانه بوده است. از سال 2015 نیز تحولاتی در محیط داخلی و خارجی دو کشور اتفاق افتاده است که بی شک بر رقابت های دو کشور در خاورمیانه تاثیر گذار بوده است. از این نظر، سوال پژوهش این است که دلایل رقابت های منطقه ای ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه در دوره سالهای 2015 تا 2017 چیست؟ فرضیه نیز چنین است که؛تحولات داخلی و منطقه ای موجب تثبیت رویکرد «سیاست خارجی همراهی» در دو کشور شده و همراه‌سازی کشورهای منطقه با سیاست های خود، در صدر اولویت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته است. با عنایت به نظریه موازنه منافع راندل شوئلر، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که بر اساس آن و به عنوان برآیند مقاله، رقابت دو کشور برای همراهی کشورهای خاورمیانه با سیاست های خود، به ویژه قطر و عراق شکل تازه ای از رقابت دو کشور در منطقه است. ایران توانسته است همراهی ترکیه، قطر، سوریه و عراق را در این مقطع به دست آورد و عربستان نیز همراهی مصر، امارات و بحرین را کسب کرده است، ضمن آنکه کانون رقابت رفته رفته به سمت عراق کشانده می شود. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، سیاست خارجی، سیاست همراهی، خاورمیانه، موازنه منافع
 • تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا
  صفحه 5
  قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر منابع اسنادی- کتابخانهای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه‌های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، تحریم نفتی، اتحادیه اروپا، ایران
 • سیاست نخبگان جمهوری اسلامی ایران در زمینه صادرات گاز: آثار و نتایج
  صفحه 6
  شرایط ژئوپلیتیکی و وجود منابع عظیم گازی ایجاب می‌کند که ایران به بزرگترین صادر کننده گاز در جهان تبدیل شود اما این مهم تا کنون محقق نشده است. مساله اصلی این تحقیق بررسی چرایی استفاده نکردن ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی و ذخایر عظیم گازی و ناکامی در بازی‌های منطقه‌ای و جهانی در عرصه صادرات گاز است.این تحقیق که به شیوه توصیفی – تحلیلی تلاش کرده است ضمن تبیین مساله فوق به ریشه‌یابی موضوع بپردازد.تحقق حاضر، ابتدا به میزان ذخایر وتولید گاز ایران وموقعیت ژئوپولیتیک ایران وراه‌های انتقال گاز ایران به سایر نقاط جهان پرداخته و سپس سیاست‌گذاری نادرست نخبگان را عامل عدم استفاده بهینه از شرایط ژئوپلیتیکی برای کسب جایگاه مناسب در صادرات گاز دانسته است. در واقع، تصمیم‌گیرندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران، بنا بر دیدگاه فضیلت‌گرای خود، تا اوایل دهه 1390 اعتقاد و برنامه خاصی برای صادرات گاز نداشتند تا این‌که تحریم‌های غرب علیه ایران جدی‌تر شد. این مقاله به جزئیات وفراورده های گازی نپرداخته و صرفا در صدد است تبیین کند که چرا ایران نتوانسته است گاز مصرفی و انواع آن را به خارج از کشور صادر کند.
  کلیدواژگان: انرژی گازی، سیاستگذاری، صادرات گاز، نخبگان سیاسی، جمهوری اسلامی
 • تحقق منطقه گرایی نوین در آفریقا از منظرسازه انگاری
  صفحه 7
  نگاهی اجمالی به بیش از پنج دهه تلاش در عرصه همگرایی منطقه ای آفریقا (از تشکیل سازمان وحدت آفریقا تا اتحادیه آفریقا) بیانگر آن است که نه تنها منطقه گرایی در این قاره کهن با چالش های متعددی روبه رو بوده، بلکه تداوم موانع و مولفه های مشترکی نظیر عدم همگونی و تجانس نسبی نظام های سیاسی ، سطح پایین توسعه اقتصادی و عدم تمایل حکومت ها برای واگذاری برخی کارکردها در ورای مرزهای ملی به شبکه های ملی و فراملی ، این سئوال را مطرح می نماید که آیا اصولا امکان تحقق منطقه گرایی در این منطقه وجود دارد و چگونه می توان زمینه تحقق منطقه گرایی در آفریقا را فراهم ساخت؟ این در حالی است که موضع گیری ها و حساسیت های مردم آفریقا و به تبع آن دولت ها نسبت به مقولات هنجاری و هویت مشترک آفریقایی، همچنان از اهمیت برخوردار است. به نحوی که شکل دهی و تقویت ارز ش های مشترک و مفاهیم بیناذهنی همکاری جویانه و بازتولید هویت جمعی، یکی از پیشران های اصلی جهت ارتقای سطح منطقه گرایی آفریقا در ابعاد مختلف دولتی و غیر دولتی محسوب می شود. مقاله حاضر درصدد است باشیوه تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر اساس رهیافت های سازه انگارانه این فرضیه را بررسی نماید که ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت وفاداری های منطقه ای و بازتعریف اجماع و اشتراکات فرهنگی از طریق تکیه بر هنجارها و نهادینه سازی انگاره های مشترک در آفریقا می تواند به تکوین و تثبیت همکار ی ها در سایر وجوه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی آفریقا منجر گردیده و امکان عینیت بخشیدن منطقه گرایی نوین در آفریقا را بوجود آورد.
