فهرست مطالب

پژوهش ملل - پیاپی 43 (تیر 1398)
 • پیاپی 43 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نیکبود معصوم زاده صفحه 7
  مکتب انگلیسی علیرغم گرایشاتی که در هستی شناسی و روش شناسی به خردگرایان و واقعگرایان دارد ولی در بعد امنیت آن را بعنوان یک ارزش هنجاری تعریف می‌کند و نه یک موضوع ابزاری و معتقد است که؛ امنیت، برساخته اجتماعی است و قابل تغییر، فلذا باید در یک جامعه امنیتی که لزوما به دولت محدود نمی‌شود، مستقر گردد. در این مقاله سعی بر این است تا مکتب انگلیسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه آیا این مکتب واجد مداخلات روش شناسانه و هستی شناسانه در باب مقوله امنیت می‌باشد؟ تفسیر مکتب انگلیسی از گفتمان امنیت چگونه است؟ و سوال آخر اینکه رابطه این مکتب با مکاتب دیگر نظیر؛ واقعگرایی، خردگرایی و انقلابی گرایی چگونه می‌باشد؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده در این مقاله باید بگوییم: اندیشمندان مکتب انگلیسی علیرغم اساسی بودن امنیت روابط بین الملل در نظریه و عمل، توجه صریح و آشکاری به امنیت از خود نشان نداده‌اند. لیکن باتوجه به اظهارات اندیشمندان دو گروه "کثرت گرا و همبستگی گرا" از این مکتب، به نظر می رسد هر دو گروه سعی دارند تا حدودی این خلا را در تفکر مکتب انگلیسی با طرح این استدلال پر کنند که مکتب انگلیسی روی اصلی‌ترین ایده‌های یک فهم صریح و ضمنی از امنیت شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: مکتب انگلیسی، گفتمان امنیتی، حقوق بشر، کثرت گرا، همبستگی گرا
 • فاطمه متوسلی صفحه 37
  دستیابی به اهداف مستلزم پیروی از مجموعه ای از بایسته هاست، و البته میزان التزام و پایبندی به آنها در طول مسیر تعیین کننده میزان موفقیت در رسیدن به مقصود است. نظم از جمله عناصر اجتناب ناپذیر، و چه بسا نقشه راه رسیدن به آرمان هاست. فارق از توصیه اکید کلام وحی، انبیاء و اولیاء الهی، اهل خرد نیز بر اهمیت نظم، منطبق با ارزش ها و باورها، و تاثیر آن بر تمامی شئون زندگی، اعم از فردی یا اجتماعی، بعنوان قاعده ای کلی، همچنین سامان دهنده بینش، منش و کنش افراد اذعان کرده اند. همچون نظم در نظام هستی، از نظر آنان روابط انسانی متاثر از ارزش های مشترک در یک مجموعه، شرط مسلم رسیدن به نظم اجتماعی در سایه توجهات مدیری توانمند می باشد. در پژوهش پیش رو پژوهشگر قصد دارد به روش کتابخانه ای، با رویکرد اجتماعی و با استعانت از نظریات اندیشمندان، و تمرکز عمده بر نظریه نظم اجتماعی ارائه شده تالکوت پارسونز، پس از مروری اجمالی بر سیره فردی و اجتماعی نبی اکرم، و شرح احوالات مردم سرزمین عربستان، شیوه مدیریتی آن حضرت، همچنین میزان موفقیت ایشان را در بنیاد نهادن جامعه ای نوین با پیروی از عنصر نظم به آزمون بگذارد. بنابراین سوال پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تا چه میزان پیام آور توحید توانستند با تلاش برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی و جایگزینی آن با آنچه پیش از آن در میان مردم آن دیار مرسوم بود، به همسو کردن آرمان های تازه مسلمانان توفیق یافته و در نتیجه به نظم اجتماعی دست یابند.
   

  کلیدواژگان: نظم اجتماعی، ارزش ها و باورها، نقش مدیر، سیره مدیریتی پیامبر اکرم
 • سعید نباتی، محمدمهدی بادامی صفحه 59
  پراگماتیسم و نو پراگماتیسم از مهمترین مکاتب فلسفی هستند که در دهه های اخیر، بسیاری از حوزه های زندگی اجتماعی از جمله حقوق و سیاست را بطور جدی تحت تاثیر خود قرار داده است. باتوجه به این دو مکتب، مفهوم حقوق بشر به روشنی مفهومی اختلافی و بحث انگیز و نیازمند توجیه است. در قرن 19 عقل به «عقل علمی» تبدیل شد و چنانکه پیداست علم نیز دشمن مفهوم حقوق طبیعی بود. افزون بر این، واکنشی علیه فردگرایی نظریه حقوق طبیعی نیز به وجود آمد و این اندیشه ارسطویی که مفهوم اساسی فلسفه سیاسی جامعه است، دوباره احیاء شد. در حقیقت ریچارد رورتی استدلال کرده است که هیچ مبنای نظری برای حقوق بشر وجود ندارد، زیرا هیچ مبنای نظری برای هیچ باوری وجود ندارد. البته این چیزی نیست که مایه تاسف باشد، چراکه هم این حقیقتی فلسفی و ضروری است و هم مسئله حقوق بشر برای موفقیت اش نیازی به نظریه ندارد بلکه نیازمند همدلی است. در این پژوهش به معرفی مبانی پراگماتیسم و نو پراگماتیسم پرداخته و سپس به بررسی جایگاه انسان در این مکتب با تکیه بر آراء یکی از فلاسفه این مکتب "ریچارد رورتی" پرداخته و در نهایت نظر او راجع به حقوق بشر به وضوح شرح داده خواهد شد.
   

  کلیدواژگان: پراگماتیسم، نوپراگماتیسم، رورتی، حقوق بشر
 • نوشین عطاردیان صفحه 73
  در حقوق موضوعه ایران، نظام ادله قانونی در دادرسی حقوقی پذیرفته شده است بطوریکه دلایلی را که دادرس برای اثبات دعوا باید مورد استفاده قرار دهد در مواد 1258 از ق.م و 248 و 257 از ق.آ.د.م احصا شده است. در دادرسی حقوقی انگلیس برخلاف بسیاری از کشورها، علی القاعده ادله شفاهی همانند شهادت از مدارک کتبی رایج‌تر است. مقوله اثبات دعوا برپایه نظام مترقی دادرسی، آزادی مناسبی را برای قاضی در رسیدگی به دعاوی و ارزیابی ادله اثباتی در دادرسی حقوقی به نسبت بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران ایجاد نموده است. سوالی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که؛ ارزیابی ادله اثبات دعاوی در حقوق ایران و انگلیس به چه صورت می باشد؟ در صورت غیرقانونی بودن روش به دست آوردن دلیل، قاضی می‌تواند این مسئله را در ارزیابی کلی دادرسی موثر بداند؟ که در پاسخ می‌توان گفت، ارزیابی ادله در حقوق انگلیس از آزادی بیشتری برخوردار است بطوریکه دلایل بر قاضی تحمیل نمی‌شود و قاضی هر نوع دلیل را می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد. در حالیکه در حقوق ایران بعضی از ادله بر قاضی تحمیل می‌شود و ناچارا باید طبق همان ادله اقدام به صدور رای نماید. در صورت غیرقانونی بودن دلیل، می‌تواند در ارزیابی کلی دادرس از موضوع و باتوجه به مجموعه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر مسئله موثر باشد و اینکه در صورت تقصیر یا اشتباه دادرس در ارزیابی ادله مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی بر او بار خواهد شد.
   