  کلیدواژگان: همگرایی، منطقه گرایی، اتحادیه آفریقا، سازه انگاری، هویت مشترک
 • عقلانیت و مدرنیت در نگاه محمد علی فروغی به سیاست خارجی ایران
  صفحه 8
  هدف مقاله حاضربررسی جایگاه عقلانیت و مدرنیت در نگاه محمدعلی فروغی "ذکاءالملک" به سیاست خارجی ایران است. فروغی به یمن آشنایی عمیق با اندیشه های فلسفی وسیاسی جدید غرب که تا زمان وی در بین نخبگان سیاسی ایران بی سابقه بود درک عمیقی از سیاست در دوران جدید داشت؛ همچنین وی به یمن شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حضور موثر در جامعه ملل تلاش نمود؛ تا با اقدام سیاسی و قلم خود منافع ایران را در عرصه جهانی تامین کند و بیش از هر زمان، ایران را در مجامع بین المللی مطرح و دارای اعتبار و شهرت نماید. وی با بینشی واقع گرایانه و متمرکز نمودن توان خود بر اصلاحات از بالا و ترجمه، تالیف متون کلاسیک فرهنگ غربی، سخنرانی و شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حضور موثر در جامعه ملل؛ دغدغه تامین منافع ملی ایران را داشت. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه اصلی وویژگی بارز رویکرد فروغی به سیاست خارجی چه بوده است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که در بین نخبگان سیاسی ایران، فروغی درک بهتری از مفهوم قدرت و بازیگر سوم درسیاست خارجی ایران داشته و تلاش وی این بوده؛ که هم از حصار مفهوم موازنه مثبت که رویه نخبگان سیاسی چون قوام می باشد، خارج و هم از حصار رویکرد موازنه منفی نخبگانی چون مرحوم مصدق و مدرس بگریزد و ایستاری متفاوت درسیاست خارجی ایران ایجاد کند؛ که اگر چه بر اساس مفهوم بازیگر سوم بوده ولی مبتنی برعقلانیت و قدرت می باشد. یافته های پژوهش حاکی ازآن هست که نگاه فروغی به نظام بین الملل وسیاست خارجی نگاه معقول تر وعلمی تری بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، منافع ملی، عقلانیت، محمد علی فروغی، واقع گرایی
|
 • The Impact of China's Empowerment on Relations and Rivalry with ‎the United States
  Page 1
  Some theorists believe that with continued growth in China's power, its security rivalry with the United States of America will inevitably increase, with potential for war between them. Theorists argue that by further empowerment of China and the erosion of the global power and position of the United States, China will try to use its growing influence to re-establish the rules, orders and institutions of the international system in order to secure the benefits of this. It will benefit the country and will make other states, especially the United States, consider China a serious security threat. As a result, global politics will see tension, distrust, and permanent conflict between established and emerging powers for the management of the international system. In this regard, the present study seeks to examine the impact of China's increased power on Asia's supreme power in the international system. The question that arises is: What influence does China have on the relations and the rivalry of this emerging power with America? In response to the above question, using the descriptive-analytical method and the theoretical framework of structural realism, it is hypothesized that China's empowerment and its efforts to acquire a greater role in the management of the regional and international system, the field of the rivalry between China and the United States provides a threat to America's hegemony; therefore, the United States will strive to control power and control the growth of China's power. Issues such as China's proliferation of weapons and military development, hegemony in eastern and southeastern Asia, the Taiwan issue, and the North Korean crisis have created areas of competition between China and the United States, which will ultimately lead to more conflicts and contrast of interest between the two powers.
  Keywords: China, United States, structural realism, Anarchy, Security‎
 • International Organizations and the soft balance mechanism after the Cold War era
  Page 2
 • Political Philosophy of Peace from The Perspective of Hobbes and Kant and Its Relation to ‎International Criminal Justice
  Page 3
  The addition of the term "international security" has also not helped to define peace. In addition to the concept of peace, this paper examines the political philosophy of peace from the point of view of Hobbes and kant. Hobbes, in his pessimistic look considered peace as a fake. A view that led to political realism and to realpolitik.Realpolitik emphasis the imposition of criminal justice for victims of human rights violation and do not punish perpetrators of international crimes. But Kant pursued a lasting peace with his moral philosophy as a result of respect for human rights. The notion that crystallized political liberalism and the UN's search for negative peace in efforts to achieve positive peace through criminal justice for the victim societies of widespread human rights violation.The function that led to the establishment of international criminal tribunals and international criminal court.This suggests that future of international law inextricably linked to the promotion of human rights.