  کلیدواژگان: دلیل، ارزیابی ادله، کامن لا، دادرس
 • رقیه فلاح غلامی صفحه 87
  این مقاله با هدف بررسی رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها تدوین شده است. بطوریکه یکی از اساسی ترین بخش های حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مسئله رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد می باشد. در این مقاله به بررسی و شناخت رابطه تعارض قوانین با تعارض دادگاه‌ها و مسایل و مقررات مربوط به آن پرداخته شده است. در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد. رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها به چند صورت بروز می کند؛ وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، حل مساله تعارض دادگاه‌ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است.
   

  کلیدواژگان: صلاحیت دادگاه ها، تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها، احاله
 • سیدیوسف ساداتی پایین رودپشتی، عماد روشن قیاس، سیدهاتف هاشمی نسب صفحه 103
  اهمال کاری یکی از پدیده های مشکل ساز برای تعداد زیادی از افراد است که میلیون ها نفر را در جهان تحت تاثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی است. به این منظور 301 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر ساری در سال تحصیلی 98-97 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های هویت تحصیلی و اهمال کاری را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده های آماری گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی و واریانس) بوده و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) انجام گرفته است. نتایج، نشان دهنده این واقعیت بود که بین هویت تحصیلی موفق با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. باتوجه به توضیحات و بررسی های مختصری که در مورد رویکردهای مختلف اهمال‌کاری ارائه شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال‌کاری دانش آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آنها کوشید. همان اندازه که مباحث نظری با مطالعات تجربی و دقیق همراه می شود، یافته های امیدوار کننده تری نیز به دست می آید.

  کلیدواژگان: هویت تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، دانش آموزان
 • الهه خوشبخت، سروناز سوری صفحه 117
  خاطره‌گویی یک سبک مهم و اصیل در روایت حوادث جنگ برای نسل های آینده و ثبت و ضبط و انتقال تجارب تلخ و شیرین نسل‌های پیشین و نسل حاضر برای نسل های بعد است که زنان اقوام مختلف ایرانی در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. نهضت خاطره نویسی جنگ، در ایران یکی از گسترده ترین رویدادهای فرهنگی به شمار می آید. از نخستین روزهای مقاومت مردمی داستان و خاطره با وجوه افتراق و اشتراک به شرح وقایع پرداخته اند. حضور استوار زنان در جنگ به ویژه مبارزه های دوره معاصر یکی از مهمترین عرصه ها برای ظهور محکم آنان است. در ادبیات پایداری بی بی مریم، معصومه آباد، زهرا حسینی در جنگجویی و شجاعت پیوند مستقیمی داشته اند. هر سه با نوشتن کتاب خاطرات، خلاقانه درک عمیق خودشان را از اجتماع بیان کرده اند، و در توصیف قهرمانی آزادیخواه، با عمق بخشی به اندیشه و پرورش موضوع صحنه های قبل از پیروزی در جنگ و مقاومت صبورانه آنها در برابر فشارها و آزارهای رژیم بعث بر خود و خانواده هایشان خاطرات شان را به نگارش درآوردند. این پژوهش، مضامین و مفاهیمی چون: مبارزه، سیاست، اجتماع، انسان دوستی، وطن پرستی، قهرمان پروری، آزادی، استقامت در برابر دشمنان را بطورکامل نشان داده است. و با بیان همانندی و ناهمانندی هایی واقعیت های زمان هر کدام از نویسندگان را با ارائه شواهد ذکر کرده است.
   

  کلیدواژگان: بی بی مریم، معصومه آباد، زهرا حسینی، تطبیق، پایداری
|
 • Nikbood Masoumzadeh Page 7
  The English school, in spite of its tendencies to the intellectuals and realists in ontology and methodology, defines security as a normative value, not an instrumental matter, and believes that security is a social construct and can be changed, so it must be established in a security community that is not necessarily limited to the government. In this paper, we try to study the English school from different aspects. First, does this school have methodological and ontological interventions on the subject of security? What is the interpretation of the English school of security discourse? And the last question is, what is the relationship of this school with other schools, such as realism, rationalism, and revolutionism? In response to the questions posed in this paper, it can be said that the thinkers of the English school, despite the theoretical and practical importance of the security of international relations, have shown no explicit attention to security. But, according to the two "pluralist and solidarity-oriented" groups of thinkers in this school, it seems that both groups attempt to fill this gap in the thought of the English school with the suggestion of the argument that the English school is formed based on the core ideas of a clear and implicit understanding of security.
   
  Keywords: English School, Security Discourse, Human Rights, Pluralist, Solidarity-Oriented
 • Fatemeh Motevasseli Page 37
  Achieving goals requires following a set of requirements, and of course the amount of commitment and adherence to them along the way determines the extent of success in reaching the goal. Order is one of the inevitable components, and perhaps it is a road map for achieving the ideals. Beside the strict recommendation of the words of revelations and prophets, the wise men also acknowledged the importance of order - in accordance with values and beliefs - and its impact on all aspects of life, whether individual or social - as a general rule – and also as an organizer of the insights, manners and actions of the people. As in the order of the universe, in their view, human relationships that are influenced by common values in a single set are a definite condition for achieving a social order in the light of the auspices of an empowered manager. In the present study, the researcher intends to use the library method along with a social approach and the views of the scholars, and the main focus on the social order theory presented by Talcott Parsons, to review the individual and social manners of the Islam’s Prophet and to describe the lives of the people in Arabia land, and then to examine the managerial practices of the prophet and his success in establishing a modern society by following the order element. So the question of the present research is that to what extent the messengers of Towhid have been able to align the ideals of New-Muslims and thus to achieve the social order, by trying to replacing what was previously customary among the people in that area with the Islamic values and to institutionalize these values.
  Keywords: Social Order, Values, Beliefs, The Role of the Manager, Managerial Traditions of the Islam’s Prophet
 • Saeed Nabati, Mohammad M. Badami Page 59
  Pragmatism and new pragmatism are among the most important philosophical schools that have seriously influenced many areas of social life - including law and politics - in recent decades. According to these two schools, the concept of human rights is clearly a controversial concept that needs to be justified. In the nineteenth century, reason became the "scientific intellect", and it is evident that science was also the enemy of the concept of natural rights. In addition, a reaction to the individualism of the natural rights theory also came up, and this Aristotelian idea, which is the basic concept of the political philosophy of the society, was restored. In fact, Richard Rorty has argued that there is no theoretical basis for human rights, because there is no theoretical basis for any belief. However, this is not regrettable, both because this is a philosophical and necessary fact, and because the human rights subject does not require a theory to be successful, but it requires empathy. In this research, we introduce the foundations of pragmatism and new pragmatism and then examine the human status in this school, relying on the views of one of the philosophers of this school, Richard Rorty, and finally, his views of Human rights will be clearly presented.
  Keywords: Pragmatism, New Pragmatism, Rorty, Human Rights
 • Noushin Attarodian Page 73
  In the Iranian law, the legal evidence system has been accepted in the legal proceeding, so that the evidence that the prosecutor must use to prove the dispute is cited in the Article 1258 of the Civil Code and Articles 248 and 257 of the Civil Procedure Code. In the British legal proceedings, unlike many other countries, oral evidence – such as testimony - is more common than written evidence. Compared to many other countries - including Iran - the issue of litigation based on the progressive judiciary system has created a more appropriate freedom for the judge to deal with claims and assess evidence of legality in legal proceedings. The question that arises in this study is that how is the evaluation of the evidence of the claims in Iranian and British law? If the method of obtaining the evidence is illegal, can the judge consider it in the overall assessment of the proceeding? In response, it can be said that the assessment of evidence in English law has more freedom, so that the evidence is not imposed on the judge and the judge can assess any type of evidence, while in the Iranian law, some evidence is imposed on the judge and he must inevitably make a verdict on the same grounds. In the case of illegality, the evidence can affect the general assessment of the judge of the matter considering the circumstances of the matter and the situation governing the issue, and in the event of a fault or mistake by the prosecutor, the judge will be liable to criminal, legal, and civil liability in assessing the evidence.
  Keywords: Evidence, Evaluation of the Evidence, Common Law, Prosecuto
 • Roghayeh F. Gholami Page 87
  This paper aims to investigate the relationship between conflict of laws and conflict of courts. One of the most fundamental parts of private international law is related to the relationship between conflict of laws and conflict of the courts and the regulations present in this field. In this paper, we examine the relationship between conflict of laws and conflicts of courts and related issues and regulations. In domestic law, the jurisdiction of the judge and court is also discussed, which is called intrinsic competence or relative competence, and it is the personal residence that clarifies this competence. In the event of a conflict of laws, it is important that the national court may have jurisdiction, but this competence will not result in the application of national law. The relationship between conflicts of laws and conflicts of courts manifests in a number of ways; the shared aspects of the conflicts of laws and the conflicts of courts, the illumination aspects between the conflict of laws and the conflict of courts, the mutual impact of the conflict of laws and the conflict of courts will be examined. The present study concluded that in the relationship between the conflict of laws and the conflict of courts, solving the problem of the conflict of courts is prior to solving the conflict of laws.
   