  Keywords: Peace, International Criminal Justice, Hobbes, Kant, Realpolitik‎
 • Iran's oil Embargo and the Political Economy of the European Union
  Page 5
  Before and even after the agreement, the European Union has been pursuing an economic war against the United States in an effort to escape the "warm war" and has imposed severe financial and economic sanctions, including an oil boycott against Iran, along with the United States and many others. Other countries. The purpose of the present descriptive-analytic research is based on documentary-librarian resources as well as the analysis of existing works. Explaining the effects of the sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran by the European Union and the impact of these sanctions on the political economy of the Union. Research findings show that, firstly, political economy is considered as the most powerful category and mechanism for the analysis of EU diplomacy. Secondly, the EU's coordinated policies with the United States over Iran's nuclear program and its attempt to impose its unilateral sanctions against Iran, especially the sanctions on Iran's oil purchases, have not worked well. Thirdly, the costs imposed on the United States and the European Union are wide-ranging and are still expanding, and the United States and the European Union, in the context of the sanctions policy, have created more influence on the East and, in particular, China in the Iranian market. In other words, the West has sanctioned itself against its influence in Iran, causing the two sides to be sanctioned and sanctioned in the process of sanctioning
  Keywords: Political Economy, oil Sanctions, EU, Iran
 • Iran's Elite Policy on Gas Export: Consequences and Outcomes
  Page 6
  Geopolitics situation and having plentiful gas resources can make Iran as the biggest gas exporter around the world, but it isn't achieved. Yet, this research tries to recognize the roots of the subject. Although different components can affect Iran's optimal utilizing gas resources and geopolitics situation but it looks that false decisions in gas exporting field is one of the main factors. So the main research problem was identifying Iran misusing the geopolitics facts and gas resources and its failure among regional and international gas exporting market. The research hypothesis is that incorrect elite's policy-making causes the unsuitable using geopolitics situation to gain access to Iran suitable position in gas exporting market. Findings show that there was no believe and no special plan for gas exporting among the Islamic Republic of Iran main decision makers because of their preferable vision till the last decade that the West serious comprehensive sanctions started. There is no futures study or planning for gas exporting because Iran's export incomes were based on raw oil neglecting gas exporting. The research method was descriptive - analytic and carried out using the first-hand library and internet resources.
  Keywords: Gas energy, Policymaking, Gas exporting, Elites Politicians, Islamic Republic of Iran
 • The Realization of Modern Regionalism in Africa in Terms of Constructivism
  Page 7
  The long process and experience of more than five decades of specific cooperation in the field of regional convergence (from the formation of the unification of Africa to the African Union) has passed. But regionalism still faces many challenges in the ancient continent. And factors such as the lack of homogeneity and relative convergence of political systems, the low level of economic development, the crisis of legitimacy, and the reluctance of governments to assign some functions beyond national boundaries to national and transnational networks have raised this question. How can the realization of regionalism be made at the practical level in Africa? However, the positions and sensitivities of the people of Africa and, consequently, of the states are still significant in relation to normative matters and the common African identity. To the extent that it can be said that the formation and strengthening of joint curricula and interdisciplinary cooperative concepts and the reproduction of collective identity based on it, one of the main proponents of promoting the level of regionalism of Africa in different dimensions of government and non-Government. The present paper seeks to investigate the hypothesis based on descriptive-analytic research based on constructive approaches that create the necessary mechanisms to strengthen regional loyalty and redefine consensus and cultural commonality by relying on norms and institutionalizing common notions. In Africa, it can lead to the development and consolidation of partnerships in other political, economic, and security spheres of Africa, and to bring about regionalization
  Keywords: Convergence, regionalism, African Union, constructivism, common identity
 • Rationality and Modernity in the View of Mohammad Ali Foroughi on Iran's ‎Foreign Policy
  Page 8
  The purpose of this article is to consider the position of rationality and modernity in the eyes of Mohammad Ali Foroughi, "Zak'a alMolk", in foreign policy of Iran. Foroughi was deep acquaintance with the new Western philosophical ideas of the West, which until his time was unprecedented among the political elites of Iran, had a profound understanding of politics in the new era; he also tried to participate in international conferences and effective participation in the community of nations. To bring Iran's interests in the global arena through its political and personal actions and, more than ever, make Iran credible and reputable in international affairs. He was interested in Iran's national interests with a realistic insight, focusing his efforts on reforming from above, translating, classifying western classical texts, lecturing and participating in international conferences and effective participation in the community of nations. The present research seeks to explore the reflection of Foroughi's works and ideas on intellectual development and the rationalization of national interests and foreign policy. The main question of the research is that the approach of Foroughi to foreign policy based on what approach? The hypothesis of this paper is that among the political elites of Iran, Foroughi has a better understanding of the concept and importance of power or the third actor in foreign policy of Iran, and his efforts have been somewhat of a kind that was removed from the fence of the concept of positive balance, which was followed by the political elites like Qavam. From the fence of the negative balance approach that Elite approach such as the deceased Mosaddeq and the teacher of the teacher would be removed and a different institution in Iran's foreign policy that although based on the concept of the third actor, but also based on reasonableness and self-esteem was also. Findings of the research suggest that the internationalization of the foreign system can, in the current context, also bind Iran's foreign policy constraints.
  Keywords: Foreign Policy, National Interest, rationality, Mohammad Ali Foroughi, Realism