  Keywords: Jurisdiction of Courts, Conflict of Laws, Conflict of Courts, Reduction
 • S. Yousef S. Payynroodposhti, Emad R. Ghias, S. Hatif Hasheminasab Page 103
  Procrastination is one of the problematic phenomena for many people, which has affected millions of people around the world. The purpose of this study was to investigate the relationship between educational identity and educational procrastination. For this purpose, 301 female secondary school students in a district of Sari in the academic year of 2018-2019 were selected by multi-stage cluster random sampling, and these selected students completed the educational identity and procrastination questionnaires. The analysis of the statistical data collected in this research was done using descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness and variance) and inferential statistics (multivariate regression, Pearson correlation coefficient). The results indicated that there is a significant and negative relationship between successful educational identity and educational procrastination, and there is a positive and significant relationship between confused educational identity and late educational identity, with educational procrastination. Given the brief explanations and reviews presented about different procrastination approaches, as well as the results of data analysis, it can be concluded that today, in order to overcome the problem of procrastination in students, we must pay attention to the factors related to this phenomenon and try to resolve them. As far as the theoretical discussion is accompanied with empirical and precise studies, more promising findings are obtained.
  Keywords: Educational Identity, Educational Procrastination, Students
 • Elahe Khoshbakht, Sarvnaz Suri Page 117
  Memoir is an important and original style for narrating the events of the war to future generations, and for recording and transferring the bitter and sweet experiences of previous generations and the current generation to next generations, in which the women of different Iranian ethnic groups have had a special status. The war memoir movement in Iran is one of the most widespread cultural events. From the earliest days of Popular Resistance, stories and memories have been devoted to the narrative of events with the means of differentiation and sharing. The steady presence of women in the war, especially in the contemporary battles, is one of the most important areas for their firm appearance. In the literature on resistance, Bibi Maryam, Masoumeh Abad, and Zahra Hosseini have had a direct connection in defiance and courage. By writing a memoir, all three have expressed their deep understanding of the community in a creative way, and in describing the liberal heroism, they devised their memoirs by deepening their thoughts and explaining the scenes before victory in the war and their patient resistance to the pressure from the Ba'ath regime on themselves and their families. This research has fully demonstrated themes and concepts such as struggle, politics, society, humanity, patriotism, heroism, freedom, and endurance against enemies. By expressing similarities and dissimilarities, the current research presents the evidence of the facts in the time period of each writer.
  Keywords: Bibi Maryam, Masoumeh Abad, Zahra Hosseini, Adaptation, Resistance